Пошук по сайту


Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва

Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва

Мотивація
Бібліографічний анотований покажчик

Укладач Світлична А. В.

Донецьк-2007

Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва
1 Любарська Л., Вовк Л.Орієнтовний запитальник: для актуалізації опорних знань учнів 1 класу з образотворчого мистецтва, визначення рівня засвоєння базових теоретичних положень предмета.// Початкова школа. - 2006. - №12. - С.43-45
Активізація пізнавальних знань учнів на уроках історії
1 Майдатик О. Формування пізнавального інтересу учнів до правознавства як непрофільної дисципліни в навчальних закладах нового типу.// Історія України. - 2002. - №41. - С.24-26

2 Терло С.Як підвищити ефективність навчання: (Науково- психологічні засади формування історичних понять".// Історія в школах України. - 2003. - №5. - С.21-26

3 Хомич В.Групові форми роботи на уроках історії: (методичні рекомендації).// Історія України. - 2000. - №39. - С.10-12

Активізація пізнавальної діяльності на уроках англійської мови
1 Казачінер О. С.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках англій1ської мови.// Англійська мова та література. - 2005. - №1-3. - С.2-4

2 Музично-дидактичні ігри на уроках іноземної мови.// Англійська мова та література. - 2005. - №26. - С.17-19
Активізація пізнавальної діяльності на уроках правознавства
1 Куксенко С.Створення позитивної мотивації навчальної діяльності школярів під час вивчення правознавства.// Історія України. - 2002. - №47. - С.25-27
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови
1 Панченко А.Індивідуалізація навчання- джерело підвищення ефективності навчального процесу.// Англійська мова та література. - 2005. - №22-23. - С.13-28

2 Терехова Л. В..Ігри на уроках англійської мови у загальноосвітній школі.// Англійська мова та література. - 2006. - №32. - С.18-23

Опрацьовуючи з учнями тему «Покупки» в 10 класі, я вирішила вклю- і чити в структуру уроку ділову гру «Ранок в універмазі». Перед цим , уроком я розробила цю ділову гру за основними її принципами, змістом, сценарієм, правилами, критеріями оцінювання, ролями та комунікативними завданнями для учасників цієї гри. Я ознайомила учнів з цією грою, вимогами до неї і пояснила, що кожен може вибрати собі ту роль, яка йому подобається і яку він може зіграти відповідно до своїх знань про професійну діяльність осіб, задіяних у грі, спираючись на свої знання іноземної мови. Учні одержали завдання: обдумати вдома, як вони будуть діяти у наведених ситуаціях, яким мовним матеріалом будуть користуватись. Я пояснила, що основні інструкції з комунікативними завданнями, які їм доведеться виконати, вони одержать на уроці.
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології
1. Науменко Г. С., Загубинога О. О.Дидактичні матеріали з курсу "Основи здоров'я та безпеки життєдіяльності".// Біологія. - 2006. - №31. - С.13-21

2. Скотар І. І.Використання ігрових моментів у викладанні біології.// Біологія. - 2006. - №30. – С.2-5

Одразу після закінчення університету, набувши невеликого досвіду вчителя біології, я дійшла висновку, що на уроках має бути присутній, тією чи іншою мірою, ігровий момент. Особливо це стосується дітей, що навчаються в 6-7 класах. От і з'явилися на моїх уроках різноманітні ігри пізнавального характеру: «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» та ін.

Отримавши другу вищу освіту — психологічну, я почала використовувати на уроках ігри розвивального характеру, акцентуючи увагу на розвитку І розумових здібностей учнів, зокрема: «Назви узагальнюючим словом», «Четвертий — зайвий», «Знайди істотне», «Проведи аналогію», «Зроби логічний висновок», «Розшифруй шестиклітинний логікон», «Анаграма», «Відгадай, або Знайди омоніми», | «Упізнай предмет за описом: відгадай загадку, ребус, шараду, метаграму, логарифм», «Розв'яжи логічну задачу», і «Знайди помилку», «Біологічний диктант: упізнай мене», «Знайди відповіді | на тест — визначення .
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії
1 Басок Т. Г.Формування мотивації та активізація навчальної діяльності.// Географія. - 2006. - №24. - С.14-16
Активізація пізнавальної діяльності на уроках мовознавствата літератури

1 Бобровська Т. "Кіномонтаж" як метод систематизації знань, розвиток пошукової активності старшокласників.//Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №4. - С.42-45

2 Гладишев В. В. Учні краще вчаться тоді, коли оцінювання їхньої праці позбавлене каральності: Думка з приводу 12-бальної системи.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №5. - С.6-7

Грицак Г. Д. Найрозумніший: Інтелектуальна гра. 6-7 класи.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №10. - С.31-35

3 Денисюк Л. І. Активізація діяльності учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №25. - С.9-11

4 Дига Н. Проблемно-пошукові методи активізації пізнавальної діяльності учнів 5-8 класів у процесі вивчення творів історичної тематики.// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №11. - С.21-25

5 Домбровська Т. М. Активізація учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №31. - С.2-5

6 Єфімова І. В. Активізація навчання на уроках літератури шляхом використання елементів новітніх технологій.// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - №17. - С.10-13

7 Исаева Е. А. Видеть в художественном творчестве особый способ познания мира.: О некоторых приёмах активизации читательской деятельности старшеклассников в процессе изучения литературы.// Русская словесность в школах Украины. - 2006. - №2. - С.2-4

8 Мельник А. О. Ігри на уроках зарубіжної літератури: Спроба їх класифікувати.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №6. - С.20-24

Свідоме ставлення до дидактичної гри як засобу літературного розвитку учнів 5-7 класів передбачає науково обгрунтований системний підхід до навчально-ігрової діяльності, зокрема чіткого визначення суті літературної гри, її місце на уроці, переосмислення педагогічних можливостей,доцільного поєднання з іншими методами, прийомами та видами.

9 Могила Н. Система інноваційних методів як засіб реалізації диференційованого навчання.// Українська мова і література в школі. - 2003. - №5. - С.13-16

10 Омельченко С. А. Активізація мисленнєвих здібностей п'ятикласників у процесі вивчення другорядних членів речення.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №7. - С.5-7

Науково-методичні матеріали та рекомендації Олександра Омельчука, кандидата педагогічних наук, директора гімназії №20 м. Херсона, вчителя-методиста вищої категорії пов'язані з дослідженням проблем формування та розвитку мовленнєво- комунікативних, пізнавальних, мисленнєвих умінь та навичок учнів у процесі навчання мови.

11 Осадча І. Ігрові елементи: Цікаво й корисно.// Дивослово. - 2003. - №9. - С.41-43

12 Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови.// Дивослово. - 2005. - №1. - С.7-14

13 Сергієнко А. Методика використання технологій групового навчання на особистісно орієнтованому уроці української літератури.// Українська мова і література в школі. - 2005. - №1. - С.31-34

14 Хмельницька О. Л. Активізувати мислення і вольові зусилля учнів: Урок-узагальнення знань за темою "Англійська література. Письменники ХІХ-ХХ ст".// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №3. - С.22-24

Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики
1 Агафонова О. О. Групова форма організації діяльності учнів на уроках математики.// Математика в школах України. - 2005. - №27. - С.2-5

2 Архіпова Т. Розв'язування красивих задач з геометрії для активізації пізнавальної діяльності учнів.// Математика в школі. - 2003. - №7. - С.16-18

3 Басок Т. Г. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності.// Математика в школах України. - 2007. - №9. - С.2-4

4 Ващук С. Г. Мотивація навчання на окремих етапах уроку.// Математика. - 2004. - №46. - С.1-3

5 Вельдбрехт Д. О., Токар Н. Г. Інтелектуальна гра- одна із форм групового контролю знань учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №16. - С.15-19

6 Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як вид інтерактивної педагогічної технології / Укладач Святлош С. М.// Математика в школах України. - 2005. - №4. - С.2-5

7 Денисюк Л. І. Активізація діяльності учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №25. - С.9-11

8 Дига Н. Розвиток пізнавальної активності учнів під час вивчення оповідань О. Довженка. 7 клас.// Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №5. - С.8-11

9 Крикун Н. М. Групова форма роботи на уроках математики.// Математика. - 2002. - №36. - С.10-12

10 Кулик Л. П..Декілька активних методик перевірки знань учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №11. - С.7-8

11 Куріненко А. В. Колективна система навчання.// Математика в школах України. - 2005. - №5. - С.2-5

Пропонуємо одну з моделей особистісно орієнтованого навчання як засіб керування пізнавальною діяльністю учнів на уроках математики.

12 Кучерина Т. В. Гра як засіб активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №5. - С.20-22

13 Лінник М. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.// Математика. - 2004. - №21-22. - С.12-18

14 Микитин О. В. Про використання дидактичних ігор на уроках математики.// Математика. - 2004. - №38. - С.11-12

15 Назарова Л. І. Ігрові моменти на уроках математики-розвиток творчих здібностей учня.// Математика в школах України. - 2005. - №29. - С.2-6

16 Пушкіна З. П. Активізація розумової активності та розвиток творчої ініціативи на уроках математики: Методичні роздуми.// Математика в школах України. - 2005. - №31. - С.2-5

17 Форми і методи роботи з метою активізації пізнавальної діяльності учнів./ Укладач Т. І. Танасюк.// Математика в школах України. - 2006. - №32. - С.2-10

18 Яценко С. Ще раз про групову форму роботи.// Математика в школі. - 2003. - №1. - С.30-32
Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії
1 Охрончук Н. М. Інноваційно- трансформаційний підхід до вивчення нового матеріалу як один із формуючих факторів компетентнісної моделі особистості.// Хімія: БЖ. - 2006. - №11. - С.22- 42

Урок 1. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук. 8 клас.

Урок 2. Загальні відомості про неметали та їх сполуки. 10 клас.

  1. Прищепа С. Г. Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії.// Хімія: БЖ. - 2006. - №11. - С.42-49


Гра
1 Грицак Г. Д. Найрозумніший: Інтелектуальна гра. 6-7 класи.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №10. - С.31-35
Метод психологічної трансформації
1 Титаренко О. О. Метод психологічної трансформації на уроках зарубіжної літератури.// Зарубіжна література в школі. - 2006. - №8. - С.2-4
Методи мотивації діяльності учнів
1 Гончарова Т. О. Система стимулювання та заохочень освітньої діяльності в гімназії №1 м. Оріхова.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.25-31

2 Павлютенков Є. М., Любова Л. М. Умови формування мотивації учіння гімназистів.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.11-17
Методи мотивації діяльності учнів на уроках біології
1 Мацуріна О. О. Творчі завдання як методи, що впливають на пізнавальну активність учнів на уроках біології.// Біологія. - 2006. - №35. - С.7-9
Методи мотивації діяльності учнів на уроках літератури
1 Волохович С. В. Інтерактивні форми роботи на уроці за романом М. Сервантеса .// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - №5. - С.11-14

2 Ісаєва О. О. Застосовуючи новітні технології розвитку читацької діяльності учня: Мотивація вивчення художнього твору, повільне та перерване читання, використання літературно-критичних матеріалів та комп'ютерної програми під час вивчення поеми "Мертві душі" М. Гоголя. 9 клас.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №4. - С.35-36

3 Камєнєва О. В..Сценарій установчо-мотиваційного-модуля за темою "Байки".// Зарубіжна література в школі. - 2005. - №15-16. - С.33-36

Серед програмно-методичного забезпечення модульно-розвивальної системи важливе місце відводиться сценаріям модульно-розвивальних занять, за якими, власне, й організовується безперервна розвивальна взаємодія учнів та вчителя. Підгрунтям для створення сценаріїв подібних занять є такі психолого- педагогічні та мистецькі принципи:

- принцип "театрального дійства";

- принцип драматизму;

- принцип активної взаємодії та спілкування учасників навчального дійства.

4 Симакова Л. А. Читать- значит сопереживать.: О мотивации учебной деятельности учащихся при изучении художественного произведения.// Русская словесность в школах Украины. - 2004. - №2. - С.2-3

5 Соловей Т. Г. "Покупай, не дорожись на подарок не скупись!": Нетрадиционные формы работы над художественным описанием предмета.// Русская словесность в школах Украины. - 2005. - №5. - С.4-7

6 Черуха І. В. Мотивація творчості засобами словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №2. - С.6-10

Методика викладвння зарубіжної літератури
1 Міхеєнко В. Г. В ситуації пошуку, змагальності: Конспект підсумкового уроку "Турнір найсильніших".// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №3. - С.29-31

2 Панчук В. М. Нестандартні форми і методи роботи на уроках зарубіжної літератури.// Зарубіжна література в школі. - 2006. - №15-16. - С.13-20

Щоденна кропітка праця учителя-зарубіжника набуває якості духовного діяння, бо саме він вибудовує невидимі місточки між минулим і майбутнім, створюючи безперервну дорогу культурного поступу. Кожна нова прочитана учнем сторінка, кожне нове запитання та власний висновок- це, доказ педагогічної майстерності вчителя та духовного зростання дитини. Теперішня освіта потребує саме такого спрямування. Адже не насиченням дитячої свідомості великою кількістю фактів чи теоретичних тверджень досягнемо справжньої мети, а лише внутрішнім прагненням учня вирости до особистості.

Методи мотивації діяльності учнів на уроках хімії
1 Кириченко В. Г. Мотиваційна компетентність як фактор підвищення ефективності уроку.// Хімія. - 2006. - №21. - С.3-6

Мотивація педагогічного колектива
1 Шейко Н. С. Використання сучасних ефективних форм, методів і підтримка педагогічних пошуків та творчої ініціативи викладачів.: Семінар- тренінг для вчителів.// Фізика в школах України. - 2006. - №21. - С.3-6
Підвищення мотивації на уроках англійської мови
1 Мамочкова В. Підвищення мотивації навчання.// Англійська мова та література. - 2005. - №9. - С.2-3
Ситуація успіху
1 Медведюк О. Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент.// Початкова школа. - 2007. - №4. - С.5-7

2 Чабан Т. М. Психолого- педагогічні прийоми та механізми створення ситуації успіху в навчальній діяльності.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.18-24
Формування творчої особистості на уроках літератури
1 Воронцова Г. О. Формування творчої особистості засобами слова.// Початкове навчання та виховання. - 2006. - №31. - С.7-10

Формування творчої особистості на уроках мови
1 Ганненко І. П. Творчість учня на уроках мови.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №22-23. - С.46-55

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах...
Значення І місце малювання в школі визначається завданнями всебічного І гармонійного розвитку особистості

На уроках хімії я використовую різні форми та методи контролю знань учнів. Ось деякі з них
Контроль знань з хімії – органічна частина всього навчального процесу, яка має бути використана для закріплення та поглиблення набутих...

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва
Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну,...

Самостійна діяльність учнів на уроках біології
Знання біологічних термінів дає можливість викладати матеріал науковою мовою, тому в роботі з учнями велику увагу приділяю формуванню...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Програма гуртка «основи екологічних знань»
Програма гуртка передбачає ознайомлення з основами екологічних знань І природоохоронною діяльністю людини. Ця сукупність знань може...

На уроках обслуговуючої праці
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці. Науковий світ, 2003. 92 с

Мета: виховувати в учнів почуття любові до традиції та звичаїв святкування...
Нового року та Різдва Христового, ознайомити учнів з традиціями святкування Нового року в інших країнах світу, виховувати любов до...

Районний методичний кабінет
Метод проектів як засіб активації пізнавальної діяльності учнів на уроках біологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка