Пошук по сайту


А. О. Максименко «Уроки навчання грамоти» (част2)-2шт.

А. О. Максименко «Уроки навчання грамоти» (част2)-2шт.

Видавництво «Основа»

(книжкові додатки)

Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»

1. А.О.Максименко «Уроки навчання грамоти» (част2)-2шт.

А.О.Максименко «Уроки навчання грамоти» (част1)-2шт

3. О.В.Дідик « Компетентісно-орієнтоване навчання» (у процесі формування особистості молодшого школяра)

4. Л.В.Пономаренко «Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи».(2)

5. Р.О.Петраковська «Заняття курсу «Абетка юного поета» 3 клас».

6. Петраковська Р.О «Заняття курсу «Абетка юного поета» 4 клас». ( (2примірники)

7. О.В.Скоблікова « Розвиток комунікативного мовлення першокласників».

8.В.С.Ульянова «Театральний гурток у початковій школі». (2)

9. І.С.Вовчук,Ю.О.Петік «Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з батьками учнів 1-4класів.» Частина І (2) - 2

10. «Уроки в природі. 1-4класи» (2екземпляри)

11. О.В.Депетист,В.В.Чала,Н.А.Ярова «Національно-патріотичне виховання молодших школярів» (2примірники)

12. «Закохуємо в книгу» заняття гуртка у 1-4 класах.(2)

13. «Елективний курс «Читання» 1-4 класи» (2)

14. Л.В.Пономаренко «Економічні цікавинки для молодших школярів»

15. Л.В.Пономаренко «Економічні цікавинки для молодших школярів»

16. «Використання поетичних творів нав уроках української мови у 2-4класах. Частина І»

Бібліотка журналу «Біологія»
1. «Інтелектуальні ігри на уроках біології».

2. «Педагогічна майстерня вчителя біології». Випуск 3.

3. К.М.Задорожний «Нові педагогічні технології для вчителів біології». Випуск 2.

4. Шамрай С.М.,Задорожний К.М. «Біологічні дослідження. Планування і проведення».

5. «Тиждень біології в школі». Випуск 7.

6.О.Й.Шпотюк «Проблема харчування і здоров*я» (матеріали до курсу біології).

7. Л.П.Мартинова «Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник»

8. І.А.Свінченко «Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Частина І»

9. О.В.Тагліна «Біологія. 11клас. Дидактичні матеріали до курсу»

10. «Репродуктивне здоров’я сучасних учнів. Практика І теорія навчання»

11. . Д.П.Токарівська, Л.М.Фаль «Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності»

12. І.А.Свінченко «Групові форми навчання у викладанні біології. Частина І»

13. І.А.Свінченко «Групові форми навчання у викладанні біології. Частина ІІ»(2)

14. Н.Б.Грицай «Методика проведення біологічних екскурсій у природу»

Бібліотека журналу «Математика в школах України»
1.М.С.Фурман «Збірник задач з алгебри і початків аналізу. 11клас».

2.О.О.Моргун «Збірник задач зі стереометрії. 11 клас».

3.Дослідження ірраціональних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків.

4.Дослідження показникових функцій за допомогою похідної. Побудова графіків.

5.О.Г.Кукуш,Р.П.Ушаков «На допомогу керівникам математичних гуртків. Частина І. Послідовності».

6.О.О.Василенко «Серенада математиці-3. Розвідки д

о класиків».

7.О.Г.Кукіш, Р.П.Ушаков «На допомогу керівникам математичних гуртків. Функції,планіметрія,стереометрія».

8. В.О.Ярмак,В.О.Резуненко «Тригонометричні рівняння і нерівності для старшокласників і абітурієнтів»

9. Н.Г.Скнар «Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та ЗНО»

10. І.А.Кушнір «Перлини геометрії»

11. М.В.Шмигевський,І.М.Зелепугіна,Л.С.Попова «Основи стохастики. Частина І»

12. М.В.Шмигевський, І.М.Зелепугіна, Л.С.Попова «Основи стохастики. Частина ІІ» М.В.Шмигевський, І.М.Зелепугіна, Л.С.Попова «Основи стохастики. Частина ІІІ»

13. Г.Б.Філіпповський «Чудові обмеження в задачах на побудову»

14. О.Ю.Харік,Ю.В.Єременко «Елементи математичного аналізу для школярів. Частина І (теорія множин, числові послідовності ,числові функції ,границя і неперервність функцій)»

15. О.Ю.Харік,Ю.В.Єременко «Елементи математичного аналізу для школярів. Частина ІІ» (похідна,застосування похідної,дифференціальні рівняння, інтеграл).

Бібліотека журналу «Географія»
1. О.Г.Стадник «Соціально-економічна географія світу». 10 клас.

2. О.Г.Стадник «Відкриття й дослідження материків землі». (Матеріали до уроків)

3. Т.В.Шквара, В.І.Шквара « Загадки землі в детективних справах Шеллі Холмс» (Матеріали до уроків 6-7 кл)

4.Дидактичні матеріали до курсів географії 6,7 класів. Частина 1.

5. А.І.Андрощук «Дидактичні матеріали до курсів географії 6,7 класів». Частина 2.

6.Цікаво вивчаємо географію. Ігри,конкурси,змагання.

7. О.Г.Стадник «Відкриття і дослідження океанів. Матеріали до уроків».

8.В.О.Соловйов «Геологічний словник-довідник» Частина І

9.В.О.Соловйов «Геологічний словник –довідник» Частина ІІ

10.О.Г.Стадник «Пам*ятники природи всесвітнього спадку ЮНЕСКО»

11. Л.В.Петринка «Географія туризму. Частина 1»

12. Л.В.Петринка «Географія туризму. Частина 2»

13. . «Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації»

14. «Інноваційні технології в роботі вчителя географії»

15. «Інтелектуальні ігри на уроках географії»

16. О.Г.Стадник «Захоплююча географія. 6 клас»

Бібліотека журналу «Англ.мова та література»
1. Н.В.Самойлюк,В.В.Заслонкін « Уроки англ..мови в 7 класі.»

2. О.С.Казачінер «Позакласна робота з англійської мови в початковій школі».

3. О.Ю.Стом,С.В.Рудь « Навчальні ігри в початковій і середній школі».

4. І.А.Гладка « Інтеграція англійської мови з географією у 6-7 класах».

5 Ю.Г.Горбунова, В.В.Кончіч. «Курс «Країнознавство. Велика Британія» 10 клас».

6. Миргород Н.В….) «Тестові та перевірочні завдання з англійської мови. 2-11 клас».

7. М.В.Зуєва «Стимулюємо розвиток учнів».

8.І.І.Костікова, О.С.Казачінер «Англійська граматика для школярів»

9. Н.В.Cамойлюк,В.В.Заслонкін «Уроки англійської мови.6клас» (за підручником А.Несвіт)

10. Н.І.Маслова,Н.О.Бутковська,Г.П.Бородай «Сучасні інформаційні технології.Англ.мова»

11. Л.Б.Кідік «Ukraine we live in»

12. В.В.Кончіч,Ю.Г.Лайко,А.Л.Мирошніченко «Курс «Країнознавство.США» 11клас Англійська мова»

13. Н.А.Бабенко «Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень АІ Частина І»

14. Н.А.Бабенко «Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1. Частина ІІ»

15. Н.А.Бабенко,В.Ф.Губайдулліна,О.В.Колос «180 текстів з англійської граматики для початкової школи»

16. Ю.Ф.Єщенко «Англійська граматика. Теорія та практика»

17. О.С.Казачінер «Здоров*язберігаючі технології на уроках у плочатковій школі»


Бібліотека журналу «Хімія»
1.Методика розв*язування та практика використання хімічних задач під час вик-

ладання хімії.

2.Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії.

3.Нові педагогічні технології для вчителів хімії. Випуск 2. (Задорожний К.М.)

4.Методична скринька вчителя хімії.

5.Позакласні заходи з хімії. Випуск 7.

6.Пізнавальні завдання з хімії. (Н.Малахова) 7-9 класи.

7.Уроки хімії за інтегральною технологією. 7клас. (І.В.Стеценко)

8. С.Г.Прищепа «Система факультативних занять з хімії для обдарованих учнів. 8 клас»

9. І.Ю.Овчаренко,І.В.Стеценко «Уроки хімії за інтегральною технологією. 10клас»

10. І.Ю.Овчаренко, І.В.Стеценко «Розробки уроків з хімії за інтегральною технологією. 11 клас. Частина І»

11. І.Ю.Овчаренко, І.В.Стеценко «Розробки уроків хімії за інтегральною технологією. 11клас, частина ІІ»

12. «Календарне планування уроків хімії. 10-11клас (профільний рівень)»

13. Т.М.Гранкіна «Самостійні та контрольні роботи з хімії. Загальна хімія.»

14. О.В.Триполко «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії»

15. В.Д.Ковальова «Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії»

Бібліотека журналу «Управління школою»
1.І.П.Жерносек «Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ».

2. В.В.Григораш «Школа здоров*я». частина 1

3.Школа здоров’я.Частина 2.

4. Т.В.Дрожжина «Конфлікти в школі: як навчитися швидко їх розв*язувати».

5. Німак О.М. «Організація роботи з обдарованими дітьми в ЗНЗ».

6. С.І.Ткачов «Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле».

7.В.М.Приходько «Словник основних термінів і понять з моніторингу якості освіти та превентивного виховання»

8. О.В.Черних «Навчання вдома:сто питань і сто відповідей»

9. Є.М.Павлютенков,Т.Ф.Рябчук «Формування екологічної культури у сільських учнів»

10. «Педагогіка XXІ століття. Частина І»

11. Педагогіка XXІ століття. Частина ІІ»

12. І.П.Підласий «Навчання «під протоколом» «

13. Л.Г.Кондратова «Навчаємося позаурочній проектній діяльності»

14. Б.О.Житник «Управління якістю освіти: інституціональний підхід»

15. В.Ф.Калошин «Як ефективно діяти вчителю в критичній ситуації»

Бібліотека журналу «Фізика в школах України»
1.В.В.Іващенко «Уроки фізики у 7 класі».

2.Ж.Ф.Рябченко «Демонстраційний експеримент курсу фізики 8класу на базі саморобних приладів та наочних посібників».

3.Уроки фізики в 10 класі. Механіка. Рівень стандарту.

4.А.В.Руденко «Уроки фізики у 10 класі. Молекулярна фізика і термодинаміка».

5.Закон збереження імпульсу, реактивний рух, ракети та освоєння космосу.

6.Ю.А.Бережной,Н.М.Бичкова «Як школяру розповісти про атомні ядра».

7.В.М.Борщ «Матеріали для перевірки знань учнів з фізики» 7-9 класи.

8. «Сучасна фізика для пішоходів»

9. С.С.Сущенко, Л.С.Недбаєвська «Як підвищити ефективність викладання електродинаміки в школі»

10. Г.П.Арестенко «Інструкції до лабораторних робіт з фізики. 7-9 класи»

11. В.В.Неліпович «Рідкі кристали та їх властивості»

12. Г.Б.Редько «Чи так ми навчаємо фізики?»

13. Т.М.Попова «Культурно-історичний зміст навчання фізики в загалшьноосвітній школі. Частина І»

14. Т.М.Попова «Культурно – історичний зміст навчання фізики в загальноосвітній школі. Частина ІІ»

15. О.О.Фейгін «Механіка відносності»

16. О.В.Кабановський,Ф.С.Познанський «Фізика. Астрономія. Початкові відомості. Частина І»

Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»
1. І.Ф.Приходько «Слово-образ у контексті історико-літературного процесу».

2. Д.А.Кобцев «Інтегроване навчання на уроках української мови:образотворче мистецтво,музичне мистецтво».

3. Є.І.Науменко «Кращі уроки зарубіжної літератури». Випуск 2.

4. М.І.Пентилюк,І.В.Гайдаєнко,…) «Вивчення української мови в 5 класі».

5. К.І.Приходченко «Факультативи з української мови та літератури». Випуск 2.

6.Кращі уроки світової літератури. Випуск 3.

7. О.О.Косогова,Л.Г.Муковоз «Розвиток зв*зного мовлення. Написання твору-роздуму».

8. О.О.Чупринін «Українська література. 11 клас: тестові завдання, відповіді»

9. Т.В.Нікішина «Українська мова.11клас:тестові завдання.відповіді,відповіді»

10. О.А.Гальонка «Позакласна робота з української літератури»

11. О.А.Гальонка «Шкільний календар: літературні свята»

12. А.О.Новиков «Український театр на уроках літератури»

13. Т.П.Матюшкіна «Позакласне читання на уроках української літератури»

14. Т.В.Нікішина,О.О.Чупринін «Українська мова та література. 10клас:тестові завдання,відповіді»

15. М.І.Пентилюк,І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич, С.А.Омельчук «Вивчення української мови в 6 класі. Частина І»

16. Т.В.Нікішина,О.О.Чупринін «Українська мова та література. 9клас:тестові завдання,відповіді»

17. М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко,А.І.Ляшкевич,С.А.Омельчук «Вивчення української мови в 6класі. Частина 2»

Бібліотека журналу «Історія та правознавство»
1. А.О.Єрмоленко «Вивчення історичних постатей на уроках історії України у 8 класі».

2. Н.О.Вєнцева «Історія України. 10 клас. Готові дидактичні набори».

3.Наровлянський О.Д. «Правознавство.10клас.Академічний рівень.Готові дидактичні набори».

4. «Нащадки Нестора». Частина 1.

5. А.Б.Іванко «Нащадки Нестора». Частина 2.

6. Десятов Д.Л.) «Методика використання пізнавальних задач у навчанні історії середніх віків».

7. О.В.Барнінець «Використання ігор на уроках історії у 7-8класах».

8. «Кращі уроки правознавства. Практичний курс» 9 клас.

9. «Сценарії позакласних заходів. Правознавство»

10. А.М.Киридон,В.О.Мартинюк,С.С.Троян «Міжнародні відносини.Країнознавство.Словник-довідник. І част.»

11. А.М.Киридон,В.О.Мартинюк,С.С.Троян «Міжнародні відносини. Країнознавство. Словник-довідник.Частина 2»

12. Д.Л.Десятов «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії»

13. О.П.Кривоший «Традиції та повсякденне життя жінок України XVІ - XVІІ ст.п

14. А.П.Гриценко «Хрестоматія з історії України. 11клас. Частина І.»

15. А.П.Гриценко «Хрестоматія з історії України. 11клас.Частина ІІ»

16. Г.В.Кашкарьов «Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина І»

17. Г.В.Кашкарьов «Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина ІІ»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти. Широківська райдержадміністрація
У посібнику подано конспекти циклу уроків навчання грамоти в 1 класі відповідно до “Букваря” (Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф. 2001),...

Уроки
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Книга вчить, як на світі жить Душі людської доброта Грамоти вчиться...
Правила поведінки під час уроків І на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеці

Поняття методів навчання та їх класифікація
Метод навчання — спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяль­ності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання...

Уроки розвитку зв’язного мовлення
Рецензент: Скрипнюк О. В. вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель – методист

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту Допоміжний матеріал, 2012. 170с
Укладачі С. С. Поліщук, О. Д. Заграй, О. В. Осика, Ю. М. Мельник, В. В. Чернега, Н. О. Тащук, Л. А. Ярощук– творча група вчителів...

Початкове навчання
Розвиток мовленнєвих компетентностей школярів на уроках української мови в початкових класах за системою розвивального навчання

Диференціація І інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка