Пошук по сайту


Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2013/2014 навчальному році

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2013/2014 навчальному році

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Додаток 21

ПОГОДЖЕНО

Директор методичного центру

управління освіти адміністрації

Київського району

Харківської міської ради

____________________І.В. Настенко

Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової

робочого навчального плану в 2013/2014 навчальному році
Назва програми


Автор


Клас

Видання (збірник)

Реквізити затвердження МОН України

Кількість годин

За програ-мою

За РНП

Українська мова та література

1

Українська мова

М.С. Вашуленко, К.І.Пономарьова, О.Ю.Прищепа та ін.

1

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011

Наказ МОНмолодь

спорту від 12.09.11

№ 1050

238 (по 7 год. на тиждень)

238 (по 7 год. на тиждень)

2

Українська мова

М.С. Вашуленко, К.І.Пономарьова, О.Ю.Прищепа та ін.

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011

Наказ МОНмолодь

спорту від 12.09.11

№ 1050

119 (по 3,5 год. на тиждень)

119 (по 3,5 год. на тиждень)

3

Українська мова

М.С. Вашуленко, К.І.Пономарьова, О.Ю. Прищепа та ін.

3-4

Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. - К.: Початкова школа, 2006

Наказ МОН

від 20.06.2006

№ 469

121 (по 3,5 год. на тиждень)

121 (по 3,5 год. на тиждень)

4

Українська мова

Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова та ін.


5

Програма

Українська мова

для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

(5-9 класи). Сайт МОН, 2012

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664

122 (по 3,5 год. на тиждень)

122 (по 3,5 год. на тиждень)

5

Українська мова

Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За Ред. Л.В. Скуратівського.


6-7

Українська мова. 5-12 класи – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004


105 (по 3 год. на тиждень)

105 (по 3 год. на тиждень)

6

Українська мова

Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. за редакцією Л.В. Скуратівського.

8-9

Українська мова. 5-12 класи – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Лист від 23.12.2004 року №1/11-6611


70 год. (по 2 год. на тиждень)

70 год. (по 2 год. на тиждень)

7

Українська мова

Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф.

10-11

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільно- го навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний,правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень - К.: Грамота, 2011.

Наказ МОН від 22.02.08 №122

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

8

Літературне читання

О.Я.Савченко,

В. О. Мартиненко,

В.О. Науменко,

Н.М. Колеснікова,

Л.І. Лаптєва

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011

Наказ МОНмолодь

спорту від 12.09.11

№ 1050

121 год (по 3,5 год. на тиждень)

121 год (по 3,5 год. на тиждень)

9

Українське читання

О.Я.Савченко,

В. О. Мартиненко

3-4

Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. - К.: Початкова школа, 2006

Наказ МОН від 20.06.2006 № 469

121 год (по 3,5 год. на тиждень)

121 год (по 3,5 год. на тиждень)

10

Українська література

Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова,

5

Програма

Українська література

для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи). Сайт МОН, 2012

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

11

Українська мова

Р.В. Мовчан,

Н.В. Левчик. О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан.

6-9

Українська мова. 5-12 класи – К.: Ірпінь: Перун, 2005.


Лист МОН № 1/11-6611від 23.12.2004

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

12

Українська література

Укл. М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан

10-11

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень- К.: Грамота, 2011.

Наказ МОН від 22.02.08 №122

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

Світова література

13

Світова література

О.М. Ніколенко, К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна, О.В. Ревнивцева, Т.П. Сегеда, Н.В. Онищенко

5

Програма Світова література

для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи). Сайт МОН, 2012

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

14

Зарубіжна література

За заг.ред. Д.С.Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко

6-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 5-12 класи – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

15

Світова література

Укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.

10-11

Світова література. Програма для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень - К.: Грамота, 2011

ЛистМОН

від 29.06.2010

№ 1021

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

70 год.

(по 2 год. на тиждень)

Іноземні мови

16

Іноземна мова (англійська)

В. Г. Редько,

О. Я. Коваленко,

Г. Г. Крючков,

Н. П. Басай,

В. Г. Булгакова,

Л. В. Горбач,

Л. В. Калініна,

О. Д. Карп’юк,

Ю. М. Клименко,

С. М. Куриш,

М. П. Малигіна,

С. М. Микитюк,

А. М. Несвіт,

В. П. Плієнко,

І. В. Самойлюкевич,

Н. П. Чумак

1-2

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов— К.: Видавничий дім «Освіта»,2011

Наказ МОНмолодь

спорту від 12.09.2011

№ 1050

102 год. (по 3 год. на тиждень)

17

Іноземна мова (англійська)

О.Я. Коваленко,

В.Г. Редько, Н.І. Чумак,

Ю.М. Клименко

3

4

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1-11 класи. – К.: Поліграфкника, 2010

Наказ МОН

від 22.02.2008

№122
102 год. (по 3 год. на тиждень)

136 год. (по 4 год. на тиждень)


18

Іноземна мова (англійська)

О.Я. Коваленко,

В.Г. Редько, Н.І. Чумак,

Ю.М. Клименко

5

Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
5—9 класи

Англійська мова.

Сайт МОН, 2012

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664
175 год. (по 5 год. на тиждень)

19

Іноземна мова (англійська)

О.Я. Коваленко,

В.Г. Редько, Н.І. Чумак,

Ю.М. Клименко

6-9

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1-11 класи. – К.: Поліграфкника, 2010

Наказ МОН

від 22.02.2008

№122
175 год. (по 5 год. на тиждень)

20

Іноземна мова (англійська)

О.Я. Коваленко,

В.Г. Редько, Н.І. Чумак,

Ю.М. Клименко

10-11

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1-11 класи. – К.: Поліграфкника, 2010

Наказ МОН

від 22.02.2008

№122
175 год. (по 5 год. на тиждень)

21

Друга іноземна мова (німецька/

французька)
5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та
спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов 5—9-й класи (2-га іноземна мова). Сайт МОН, 2012

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664
105 год. (по 3 год. на тиждень)

22

Друга іноземна мова (німецька/французька)
6-8

9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Друга іноземна мова – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Лист МОН

№ 1/11-6611

від 23.12.2004
105 год. (по 3 год. на тиждень)

88 год. (по 2,5 год. на тиждень)
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Про вивчення суспільствознавчих предметів у загальноосвітніх навчальних...
Втушенко Раїса, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти І науки, молоді та...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі...

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального...
Цей Типовий перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими повинні бути обладнані кабінети біології, географії,...

Про робочі навчальні програми, за якими працюють керівники гуртків у 2013-2014 навчальному році
Мон україни, Київ 2009 р., Художньо-естетичний напрям, Програма гуртка бісероплетіння (основний)

Наказ
України від 26. 12. 2013 (протокол №8/7-19) "Про надання грифа Міністерства освіти І науки України збірникам завдань для державної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка