Пошук по сайту


Про підсумки проведення дпа в 4,9,11 класах та рівень навчальних досягнень

Про підсумки проведення дпа в 4,9,11 класах та рівень навчальних досягнень

БЕРЕЗАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ


НАКАЗ

від червня 2011р. №
Про підсумки проведення ДПА в 4,9,11 класах

та рівень навчальних досягнень
На виконання наказу по школі 335 від 01.04.2011р. «Про проведення ДПА в 4,9 та 11-х класах» ДПА проведена у 4-х класах з 16 по20 травня, у 11-х - з 20 травня -26 травня 2011р., у 9 класах з 31 травня по 18 червня 2011р., у 11 класах з 20 по 26 травня 2011 р.згідно графіка. Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи , оформлено теги з екзаменаційними матеріалами, якісно здійснювалась організація початку та проведення атестацій, статистичний звіт.

На підставі звітів виявлено рівень навчальних досягнень учнів.

Рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів:№п.п.

класовод

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

КНУ

П

С

Д

В
Математика1.

Лелеко Т.В.20/20

-

15%

50%

35%

8,5

2

Чепурненко Т.С.20/19

-

21%

42%

37%

8,6

Українська мова1.

Лелеко Т.В.20/20

-

25%

45%

30%
2

Чепурненко Т.С.20/19

-

16%

63%

21%

8,3

Читання


1.

Лелеко Т.В.20/20

5%

15%

55%

25%

8,05

2

Чепурненко Т.С.20/19

-

5%

58%

37%

9,0

ДПА з математики у 4А класі показала, що учні на достатньому рівні засвоїли математичні знання. Уміють застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з багатоцифровими числами, записують багатоцифрові числа у вигляді суми розрядних, розв’язують рівняння з одним невідомим, знають правила обчислення периметра і використовують його під час практичних завдань, розв’язують задачі на знаходження часу закінчення подій, знаходять значення числових виразів, розв’язують задачі на знаходження швидкості руху. Типові помилки: правильність визначення порядку дій у виразах з дужками і без дужок, знаходження числа за його дробом, запис розв’язання задачі з поясненням.

Оцінки підтвердили – 7 учнів – 35%

Оцінки знизили – 4 учні – 20%

Оцінки підвищили – 9 учнів – 45%

ДПА з математики у 4Б класі показала, що більшість учнів засвоїли вивчений матеріал. Типові помилки: розв’язування виразів, що містять дві і більше дій, співвідношення між одиницями маси, розв’язання задач на знаходження швидкості руху та відстані.

Оцінки підтвердили – 6учнів – 32%

Оцінки знизили – 4 учні – 21%

Оцінки підвищили – 9 учнів – 47%
ДПА з української мови в 4А класі показала, що учні мають достатній рівень мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. Засвоїли частини мови, вживають і визначають відмінки, засвоїли правопис числівників, вибирають числівники, які найбільше відповідають змісту. Дотримуються технічних правил письма, охайно оформляють письмову роботу, формулюють основну думку тексту, добирають заголовок. Типові помилки: неправильне написання букв і їх поєднання, неправильна побудова тексту-міркування: немає певного твердження, доказу та висновку.

Оцінки підтвердили – 4учні – 20%

Оцінки знизили – 6 учнів – 30%

Оцінки підвищили – 10 учнів – 50%

ДПА з української мови в 4Б класі показала, що учні припустились таких помилок: визначення відмінків прикметників; побудова тексту – міркування та доборі переконливих доказів, формулювання висновку; припустилися граматичних помилок: написання не з дієсловами, кома перед –а,але та інш.

Оцінки підтвердили – 9учнів –47%

Оцінки знизили – 6 учнів – 32%

Оцінки підвищили – 4учні – 21%

ДПА з читання у 4А класі показала, що учні мають достатній рівень навчального матеріалу. Вміють знаходити відповіді на запитання, розуміють текст, самостійно читають і усвідомлюють текст, знаходять потрібну інформацію в тексті, висловлюють влісну думку, мають елементарні емоційно-оцінні судження і ставлення. Типові помилки: не дають повну обґрунтовану відповідь, не має логічності і послідовності викладу думки.

Оцінки підтвердили – 3учні –15%

Оцінки знизили – 14учнів –70%

Оцінки підвищили – 3учні – 15%

ДПА з читання у 4Б класі показала, що більшість учнів засвоїли навчальний матеріал. Проте є типові помилки: визначення жанрових ознак творів, при поясненні ознак певних персонажів та подій, добір заголовку та обґрунтуванні вибору.

Оцінки підтвердили – 5учнів –26%

Оцінки знизили – 7учнів –37%

Оцінки підвищили – 7учнів – 37%
Рівень навчальних досягнень учнів 9-х класів:№п.п.

класовод

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

КНУ

П

С

Д

В
Математика1.

Лелеко Т.В.20/20

-

15%

50%

35%

8,5

2

Чепурненко Т.С.20/19

-

21%

42%

37%

8,6

Українська мова1.

Лелеко Т.В.20/20

-

25%

45%

30%
2

Чепурненко Т.С.20/19

-

16%

63%

21%

8,3

Читання


1.

Лелеко Т.В.20/20

5%

15%

55%

25%

8,05

2

Чепурненко Т.С.20/19

-

5%

58%

37%

9,0


Результати навчальних досягнень з предметів ДПА учнів 9-х класів:


№п.п.

вчитель

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

КНУ

П

С

Д

В
Математика1.

Шевченко М.М.26/25

-

36%

36%

28%

8,5

2

Шевченко М.М.25/21

43%

24%

9%

24%

4,8

Українська мова1.

Зінченко Л.П.26/25

20%

12%

64%

4%

6,9

2

Зінченко Л.П.13/12

8,3%

8,3%

50%

33,3%

8

3

Царик С.П.12/9

-

66,6%

33,3%

-

6,2

українська література


1.

Зінченко Л.П.25/25

16%

16%

32%

36%

7,7

2

Зінченко Л.П.21/21

38,1

19,1%

28,5%

14,33%

5,4

біологія1

Дудник Е.П.26/25

4%

4%

48%

44%

9

2

Дудник Е.П.25/21

4,8%

19,0%

47,6%

28,6%

8

географія1.

Бабенко В.І.26/24

-

25%

16%

8%
2

Бабенко В.І.25/21

-

4%

35%

25%
ДПА з математики у 9А класі показала, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні(64%). Недоліками у виконанні завдань є : спрощення дробово-раціональних виразів, застосування формул скороченого множення; логіка математичного мислення та обґрунтування положень; обчислювальні навички.

Оцінки підтвердили – 6учнів –24%

Оцінки знизили – 1учнів –4%

Оцінки підвищили – 18учнів – 72%

ДПА з математики у 9Б класі показала, що учні засвоїли навчальний матеріал на початково-середньому рівні (67%). Недоліками в роботах є : застосування формул скороченого множення, уміння застосовувати формули до знаходження невідомих величин.

Оцінки підтвердили – 6учнів –24%

Оцінки знизили – 1учнів –4%

Оцінки підвищили – 18учнів – 72%

ДПА з української мови у 9А класі показала, що учні засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при прямій мові, вставних словах, однорідних членах речення, хоча зустрічаються недоліки у розділових знаках при дієприслівниковому звороті та переносі слів.

Оцінки підтвердили – 2учнів –80%

Оцінки знизили –

Оцінки підвищили – 5учнів – 20%

ДПА з української мови у 9Б класі показала , що :

Оцінки підтвердили – 8учнів

Оцінки знизили –

Оцінки підвищили – 13учнів

ДПА з біології показала , що учні 9А класу на достатньому рівні засвоїли навчальний матеріал.

Оцінки підтвердили – 7учнів –28%

Оцінки знизили – 8учнів –32%

Оцінки підвищили – 10учнів – 40%

Учні 9Б класу оцінки підтвердили – 5учнів –23,8%

Оцінки знизили –

Оцінки підвищили – 16учнів – 76,2%

ДПА з географії показала, що учні добре справилися з тестовими завданнями. Більшість добре відповіли на завдання відкритого типу. Найгірше виконали завдання на контурній карті.

9А клас :

Оцінки підвищили – 24учня -100%

9Б клас:

Оцінки підвищили – 21учень -100%

ДПА з української літератури свідчить про те, що учні 9А класу підтвердили рівень навченості, так як орієнтуються в матеріалі, вміють робити висновки, аналізувати та порівнювати вивчені твори, але варто звернути увагу на теорію літератури.

Оцінки підтвердили – 14учнів –56%

Оцінки знизили – 1учень –4%

Оцінки підвищили – 10учнів – 40%

9Б клас – учні показали слабкі знання з теорії літератури, не можуть дати загальну характеристику творам, не орієнтуються в стилях і напрямках літератури.

Оцінки підтвердили – 11учнів –52,4%

Оцінки знизили – 4учня –19,1%

Оцінки підвищили – 6учнів – 28,5%
Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з предметів ДПА:


№п.п.

вчитель

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

КНУ

П

С

Д

В
Математика1.

Снігурова О.П.

11

8

-

25%

62,5%

12,5%

7,5

Українська мова1.

Шевчук І.М.

11

14

14,3%

28,5%

50%

7,1%

6,2

біологія1

Дудник Е.П.

11

5

-

-

-

100%

11,2

географія1.

Бабенко В.І.

11

9

-

-

66,5%

22,5%
історія України1

Самойленко Л.О.

11

6

-

33,3

33,3

33,3

8,1


ДПА з математики показала, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Оцінки підтвердили – 5учнів –62,5%

Оцінки знизили – 1учень –12,5%

Оцінки підвищили – 2учнів – 25%

Результати ДПА з української мови свідчать про те, що учні добре сприймають незнайомий текст на слух, послідовно викладають думки, раціонально використовують час та опираються на власні знання. Але отримані результати свідчать про те, що учні не в повній мірі використали свої можливості під час написання робіт, допускали елементарні помилки, що й стало причиною не дуже високих балів.

Оцінки підтвердили – 7учнів –50%

Оцінки знизили – 4учні –28,5%

Оцінки підвищили – 3учнів – 21,4%

Результати ДПА з географії свідчать про те, що учні справились з завданнями тестового типу. Завдання відкритого типу розкрили недостатньо. При позначенні об’єктів на контурній карті були допущені помилки.

Оцінки підтвердили – 3учнів –33%

Оцінки знизили –

Оцінки підвищили – 6учнів – 67%

ДПА з історії показала, що учні справились з завданням та на 100% підвищили рівень навченості.

ДПА з біології показала, що учні добре знають навчальний матеріал, вміють розв’язувати задачі з молекулярної біології.

Оцінки знизили –1 учень-20%

Оцінки підвищили – 4учнів –80%

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Відзначити високу організацію проведення ДПА у 4,9, 11 класах.

2. Керівникам методичних об’єднань на засіданнях обговорити аналіз робіт ДПА, намітити шляхи подолання прогалин у навчанні учнів; посилити роботу з учнями, які навчаються на початковий рівень.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Крученову В.М.
Директор школи: Алексєєнко В.І.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення педагогічної ради та оформлення наказів про звільнення від дпа в 11-их класах
Пам’ятка-календар закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації та

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів...
Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень...

Проведення дпа в основній школі
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та листа мон про проведення державної...

Інформація про особливості організації та проведення зовнішнього...
«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти області,...

Забезпечення компетентнісного підходу та психолого – педагогічний...
Розширення уявлення про систему роботи з учнями початкового рівня навчальних досягнень

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

9 клас Тематичне оцінювання з теми:" Виділення. Ендокринна регуляція....
Запропоновані завдання дозволяють учителеві об’єктивно оцінить рівень оволодіння учнями теоретичного та практичного матеріалу. Періодичний...

Інформаційний бюлетень «Процедура зно 2012»
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 11. 2011 №1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо...

Наказ
Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2015/2016 навчальному році”, 06. 10. 2016 №258 «Про...

Про Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного...
Міністерством освіти І науки України продовжується формування нормативно-правової бази зно 2014 та вступної кампанії в цілому. З...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка