Пошук по сайту


Керівництво експедицією

Керівництво експедицією

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Історія міст і сіл України"
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ

Експедиція проводиться з метою виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати й вивчати історико-культурні надбання українського народу, природне довкілля.

Завданнями експедиції є:

 • залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій, широкого кола громадськості, учених, краєзнавців до участі в дослідженні історії міст і сіл України;

 • залучення учнівської та студентської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;

- набуття учнями та студентами поглиблених об'єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей рідного краю;

- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів до видання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України";

 • розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;

 • привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого кола громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини українського народу, пам'яті втрачених населених пунктів України.


КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕДИЦІЄЮ

У Сумській області експедицією керує управління освіти і науки обласної держадміністрації.

Методичне та організаційне забезпечення експедиції здійснює Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

У районах (містах) експедицію очолюють управління (відділи) освіти.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

Експедиція проводиться щорічно. Її підсумки проводяться в області до 1 березня.
УЧАСНИКИ ЕКСПЕДИЦІЇ

В експедиції беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, громадські об'єднання дітей та молоді, педагоги, вчені, краєзнавці, громадські діячі, всі, кого цікавить історія міста чи села, проблеми збереження історичного та природного середовища рідного краю.
ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ

Програма експедиції передбачає забезпечення комплексу дій, спрямованих на глибоке вивчення історії міста чи села в контексті історії рідного краю. Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути:

- назва населеного пункту (сучасна) та її походження, географічне місце знаходження;

- виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні віхи його історії в т.ч. дата і джерела першого письмового згадування;

- формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного середовища;

- чинники матеріального виробництва: засоби та форми господарювання, наявність природно-рекреаційних ресурсів;

- народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, ужиткового мистецтва і виробництва;

- визначні особистості, які народилися в цьому населеному пункті, їх внесок у розвиток населеного пункту, краю, України, світу;

- значення та роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів, адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території, державотворчих процесів;

- кількість дворів (для сіл і селищ), чисельність населення станом на поточний рік;

- туристсько-рекреаційні та екскурсійні можливості населеного пункту.

Учасники експедиції вивчають та описують історію села чи міста відповідно до зазначених напрямів.

Матеріали оформляються у вигляді нарису-опису з додатками.

До додатків можуть входити ілюстровані матеріали та фото (13X18 см), копії архівних документів, плани та карти місцевості, схеми, малюнки, легенди тощо.

Окремо подаються розробки 1-5-денних туристсько-краєзнавчих маршрутів або екскурсій та додатки до них.

Умови оформлення експедиційних матеріалів подаємо в додатку І.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Підсумки експедиції підбиваються щорічно у трьох турах:

І-й - районний;

ІІ-й - обласний;

ІІІ-й - всеукраїнський.

Матеріали для участі в І-му турі надсилаються до районних (міських) управлінь (відділів) освіти чи визначених ними навчальних закладів.

Для участі у ІІ турі матеріали, що відповідають вимогам цього положення, надсилаються на адресу Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю до 1 березня кожного року.

Нариси-описи, розробки екскурсій та 1 – 5-ти денних туристсько-краєзнавчих маршрутів надсилаються окремо (як самостійні роботи), Їх підсумки підбиваються в обох номінаціях окремо.

Для підбиття підсумків відповідними органами управління освітою, спільно з місцевими організаціями (осередками) Всеукраїнської спілки краєзнавців, Українського географічного товариства, із залученими фахівцями музеїв, архівних установ формується склад журі. Журі оцінює роботу автора чи авторського колективу й визначає нариси - описи та туристсько-краєзнавчі маршрути або екскурсії, що можуть бути подані на наступний тур, а іншим авторам надає рекомендації з доопрацювання зібраного матеріалу з метою залучення цих робіт у наступному році.

Журі братиме до уваги об'єм і глибину експедиційних пошуків і наукових досліджень, якість і значимість ілюстративного матеріалу; обов’язково враховуватиме охайність, грамотність, стиль робіт.

Кінцева мета експедиції - участь у створенні бази інформації для укладання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України". Усі матеріали, що надходитимуть від навчальних закладів області, мають зберігатися в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, що дасть можливість подальшого опрацювання їх з метою укладання томів нової редакції „Історії міст і сіл України".
НАГОРОДЖЕННЯ

На підставі висновків журі в трьох турах кращі авторські колективи та автори нагороджуються грамотами, дипломами, кубками, призами, туристсько-екскурсійними та оздоровчими поїздками засновників експедиції та організаторів її проведення на місцях.

Чотирнадцять найкращих авторських груп кожного року будуть нагороджуватися призами або оздоровчими поїздками до Центрального табору туристського активу учнів України Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
ФІНАНСУВАННЯ

Проведення експедиції на місцях, нагородження кращих учасників І-го та ІІ-го турів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів і залучених коштів.

Додаток 1
УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі матеріали подаються українською мовою.

Матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Tіmеs New Rоmаn, розмір - 14, інтервал - 1,5).

Учасники експедиції готують такі матеріали:

Анкета (відомості про авторську групу або автора: місто (село), район, область, навчальний заклад, клас (група), назва гуртка, прізвище, ім'я, по батькові кожного учасника та керівника групи, контактний телефон (за наявності), іншу додаткову інформацію про авторів).

Матеріали на конкурс:

Нарис-опис міста (села), що включає розділи:

1. Анкета: повна назва; місце знаходження, адміністративне підпорядкування; існуючий, вимираючий, зниклий.

2. Вступ (історія виникнення, заснування).

3. Сучасний стан.

4. Значні для міста (села) історичні події.

5. Видатні постаті міста (села).

6. Список використаної літератури та архівних документів.

Об'єм нарису-опису від 5 до 15 друкованих сторінок з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13x18 см, копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди тощо).

Конкурсні роботи 3-го Всеукраїнського туру будуть повертатися організаторам 2-го туру експедиції на місцях.

ІІ. Розроблений 1-5 денний туристсько-краєзнавчий маршрут або екскурсія.

Розробки екскурсійних та 1-5-ти денних туристсько-краєзнавчих маршрутів складаються за схемою відповідно до методик написання подібних матеріалів. Робота повинна відображати туристсько-краєзнавчі, рекреаційні можливості як усього маршруту, так і окремих його об’єктів за схемою:

 • Вступна частина.

 • Довідкові дані про екскурсійний маршрут: тематика, перелік населених пунктів та екскурсійних об’єктів у них, на який вік учасників розрахований маршрут, сезонність, вид транспорту чи способу пересування, відстань.

 • Схема маршруту.

 • Опис оглядово-пізнавальних об’єктів на маршруті.

 • Довідкова інформація: режим роботи екскурсійних об’єктів, розклад руху транспорту, місця ночівель та бівуаків, закладів харчування тощо.

Об'єм до 10 сторінок друкованого тексту з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13x18 см, копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди тощо). Ці матеріали не повертаються.

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний етап Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, активiстiв руху учнiвської молодi "Моя земля - земля моїх батьків"
МЕТА

Обласні змагання туристiв-краєзнавцiв проводяться з метою пiдвищення рiвня туристсько-краєзнавчої підготовки юних туристiв-краєзнавцiв, обмiну досвiдом пошукової роботи, розвитку творчих здібностей учнівської молоді з рiзних напрямiв краєзнавства.
ЧАС ТА МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Змагання проводяться у травні 2013 року (про термiни та мiсце проведення буде повiдомлено додатково).

Про участь команди у змаганнях необхiдно пiдтвердити до 01.05.2013 р.
КЕРIВНИЦТВО

Загальне керiвництво з пiдготовки та проведення змагань здiйснює обласне управлiння освiти і науки. Органiзацiя та проведення зльоту покладається на Обласний центр позашкiльної освiти та роботи з талановитою молоддю.
УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ

До участi в змаганнях допускаються команди (по однiй вiд кожного району/міста), до складу яких уходять учнi 1996-1999 років народження - кращi дослiдники, члени туристсько-краєзнавчих груп i пошукових загонiв шкiл і позашкiльних установ. Склад команди - 8 учнiв (6 учасникiв, 2 особи - резерв) i 2 керiвники. Усього 10 осіб.
ПРОГРАМА Змагань

Програма змагань передбачає роботу за такими напрямами туристсько-краєзнавчих дослiджень:

 • iсторичне краєзнавство;

 • географiчне краєзнавство;

 • фольклор i етнографiя;

 • археологiя;

 • екологiя;

 • геологія.

До програми змагань уходять залiковi види:

Туристсько-краєзнавчий експедицiйний маршрут.

Пiд час проходження маршруту проходять змагання з навичок польової експедицiйної роботи, спортивного орiєнтування та технiки пiшохiдного туризму.

Творчi майстернi за напрямками краєзнавчих дослiджень.

На кожну творчу майстерню команда представляє звiт про пошуково-дослiдницьку роботу гуртка, експедицiйного загону з певного напрямку. Час для захисту звiту та представлення iлюстративного матерiалу -до 10 хв.

Конкурсно-спортивна програма:

- туристсько-краєзнавча вікторина;

- репортаж про злiт;

Про проведення інших конкурсів буде повiдомлено додатково (згідно зі Всеукраїнським положенням)
ДОКУМЕНТАЦIЯ

Необхідні документи для реєстрації команди:

- наказ управління, відділу освіти райдержадміністрації, міськвиконкому

про направлення команди для участі в зльоті та призначення керівників команд (1 екземпляр з мокрою печаткою);

- список дітей, затверджений організацією, що відряджає (1 екземпляр з мокрою печаткою) (додаток 2);

- іменна заявка (додаток 3);

- на кожного учасника команди - довідку медичної установи про стан здоров’я, щеплення, відсутність інфекційних хвороб шкіри та педикульозу, санепідемоточення;

- паспорт та медична книжка для керівників команди;

- документи, що пiдтверджують вiк учасника та його приналежність до навчального закладу (ксерокопія свідоцтва про народження, учнівський квиток на 2012-2013 навчальний рік або довідка з фотографією завірені печаткой навчального закладу, що має перекривати фотографію на одну третину, підписані директором навчального закладу);

- ксерокопія ідентифікаційного коду (дитини або батьків).
УМОВИ ПРИЙОМУ ТА РОЗМIЩЕННЯ

Проживання учасників зльоту в приміщенні одного із навчальних закладів міста, де проходять змагання. На кожного учасника необхідно мати спальник, надувний матрац або каримат. Харчування учасників здійснюється централізовано в стаціонарній їдальні.

Команди повиннi мати повний комплект спорядження для участi в туристсько-краєзнавчому експедицiйному маршрутi, творчих майстернях та конкурснiй програмi.
ПIДБИТТЯ ПIДСУМКIВ

Суддiвство туристсько-краєзнавчого експедицiйного маршруту, творчих майстерень i конкурсно-спортивної програми буде проводитися за бальною системою. Мiсця мiж командами розподiляються за сумою балів, отриманих під час змагань. За однакової суми балiв у комплексному залiку команди - переможцi визначаються за найвищою сумою балiв у експедицiйному маршрутi, а потiм – у творчих майстернях.
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ

Команди, якi посiли I, II, III мiсця в комплексному залiку змагань, нагороджуються грамотами управлiння освiти і науки облдержадміністрації.

Команди, якi посiли I, II, III мiсця в окремих залiкових видах, нагороджуються грамотами Обласного центру позашкiльної освiти та роботи з талановитою молоддю.
ФIНАНСУВАННЯ

Витрати на органiзацiю та проведення змагань несе обласне управлiння освiти і науки облдержадміністрації.

Витрати, пов'язанi з вiдрядженням команд (проїзд учасникiв, харчування, придбання спорядження) здійснюються за рахунок вiдряджаючих органiзацiй.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Затвердити Керівництво щодо перевірки та оцінки стану озброєння та військової техніки у Збройних Силах України, що додається

Керівництво роботою
Методична комісія (об'єднання) вчителів-предметників школи (шмо) – це структурний підрозділ науково-ме­тодичної служби школи

2. Керівництво роботи методичного кабінету
Додаток 1Наказ відділу освіти Добропільської міської ради від 09. 09. 2014 р. №293 Про структуру та організацію методичної роботи...

3. Керівництво ІІ етапом конкурсу
Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012...

Затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України
Це положення підкреслюється І в останніх міжнародних документах (міжнародний звіт “ Ріо+5”, “Керівництво з підготовки національних...

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Внутрішньо шкільний контроль І керівництво як основні функції управління...
Види соціальної інформації: науково-технічна, політична, економічна, ідеологічна, соціологічна, психологічна. Управлінська інформація....

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 Подання фінансових звітів
Для досягнення цієї мети Стандарт установлює загальні вимоги щодо подання фінансових звітів, керівництво з їхньої структури та мінімальні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка