Пошук по сайту


Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Міністерство охорони здоров’я України

Старобільське обласне медичне училищеМетодична розробка самостійної роботи студентів з предмета:


« Анатомія людини»

Тема: «Варіанти відношення органів до очеревини. Похідні очеревини».

Кількість навчальних годин: 5

Курс: ІІ

Відділення: «Лікувальна справа»


Викладач: Корнієнко Олексій Петрович.

Старобільськ – 2012


1. Актуальність теми: Порожнина живота (або черевна порожнина) — найбільша порожнина організму людини. У ній знаходяться органи травлення і сечовиділення, надниркові залози. Зверху черевна порожнина обмежена діафрагмою, внизу вона продовжується в порожнину малого тазу, спереду і з боків обмежена м'язами живота, ззаду — м'язами попереку і відповідним відділом хребетного стовпа. На задній стінці порожнини проходять аорта, нижня порожниста вена, лежать нервові сплетення, лімфатичні судини і вузли. Внутрішня поверхня черевної порожнини вистелена зачеревною фасцією, жировою клітковиною і парієтальною очеревиною.

2. Навчальні цілі:

Знати:

 • Поняття та склад очеревини - a – 2;

 • Види покриття органів очеревиною. - a – 2;

 • Очеревинна порожнина - a – 2;

 • Брижі, сальники, складки, закутки та інші утвори очеревини - a – 2;

Вміти: 1. Вирішувати типові та ситуаційні задачі; - a - 3

2. Виконувати програмовані завдання; - a - 3


 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи роботи.


1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.


№з/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Ті, що забезпечують

1

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення латинської термінології для анатомії та фізіології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2

Медична біологія

Матеріал, отриманий в процесі вивчення курсу біології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2. Зміст теми:

Очеревина (peritoneum) є серозною оболонкою, яка вистилає черевну порожнину і покриває розташовані в ній внутрішні органи. Очеревина сформована серозною пластинкою і покрита одношаровим плоским епітелієм. Очеревина, яка вистилає внутрішні органи, називається вісцральною, а очеревина, яка вистилає стінки черевної порожнини, — парієтальною. З'єднуючись, вісцеральна і парієтальна очеревина утворює обмежену замкнуту очеревинну порожнину. У дорослої людини загальна площа вісцеральної і парієтальної очеревини складає близько 1,7 м2. У очеревинній порожнині міститься невелика кількість серозної рідини, яка зменшує тертя між поверхнями внутрішніх органів, покритих очеревиною.

Очеревина, переходячи із стінок черевної порожнини на органи або з органу на орган, утворює зв'язки, брижі, складки і ямки. Очеревина вкриває внутрішні органи неоднаково. Ряд органів покриті очеревиною тільки з одного боку (нирки, надниркові залози, підшлункова залоза, частина дванадцятипалої кишки). Таке розташування органів називається экстраперитонеальним, а самі органи — зачеревними.

Органи, вкриті очеревиною з трьох сторін (висхідна ободова кишка, низхідна ободова кишка, середня частина прямої кишки, сечовий міхур), мають мезоперитонеальне розташування. Якщо органи покриті очеревиною з усіх боків, то вони розташовані інтраперитонеально, або внутрішньочеревинно (шлунок, тонка і сліпа кишки, червоподібний відросток, поперечна ободова кишка, сигмовидна кишка, верхня частина прямої кишки, селезінка, печінка, маткові труби і матка).

У черевній порожнині умовно виділяють три поверхи: верхній, середній і нижний. Верхній поверх обмежений зверху діафрагмою; збоків — бічними стінками черевної порожнини, вкриті парієтальною очеревиною; знизу — поперечною ободовою кишкою і її брижею. Тут знаходяться шлунок, печінка, селезінка, підшлункова залоза і верхня частина дванадцятипалої кишки. З'єднуючись з передньою і задньою стінками живота, очеревина переходить на діафрагму, а потім на печінку і утворює вінцеву, серповидну, праву і ліву трикутні зв'язки печінки. У воротах печінки задній і передній листки очеревини з'єднуються і переходять на шлунок і дванадцятипалу кишку у вигляді печінково-шлункової і печінково-дуоденальної зв'язок. Ці зв'язки розташовуються між воротами печінки, малою кривиною шлунку і верхньою частиною дванадцятипалої кишки і утворюють малий сальник. У останньому проходять печінкова артерія, загальна жовчна протока і ворітна вена.

Великий сальник це довга складка очеревини, що звисає попереду поперечної ободової кишки і петель тонкої кишки у вигляді фартуха. Він складається з чотирьох листків очеревини, між якими знаходиться жирова клітковина.

Середній поверх черевної порожнини обмежений брижею поперечної ободової кишки і входом в малий таз. У нім знаходяться тонка кишка і частина товстої кишки, а також безліч ямок, заглиблень, які утворені складками очеревини і внутрішніми органами. Більш постійними є ямки навколо порожньої кишки (верхні і нижні дуоденальні заглиблення), кінцевої частини клубової кишки (верхнє і нижнее ілеоцекальні заглиблення), сліпої кишки (ззаду — сліпокишкове заглиблення) і в брижі сигмовидної кишки (міжсигмовидне заглиблення).

Нижній поверх черевної порожнини розташований в малому тазу. В нім знаходяться пряма кишка, сечовий міхур, сім’яні міхурці (у чоловіків), матка з матковими трубами і яєчниками (у жінок). Очеревина в нижній поверхні вкриває не тільки верхній і частину середнього відділу прямої кишки, але і органи сечостатевого апарату.

У чоловіків очеревина з прямої кишки переходить на сім’яні міхурці і задню стінку сечового міхура і утворює ректально-міхурне заглиблення. У жінок очеревина з прямої кишки переходить на піхву і задню стінку матки, утворюючи спочатку прямокишково-маткове, а потім міхурно-маткове заглиблення.

4. Рекомендована література:

1. Основна:

 • Воробьева ЕЛ., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. — М.: Медицина, 1981. — 431 с.

 • Бабский Е.Б., Глебовский В.Д., КоганА.Б., Коротько Г.Ф.,Косицкий, Г.И., Покровський В.М. Физиология человека. — М.: Медицина, 1985. —560 с.

 • Георгиева СА., Беликина Н.В., Прокофьева Л.И., Коршунов Г.В.,КиричукВ.Ф., ГоловченкоВ.М., ТокаееаЯ.К. Физиология. — М.: Медици­на, 1986. — 400 с.

 • ГайдаСП. Анатомія і фізіологія людини. — К.: Вища школа, 1972. —216с.

 • ГавриловЛ.Ф., ТатариновВ.Г. Анатомия. — М.: Медицина, 1986. —367 с.

 • Колесников Н.В. Анатомия человека. — М.: Вьісшая школа, 1967. —432с.

 • ЛипченкоВ.Я., СамусевР.П. Атлас нормальної! анатомии человека:Учеб.пособие. — 2-еизд.,перераб.идоп. —М.: Медицина, 1988. — 320с.,ил.

 • Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шко­ла, 1992. — 333 с.

 • Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека. — М.: Медицина,1990.— 480с. 1. Додаткова:

 • СапинМ.Р.,БиличГ.Л. Анатомия человека: Учеб. длястуд. биол.спец, вузов. — М.: Вьісшая школа, 1989. — 544 с.

 • СинельниковРД. Атлас анатомии человека. —М.:Гос. изд-вомед.лит., 1963. — Т. 1. — 458 с. — Т. 2. — 470 с. — Т. 3. — 420 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х. Микули. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.

 • Боднар ЯЛ., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

 • Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. 1.1. Бобрика,В.Г. Ковешнікова. — К.: Здоров'я, 2001. — 328 с.

 • СвиридоеО.І. Анатомія людини: Підручник / Заред. 1.1. Бобрика. — К.: Вища школа, 2001. — 399 с.

 • Фізіологія людини і тварин: Підручник / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко,В.Д.Сокур;Заред.В.О. Цибенка. —К.: Вища школа, 2003. — 463 с.


5. Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1. Очеревина, її відношення до органів та похідні.

Знати:

1.Сальники, брижі та інші утвори очеревини.

2.Клінічне значення утворів очеревини.
2. Топографія очеревини.


1. Стінки та поверхи і заглиблення


6. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Які утворення в тілі людини називають черевною порожниною і очеревинною порожниною?

 2. Назвіть стінки черевної порожнини.

 3. Як побудована очеревина? Які вона має частини і які похідні структури утворює?

 4. Назвіть органи, які розташовані в черевній порож­нині екстраперитонеально, мезоперитонеально та інтраперитонеаЛьно.

 5. Як утворюється очеревина у зародка людини?

 6. Назвіть складки і ямки пристінкової очеревини на задній поверхні передньої стінки черевної по­рожнини нижче пупка.

 7. Розкажіть топографію верхнього відділу очере­винної порожнини.

 8. Назвіть зв’язки печінки, шлунка, дванадцятипа­лої кишки, підшлункової залози і селезінки, які утворені нутрощевою очеревиною.

 9. Назвіть стінки чепцевої сумки, розкажіть топо­графію її закутків.

 10. Якими анатомічними утвореннями обмежовані стінки приободовокишкових борозен і брижових па­зух у нижньому відділі очеревинної порожнини?

 11. Назвіть складки і закутки, що утворені очереви­ною на задній стінці очеревинної порожнини,

 12. Назвіть “слабкі місця” стінок черевної порожнини, через які можуть проникати грижі.

 13. Як побудовані малий і великий чепці?

 14. Які органи, що розташовані у черевній порожнині, мають брижі?

 15. Як покриті очеревиною органи малого таза у чоловіків і жінок? Які заглибини очеревини при цьому утворюються?


7. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи.

Теми рефератів:

 • Клінічне значення очеревини.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів. Шишкоподібна залоза; Одиночні гормонопродукуючі...

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»
Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка