Пошук по сайту


Департамент освіти І науки, молоді та спорту

Департамент освіти І науки, молоді та спорту


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №14

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Калініна, 90, м. Запоріжжя, 69040

тел.(061)769-80-28,(061)769-80-30, E-mail: zosch14@yandex.ru, Код ЄДРПОУ 25480099

НАКАЗ
_____________ №

Про ефективність використання годин варіативної складової

робочого навчального плану у 2012 – 2013 навчальному році.

З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі варіативна складова робочого навчального плану була реалізована протягом 2012 – 2013 навчального року таким чином:

  1. На 1 ступені навчання нарівні з предметами, що забезпечують базовий стандарт освіти, до навчального плану за рахунок годин варіативної частини внесено предмети: основи інформатики, російська мова, розвиток продуктивного мислення, образотворче мистецтво.

№ п\п

Мотивація

Предмет, курс

Клас

Кількість годин

1

Формування і розвиток у учнів комплексу ключових, мовленнєвих і предметних компетентностей

Образотворче мистецтво

1

1

2

Формування теоретичної та практичної бази знань учнів з інформатики

Основи інформатики

2,3

1


3

Формування мовленнєвої компетенції

Російська мова

2 – 4

1

4

Розвиток основних аспектів розумової діяльності школярів, формування психічних якостей учнів

Розвиток продуктивного мислення

2,3

1

5

Формування у учнів повноцінної навички читання як базової у системі початкового навчання

Читання

4

0,5  1. Варіативна складова в 5 – 9 класах була реалізована таким чином:
№ п\п

Мотивація

Предмет, курс

Клас

Кількість годин

1

Формування практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно – комунікаційних технологій

Основи інформатики

5,6,8

7

1

0,5

2

Впровадження регіонального курсу «Екологія рідного краю», систематизація і поглиблення екологічної освіти учнів

Екологія рідного краю

8

9

1

0,5

3

Формування знань з історії рідного краю

Історія рідного краю

8

9

1

0,5

4

Поглиблення знань дітей з духовної спадщини предків, відродження та примноження національної культури, державотворення

Українознавство

8

9

1

0,5
  1. Для реалізації Концепції профілізації старшої школи години варіативної складової використано таким чином:
№ п\п

Мотивація

Предмет, курс

Клас

Кількість годин

1

Підготовка до ЗНО

Українська мова

10,11

1

2

Підготовка до ЗНО

Математика

10

11

1

2

3

Формування російськомовної мовленнєвої компетентності

Російська мова

10

11

2

1

4

Поглиблення знань з духовної спадщини предків, відродження та примноження національної культури, державотворення

Українознавство

10,11

1

5
6

Застосування знань з фізики та хімії на практиці, розвиток інтересу до сучасної техніки та виробництва

Фізика
Хімія

10
10

11

1
1

1

7

Впровадження регіонального курсу «Екологія рідного краю», систематизація і поглиблення екологічної освіти учнів

Екологія рідного краю

10

0,5

8

Формування у учнів просторового мислення

Креслення

10

1


Зміст навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану адаптовано з урахуванням рівня знань учнів на час викладання цих дисциплін.

Конкретний розподіл годин варіативної складової навчального плану розглянуто, узгоджено і затверджено на спільному засіданні Ради школи і педагогічної ради навчального закладу ( протокол спільного засідання Ради школи і педагогічної ради від 15.05.2012 р. № 18).

Години варіативної складової робочого навчального плану на 2012 – 2013 навчальний рік використано раціонально з урахуванням доцільності навчання та можливостей ЗОШ № 14, на підставі інтересів та потреб батьків та учнів.
Адміністрацією школи забезпечено умови для якісної реалізації варіативної складової навчального плану в межах існуючого кадрового, матеріально – технічного та програмно – методичного забезпечення.


клас

предмет

Форма викладання предмету

Програмне забезпечення

П.І.Б. вчителя

категорія

Який предмет викладає

1

Образотворче мистецтво

Додатковий час на навчальні предмети

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 – 4 класи, Видавничій дім «Освіта», 2012

Н.А.Леонова

В

Вчитель початкових класів

2 – 4

Російська мова

Додатковий час на навчальні предмети

Програми для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи, Початкова школа, 2006

С.Ф.Чайка

З.В.Плаксина

О.В.Жихарева

П

В

В

Вчитель початкових класів

10,11

Російська мова

Додатковий час на навчальні предмети

Програма «Російська мова» для 10 – 11 класів

Н.В.Тарусова

П

Вчитель російської філології

10, 11

Українська мова

Додатковий час на навчальні предмети

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний напрям. Рівень стандарту, К.: Грамота, 2011

Т.М.Кишмишян


В


Вчитель української філології

10, 11

Геометрія

Додатковий час на навчальні предмети

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень, К.: Грамота, 2011

І.ППодопросвєтова

В

Вчитель математики

1-4, 5-8

інформатика

Додатковий час на навчальні предмети

Програма факультативного курсу «Комп’ютер – мій друг та помічник», 1-4 класи, Прем’єр, 2008

Програма «основи інформатики» , 5-8 класи, Прем’єр, 2007

Д.С.Свириденко

Д

Вчитель

інформа тики

8, 9, 10

Екологія рідного краю

Курс за вибором

Програма курсу «Екологія рідного краю», 1-11 класи, Прем’єр, 2006

Т.С.Бараненко

Д

Вчитель

біології

8, 9,

10, 11

Українознавство

Курс за вибором

Програма курсу «Україна – предок – я» Просвіта, 2003Н.П.Чеховська

В

Вчитель

укр.

філолог

8,

9

Історія рідного краю

Курс за вибором

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, Прем’єр, 2007


О.І.Мороховська

П

Вчитель історії

10

Фізика

Курс за вибором

Програми курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії, Харків, «Основа», 2009

Г.Б.Балтер

В

Вчитель фізики

10,11

Хімія

Курс за вибором

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія, Тернопіль, «Мандрівець», 2010


Л.Є. Головатюк

Д

Вчитель хімії

10

Креслення

Курс за вибором

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Креслення. Навчальна програма профільного навчання»., Навчальна книга, 2004

Д. С. Свириденко

Д

Вчитель інформатики

2,3

Розвиток продуктивного мислення

Курс за вибором

Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи, Тернопіль, «Мандрівець», 2011

С.Ф.Чайка

З.В.Плаксина

П

В

Вчитель початкових класів


Структуру навчального плану 2012 - 2013 навчального року та режим роботи школи витримано, реалізація навчального плану на кінець навчального року реалізується засобами інтенсифікації навчального процесу.

Згідно перспективного плану контролю за використанням варіативної частини робочого навчального плану у 2012 – 2013 навчальному році перевірялися такі питання:


№ п\п

Назва предмету

Тема перевірки

Вид контролю

Де розглядається

1

Образотворче мистецтво (1 клас)

Формування і розвиток в учнів 1 класу комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

січень 2013

№ 4

2

Основи інформатики (2,3,5,6,7,8 клас)

Формування теоретичної та практичної бази знань учнів з інформатики, робота з обдарованими та здібними учнями на уроках інформатики.

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

жовтень 2012 № 2

3

Російська мова

(2,3,4,10,11 клас)

Корекційна діяльність вчителя на уроках російської мови.

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

жовтень 2012 № 2

4

Розвиток продуктивного мислення (2,3 клас)

Розвиток основних аспектів розумової діяльності школярів.

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

березень 2013

№ 4

5

Українське читання

( 4 клас)

Формування у учнів 4 класу повноцінної навички читання як базової у системі початкового навчання

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

березень 2013

№ 4

6

Екологія рідного краю (8,9,10 клас)

Стан ведення класних журналів щодо об’єктивного оцінювання учнів на заняттях з екології рідного краю.

Наказ

червень 2013


Педрада

червень 2013

7

Історія рідного краю

( 8,9 клас)

Використання місцевого матеріалу під час викладання курсу «Історія рідного краю»

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

жовтень 2012 № 2

8

Українознавство (8,9,10,11 клас)

Використання місцевого матеріалу під час викладання курсу «Українознавство»

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

березень 2013

№ 4

9

Фізика

(10 клас)

Хімія

( 10,11 клас)

Застосування знань, отриманих на заняттях курсу за вибором, на практиці, розвиток інтересу учнів до сучасної техніки.

Доповідь на засіданні ШМО

Засідання ШМО

березень 2013

№ 4


Матеріали перевірок оформлені у вигляді наказів по школі, протоколів засідань педагогічної ради школи та доповідей вчителів на засіданнях ШМО.
Виходячи з вище означеного, н а к а з у ю:

  1. Вважати використання варіативної складової робочого навчального плану у 2012 – 2013 навчальному році задовільним.

  2. Покласти в основу організації навчально – виховного процесу в школі на 2013 – 2014 навчальний рік робочий навчальний план, затверджений на засіданні Ради школи ( протокол від __________ № ____)

  3. Розглянути питання «Про ефективність використання годин варіативної частини робочого навчального плану у 2013 – 2014 навчальному році» на засіданні педагогічної ради школи в червні 2014 року.

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор Т.О.Чумак

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Схваленою рішенням колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 01. 03. 2012 (протокол №2/4-2), затвердженої...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної...
Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплін

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської,...

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Міністерство освіти І науки надсилає Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових...

З акарпатський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
За 2016 рік та пріоритетні напрямки у діяльності методичного кабінету на 2017 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка