Пошук по сайту


Урок Тема уроку: Білки

Урок Тема уроку: Білки

Предмети: хімія та біологія

Розробила: О.В. Волощук, викладач хімії

Інтегрований урок

Тема уроку: Білки

Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про білки, як високомолекулярні біополімери; ознайомити зі структурою білків та їх властивостями; загальнобіологічне значення та широке використання білків; розвивати знання учнів про структуру та властивості білків; розвивати вміння одержувати та обробляти інформацію з різних джерел, уміння порівнювати, висловлювати свої думки, почуття, враження; сприяти формуванню в учнів наукового світогляду.

Тип уроку: бінарний (хімія-біологія).

Методи: словесні, репродуктивні, практичні.

КМЗ: схеми «Будова структур білка», розчин білку, конц. нітратна кислота, натрій гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфат, спиртівка, штатив з пробірками.

Хід уроку:

«Життя – це спосіб існування білкових тіл...»

Ф. Енгельс

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності

Вчитель біології. Виконайте тест.

Виберіть окремо відповіді (в цифрах), які стосуються:

Варіант 1 - вуглеводів та Варіант 2 – жирів (ліпідів).

Тест

 1. Головними хімічними елементами цих речовин є: С, Н, О.

 2. До складу цих речовин можуть входити інші елементи.

 3. Ці речовини абсолютно гідрофобні.

 4. Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «аза».

 5. Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «оза».

 6. Для цих речовин характерні різні види ізомерії.

 7. Ці речовини - обов'язкові компоненти мембран.

 8. Основне джерело енергії.

 9. Запасне джерело енергії.

 10. Ці речовини енергоємніші.

 11. Ці речовини - складні ефіри.

 12. Серед них є полімери.

 13. Для цих речовин характерні глікозидні зв'язки.

 14. Крохмаль.

 15. Целюлоза.

 16. Терпени.

 17. Воски.

 18. Рибоза.

 19. Стероїди.

 20. Хітин.

 21. Глікоген.

 22. Вітамін К.

Відповідь.

Ліпіди: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16,17, 19, 22.

Вуглеводи: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Викладач біології

З якими матеріальними обʼєктами повʼязана таємниця життя? Це – одне з головних запитань, на яке намагалася дати відповідь наука протягом своєї історії.

Уже досить давно вчені зрозуміли, що найважливішу роль в усіх життєвих процесах відіграють білки.

Символом початку життя завжди було яйце. Ось чому білок пташиних яєць дав назву всьому класові речовин. Коли в 19 столітті відкрили, що білки – головні компоненти клітин, усі прояви життя почали повʼязувати виключно з ними.

Сьогодні ми маємо нагоду дослідити цю речовину. Тому темою нашого сьогоднішнього уроку будуть білки.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Білки складають 50-80% усіх органічних речовин клітини, вони входять до складу міжклітинної рідини, лімфи, плазми крові, входять до складу всіх організмів і мембран клітин, є основним структурним матеріалом.

Вміст білків в організмі людини: у м'язах – 80%, в шкірі – 63%, в печінці – 57%, в кістках – 28%.

Уся величезна маса рослин і живих організмів на Землі складаються в основному з чотирьох елементів (H, C, O, N) про які можна сказати словами Шиллера:

Чотири елементи

Зливаються в одне,

Дають життя і творять світ.

Що називають білками? (це високомолекулярні органічні сполуки, які складаються з залишків α-амінокислот)

Практично всі білки побудовані з 20-ти α- амінокислот.

Викладач біології

Назва «білок» походить від німецького слова “eiweis”, що означає «білок яйця». У 1839 р. датський вчений Мульдер, беручи до уваги важливе значення білків, запропонував для них назву «протеїн» (перший, найважливіший), у науці залишилися обидві ці назви – білки та протеїн.

Білки є будівельним матеріалом для живих організмів. Вони регулюють обмін речовин, забезпечують його рухову діяльність і захищають від чужорідних тіл, каналізують хімічні реакції в клітинах, переносять поживні речовини до органів і тканин.

В організмах тварин і людини міститься більше білків, ніж у рослинах. Вони є складовими мʼязової, сполучної, покривної тканин, шкіри, нігтів, волосся.

Велика кількість їх міститься в молоці. Білки представлені в його складі кількома видами. Найголовніші з них: казеїн, альбумін і глобулін.

Казеїн – основний білок молока. Він відноситься до групи фосфоропротеїдів (містить Фосфор), є нерозчинним у воді, входить до складу сирів і сирних виробів. Частка казеїну становить 82 % від загальної кількості молока. Саме цей білок надає молоку білого непрозорого кольору.

Казеїн має кілька особливостей, що обумовлюють його практичне застосування. При кипʼятінні молока він не випадає в осад, зсідається під дією сичужного ферменту, утворюючи густий, солодкий на смак згусток і солодку сироватку. Ця особливість використовується при переробці молока на сир, а також для одержання казеїну. Зсідається він і при дії на нього слабких розчинів кислот.

Під час скисання молока казеїн під дією молочної кислоти утворює густий згусток, який називається кислим молоком (молочна кислота збирається в молоці у результаті бродіння молочного цукру з участю молочнокислих бактерій).

У сильних кислотах і лугах казеїн розчиняється. Ця властивість використовується при визначенні вмісту жиру в молоці.

У прозорому фільтраті (сироватці), що залишається після зсідання та відокремлення казеїну, можна виявити альбумін, глобулін, молочний цукор, вітаміни, ферменти, мінеральні речовини.

Альбумін і глобулін на відміну від казеїну, - розчинні у воді, не містять Фосфор і Кальцій. Ці білки мають важливе фізіологічне значення для організму. Їх використовують для приготування білкових лікувальних і дієтичних препаратів, встановлення ступеня пастеризації молока.

У природі білки виконують багато функцій, а саме:

1) каталітичну (ферменти);

2) регуляторну (гормони);

3) структурну (кератин вовни, фіброїн шовку, колаген);

4) рухову (актин, міозин);

5) транспортну (гемоглобін);

6) запасну (казеїн, яєчний альбумін);

7) захисну (імуноглобуліни).

Викладач хімії

Білки побудовані з пʼяти основних елементів: Карбону, Оксигену, Нітрогену, Гідрогену та Сульфуру. Крім них, у деяких білках є невелика кількість Фосфору, Йоду, Феруму та інших елементів. Значення молекулярних мас білків досить великі.

Білки мають 4 структури: первинну, вторинну, третинну і четвертинну.

Первинна. Послідовне, лінійне сполучення залишків амінокислот за допомогою пептидних зв'язків.

Вторинна. (Досліджували американські вчені Л.Полінг та Р. Корі). Спіраль з водневими зв'язками.

Третинна.(Досліджував англійський вче­ний Дж. Кендрю в 1957 р.) . Просторове розміщення вторинної структури спіралі; утримується зв'язками водневими, дисульфід ними та сольовими містками.

Четвертинна – Розміщення в просторі третинної структури білка.


Властивості білків

 1. Розчинення деяких білків у воді з утворенням колоїдних розчинів.

 2. Денатурація – це руйнування білкової молекули.

Денатурація може бути зворотною (замерзання яйця) та необоротною (зварити яйце).

Чинники, що призводять до необоротної денатурації:

 1. дія високих температур;

 2. радіація;

 3. солі важких металів.

Однак харчові продукти після денатурації білків легше засвоюються організмом – яєчня або зварене яйце порівняно зі свіжим.

3. Кольорові реакції на білки

Повторення правил техніки безпеки під час проведення дослідів з кислотами, лугами, нагрівними приладами.

1. Ксантопротеїнова реакція на білки

До 1мл білка додати 5-6 крапель конц. HNO3, до появи білого осаду або каламуті, потім осад нагріти до появи яскраво-жовтого кольору. Суміш охолодити й обережно додати конц. NaOH до розчинення осаду.

Висновок: ксантопротеїнова реакція є кольоровою якісною реакцією на білки, в яких амінокислоти мають бензольне кільце.

2. Біуретова реакція

До 2мл розчину білка додати такий самий об’єм 10 % розчину NaOH. До суміші прилити 2-3 краплі розчину CuSO4, забарвлення розчину змінюється на фіолетове.

Висновок: якісна реакція на пептидний звʼязок. У 80-х роках 19 ст. російський учений О. Данилевський указав на наявність пептидних груп у білковій молекулі.

ІV. Узагальнення й систематизація знань.

Бесіда

 1. Яке значення мають білки?

 2. Назвіть найголовніші види білків.

 3. Як називається зв’язок, який обумовлює утворення первинної структури білка?

 4. Чому небезпечна висока температура 40о для людини?

 5. До якого харчового продукту входить білок казеїн?

 6. Яка реакція є якісною на пептидний звʼязок молекули білка?

 7. Назвати функції білків.

Тест

1. Білки представляють собою високомолекулярні біополімери, мономерами яких є:

      А. моносахариди;     Б. залишки амінокислот;     В. Вуглеводи;       Г. Ліпіди.

2. Вкажіть   скільки амінокислот синтезують молекулу білка:

А 20; Б 21; В 24; Г 18.

3. Вкажіть, які зв’язки лежать в основі утворення первинної структури білка:

А водневі; Б пептидні; В ковалентні; Г не існують взагалі.

4. Вкажіть хімічні зв’язки, якими стабілізується вторинна структура молекули білка:

А іонні; Б водневі; В пептидні; Г дисульфідні.

5. Денатурація це:

а) взаємодія білкових молекул між собою; б) руйнування структури білка;

в) кольорова реакція на білки; г) утворення колоїдного розчину.

6. Ксантопротеїнова реакція - це взаємодія білка з:

а) нітратною кислотою; б) з купрум (ІІ) гідроксидом;

в) зі спиртовим розчином йоду; г) з розчином калій перманганату.

V. Домашнє завдання: Презентація «Білки»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку Тема: Білки, склад їх молекул, властивості. Значення...
Що таке дипептид? Показати механізм утворення дипептиду з 2-х аміно- оцтових кислот. Який зв’язок називається пептидним?

Урок №3. Тема уроку: «Внутрішня будова й особливості процесів життєдіяльності»
...

Реферат тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують...

Реферат тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують...

Урок 3 Тема. Походження людини
Цілі уроку: ознайомити учнів з різноманіттям роду Homo; розглянути особливості його фор

Урок 2 Тема. Походження людини
Цілі уроку: ознайомити учнів з різноманіттям родини Hominidae; розвивати уяву про особливості її формування та основні етапи еволюції;...

Урок математики І природознавства
Тип уроку. Інтегрований урок узагальнення знань, умінь І навичок. Слайд №1(читає учитель)

Урок 1 Тема уроку: Значення травлення. Будова й функції органів травлення
Основні поняття І терміни: травлення, ферменти, травний канал, ротова порожнина, зондування, ендоскопія, електрогастрографія

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Уроку: Технологія виготовлення дитячої святкової сукні
Методична розробка уроку технологій у 11 класі з варіативного модуля "Технологія виготовлення дитячого одягу". Структура уроку цікава...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка