Пошук по сайту


Урок 7 Тема: Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики,хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі

Урок 7 Тема: Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики,хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі

Урок 7                                                 
Тема:Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики,хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.
Мета: Навчальна. Сформувати уявлення про можливості прикладних програмних засобів навчального призначення з фізики, хімії та біології.

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення і практичні навички роботи за комп’ютером .

Виховна. Виховувати увагу, старанність, комп’ютерну грамотність..

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в кабінеті інформатики, ППЗ з фізики, хімії та біології.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вітання вчителя, перевірка підготовленості класу до уроку. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні за ПК виконують завдання аналогічні до домашнього.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Фронтальне опитування

 1. Який програмний засіб ми вивчали протягом декількох попередніх уроків?

 2. Які можливості цього програмного засобу?

 3. Які ще шкільні предмети можна вивчати за допомогою комп’ютера?

ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Програмні засоби вивчення фізики.

 2. Програмні засоби вивчення хімії.

 3. Програмні засоби вивчення біології.

 1. Особливості використання електронних посібників

Електронні посібники можуть використовуватись з метою повторення, розширення та закріплення матеріалу, що був вивчений під час уроків, та для самостійного вивчення нового матеріалу. Прикладом ППЗ є «Фізика, 10-11».

Головне меню програми  містить перелік розділів посібника. Для переходу до ознайомлення зі змістом розділу потрібно вибрати його назву, яка єгіпер посиланням на початкову сторінку розділу.

Електронний посібник містить інформаційний блок з текстовим матеріалом з 

фізики. Кожна сторінка тексту ілюструється графічними зображеннями. Вибір гіперпосилань утексті сторінок приводить до відкриття вікон, що містять додаткові зображення або відео фрагменти, які унаочнюють та доповнюють теоретичний матеріал. До кожної теми пропонується добірка тестових запитань для самоперевірки. Крім запитань, учням пропонується розв’язати задачі з теми. Вікно з умовами задач можна відкрити, вибравши кнопку Задачі Умова кожної задачі такожсупроводжується наочними матеріалами. Після виконання завдань можна перевірити правильність результатів, вибравши кнопку Перевірити Якщо для розв’язування задачі потрібно провести деякі обчислення, то можна скористатися вбудованим калькулятором. Для його виклику потрібно вибрати кнопку 

Калькулятор  у нижньому лівому куті вікна програми вікна. Дані, потрібні для обчислень, можна отримати з Довідки, що входить до складу посібника.

 1. Особливості використання електронних (віртуальних) практикумів

Розглянемо цей вид навчальних програм на прикладі програмного засобу Віртуальна хімічна лабораторія. Головне вікно цього педагогічного програмного засобу наведено нарис. Вкладки цього вікна містять перелік демонстрацій, які можна переглянути, лабораторних дослідів та практичних робіт, з якими рекомендується ознайомитись учням різних класів.

Крім того, з цього вікна можна звернутися до Довідника та Тлумачного словника, переглянути хімічні реактиви, ознайомитись з особливостями запису 

хімічних рівнянь. Дляцього потрібно вибрати відповідну кнопку у нижній частині вікна.Після вибору завдання в списку розділів головного вікна слід вибрати кнопку Почати.При виборі Демонстрації відкривається вікно, у якому транслюється відео фрагмент з демонстрацією досліду та поясненням його особливостей.

При виборіЛабораторного досліду або Практичної роботи відкриється відповідне вікно. Вибравши у цьому вікні відповідну кнопку, можна ознайомитись з метою виконанняроботи, потрібними реактивами, обладнанням, правилами техніки безпеки при роботі у хімічній лабораторії, ходом виконання роботи.

Робота супроводжується відеозаписами. Відеофрагмент демонструється у верхній частині вікна програми. Збільшити розмір області перегляду відеофрагмента можна виборомдовільної точки цієї області. Демонстрацію досліду можна призупинити, продовжити або повторити спочатку, використовуючи кнопки керування переглядом .

Щоб перейти до наступного кроку досліду або практичної роботи, потрібно вибрати кнопку Далі, повернутися до попереднього – кнопку Назад.

У нижній частині вікна відображається опис дій, що виконуються в ході досліду або практичної роботи. Після перегляду досліду рекомендується дати відповіді на запитання зарезультатами спостереження. Якщо вибрано правильний варіант відповіді, то колір тексту у ньому змінюється на зелений, при хибній відповіді – на червоний. Завдання видуСкладіть рівняння реакції виконуються в зошиті. Для контролю правильності потрібно вибрати кнопку Перевірити, після чого відображається правильний запис рівняння. Увисновку пропонується вибрати правильні твердження, що можуть бути отримані в ході виконання роботи.

У деяких роботах пропонується виконати тестове завдання. Для цього потрібно

 вибрати кнопкуТестування. В ході тестування потрібно утворити правильні твердження, перемістивши написи з частинами тверджень і розмістивши їх у правильній послідовності, після чоговибрати кнопку Перевірити для здійснення контролю. Повернення до головного вікна віртуальної лабораторії здійснюється вибором кнопки Зміст.

 1. Особливості використання інтерактивних моделей


Одним з найбільш ефективних способів використання ІКТ на уроках є застосування інтерактивних моделей. Вони дозволяють імітувати та вивчати різноманітні процеси і явища, проводити віртуальні спостереження за об'єктами, детально розглядати їх будову, функціонування окремих частин. Усе це є істотним доповненням до спостережень і експериментів, що проводяться в природних умовах.

Розглянемо цей вид навчального програмного забезпечення на прикладі курсу Відкрита Біологія (демо-версію можна завантажити з сайтуhttp://www.physicon.ru/demo/OpenBiology2.5Demo.exe). Даний програмний засіб містить значну кількість моделей з різних тем курсу біології. Наприклад, модель Клонування, яка наочно ілюструє послідовні етапи процесу клонування (мал. 1.19), модель Танок бджоли демонструє етологічні особливості бджіл (мал. 1.20).Мал. 1.19 Мал. 1.20.

Інтерактивна модель Клонування Інтерактивна модель Танок бджолиБагато з представлених моделей можна використати в трьох режимах: 1) послідовний довільний перегляд; 2) покрокова демонстрація; 3) можливість зробити паузу на будь-якому етапі для детальнішого вивчення окремих стадій процесу. Також, курс Відкрита Біологія включає значний перелік інтерактивних моделей, які можна використати для проведення віртуальних експериментів. Наприклад, комп'ютерна модель Живлення інфузорії (мал. 1.21), дозволяє приготувати віртуальний препарат і детально розглянути під віртуальним мікроскопом процеси життєдіяльності, що протікають в клітинах найпростіших. Тут існує можливість зміни умов експерименту і перегляду отриманих результатів.Рис. 1.21. Інтерактивна модель Живлення інфузорії

V. Засвоєння нових знань і вмінь

1. Робота з підручником:

- наведіть приклади мультимедійних засобів ілюстративного і довідникового призначення;

- опишіть орієнтовну послідовність дій для інсталяції навчальних комп’рних програм.

2. Робота з додатковим матеріалом:

Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їх описами:

Педагогічні програмні засоби
Опис
Електронні посібники

1

Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів

А

Електронні (віртуальні) практикуми

2

Електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку мовних одиниць та доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника

Б

Електронні засоби контролю навчальних досягнень

3

Електронні довідкові видання основних відомостей з однієї чи кількох галузей знань та практичної діяльності, поданих у коротких статтях, доповнених аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку і добору довідникових матеріалів

В

Електронні атласи

4

Електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмету, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів

Г

Електронні словники

5

Електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку

Д

Електронні енциклопедії

6

Електронні навчальні видання практичних завдань і вправ

Е

Електронні хрестоматії

7

Комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів

Є

3. Додаткове завдання

Заповніть таблицю

Назва ППЗ навчального призначення

Предмет

Клас

Теорія чи практика

Можливості


Приклади з тем, що розглядаються (не менше 5)

 1. Робота за комп’ютером. Робота в парах.

Робота з ППЗ навчального призначення:

 • З’ясуйте, які з ППЗ, що призначені для вивчення фізики, хімії, біології, доступні на сайті Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси  Файловий архів Електронні засоби навчання

 •  Завантажте з сайту Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) з розділу Навчання  Шкільні предмети  Хімія  Електронні засоби для вивчення хімії програмно-методичний комплекс Таблиця Мендєлєєва. Проінсталюйте комплекс на своєму комп’ютері. Ознайомтесь з довідкою по використанню програми. Перегляньте режими роботи програми. До якого типу ППЗ можна віднести цю програму? Наведіть 3 приклади використання програми для розв’язування навчальних завдань. 

 • Відкрийте головну сторінку сайту Шкільна фізика (http://sp.bdpu.org). Визначте, які матеріали сайту можуть бути вам корисними при вивченні фізики. Розгляньте в рубриці Демонстрації інтерактивну модель руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Поясніть фізичну суть явища, що продемонстровано.

VI. Підбиття підсумків уроку

Оцінка роботи учнів.

Метод «Мікрофон»

 1. Що нового ви дізналися на уроці?

 2. Чого з вивченого на уроці ви не зрозуміли?

 3. Як ви оцінюєте свою роботу?

VIІ. Домашнє завдання

  1. Завдання за підручником: п.1.1. стор. 4-18.

  2. Завантажте з сайту Google Earth (http://earth.google.com) безкоштовну версію програми Google Earth та запустіть на своєму комп’ютері. Знайдіть на моделі Землі мапу та фотографії вашої місцевості та історичних місць вашої області.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №8 Тема. Практична робота № Використання програмних засобів...
Тема. Практична робота № Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального...
Цей Типовий перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими повинні бути обладнані кабінети біології, географії,...

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки...
Лоза Валентина Миколаївна – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, завідувач навчальної...

Нака з
Всеукраїнських олімпіад з 15 базових дисциплін, у тому числі з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської...

1-4 класи
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма...
Пліг Т. В. вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

Програма “ природознавство” 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Методична розробка виховного заходу з хімії та біології
Гра «Хімічно-біологічний футбол» створює емоційний тонус діяльності, стосунки змагання, взаємної підтримки та впливає на стосунки...

Нака з
Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка