Пошук по сайту


Тема 1. Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології - Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Сторінка10/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 1. Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Характеристика кримінології як соціально-правової науки.

 2. Співвідношення кримінології та кримінального права.

 3. Взаємозв’язок науки кримінології з психологією та соціологією.

 4. Об’єкт кримінології.

 5. Функції науки кримінології.

 6. Історія розвитку науки кримінології.

 7. Зарубіжна кримінологічна думка.

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Виникнення злочинності.

 2. Злочинність як історичне явище.

 3. Кримінально-правовий характер злочинності.

 4. Фактори, що обумовлюють латентну злочинність.

 5. Природна латентність.

 6. Погранична латентність.

Тема 3. Причини і умови злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Поняття криміногенної детермінації.

 2. Фактори злочинності.

 3. Типологія детермінації злочинності.

 4. Соціальні чинники злочинності.

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця та жертву злочину.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця.

 2. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки особи злочинця.

 3. Завдання віктимології.

 4. Віктимна поведінка.

 5. Причини суїциду.

 6. Проблеми попередження суїциду.

Тема 5. Організація і методика кримінологічних досліджень та прогнозування і планування боротьби зі злочинністю.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Методи пізнання джерел інформації.

 2. Етапи кримінологічних досліджень.

 3. Методика дослідження злочинності.

 4. Методи кримінологічного прогнозування.

 5. Перспективне планування злочинності.

 6. Короткострокове планування злочинності.

Тема 6. Загальні проблеми попередження злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Рівні профілактики злочинності.

 2. Об’єкт попередження злочинності.

 3. Організація і управління процесом попередження злочинності.

 4. Правоохоронні органи як суб’єкти попередження злочинів.

 5. Класифікація заходів профілактики злочинності за соціальним рівнем.

Тема 7. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які зловживають наркотичними засобами та алкоголем.

 2. Класифікація повій.

 3. Нормативно-правова база попередження „фонових” явищ.

Тема 8. Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх та рецидиву злочинів.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Особливості кримінологічної характеристики особи неповнолітнього злочинця.

 2. Соціальні заходи протидії злочинності неповнолітніх.

 3. Рівень злочинності неповнолітніх.

 4. Соціальна дезадаптація підлітків.

 5. Основні типи неповнолітніх злочинців.

 6. Види рецидиву.

 7. Типологія особи рецидивіста.

Тема 9. Кримінологічна характеристика і попередження організованої злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Поняття організованої злочинності.

 1. Транснаціональна злочинність.

 2. Характеристика організованих злочинних угрупувань.

 3. Форми організованості.

 4. Поняття, види та ознаки професійної злочинності.

 5. Сучасний стан організованої злочинності та заходи боротьби з нею.

Тема 10. Кримінологічна характеристика та попередження корупційної та загальнокримінальної корисливої злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Механізм корупції.

 2. Стан корупції в зарубіжних державах.

 3. Загальна профілактика корупційних злочинів.

 4. Спеціальна профілактика корупції.

 5. Організація боротьби з корупцією.

 6. Ознаки загальнокримінальних корисливих злочинів.

 7. Види злочинів у загальнокримінальній корисливій злочинності.

 8. Основні заходи запобігання корисливій злочинності.

Тема 11. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Фактори, що детермінують економічну злочинність.

 2. Ознаки і види економічної злочинності.

 3. Структура злочинів у сфері економіки.

 4. Фактори, пов’язані з ефективністю діяльності правоохоронних органів.

 5. Суб’єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.

 6. Нормативно-правове забезпечення профілактики економічної злочинності.

Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження насильницької та необережної злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Характеристика рівня, структури і динаміки насильницької злочинності.

 2. Типи насильницьких злочинів.

 3. Загальна характеристика особи злочинця за статтю, віком та рівнем освіти.

 4. Криміногенні детермінанти згвалтувань, умисних убивств, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю та хуліганства.

 5. Детермінанти необережної злочинності.

 6. Роль органів внутрішніх справ у попередженні необережних злочинів.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальні навчальні завдання виконуються студентом протягом одного навчального семестру. Індивідуальні навчальні завдання обираються студентом за бажанням, або призначаються йому у разі необхідності відпрацювань пропущених з поважних причин занять.
Тема індивідуального навчального заняття обирається студентом за погодженням з педагогічним працівником кафедри, який проводить семінарські та практичні заняття .

Індивідуальна навчальне завдання виконується студентом самостійно. Протягом виконання студент може отримувати консультативну допомогу від педагогічного працівника кафедри.
У разі використання індивідуального навчального завдання у якості відпрацювання за пропущені з порважних причин заняття, результат його оцінювання враховується у якості сукупної оцінки за модуль / модулі відпрацювання за шкалою оцінювання відповідних робіт у рамках поточного та проміжного контролю.

У разі, якіщо індивідуальне навчальне завдання виконувалось студентом (слухачем) за власною ініціативою, його оцінювання проводиться за правилами оцінки як саомтстійний модуль,і, відповідно, враховується, при підсумковому оцінюванні, за загальним правилами обрахінків підсумкових балів за відповідний семестр.
Індивідуальні навчальні завдання з дисципліни «Кримінологія» мають виходити за рамки навчальної програми. Результати досліджень, проведених у рамках індивідуальних навчальних завдань можуть використовуватися у наукових роботах студентів ННІПП НАВС.
Індивідуальні навчальні завдання, наведені нижче, носять рекомендаційний характер, і відображують різні підходи до проведення навчальних завдань різного виду.


 1. Розв’язати такі задачі:

Завдання 1.

В регіоні А протягом року зареєстровано 40 умисних вбивств (разом із замахами), 82 умисних тяжких тілесних ушкодження та 15800 інших злочинів по лінії карного розшуку, що реєструються по лінії карного розшуку. В регіоні Б за той же час - відповідно 33 вбивств, 100 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 3200 інших злочинів по лінії карного розшуку.

Визначте найбільш високий рівень латентності злочинів (при умові, що регіон А і Б мають майже однаковий соціально-економічний розвиток)? Зробіть розрахунки.
Завдання 2.

До яких видів латентності відносяться такі випадки:

1) У відділення міліції прийшла заява від виховательки дитячого садку про те, що у неї зі службового приміщення хтось вкрав норкову шапку. В порушенні кримінальної справи було відмовлено посилаючись на те, що, по-перше, заявителька сама винна в неналежному зберіганні шапки а по-друге, у неї не могло бути дорогої шапки з огляду на малу заробітну платню потерпілої.

2) Троє друзів на підпитку зустріли в безлюдному місці незнайому жінку і двоє з них, А. і Б. вчинили напад на потерпілу, силоміць завели в кущі і зґвалтували. Третій В. у злочині участі не брав, але й не сповістив правоохоронні органи про злочин. Потерпіла також не звернулась до міліції з заявою.

3) Пасажир К. програв сусідам по купе велику суму грошей. І хоча він і мав підозру, що його обібрали шулери, але нікого про це не сповістив. Згодом цих людей було притягнено до відповідальності за професійне шахрайство. Під час слідства вони зізнались поряд з іншими також у цьому епізоді своєї злочинної діяльності.

4) Працівник будівельного підприємства Р. викрав і продав приватним особам будівельні матеріали на більш як 40 тис. грн. Ці матеріали шляхом підробки документів були списані на будівництві. Розкрадання не було виявлено аж поки він сам про це не заявив.
Завдання 3.

З метою вивчення особи злочинця визначте, які з нижченаведених ознак і властивостей особи злочинця належать до соціально-демографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та соціально-рольових ознак:

1) вид злочину;

2) наявність колишньої судимості;

3) стать;

4) корисливо-насильницька спрямованість поведінки;

5) вік;

6) потреби;

7) навмисна форма вини;

8) особливості інтелектуальної, вольової, емоційної сфер;

9) жорстокість;

10) повторність учинення злочину;

11) освіта;

12) співучасть в організованій злочинній групі;

13) зайнятість суспільно корисною працею;

14) індивідуальні умови життя винного;

15) інтереси;

16) сімейний стан;

17) ставлення до оточуючих та загальноприйнятих правил поведінки;

18) правовий нігілізм;

19) схильність до істерії;

20) розкаяння;

21) підбурювання;

22) брехливість;

23) спеціальний рецидив.
Завдання 4.

З якого моменту починається кримінологічне вивчення особи як носія соціальних відносин та особи злочинця?

а) з моменту вчинення злочину;

б) з моменту винесення обвинувального вироку;

в) з моменту вступу вироку в законну силу;

г) з моменту девіантної поведінки;

д) з моменту порушення норм адміністративного права.

Обґрунтуйте свою точку зору. Дайте вичерпну відповідь.
Завдання 5.

1. Громадянин П. з 11 років почав тікати з дому, займався крадіжками продуктів і речей, у зв’язку з цим знаходився на профілактичному обліку в міліції. У 14 років його було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку з квартири. Після звільнення з колонії у перший же місяць разом з гр. Н., з яким познайомився під час відбуття покарання, гр. П. вчинив крадіжку і грабіж. Відбувши 5 років позбавлення волі, він влаштувався працювати на завод. В один із робочих днів він побив бригадира за те, що той обізвав його злочинцем, за що гр. П. було засуджено до 8 років позбавлення волі. У колонії він порушував режим, ухилявся від праці, брав участь у бійках з іншими засудженими, що встали на шлях виправлення.

Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.
Завдання 6.

Повертаючись додому з нічної зміни, гр. К. виявив на узбіччі дороги п’яного В., який спав. Громадянин К. витяг у нього з кишені гроші (150 грн.) і намагався зняти годинник, але був затриманий працівниками міліції. Громадянин К. раніше не судимий, за місцем роботи та мешкання характеризувався позитивно.

Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.
Завдання 7.

Громадянин Д. убив свою дружину, труп розчленив, склав у валізу і вийшов з дому, але на вулиці його затримали працівники міліції. Слідством було встановлено, що гр. Д. неодноразово судимий за хуліганство, насильницький грабіж і розбій. Свого часу суд визнав його неосудним.

Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.
Завдання 8.

Громадянин Ф. вів непорядний спосіб життя: довго не затримувався на одному місці роботи – його звільняли за численні прогули; систематично пиячив, внаслідок чого був визнаний хронічним алкоголіком, вів себе непристойно у громадських місцях. Дружина і неповнолітній син залишили його, оскільки він систематично конфліктував, ображав їх, продавав спільне майно з метою придбання спиртного. Громадянин Ф. підозрювався також у розкраданні продуктів з магазину, але за недоведеністю справу було припинено.

У 2006 p. гр. Ф. у дворі свого будинку скоїв у нетверезому стані правопорушення, викрикував нецензурні слова, чіплявся до мешканців будинку, ображав їх. У зв’язку з цим його було затримано міліцією. За ознаками ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення України гр. Ф. притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.

Чи можна вважати гр. Ф. злочинцем? Дайте визначення особи злочинця.
Завдання 9.

Форми планів профілактики злочинності можуть бути різноманітними. Найпоширенішою є форма плану, що складається з назв заходів, виконавців, строків виконання, відповідальних за виконання. Одною з головних задач при плануванні заходів виступає визначення розділів плану.

З цією метою, визначте з яких розділів складаються плани профілактики злочинності.
Завдання 10.

Групі вчених і практичних працівників було доручено підготувати довгостроковий прогноз про злочинність в області. У їх розпорядження надавалися такі дані:

 1. статистичні дані та результати вибіркових досліджень не менш ніж за 5 попередніх років, що характеризують стан і тенденції соціальних процесів, які стали інтенсивно впливати на злочинність;

 2. статистичні дані і результати вибіркових досліджень, які характеризують рівень, структуру і динаміку злочинності не менш ніж за 5 попередніх років в цілому, а також за видами, за контингентами злочинців, за територіальним розподілом, за об’єктом посягання, за мотивацією і способами і т.д.;

 3. статистичні дані, які характеризують обсяг, структуру, тенденції практики застосування заходів профілактики і кримінально-правових заходів за той же період;

 4. даних про передбачувані на прогнозований період зміни, які відбулися за 5 попередніх років, у правовому регулюванні, організації і ресурсному забезпеченні боротьби зі злочинністю та їх впливом на стан злочинності;

 5. даних про нові види злочинів, нові форми та способи злочинних дій.

Яким методом прогнозування у даному випадку слід користуватися? Чи достатньо цих матеріалів для побудови кримінологічного прогнозу?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс з української мови
«Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання»

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

К-сть За які кошти придбано
Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка