Пошук по сайту


Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до міністра освіти І науки україни лілії гриневич

Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до міністра освіти І науки україни лілії гриневич

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗВЕРНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ

ДО МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ
Шановна Ліліє Михайлівно!
Ми, науковці, методисти, учителі й батьки, учні та студенти, представники громадськості й просто небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому реформи та необхідність оновлення української системи освіти, виступаємо за збереження самостійних шкільних предметів, що належать до кола україноцентричних дисциплін, зокрема української мови, української літератури та зарубіжної літератури.

Вважаємо, що ідея інтеграції цих предметів, що видається як перспективна освітня новація з опорою на досвід європейської (зокрема, польської) школи, фактично є нищенням національної системи мовно-літературної освіти. Глибоко переконані, що під час гібридної війни, спрямованої на підрив української державності та деморалізацію нашої спільноти, інтегрувати чи об’єднувати (себто в будь-якому випадку, скорочувати) ідеологічно важливі україноцентричні предмети, що мають стати надійним фундаментом національної безпеки України, категорично не можна! Українська мова, українська література та зарубіжна література безпосередньо формують світогляд національно свідомої особистості, її національну картину світу, сприяють вихованню патріотичних почуттів, дають відповідь на важливі екзистенційні питання: «Хто я? Де мій дім? Кого я люблю?».

Усі три вищеназвані предмети є вельми важливими у вихованні української молодої генерації третього тисячоліття. Так, оволодіння державною мовою на належному рівні сприяє вирішенню питання об’єднання країни й позбавляє ворога, що використовував мовну карту як привід для війни, потужного засобу маніпуляції масовою свідомістю наших громадян. Для вирішення питання вкрай важливо мати самостійний мовний курс із достатньою кількістю навчальних годин.

Вивчення української літератури окремим предметом та у взаємозв’язку з курсом української мови, посилює дієвість останнього в оволодінні учнів мовленнєвими навичками, грамотністю, творчим та аналітичним мисленням, до того ж, формує системне уявлення про рідну літературу та її вершинні здобутки, яскраво презентує духовний поступ нашого народу, значно посилює виховне спрямування освіти, зокрема любов до своєї національної культури, історії, характеру, плекає національну гідність, виступає оберегом споконвічних цінностей і звичаїв, важливим чинником в утвердженні національних інтересів.

Предмет «Зарубіжна література» не тільки розширює обрії володіння рідною мовою (завдяки майстерним художнім перекладам творів, які в ньому запропоновані), але й дає можливість через «інше» («чужу культуру») глибше пізнати «своє» («рідну культуру»), побачити й осмислити її світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим світом, усвідомити внесок свого народу в його розбудову. Усе це значно впливає на формування почуття національної гідності й долання комплексу меншовартості, що століттями нав’язувався українцям імперськими владами. Крім того, цей курс посилює націєтворчу функцію, яку на теренах України від княжої доби й до сьогодні виконує художній переклад.

Твердження, що в жодній країні світу немає шкільного предмета "Зарубіжна література", у жодному випадку не можемо вважати аргументом. Цей курс, справді, є унікальним, єдиним на всьому пострадянському просторі, він невипадково з’явився в роки, коли Україна здобула свою НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. (його поява за інших умов була НЕМОЖЛИВОЮ!). Він сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе у відкритому мультикультурному світі й має бути не лише толерантною до чужої культури, а й навчитися її поважати. Таким чином, курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від ксенофобії, нацизму й сепаратизму.

Отже, будь-який варіант об’єднання вищезазначених шкільних предметів, на наше глибоке переконання, є недоцільним, оскільки призведе до погіршення якості мовно-літературної освіти, втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів та зведе нанівець потужний потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важливих і вкрай актуальних для України завдань. Ми, українці, маємо дбайливо плекати СПРАВЖНІ ЗДОБУТКИ власної гуманітарної освіти, а не сліпо копіювати досвід навчальних систем інших країн.

З надією на розуміння та співпрацю з метою позитивного розв’язання проблеми

 1. Зернецька Алла Анатоліївна – професор, доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова

 2. Ісаєва Олена Олександрівна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 3. Клименко Жанна Валентинівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 4. Мірошниченко Леся Федорівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 5. Паламаренко Анатолій Нестерович - народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка

 6. Куцевол Ольга Миколаївна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 7. Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 8. Корнієнко Оксана Олександрівна – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. Ковбасенко Юрій Іванович – професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Б. Грінченка

 1. Ткаченко Всеволод Іванович – український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України, голова творчого об'єднання перекладачів Київської міської організації НСПУ

 2. Гордон Олександр Богданович – український поет і науковець, член Національної спілки письменників України

 3. Гладишев Володимир Володимирович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики навчання мови та літератури філологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 4. Токмань Ганна Леонідівна - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

 5. Овчиннікова Ірина Ігорівна – доцент, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова

 6. Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 7. Лоцман Руслана – Заслужена артистка України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу НПУ ім. М.П. Драгоманова, волонтер, керівник ГО «Народна філармонія»

 8. Пахарєва Тетяна Анатоліївна– професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 9. Мацапура Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 10. Бондаренко Юрій Іванович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 11. Анненкова Олена Сергіївна– професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 12. Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 13. Леміш Наталія Євгенівна – доктор філологічних наук, завідувач кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова.

 14. Фасоля Анатолій Миколайович - провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 15. Матвєєва Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова

 16. Мельник Анжела Олегівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова

 17. Дем'яненко Олена Олександрівна проректор КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук

 18. Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 19. Давидюк Людмила Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 20. Чепурко Олена Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 21. Півнюк Надія Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 22. Холодна Юлія Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 23. Небеленчук Ірина Олександрівна кандидат пед. наук, ст. викладач Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

 24. Слива Тетяна Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов НПУ імені М.П. Драгоманова

 25. Тарасова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 26. Юдін Олександр Анатолійович – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 27. Мартинець Алла Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 28. Шуберт Ганна Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 29. Волинець Ірина Миколаївна доцент, кандидат педагогічних наук, доцент Білоцерківського інституту економіки та управління

 30. Загребельна Наталія Костянтинівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 31. Ратушняк Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 1. Орлова Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 2. Фісак Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 3. Зуєнко Марина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 4. Кондакова Дар’я Юріївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 5. Гарна Світлана Юріївна – завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель зарубіжної літератури Барвінківської школи № 3 Барвінківського району Харківської області

 6. Островська Галина Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 7. Астахова Алла Андріївна - доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

 8. Конєва Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 9. Ціко Ігор Григорович – старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 10. Долгінінська Ірина Юріївна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова

 11. Красуцька Ірина Володимирівна – головний редактор УОВЦ "Оріон", відмінник освіти України

 12. Козинець Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, автор літературно-мистецьких проектів, поет, музикант

 13. Щербатюк Вікторія Станіславівна ‒ старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», методист відділу гуманітарної освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти

 14. Сорока Володимир – генеральний продюсер НК «ІНТЕРКУЛЬТУРА»

 15. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна – журналіст, головний редактор газети «Ірпінський вісник», поетеса

 16. Сахнюк Вікторія Василівна ‒ викладач німецької мови та зарубіжної літератури, Малинський лісотехнічний коледж

 17. Степаненко Тетяна Миколаївна ‒ вчитель зарубіжної літератури, спеціалізована школа "Інтелект", м. Київ

 18. Веткасова Оксана Петрівна ‒ вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею м.Києва

 19. Шевченко Ганна – вчитель Боярської школи № 5

 20. Чернуха Оксана Володимирівна – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури спеціалізованої школа №71 м. Києва, вчитель зарубіжної літератури ліцею "Екологія і Культура" м. Києва

 21. Курінна Алла Феліксівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

 22. Григоренко Оксана – громадський діяч, Молодіжна громадська організація «Нова Атлантида»

 23. Кучерява Ольга Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач Національного авіаційного університету

 24. Чирка Валентина Василівна – методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

 25. Путій Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

 26. Іванчик Олександра – студентка Національного університету ім. Тараса Шевченка, вчитель школи № 95 м. Києва

 27. Іщенко Наталія – вчитель англійської мови спеціалізованої школи № 187 м. Києва

 28. Самарин Ілля Іванович – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Ірпінський НВК "Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський гуманітарний ліцей"

 29. Потапчук Максим – голова ГО "Культурно-освітньої фундації Liberi Liberati "
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки полтавської
...

Департамент освіти І науки полтавської
...

Доповідь Міністра освіти І науки Дмитра Табачника
В умовах постійної зміни соціально-політичних, економічних І моральних орієнтирів сучасного світу найважливішим фактором динамічного...

Дипломної педагогічної освіти творча робота на тему: Використання інноваційних
Законах України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про інноваційну діяльність», у Положенні Міністерства освіти...

Звіт про проведення експрес-опитування учасників регіональної науково-практичної...
Методична та науково-педагогічна служби в системі післядипломної педагогічної освіти” (19. 11. 2012 – 29. 11. 2012) „Разом до професійного...

Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі
Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України від 19....

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки від 28 березня 2006 р. Протокол №1

Доповідь містить аналітичну інформацію про напрямки, специфіку та...
Х моніторингу навчально-виховного процесу, статистичної звітності, змісту зовнішніх рецензій та відгуків представників громадськості....

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Щодо виконання
Основною формою навчання, яка забезпечує взаємодію всіх складових системи безперервної педагогічної освіти й розкриває шляхи використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка