Пошук по сайту


З акарпатський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації районний методичний кабінет план роботи районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Перечинської рда

З акарпатський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації районний методичний кабінет план роботи районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Перечинської рда

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

powerpluswatermarkobject109113689


Закарпатський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту

Перечинської районної державної адміністрації

РАЙОННИЙ Методичний кабінет

ПЛАН

роботи районного методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту

Перечинської РДА

м. Перечин

2017 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

Перечинської

райдержадміністрації

_________ В.Й.Цапик

28 грудня 2016
ПЛАН

роботи районного методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту

Перечинської РДА

м. Перечин

2017 р
1. ВСТУП. АНАЛІЗ РОБОТИ РМК

ЗА 2016 РІК ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2017 РІК
Районний методичний кабінет (РМК) є структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації та здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти; організовує науково-методичну роботу,підвищує кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів району і сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період.

У своїй діяльності РМК керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади, начальника відділу освіти, молоді та спорту.

Основними завданнями діяльності методкабінету є:

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

- координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;

- проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процессу.

Методична робота з педагогічними кадрами у навчально-виховних закладах району у 2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації 21 серпня 2015 року №214 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх закладах району у 2015-2016 навчальному році»; плану роботи районного методичного кабінету на 2016 рік і була спрямована на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та реалізацію Національної доктрини розвитку освіти», нових Державних стандартів загальної середньої освіти та початкової загальної освіти.

В основу планування методичної роботи покладено аналіз навчально-виховного процесу в освітніх закладах району та діагностику рівня професійної компетенції вчителів.

У 2016 році районний методичний кабінет продовжив роботу по реалізації науково-методичної теми «Удосконалення професійної компетентності вчителя як ключової особистості у підвищенні якості надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами». Реалізації цієї проблеми підпорядкована структура діяльності районного методичного кабінету, яка включає в себе співпрацю з ЗІППО, департаментом освіти і науки, взаємодію з колегією відділу освіти, молоді та спорту, проведення засідань РМО та ММО, вивчення стану викладання предметів, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, експертизу навчальних закладів, організацію курсової підготовки, атестацію педагогічних працівників та ін.

За станом на 01.06.2016 року у районі функціонують 18 дошкільних навчальних закладів, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський). Згідно з поновленим обліком у районі нараховується 2739 дітей віком від 1 до 6 років. У 18-и ДНЗ, два з яких - у складі Новоселицького та Вільшинківського навчально-виховних комплексів, здобувають освіту 1115 дітей, що складає 41% від загальної кількості дитячого населення району.

Середня завантаженість ДНЗ – 126 дітей на 100 місць.

Педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів району успішно втілюється регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Протягом останніх років у нашому районі проводиться системна, послідовна робота щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку. Як результат – 69% дітей п’ятирічного віку відвідують дошкільні установи (із 539 дітей - п’ятирічок 371 виховується у ДНЗ).

За станом на 1 липня 2016 року кількість дітей від 3 до 6 років, які навчаються і виховуються в ДНЗ, становить 59% (998 вихованців).

Освітні заклади для навчання та виховання дошкільнят району укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Із 126 педагогів вищу освіту мають 84 (67%), середню спеціальну – 42 (33%.) Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України один раз у 5 років педагоги дошкільних закладів проходять атестацію та підвищують свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації при ЗІППО.

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у районі в 2016/2017 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів нараховує 24 загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються 4126 учнів (у міській місцевості – 947, у сільській – 3179).

У районі функціонують 5 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 1 Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, 12 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (у тому числі й Перечинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради), 2 НВК( Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад і Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) та 6 загальноосвітніх шкіл І ступеня.

У 2016 році до 25 груп продовженого дня було залучено 750 учнів 1-4 класів (41%).

У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлено завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтованого навчання, реалізації діяльнісного й компетентнісного підходів до змісту освіти, максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Одним із основних напрямів оновлення змісту освіти визначено її гуманізацію, переорієнтацію на особистісний розвиток дитини.

Із метою подальшого впровадження положень Національної доктрини, Державного стандарту, підвищення науково-методичної роботи, опанування процесом упровадження та використання сучасних педагогічних технологій, що сприяють зростанню творчої особистості,  в Україні щороку проводиться Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в якому активну участь беруть учні 3-4-х класів. Приємно відзначити, що на обласному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу серед переможців є і Натуркач Євгенія - учениця Сімерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Бенедик Т.М).

У Перечинській ДЮСШ у 9-и секціях займалися 106 учнів, а в 16-и загальноосвітніх школах діяли 19 спортивних гуртків та секцій ДЮСШ, які відвідували 374 учні. Усього в спортивних секціях та гуртках ДЮСШ займалися 480 юних спортсменів.

У Перечинському БДЮТ у 32 гуртках займалися 750 учнів. 18 гуртків із них працювали на базі 9-и загальноосвітніх шкіл сільської місцевості. Серед усіх гуртківців 68 - із багатодітних сімей, 4 – діти з обмеженими фізичними можливостями, 3 дітей-сиріт, 6 дітей-напівсиріт, 7 – із неповних сімей. У 2016-2017 навчальному році на базі БДЮТ заплановано організувати філію МАН.

За станом на 31.12.2016 року у районному методичному кабінеті працює 7 педпрацівників (зав РМК, 1 зав ПМПК та 5 методистів), які організовують методичну та науково-дослідницьку роботу учителів району за різними напрямками.

У 2015-2016 навчальному році навчали і виховували школярів 669 педагогічних працівників: у загальноосвітніх школах – 549, у дошкільних навчальних закладах – 120.

Серед 549 педагогічних працівників, які здійснювали навчально-виховний процес у 24 загальноосвітніх закладах району, 82- педагоги зі стажем роботи до 3-х років, 101 - від 3 до10 років, 100 - від 10 до 20 років, 266- більше 20-ти років.

У розрізі кваліфікаційних категорій :

-231 спеціаліст вищої категорії;

-91 спеціаліст першої категорії;

-70 спеціалістів другої категорії;

-93 спеціалісти;

-64 працівники з посадовим окладом;

-13 учителів-методистів;

-92 старші вчителі.

Склад педагогів у віковому розрізі є таким: педагоги віком до 30-ти років -26%, 31-40 років – 18,3%,41 - 50 років -21,3%, 51-54 років - 16,4%, 55-60 років –14%, понад 60 – 6%.

Атестація педагогічних працівників перебуває на постійному контролі відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації.

У 2015/2016 н.р. в районі проатестовано 136 педагогічних працівників:

-встановлено тарифний розряд 13 педпрацівникам;

-присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії» 27 педпрацівникам;

-присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» 24 педпрацівникам;

-присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 11 педпрацівникам;

-відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 50 педпрацівників;

-відповідають раніше присвоєному педагогічному званню 19 педпрацівників;

-присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 6 педпрацівникам;

-відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» 3 педпрацівники;

-відповідають займаній посаді 2 директори ЗНЗ, 1 директор ПНЗ, 6 заступників директорів та 4 завідувачі ДНЗ.

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були: стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого, враховуючи стаж педагогічної роботи, встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати, присвоюється відповідне педагогічне звання.

Педагогічні колективи Перечинського району очолюють керівники з відповідною педагогічною освітою та досвідом роботи. 11 керівників навчальних закладів працюють на займаних посадах упродовж 15-20 років.

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12.10.2015   №270 «Про проведення в області у 2015/2016 н.р. першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», наказу відділу освіти освіти, молоді та спорту Перечинської РДА від 13.10.2015   №261 «Про проведення в районі у 2015/2016 н.р. першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» було проведено перший етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях «Захист Вітчизни», «Історія». У номінації «Захист Вітчизни» Король Василь Петрович – учитель  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Порошково брав участь у ІІІ етапі Конкурсу, який проходив у м.Луцьк.

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2016   №260 «Про проведення в області у 2016/2017 н.р. першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», наказу відділу освіти освіти, молоді та спорту Перечинської РДА від 18.10.2016   №152 «Про проведення в районі у 2016/2017 н.р. першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» 7 та 9 грудня 2016 року було проведено перший етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях «Початкова освіта», «Біологія», «Музичне мистецтво». У листопаді 2016 року на базі Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбулося засідання оргкомітету районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» за участю  лауреата конкурсу «Учитель року - 2014» Євчинець Г.Ю. та учасників цьогорічного конкурсу у номінаціях: «Початкова освіта», «Біологія», «Музичне мистецтво», «Інформатика». У І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» взяли участь 6 педагогів.

Методична робота в 2015-2016 навчальному році з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району була спрямована на виконання положень Законів України «Про освіту», «Про дошкільна освіту» зі змінами та доповненнями, «Про охорону дитинства», інших чинних нормативно-правових актів, які забезпечують  успішну реалізацію Державних базових програм розвитку дитини дошкільного віку.

Структура методичної роботи, яка склалася в районі, в основному задовольняла потреби педагогів у підвищенні їхнього фахового рівня. Протягом навчального року функціонували постійно діючий семінар завідувачів ДНЗ, РМО вихователів ДНЗ, постійно діючий семінар музичних керівників ДНЗ.

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли методичні об‘єднання, семінари, семінари-практикуми, проведення яких було спрямоване на знаходження неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту. На допомогу сільським дитсадкам, в організації практичної роботи з дітьми була спрямована робота опорного Порошківського ДНЗ (керівник Євчинець М.І.). Його методичне забезпечення, сучасне оснащення та організація освітнього процесу значно сприяло підвищенню фахового рівня педагогів ДНЗ.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до плану роботи відділу освіти, з метою виявлення, підтримки та пропаганди кращого досвіду педагогів дошкільних навчальних закладів, підвищення авторитету педагогічних працівників, які забезпечують виховний процес був проведений районний конкурс «Кращий дошкільний навчальний заклад у 2016 році». Переможцем районного конкурсу визначено Дубриницький дошкільний навчальний заклад (завідувач Кидора М.В.).

Методистами РМК проведено організаційно-методичне забезпечення діяльності всіх колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи. У районі діяли методичні об’єднання для всіх категорій педагогічних працівників, що викладають предмети інваріантної складової навчальних планів, семінари, школа молодого педагога.

Методисти проводили семінари, заняття «Школи молодого вчителя», засідання керівників районних методичних об’єднань, готували проекти наказів і методичні рекомендації. Проведено майстер-клас у рамках конкурсу «Учитель року – 2017». Методисти здійснювали виїзди у ЗНЗ району, проводили індивідуальні консультації, огляди навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗНЗ, відвідували відкриті уроки. Протягом навчального року проводились інструктивно-методичні наради заступників з навчально-виховної роботи, заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів, керівників загальноосвітніх шкіл І ступеня, керівників ЗНЗ та ДНЗ.

Згідно плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації з метою підвищення фахового рівня педагогів на базі загальноосвітніх навчальних закладів району проводилися районні семінари-практикуми.

На базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Тур'я Пасіка пройшов семінар для керівників навчальних закладів району «Управлінська компетентність та культура керівника навчального закладу»

На базі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Сімерки відбувся районний семінар-практикум для педагогів–організаторів на тему «Впровадження інноваційних підходів форм роботи у діяльність педагога-організатора».

На базі Сімерського ДНЗ відбувся семінар-практикум для вихователів дошкільних навчальних закладів на тему: «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільного віку».

У Порошківському дошкільному навчальному закладі проведено інструктивно-методичний семінар для завідуючих Перечинського району з питань «Упровадження здоров’язбережувальних технологій» та засідання методичного об'єднання завідувачів на тему: "Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівників дошкільних навчальних закладів".

Під час проведення тренінгу учасники познайомилися з особливостями розробки проектних ідей та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів.

Участь педагогів у методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал.

Однією з традиційних форм методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні методичні об'єднання. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості навчально-виховного процесу на використання інноваційних технологій, на розвиток пізнавальної активності учнів і формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовки випускників ЗНЗ до ДПА та ЗНО. Особливу увагу приділяли вивченню Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, нових програм.

На засіданнях районних методичних об’єднаннь розглядались нормативні документи МОН України, документи та матеріали департаменту освіти і науки, інституту післядипломної педагогічної освіти, обговорювали матеріали обласних семінарів, творчі здобутки вчителів. У серпні 2016 року проведено засідання районних методичних об’єднань педагогів «Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у 2016-2017 н.р. та організація методичної роботи з педагогами району».

Відповідно до плану роботи районного методкабінету відбулося засідання учителів біології у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета. Ряд поточних питань були обговорені у формі «Круглого столу», вчитель біології, презентувала свій досвід «Я це роблю так!» ;

на базі Перечинського будинку дитячої та юнацької творчості відбулося засідання районної школи початкуючих вчителів «На шляху до майстерності»;

відбулося засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу з питання «Активізація діяльності учнів і вчителя під час організації ситуативного спілкування на уроках англійської мови»;

засідання МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД, на якому розглядалось питання «Впровадження інноваційних технологій на уроках у початкових класах»;

у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с.Тур'я-Бистра відбулося засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Тема засідання «Формування національної гордості, патріотизму при викладанні української мови і літератури, історії, правознавства та зарубіжної літератури».

Крім того, працівники районного методичного кабінету протягом навчального року систематично відвідували молодих спеціалістів за місцем роботи та надавали їм адресну методичну допомогу.

Молоді спеціалісти мають можливість використовувати базу РМК для отримання консультацій. Проводяться індивідуальні та групові консультації; відвідуються уроки, за підсумками яких надаються рекомендації.

Крім колективних форм методичної роботи важливу роль відігравали індивідуальні. Створювались умови для підвищення кваліфікації вчителів.

На виконання Закону України «Про освіту», районної програми «Вчитель» та з метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти району, їх планової підготовки до атестації у 2016 році підвищення кваліфікації організовано для 109 педпрацівників, план курсової підготовки виконано на 121%. Навчання посадових осіб з охорони праці пройшли 33 працівники освіти (132%) при плані 25 осіб.

За категоріями слухачів, курси підвищення кваліфікації у 2016 році пройшли:

- керівники закладів освіти – 7;

- учителі-предметники – 93.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної...
Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплін

Відділ освіти Запорізької районної державної адміністрації Районний...

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...

План роботи територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського...
...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка