Пошук по сайту


Кодексу торговельного мореплавства України

Кодексу торговельного мореплавства України

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Одеського прикордонного загону

14.11.2011 N 889


Зареєстровано у Головному управлінні юстиції в Одеській області

01.02.2012 за N 19/1099

Технологічна схема


пропуску України осіб, транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску через

державний кордон для міжнародного морського сполучення

Миколаївський морський торговельний порт”

I. Загальні положення1. Ця Технологічна схема розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, пункту 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 751.
2. Ця Технологічна схема є документом, який згідно з пунктом 2 статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, визначає загальний порядок організації та здійснення всіх визначених законодавством України видів контролю у міжнародному пункті пропуску для морського сполучення “Миколаївський морський торговельний порт”, організаційні засади взаємодії, послідовність та особливості виконання відділом прикордонної служби Одеського прикордонного загону, підрозділом митного оформлення Миколаївської митниці, іншими контрольними органами і службами своїх безпосередніх обов’язків під час пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів), що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в порт (з порту) суден закордонного плавання.
3. Ця Технологічна схема розроблена на підставі вимог:

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (далі – Конвенція СОЛАС – 74);

Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (далі – Міжнародний кодекс ОСПЗ);

Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року;

Кодексу торговельного мореплавства України;

Митного кодексу України;

Закону України “Про державний кордон України”;

Закону України “Про Державну прикордонну службу України”;

Закону України “Про прикордонний контроль”;

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 751;

Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 (далі – Типова технологічна схема пропуску);

Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989;

Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 N1137;

Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 №1947;

Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N846;

Положення про Службу загальної безпеки Державної адміністрації морського транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.92 N250;

Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 N 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2011за N 1117/19855;

Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 N678, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.10.2004 за N1286/9885 (далі – Інструкція про організацію митного контролю);

Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N904, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514;

Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N545, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/ 8952;

Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N574, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за N 775 / 4996.
4. Згідно з нормами законодавства України в Технологічній схемі вживаються терміни в такому значенні:

відділ прикордонної служби – основний підрозділ органу охорони державного кордону, призначений для безпосередньої охорони визначеної ділянки державного кордону, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба);

зміна прикордонних нарядів – прикордонний наряд відділу прикордонної служби “Миколаїв призначений для здійснення охорони державного кордону, прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів на ділянці відділу, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби України;

підрозділ митного оформлення – відділ митного оформлення №7 Миколаївської митниці;

прикордонний наряд “Контроль за режимом” (далі  “КР”)  це один або декілька прикордонників зі складу зміни прикордонних нарядів, які призначені для контролю за дотриманням режиму в пункті пропуску, для огляду місцевості прилеглої до нього, сигналізаційних і контролюючих засобів, для контролю за перетинанням державного кордону особами, транспортними за­­­собами, їх в’їздом (виїздом) у пункт пропуску;

режимна зона пункту пропуску – зона прикордонного контролю та зона митного контролю;

служба морської безпеки порту – спеціалізований структурний підрозділ морського торговельного порту, призначений для постійного проведення заходів з попередження актів піратства, тероризму та актів незаконного втручання проти його портових споруд та інфраструктури, суден,їх екіпажів, вантажу та несення служби щодо їх охорони;

старший зміни митниці – посадова особа митниці, яка відповідно до наказу митниці, призначена для керівництва зміною митниці в пункті пропуску згідно з графіком;

старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон (далі – Ст.п/н) – прикордонний наряд призначений для безпосереднього керівництва діями прикордонних нарядів в пункті пропуску. Ст.п/н безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Миколаїв” (далі – СЗПН).
5. Положення Технологічної схеми підлягають виконанню всіма посадовими особами відділу прикордонної служби “Миколаїв”, підрозділу митного оформлення Миколаївської митниці, інших контрольних органів і служб, адміністрації державного підприємства “Миколаївський морський торговельний порт” в частині, що стосується пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в порт (з порту) суден закордонного плавання.
II. Характеристика та умови функціонування пункту пропуску, види контролю,

місця проведення прикордонного та митного контролю
1. Пункт пропуску для міжнародного морського сполучення “Миколаївський морський торговельний порт” (далі – пункт пропуску), відкритий розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.99 N506-р, з правом заходження в порт іноземних невійськових суден і військових кораблів.

Пункт пропуску класифікується: за характером транспортних перевезень – вантажно – пасажирський; за режимом функціонування – постійний; за часом роботи – цілодобовий. У відповідності з главою 4 Переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 N 1057, в пункті пропуску дозволено переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів.
2. Межі території пункту пропуску, згідно з пунктом 22 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N751, визначені адміністрацією підприємства “Миколаївський морський торговельний порт” (далі – порт), за погодженням з начальником Одеського прикордонного загону та начальником Миколаївської митниці. До території пункту пропуску входить частина території порту з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, місця здійснення прикордонного та митного контролю, що знаходяться на території порту, причали №№0, 3 – 7, 9 - 14, причальну лінію та водну акваторію, що прилягає цих причалів, акваторії східного, західного внутрішнього та зовнішнього рейдів порту в районі банки Трутаєва, яка надана порту у користування постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 934 “Про надання акваторії у користування державному підприємству “Миколаївський морський торговельний порт”.

Координати районів якірних стоянок у акваторії порту визначені у Обов’язкових постановах по державному підприємству “Миколаївський морський торговельний порт”.
3. В пункті пропуску особи, транспортні засоби та вантажі, що перетинають державний кордон України, згідно з Типовою технологічною схемою пропуску, підлягають прикордонному, митному контролю та контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання, а у інших випадках, встановлених законодавством України, санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю, контролю за переміщенням з території України культурних цінностей.

4. У разі в'їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду і вивезення товарів з України – розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.
5. Згідно з вимогами законодавства України Ст.п/н координує діяльність контрольних органів та служб (далі – контрольні органи) під час пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України, проведення прикордонного, митного та інших видів контролю в пункті пропуску, у межах визначених пунктами 4, 5 Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.99 N 48.
5.1. Перед початком роботи кожної зміни Ст.п/н, через старшого зміни підрозділу митного оформлення, представників інших контрольних органів, уточнює такі питання:

узагальнює проблемні питання, що виникли у попередній зміні під час здійсненні контрольних операцій контрольними органами, які здійснюють державні види контролю в пункті пропуску, та шляхи їх вирішення;

здійснює обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли по лінії контрольних органів;

спільно із старшим зміни підрозділу митного оформлення або самостійно визначає можливі об’єкти контролю, що будуть піддані більш детальному контролю під час роботи зміни;

уточнює порядок взаємодії та обміну інформацією між контрольними органами;

інформує щодо змін у режимних заходах у пункті пропуску;

спільно із старшим зміни підрозділу митного оформлення визначає склад спільних оглядових груп і режим їх роботи;

інші питання.
5.2. Контрольні органи, адміністрація порту, агентські організації (далі – морський агент) забезпечують інформування Ст.п/н та старшого зміни підрозділу митного оформлення про прибуття (вибуття) в пункт пропуску (з пункту пропуску) через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, результати їх контролю, про не пропущені через державний кордон особи, транспортні засоби та вантажі, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності тощо.

При виникненні в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, адміністрація порту, контрольні органи, в межах своєї компетенції вживають спільних скоординованих заходів щодо їх ліквідації.

Перевізник або уповноважені ним особи завчасно забезпечують інформацією посадових осіб відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення про прибуття в пункт пропуску вищих посадових осіб, офіційних делегацій, військових команд і вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, транспортних засобів, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі.
5.3. Взаємодія між контрольними органами у пункті пропуску організовується і підтримується Ст.п/н з метою узгодження спільних дій зміни прикордонних нарядів з контрольними органами і службами під час пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

Під час організації та підтримання взаємодії між контрольними органами у пункті пропуску Ст.п/н уточнює питання визначені у пункті 9.3 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 N 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2011за N 1117/19855.

Під час організації та підтримання взаємодії із службою морської безпеки та інспекцією державного портового нагляду Миколаївського морського торговельного порту додатково визначається та уточнюється:

місця стоянок та порядок пропуску через державний кордон України осіб, суден закордонного плавання та вантажів, контролю лоцманських суден та суден портофлоту;

порядок дій в разі виникнення конфліктних та нестандартних ситуацій;

порядок взаємного інформування з питань підтримання режиму в пункті пропуску та забезпечення громадського порядку під час здійснення прикордонного та митного контролю;

порядок контролю за виконанням вимог Конвенції СОЛАС – 74, Міжнародного кодексу ОСПЗ і дії посадових осіб служби морської безпеки та інспекції державного портового нагляду у випадку їх порушення.
6. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів закордонного прямування в пункті пропуску через державний кордон України здійснюється зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Миколаїв” згідно із міжнародними угодами та законодавством України, а саме:

осіб  за дійсними документами на право в’їзду на територію України або виїзду з України;

транспортних засобів та вантажів  після проходження всіх передбачених законодавством України видів контролю на державному кордоні (за наявності відміток посадових осіб підрозділу митного оформлення, інших контрольних органів про позитивні результати всіх передбачених законодавством видів контролю).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі)»

Авторський колектив коментарю до Водного кодексу України
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...

Кодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

Закон Українивід 17. 05. 2016 №1367-viii «Про внесення змін до Кодексу...

Актуальна подія президент підписав закони про зміни до Держбюджету та Податкового кодексу
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...

Перелік правових норм Податкового кодексу України, спрямованих на...
З метої активізації інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та стимулювання розвитку реального сектору економіки у Податковому...

Закон україни
Кабінету Міністрів України на основі Концепції сталого розвитку України в шестимісячний строк забезпечити подання на розгляд Верховної...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка