Пошук по сайту


Біологія 8 клас. Урок №1

Біологія 8 клас. Урок №1

Біологія 8 клас. УРОК № 1

Тема. Різноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин

Цілі уроку: познайомити учнів з наукою зоологією, дати поняття про царство Тварини, розвивати уявлення про положення тварин у системі органічного світу, познайомити з основами класифікації тварин, виховувати любов до братыв наших менших.

Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Класифікація рослин і тварин».

Базові поняття й терміни уроку: царство, дроб’янки, рослини, гриби, тварини, зоологія, номенклатура, таксони, систематика, вид, род, родина, ряд, клас, тип.

Концепція уроку

Дати загальне уявлення про тварин. Показати, чим ця группа відрізняється від інших живих організмів. Сформулювати уявлення про зоологію як про науку, що вивчає тварин. На прикладі конкретних видів пояснити, на яких підставах їх відносять до царства Тварини.

Розглянути основні систематичні категорії царства Тварини. Відмітити різницю в систематиці рослин і тварин (замість відділу - тип, а замість порядку - ряд).

Звернути увагу на те, що різноманіття тварин є наслідком процесу еволюції. Показати важливу роль тварин у природі й житті

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Хто такі рослини?

Які основні риси є характерними для рослин?

Які основні компоненти входять до складу клітин рослин?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Визначення місця тварин у системі живих організмів

Нагадавши про розподіл живих організмів на прокаріотів і еукаріотів, розповісти про поділ надцарства Еукаріоти на царства Гриби, Рослини і Тварини. Звернути увагу на різницю в будові клітин представників різних царств, а також на їх відмінності у способі живлення (рослини — автотрофи, гриби і тварини — гетеротрофи).

Показати, що тварини є групою, яка заселила нашу планету від глибин океанів до атмосфери. Розповідаючи про особливості будови тварин, треба показати три їх основні форми -одноклітинні (організм складається з однієї клітини), колоніальні (організм складається з групи однакових клітин, з’єднаних між собою) і багатоклітинні (організм складається з великої кількості клітин, що відрізняються за своєю будовою і функціями, які виконують).

Основні принципи систематики тварин

Слід нагадати учням, що основні систематичні категорії ввів у науку шведський учений Карл Лінней. Провести порівняння систематичних категорій рослин і тварин. В обох групах основною систематичною категорією є вид (видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге - видовим епітетом). Близькі види об’єднуються в роди, а роди у родини. Близькі родини тварин об’єднуються в ряди (у рослин- у порядки), а ряди складають клас. Класи тварин об’єднуються в тип (у рослин - у відділ). Сукупність усіх типів і складає царство Тварини.

Значення тварин у житті людини

Під час розгляду цього питання слід звернути увагу на взаємозв’язок різних видів тварин і рослин у біоценозах. Розповісти про ланцюги живлення, показати, як потрапляння виду в новий біоценоз може призвести до виникнення цілого ряду проблем (на прикладі домашніх тварин в Австралії). Також необхідно нагадати про значення для людини домашніх тварин.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Хто такі тварини? Які основні риси є характерними для тварин? Визначте систематичне положення вовка. Визначте систематичне положення лисиці. Яких домашніх тварин ви знаєте?

IV. Домашнє завдання Вивчити відповідний параграф підручника.

Джерела: 1. Усі уроки біології. 8 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 254, [2] с. — (Серія «12-річна школа»).

2. Біологія. 8 клас. Дидактичні матеріали до курсу. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 141, [3] с. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 6 (66))

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з теми «Початкові хімічні поняття» (7 клас)
Електроліз. (9 клас)

Урок 01. Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість
Пісня про вчительку” стала однією з найулюбленіших для учнів, адже вона вже кілька років проводжає їх до школи, в улюблений клас,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія, 7 клас
Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія 7 клас
Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Календарний план. 7 клас. (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) №з /п
Біологія – наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовище існування, класифікація

Сценарій останнього уроку в 11 класі «Прощавай, мій рідний клас»
Класний керівник:: Урок цей у нас останній, тому І буде він незвичайний. Чому? Я вам поясню

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями

Урок на тему «Клас Дводольні. Родина Пасльонові»
Довгий шлях зробила картопля від прикраси жіночого вбрання І клумб палаців до всім відомої картоплі, що увійшла до нашого життя як...

Урок пошук істини (11 клас)
Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Твір на морально — етичну тему за матеріалами двох художніх творів: оповідання Петра Бондарчука...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка