Пошук по сайту


Васильківський навчально-виховний комплекс №1 ім. М. М. Коцюбинського Керівник біологічної секції вчитель біології Максимчук Тамара Петрівна

Васильківський навчально-виховний комплекс №1 ім. М. М. Коцюбинського Керівник біологічної секції вчитель біології Максимчук Тамара Петрівна

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Васильківський навчально-виховний комплекс № 1

ім. М.М.КоцюбинськогоКерівник біологічної секції

вчитель біології

Максимчук Тамара Петрівна

смт. Васильківка

Жити щасливо і жити в злагоді

з природою – одне й те саме.
Сенека.

Біологія – наука, яка допомагає розв’язати безліч проблем, навіть глобальних. Однією з таких глобальних проблем є екологія.

Екологічна криза набула глобального характеру. Усі природні екосистеми зазнали потужного антропогенного тиску. Повсякденною дійсністю стали отруйне повітря і водне середовище, ерозія, засолення та виснаження ґрунтів, загибель лісів, кислотні дощі, озонова діра, вичерпність корисних копалин, опустинення, сотні зниклих видів тварин і рослин. Цей список можна продовжити, але його кінцевим результатом може бути знищення життя на нашій планеті. Виникнення та загострення екологічної кризи в світі підвели наукову думку до необхідності широкого, по можливості всеохоплюючого залучення людства до вирішення однієї з найболючіших проблем сучасності. Всебічне соціальне осмислення екологічних проблем в Україні здійснюють вчені з різних галузей знань.

На своїх уроках і в позаурочний час я звертаю увагу на екологічне виховання учнів, формування екологічного світогляду школярів. З досвіду роботи можу з впевненістю сказати, що саме шкільний курс «Біологія» покликаний стати провідником гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя. Людина повинна не тільки екологічно мислити, а й мати екологічну свідомість; глибоко, науково обґрунтовано розуміти взаємний вплив людини на навколишнє середовище, аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки, приймати відповідні рішення.

Вважаю, що школа майбутнього виступатиме як школа всебічного, передусім духовного розвитку особливості, якій притаманні екологічній світогляд, екологічне мислення, екологічна культура, мораль. Саме тому істиною складовою системи освіти стає виховання екологічної культури молоді, без якої вже не мислимий стійкий розвиток суспільства.

Наша країна йде по шляху стійкого розвитку, тобто, виховання екологічної культури з молодшої школи. Для чого це потрібно? Якщо соціум людей живе в країні сталого розвитку, це означає, що люди п’ють чисту воду, їдять калорійні і екологічно чисті продукти харчування, дихають чистим повітрям.Учні 7-А классу НВК № 1 піклуються про птахів узимку

2008 р.

Головною метою екологічної освіти у нашому НВК № 1є:

  • оволодіння науковими знаннями про довкілля, складні

взаємозв’язки в природі, що склалися протягом тривалого історичного розвитку; творчої і ділової активності, життєвої позиції в питаннях екологічного характеру;

  • розуміння учнями сучасних проблем навколишнього

середовища й усвідомлення їх актуальності для себе, рідного краю, своєї країни і всього людства;

  • зосередження уваги на аналіз власної поведінки, формування

відповідного ставлення до навколишнього середовища, розвиток потреби спілкування з природою;

  • розвиток умінь приймати відповідне рішення щодо проблем

навколишнього середовища; засвоєння народних традицій у взаємовідносинах людини з природою.

В позакласній роботі я ставлю основну мету: формувати в учнів екологічну свідомість та культуру, щоб вони усвідомили себе частиною природи, відчули відповідальність за неї як за національне багатство.

Настав час керуватися в наших діях правилами екологічного гуманізму, основна ідея якого - людина є лише часткою природи й космосу, з законами й силами яких вона повинна рахуватися. Не володарювати над природою, а співпрацювати з нею, бути не "царем природи", а її невіддільною часткою.

Обов'язково знайомлю учнів з нормативно-правовими документами збереження біологічного розмаїття. Конституцією України (від 28 червня 1996 р.) стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави, (ст. 16); кожному громадянину гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (ст. 50); кожен громадянин зобов'язаний не завдати шкоди природному середовищу і нести відповідальність за шкоду, заподіяну природі (ст. 66).

Питанням охорони біологічного розмаїття в Україні присвячено такі законодавчі акти, як Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища (1991), Закон "Про природно - заповідний фонд України" (1992), Положення "Про Червону книгу України".

Екологічне виховання - багатоаспектний процес, який допускає необхідність синтезу знань філософії, біології, географії, психології, права та інших природничих та суспільних наук. Екологічне виховання передбачає цілеспрямоване формування у людини екологічних знань у широкому розумінні цього терміну, тобто знань про внутрішньо-системні та міжсистемні зв'язки "суспільство-природа", про закономірності життєдіяльності організму, популяції, біогеоценозів та людського суспільства в їх природному середовищі існування.

Під час екскурсій по рідному крою з членами біологічного гуртка та учнями, хто небайдужий до природи, вивчаю компоненти природи, акцентуючи увагу на екологічних питаннях, намагаюсь тим самим закладати фундамент, базу для сприйняття світу як цілісної, відрегульованої в процесі еволюції системи, яка потребує не тільки використання, але й охорони. Адже саме рослини і тварини є не тільки основними складовими частинами біосфери, але й індикаторами її стану. Саме вони дають можливість на доступному для дітей рівні простежити взаємовплив і взаємозалежність живої і неживої природи, роль людини в цьому процесі.

А з яким задоволенням учні ведуть спостереження за комахами. Комахи - найчисленніший та найрізноманітніший клас безхребетних тварин. Їхнє значення в біосфері величезне, особливо в кругообігу речовин і трансформації енергії. Вони виконують запилення рослин, є їжею для птахів, звірів, беруть участь у формуванні ґрунтів, розкладанні рослинних і тваринних решток, впливають на склад повітря, вод і ґрунтів. Використання комахами в різних фазах індивідуального розвитку різноманітного середовища, виникнення гуртових і колоніальних форм, дивовижна досконалість зв'язків з усіма іншими живими організмами, використання всіх без винятку їхніх органів тканин і навіть поглинання розсіяних хімічних елементів із водойм і ґрунтових розчинів зумовили процес і величину, різноманітність представників цього класу.

На засіданнях біологічної секції говоримо про чорнобильську трагедію і вплив радіації, яка спричинює мутації у тварин і рослин.

Внаслідок нерозумної виробничої діяльності людини нашу планету обгортають тумани і на поверхню Землі все менш потрапляє сонячних променів.

Звісно, що саме під їх дією у шкіряному покрові людини синтезується вітамін Д, що "контролює" формування кісткової та м'язової систем, а його нестача спричинює рахіт немовлят. Діти повинні щоденно вживати молоко, сир (по можливості - твердий). Нейтралізації радіоактивних речовин, що все-таки потрапили до організму, сприяє вживання круп (гречка, овес), соків з червоними пігментами, овочів та фруктів, пектинові речовини яких абсорбують шкідливі сполуки.

Виявлено, що із загалу дітей, що приходять до школи, закінчують її здоровими лише 20 із 100. З метою укріплення імунної системи учням рекомендуються не тільки профілактичні щеплення, а й постійне вживання екологічно чистих продуктів моря, овочів і фруктів. Нещодавно одержано цікаві факти, що дають змогу передбачити деякі можливі екологічні наслідки. Виявлено віддалені ушкодження, що з'являються через місяці або роки після радіоактивного випромінювання (ендокринний дисбаланс). Внаслідок цих ушкоджень розвиваються деякі "звичайні" хвороби: запалення легенів, інфаркти, нервові захворювання. Під час аварії були викиди радіоактивного іону, що нагромаджується у щитовидній залозі, порушує її роботу. Це, у свою чергу, впливає на гіпофіз, що регулює імунні реакції організму. Саме тому послаблюється імунітет, збільшується тривалість захворювання. Але існують речовини, що можуть виправляти становище - вітаміни, пектини, каротин. Вони належать до радіопротекторів, що посилюють опір радіації удвічі, блокують надходження кисню до клітин. Внаслідок цього клітина менш активно ділиться, і вплив радіації зменшується.

Екологічні знання - це знання про динамізм структури оточуючої нас живої та неживої природи про те, як "працює" живий покрив Землі та його біосферної цілісності. А так як на функціонування біосфери (область взаємодіє та взаємопроник­нення живої, неживої природи) усе зростаючий вплив надає діяльність людини, то екологічні знання все більше виступають у ролі теоретичних основ раціональної поведінки людини та суспільства в цілому в природі.

Екологічне мислення має бути основою раціонального природокористування з точки зору збереження природної рівноваги. Воно не повинно гальмувати прогрес і водночас несумісне з пасивною позицією щодо проблем навколишнього середовища.

Екологічна свідомість як моральна категорія потребує виховання і навчання з раннього дитинства, посилювати інтерес до проблем навколишнього середовища, розуміння їх ролі в житті сучасної людини і майбутніх поколінь - все це кожен житель планети повинен сприймати з перших кроків на Землі.

На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна культура - одна з граней загальнолюдської культури , до того ж в галузі екології еволюція культури повинна здійснюватися в напрямі її гуманізації. Формування екологічної культури тісно пов'язане з вирішенням проблем навчання, зміцнення зв'язку навчання з життям, підвищенням якості виховання, поліпшенням підготовки молоді до суспільно-корисної праці, посиленням гуманізації процесу навчання.

Роль екологічного виховання учнів у нашому НВК № 1 - вчити їх до життя в постійно мінливому, складному світі. Без знань основних принципів екологічної етики дитина не тільки не зможе вижити в світі, що переживає глибоку кризу - екологічну та ціннісну, а й не зможе стати гарантом подальшого існування людства.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів»

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Наукової роботи «Сучасні проблеми геронтології на Поділлі»; Мазурець...
Поділлі»; Мазурець Марина Володимирівна; Шепетівське міське наукове товариство; навчально-виховне об'єднання «Дошкільний заклад-загальноосвітня...

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про виконання навчальних планів та навчальних програм з базових дисциплін у 5-11 класах у І семестрі 2015/2016 навчального року

Запорізький навчально-виховний комплекс «основа» з відділенням для...
Я. Новицького, 9, м. Запоріжжя, 69005, тел. 233-25-24, 34-01-04, факс 233-14-77, e-mail

На уроках біології
Андрущакевич Орися Антонівна – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист, стаж роботи 35 років

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу Рокитненського нвк у 2015/2016 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка