Пошук по сайту


Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Власова О.І.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Підручник


Київ – 2012

Р е ц е н з е н т и:
Бех І.Д. - доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,

директор Інституту проблем виховання НАПН України
Киричук О.В. - доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості України.
Яковенко С.І. - доктор психологічних наук, професор кафедри юридичної психології Київського юридичного інституту КНУВС

Затверджено

Міністерством освіти і науки України як

підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист № 1/11 – 8727 від 21.09.2011)

Власова О.І. Методика викладання психології. Підручник. – К.: Геопринт, 2011-340с.
В підручнику представлені матеріали для навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів - психологів у процесі опанування ними необхідними для повноцінного викладання базовими знаннями загальної та окремої дидактик, навичками та вміннями педагогічної діяльності. Методичне забезпечення підручника передбачає розкриття основних тем відповідного лекційного курсу та семінарських занять, в ньому широко представлені історія викладання психології на Україні, сучасні підходи до ефективної організації вивчення психології, різноманітні завдання для самостійної роботи, рекомендовану навчальну літературу, розроблений педагогічний практикум студентів.

Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів та інших користувачів, які цікавляться питаннями викладання психології та психологічної просвіти населення.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………… 4
РОЗДІЛ 1. Вступ до методики викладання психології як навчальної дисципліни

1.1. Предмет, мета і завдання методики викладання психології як навчальної дисципліни .... ....................................................................................................... 6

1.2. Історичний нарис викладання психології ................................................... 14

1.3. Система категорій сучасної методики викладання психології ................. 30

1.4. Принципи Методики викладання психології як навчального курсу …….. 48

Рекомендована література до розділу 1 ................................................. 56
РОЗДІЛ 2. Основи загальної дидактики викладання психології
2.1. Лекція як метод і форма організації викладання психології .................... 57

2.2. Методика підготовки та проведення лекції ............................................... 64

2.3. Семінарсько-практичні та лабораторні заняття як форми організації вивчення психології ........................................................... ................................. 83

2.4. Керівництво самостійною роботою студентів з вивчення психології ….. 106

2.5. Контроль І оцінювання знань з психології ................................................ 120

Рекомендована література до розділу 2 ................................................. 131

РОЗДІЛ 3. Методи, форми та засоби активізації навчальної діяльності студентів при вивченні психології
3.1. Активні методи навчання у викладанні психології ..................................... 132


3.2.Методичні аспекти використання дискусійних методів навчання у викладанні психології ...................................................................................................... 142

3.3. Методи групового психологічного тренінгу у підготовці та роботі психологів ................................................................................................................................ 152

3.4. Ігрові методи в розв’язанні актуальних проблем сучасної психологічної освіти .................................................................................................................... 159

3.5. Наочність як дидактичний інструмент викладання психології ................. 170

3.6. Технічні засоби навчання в сучасному викладанні психології ............... 177

Рекомендована література до розділу 3 .................................................. 183
РОЗДІЛ 4. Психолого-педагогічні основи формування індивідуального стилю викладання психології

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний...
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи(протокол №9 від 27....

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на cd-rom київ
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи (протокол №8 від 19....

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник...
Значення письма у навчанні іноземних мов. Цілі навчання письма в середній школі 186

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник...
Значення письма у навчанні іноземних мов. Цілі навчання письма в середній школі 186

Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049

1 Предметом вікової психології є: A
Соціальна ситуація розвитку розглядається у віковій психології для аналізу особливостей

Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка
«Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки І психологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка