Пошук по сайту


Кількість робочих зошитів з української мови - Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Сторінка3/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Кількість робочих зошитів з української мовивизначається за класами:

5–9 класи – по два зошити;

10–11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету «Українська мова та література».
Українська література
У 2015-2016 навчальному році вивчення української літератури в 5-7 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015№ 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.

У 8-9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.

З метою розвантаження навчальної програми, підвищення якості шкільної літературної освіти внесено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:

  1. клас

Вилучено з програми народні перекази «Білгородський кисіль», «Ой Морозе-Морозенку»; поезію М. Рильського «Люби природу не як символ…»; поезії М. Вінграновського «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».

6 клас

Вилучено з програми: пісню Д. Луценка «Як тебе не любити, Києве мій»;вступ до поеми Т. Шевченка «Іван Підкова»;поезію Лесі Українки «Співець»; поезію І. Калинця «Писанки», співомовки С. Руданського «Гуменний», «Свиня свинею».

7 клас

Вилучено з програми поезію А. Малишка «Так живуть на цій землі поети…».

8 клас

Вилучено з програми поезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі», твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника «Хто зважиться - вогнем наречеться».

Включено в програму твір Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало», повість Юрія Винничука «Місце для дракона».

9 клас

Вилучено з програми твори: Притчу про сіяча; поезію Г. Сковорода «Пісня 28»(із «Саду Божественних пісень»); поему-містерію Т. Шевченка «Великий льох»; поезії І. Франка «Каменярі», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», поему «Мойсей».

Вилучено літературознавчі поняття: «пригодницька повість» ( 5 клас); «пафос твору», «романтичний пейзаж», «прийоми контрасту», «засоби гумористичного зображення» (поглиблено), «диптих», «повість-казка» (7 клас); силабо-тонічне віршування», «трискладові віршові розміри», «асоціативні образи», «літературний характер», «психологізм» (8 клас); «повість-хроніка» (9 клас).

Уведено поняття: «тема», «прозова мова» (5 клас), «повість» (6 клас).

Звертаємо вашу увагу на зміни, що відбулися в програмі Українська література. 5-12 класи для 8-9 класів.
8 клас

Вилучено з програми твори: поезії Б.Олійника «Вибір», «Ринг», повість Осипа Назарука «Роксоляна», повість В.Дрозд «Ирій».

Додано поезію В.Самійленка « На печі».
9 клас

Вилучено з програми твори: баладу «Бондарівна», Притчу про сіяча, трактат Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», поезію М.Костомарова «Соловейко», поему Т.Шевченка «Великий льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця» .

Додано вірш Т.Шевченка «Заповіт».

Оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» замінено на повість «Інститутка».

Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування» (8 клас); «силабо-тонічне віршування», «літературний напрям», «течія», «психологізм у літературі», «роман-хроніка» ( 9 клас).

Звертаємо увагу, що запропонована у програмі кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (у межах 70 годин). Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів).

В основній школі біографія письменників загалом не вивчається, вона згадується лише вибірково, диференційовано. З 9-го класу зміст навчального матеріалу доповнюється розглядом біографій письменників, хоча й у доступних межах.

Курс української літератури в 7 класі структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: « Із пісенних скарбів», «Про далекі минулі часи», « Ти знаєш, що ти – людина…», «Ми – українці».

До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

При вивченні української літератури в 7 класі робиться акцент на пізнанні художнього твору як цілісності (у жанровому розмаїтті) та його інтерпретації; осмисленні учнем власних переживань, оцінок, ціннісних суджень. Методи, прийоми, види робіт такі: виразне читання, художня розповідь, проектна діяльність (пригодницькі, дослідницькі, творчі та інші проекти); лист до літературного героя, заочна подорож, Інтернет-пошук, робота з підлітковою періодикою, підготовка електронних листів герою, автору, читачеві; підготовка повідомлення-презентації тощо.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю
5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2


2

3
1

2

3
1

2

3
1

2

3
1

2

3
1

2

3
1

2

3
1

2

4
2

2

4
2

2

Уроки розвитку мовлення*


2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).
10-11 класи

Класи

10

11
10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ
Рівень стандарту,

академічний

Профільний рівень

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3


1

2

3


1

2

3


1

2

3


1

2

4


1

3

4


1

3

4


1

3

4


1

3

Уроки розвитку мовлення*

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

1

1

1

1

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5


У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літературивиставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», «Українська література в загальноосвітній школі», газету «Українська мова та література».
У 2015/2016 навчальному році всі загальноосвітні навчальні заклади працюють за Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки України (див. лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 р. №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»). Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.
Робота з обдарованою учнівською молоддю та вчителями
Наше суспільство, роблячи крок від постіндустріальної цивілізації до цивілізації інформаційних технологій, усе гостріше відчуває потребу в людях, які матимуть фундаментальні знання в різних галузях життєдіяльності й умітимуть адаптувати їх до постійно змінюваних умов своєї життєдіяльності, будуть активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій. Підготувати нову генерацію національної інтелектуальної еліти відповідно до змінених суспільних умов, зрозуміло, має саме школа. Саме від якості, обсягів та інтенсивності роботи освітян над інтелектуальним, морально-духовним, творчим розвитком та вдосконаленням школярів залежить майбутня доля нашого народу.

Особливої ж уваги з боку педагогів потребують обдаровані діти, які вже із шкільної лави виявляють зацікавленість науковими студіями, гуртками, конкурсами, олімпіадами з української мови і літератури та демонструють небуденні творчі здібності, маючи значний природний потенціал. Тому проведення значної кількості заходів з учнівською молоддю засвідчує, що проблема обдарованості з кожним роком стає актуальнішою. Так, протягом 2014/2015 навчального року з метою виховання патріотизму в молодого покоління поваги до державної мови, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України, підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів були проведені конкурси учнівської творчості, інтелектуальні змагання, олімпіада з української мови та літератури.
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури
14 січня 2015 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів (площа Михайлівська, 10) проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Його учасниками стали 145 учнів 8-11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів області, з них 41 школяр представив ЗНЗ міста Одеси; 34 – міст обласного підпорядкування: Теплодара, Ізмаїла, Білгород-Дністровського, Котовська, Южного, Іллічівська; 70 – ЗНЗ районів області.

Переможцями ІІІ (обласного) етапу серед учнів 8-11-х класів стали 72 учасники, з них 4 посіли І місце, 8 – ІІ місце, 60 – ІІІ місце.

За результатами відбірково-тренувальних зборів для кандидатів у члени команди від Одеської області до участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури учасниками фінального етапу олімпіади стали:

* Хінцицька Ірина Валеріївна, учениця 9 класу комунального закладу «Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів» Южненської міської ради Одеської області (учитель Степанова Олександра Романівна)

* Дмитренко Ганна Романівна, учениця 10 класу Іллічівської гімназії № 1 Іллічівської міської ради Одеської області (учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна)

* Шміголь Тетяна Ігорівна, учениця 10 класу Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» (учителі Якубовська Олена Юріївна, Бондаренко Валентин Дмитрович)

* Вахтіна Галина В’ячеславівна, учениця 11 класу Іллічівської гімназії № 1 Іллічівської міської ради Одеської області (учитель Татарчук Тамара Андріївна)

* Платон Катерина Ігорівна, учениця 11 класу Красноокнянського навчально-виховного комплексу (гімназія-загальноосвітня школа) Красноокнянського району Одеської області (учитель Кожухар Ніна Герасимівна), переможець (ІІ місце) V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тераса Шевченка

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури цього навчального року відбувся з 21 до 27 березня 2015 року на Хмельниччині.

Переможцями стали Вахтіна Галина В’ячеславівна, учениця 11 класу Іллічівської гімназії № 1 - ІІ місце; Шміголь Тетяна Ігорівна, учениця 10 класу Білгород-Дністровськго навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» – ІІІ місце та Платон Катерина Ігорівна, учениця 11 класу Красноокнянського навчально-виховного комплексу (гімназія-загальноосвітня школа) – ІІІ місце.
За особливі досягнення у вивченні української мови та літератури кандидатура Дмитренко Ганни Романівни, учениця 10 класу Іллічівської гімназії №1, представлена на призначення стипендії Кабінету Міністрів України (наказ Міністерства освіти і науки «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України» від 12.06.2015 № 625 ).
V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №571, листа Міністерства освіти і науки від 26.09.2014 №1/9-493 «Про проведення V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 07 листопада 2014 року №306/ОД «Про організацію та проведення І-ІІІ (ІІ) етапів та участь у ІV (ІІІ) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її інтелектуального потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні в Одеській області V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (І-ІІІ етапи) відбувся з листопада до 06 грудня 2014 року.

Урочисте відкриття V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбулося в усіх навчальних закладах України 09 жовтня 2014 року.

ІІІ (ІІ) (обласний) етап Конкурсу в Одеській області відбувся 06 грудня 2014 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, в якому взяли участь 163 учні 5-11 класів, 21 учень професійно-технічних навчальних закладів, 41 студент вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 14 студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (всього 239). 235 учасників обласного етапу виконували роботу українською мовою, 4 – молдовською.

Переможцями стали 71 учасник. Дипломом І ступеня нагороджені 12 учасників, ІІ ступеня – 20, ІІІ ступеня - 39. Учасниками фінального етапу стали переможці, які посіли І та ІІ місця (32 учасники).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2015 №439 «Про підсумки V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» переможцями від Одеської області стали 17 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 2 студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
І місце
- Бериславський Владислав Романович, учень 6 класу Одеської загальноосвітньої школи №78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Лисенко Катерина Іванівна)

- Валецький Ілля Миколайович, учень 8 класу Одеської спеціалізованої школи №40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Лихошапко Світлана Дмитрівна)

- Ступіна Валерія Ігорівна, учениця 9 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна)

- Чмир Андрій Валерійович, учень 11 класу Одеської загальноосвітньої школи №56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Фоменко Світлана Іванівна)

- Зарецький Олександр Русланович, студент Одеського морехідного училища рибної промисловості ім.О.Соляника (викладач Бевз Галина Йосипівна)

- Харковенко Єлизавета Олегівна, студентка вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» (викладач Мягкоход Наталія Миколаївна)
ІІ місце
- Буга Яна Ігорівна, учениця 6 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради (учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна)

- Суха Катерина Ярославівна, учениця 6 класу Єреміївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роздільнянського району (учитель Суха Світлана Іванівна)

- Лисюк Ростислав Сергійович, учень 7 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» смт. Великомихайлівка Одеської області (учитель Хоптова Олена Іванівна)

- Борісов Денис Євгенович, учень 8 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна)

- Шумілова Аліна Сергіївна, учениця 8 класу Іллічівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Іллічівської міської ради (учитель Шинкаренко Тетяна Анатоліївна)

- Платон Ірина Ігорівна, учениця 11 класу Красноокнянського навчально-виховного комплексу (гімназія-загальноосвітня школа) Красноокнянського району Одеської області (учитель Кожухар Ніна Герасимівна)

- Платон Катерина Ігорівна, учениця 11 класу Красноокнянського навчально-виховного комплексу (гімназія-загальноосвітня школа) Красноокнянського району Одеської області (учитель Кожухар Ніна Герасимівна)

- Щербина Крістіна Геннадіївна, студентка Старокозацького професійного аграрного ліцею Одеської області (викладач Осматеско Наталя Михайлівна)

ІІІ місце
- Бардай Олена Віталіївна, учениця 5 класу Одеської загальноосвітньої школи №14 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Алексєєнко Олександра Георгіївна)

- Дробот Аманда Володимирівна, учениця 7 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради (учитель Верготі Лідія Танасіївна)

- Блотницька Діана Анатоліївна, учениця 9 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради (учитель Перчеклій Тетяна Іванівна)

- Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 9 класу Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (учитель Ткаченко Світлана Іванівна)

- Грачова Юлія Олексіївна, учениця 10 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради (учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна)

- Палецька Катерина Юріївна, учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи №37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Литвиненко Лілія Вікторівна)

- Качмар Христина Василівна, студентка Одеського професійного ліцею сфери послуг Південноукраїнського національного університету ім.К.Д.Ушинського (викладач Вдовиченко Олена Григорівна).


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15.05.2015 №1/9-248 «Про підготовку документів» кандидатами на здобуття стипендій Президента України є переможці, які посіли І місце, зокрема Ступіна Валерія Ігорівна, учениця 9 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна); Зарецький Олександр Русланович, студент Одеського морехідного училища рибної промисловості ім.О.Соляника (викладач Бевз Галина Йосипівна); Харковенко Єлизавета Олегівна, студентка вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» (викладач Мягкоход Наталія Миколаївна).

Протягом п’яти років поспіль проводиться в Україні Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів неодноразово посідають призові місця та здобувають стипендію Президента України.
ХV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться згідно з Указом Президента України від 09.11.2007 №1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 №168, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.07.2008 №643/15354. На виконання листа Міністерства освіти і науки від 27.10.2014 №1/9-555 «Про проведення ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 11 листопада 2014 №314/ОД «Про проведення І-ІІІ (ІІ) етапів та участь у ІV (ІІІ) етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» , з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу протягом листопада-грудня в Одеській області проведені І-ІІІ (ІІ) етапи Конкурсу.

Урочисте відкриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбулося 9 листопада 2014 року в місті Вінниці.

Конкурс, який у 2000 році започаткував відомий меценат Петро Яцик, став масовим, престижним, популярним, унікальним на теренах нашої держави.

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації сприяв проведенню в Одеській області ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Одеський обласний інститут удосконалення вчителів організував та провів ІІІ (ІІ обласний) етап Конкурсу, який відбувся 20 грудня 2014 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, в якому взяли участь 218 учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, 29 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 1 студент ІІІ-ІV рівнів акредитації; студентів педагогічних училищ, училищ мистецтва і культури, театрально-художнього, коледжів економіко-правового, юридичного – 10 та 24 учні професійно-технічних навчальних закладів (всього 282 учасники ІІІ (ІІ) етапу Конкурсу ).

Призові місця посіли 27 учнів 3-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 3 учні професійно-технічних навчальних закладів, 6 студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 1 студент ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (всього – 37), які представляли Одеський регіон на Всеукраїнському рівні.

Переможцями ІV (загальнонаціонального) етапу відповідно до протоколу засідання журі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика від 31 березня 2015 року стали 2 учні загальноосвітніх навчальних закладів: Радченко Христина Павлівна, учениця 5 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради (І місце, учитель Верготі Лідія Танасіївна) та Яцків Владислава Юріївна, учениця 7 класу Одеської загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (ІІІ місце, учитель Максютіна Олена Геннадіївна).

Урочисте нагородження переможців та вчителів відбулося 26 травня 2015 року в м.Києві (Національний академічний театр імені Івана Франка).
ХІV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості
На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року №248 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 31.10.2014 №14.1/10-3490 «Про проведення ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 05 травня 2015 року №166/ОД «Про результати проведення ІІІ етапу (обласного) ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», з метою виховання патріотизму та історичної пам’яті Великого Кобзаря, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України, підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів, викладачів, керівників студій з 01 листопада 2014 року до 25 лютого 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста Одеси та Одеської області проведені І-ІІІ етапи Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях: «Література» та «Історія України і державотворення».

На ІІІ (обласний) етап з номінації «Література» надійшло 43 учнівські роботи.

Переможцями стали:
- Бабінчук Олександра Сергіївна, учениця 10 класу Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (учитель Ткаченко Світлана Івіанівна)

- Діцан Роксолана Дмитрівна, учениця 11 класу Лиманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Татарбунарського району Одеської області (учитель Карпенко Надія Василівна)

- Карабаджак Надія Едуардівна, учениця 7 класу Фонтанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Комінтернівського району Одеської області (учитель Мазур Алла Миколаївна)

- Колосович Марина Віталіївна, учениця 11 класу Котовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 м.Котовська Одеської області (учитель Татаріна Лариса Володимирівна)

- Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 9 класу Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (учитель Ткаченко Світлана Іванівна)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.2015 №469 «Про підсумки 4-го (підсумкового) етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості переможцем фінального етапу від Одеської області стала Бабінчук Олександра Сергіївна, учениця 10 класу Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (учитель Ткаченко Світлана Іванівна).

Інтелектуальні змагання з української мови та літератури серед учнів сільських шкіл
У І етапі інтелектуальних змагань з української мови та літератури серед учнів сільських шкіл взяли участь 165 школярів 8-10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Учасниками ІІ етапу стали 14 учнів. На очний (фінальний) тур було запрошено 10 учнів, які набрали найбільшу кількість балів за результатами двох заочних турів.

У ІІІ (заключному) етапі інтелектуальних змагань взяли участь 6 учнів 9-11-х класів – переможці заочних етапів. І місце посів Ладиненко Сергій Сергійович, учень 11 класу Заводівського навчально-виховного комплексу Березівського району (учитель Ладиненко Наталія Миколаївна); ІІ місце – Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 9 класу Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району (учитель Ткаченко Світлана Іванівна); ІІІ місце – Станєва Вікторія Ігорівна, учениця 9 класу Цебриківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великомихайлівського району (учитель Анастасієнко Тетяна Миколаївна).
«Учитель року-2015»
Конкурс проводився на виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 року №489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638, рішення колегії Міністерства і науки України (протокол від 26.06.2014 №4 /2-19), наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014 №1053 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015», рішення центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» (протокол від 17.10.2014 №1), наказу Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації від 13 листопада 2014 року №368-ОД «Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» у номінаціях: «Українська мова та література», «Хімії», «Образотворче мистецтво», «Правознавство».

З 08 до 13 грудня проходив ІІ (обласний) тур Конкурсу у номінації «Українська мова та література», у якому взяли участь 11 учителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів області.

Переможцем обласного туру стала вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист Іллічівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Шинкаренко Тетяна Анатоліївна, ІІ місце посіла учитель української мови та літератури вищої категорії Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів Стонога Алла Василівна, ІІІ місце посіла учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара – ліцей» Балтського району Коптєва Надія Валентинівна.

Третій (відбірковий, заочний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» проходив у березні 2015 р., який гідно представила Одеський регіон наша переможниця Шинкаренко Тетяна Анатоліївна. За результатами конкурсних випробувань цього етапу (блог учителя, майстер-клас, фахова майстерність) Шинкаренко Т.А. увійшла до списку учасників фінального (очного) етапу третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» (наказ Міністерства освіти і науки від 16.04.2015 №442 «Про підсумки відбіркового (заочного) етапу третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»).
«Панорама творчих уроків – 2015» на кращі конспекти уроків з української мови та літератури для 7-их класів
Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту» №1060-ХІІ, із змінами від 11 червня 2008 року щодо вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, на виконання наказу Одеського обласного інституту удосконалення вчителів «Про організацію та проведення обласного конкурсу «Панорама творчих уроків – 2015» на кращі конспекти уроків з української мови та літератури для 7-их класів загальноосвітніх навчальних закладів за новими програмами» від 15.08.2014 №01-2/168, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 01 жовтня 2014 року до 01 червня 2015 року проведено обласний конкурс серед вчителів української мови та літератури на кращий конспект уроків для 7-их класів.

На Конкурс надійшло 93 роботи. Взяли участь – 194 вчителі української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області.

Переможцями стали – 78 вчителів;

4 методисти, а саме: м.Одеса- Київський, Малиновський райони;

Одеська область - Арцизький, Балтський райони.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному...
Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р здійснюватиметься наступним чином

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2015-2016 навчальному році
У 2015-2016 навчальному році учні основної І старшої школи вивчатимуть такі курси географії

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності...
«Джерело творчості» (далі Всеукраїнський конкурс) та з метою якісної організації відповідних етапів Всеукраїнського конкурсу надсилаємо...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році
У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка