Пошук по сайту


Питання про хід виконання районної програми «Вчитель», затвердженої рішенням сесії Теребовлянської районної ради від 15. 08. 2002 р., яке винесено сьогодні на

Питання про хід виконання районної програми «Вчитель», затвердженої рішенням сесії Теребовлянської районної ради від 15. 08. 2002 р., яке винесено сьогодні на

Шановні керівники!
Питання про хід виконання районної програми «Вчитель», затвердженої рішенням сесії Теребовлянської районної ради від 15.08.2002 р., яке винесено сьогодні на колегію є особливо важливим для освітянської галузі району взагалі і кожної установи зокрема.

Від реалізації в районі програми «Вчитель» в значній мірі залежить підвищення престижу педагогічної професії, притік до навчальних закладів висококваліфікованих педагогів, укомплектування педагогічними кадрами навчальних закладів, удосконалення змісту і форм професійної діяльності вчителів, дієвості системи відбору талановитої молоді до вищих педагогічних навчальних закладів, підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення педагогічних працівників.

На виконання наказу райво від 24.09.2002 р. № 139 «Про реалізацію районної програми «Вчитель» відділ освіти щорічно проводить глибокий аналіз кадрового забезпечення навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, відбору випускників шкіл, які проживають у сільській місцевості на навчання до педагогічних вищих навчальних закладів, підвищення рівня соціально-економічного забезпечення вчителів, що сприяє розв’язанню невідкладних проблем, пов’язаних з подальшим розвитком системи освіти району, професійною діяльністю педагогічних працівників Теребовлянщини.

Відділ освіти у співпраці з керівниками навчальних закладів постійно здійснює контроль за комплектуванням загальноосвітніх шкіл педагогічними працівниками, розподілом тижневого навантаження вчителів.

В основному навчально-виховні заклади освіти укомплектовані педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки.

В 2009-2010 н.р. навчально-виховний процес в школах району здійснює 1291 педагогічний працівник, в т.ч. 1062 вчителів.

Забезпеченню шкіл педагогічними кадрами сприяє залучення сумісників. В цьому році в загальноосвітніх школах працює 105 сумісників. Як правило, вчителі-сумісники призначені за строковим договором на період навчального року.

Хочу зазначити, що у порівнянні з минулими роками, директорами шкіл вже відносно налагоджена робота з питань дотримання строків, зазначених у трудових договорах вчителів-сумісників. Хоча я практикую, ще такий метод як нагадування в кінці кожного навчального року.

Практично, на сьогоднішній день в школах району немає вакансій вчителів з будь-якого предмета. В цьому навчальному році вирішене питання щодо забезпечення вчителями-предметниками викладання інформатики, особливо в 9 класах.

Протягом останніх років зберігається позитивна динаміка росту освітнього рівня педагогів району.

Із загальної кількості педагогів (1291 чол.) у 2009 р. з вищою освітою є 1221 чол. Якщо порівняти з 2005 роком, коли з вищою освітою було 879 вчителів, то це на 11 відсотків більше.

З освітою бакалавра (незакінченою вищою) в нашому районі працює 30 чол.

Кількість педагогічних працівників, які мають освіту молодшого спеціаліста (середню спеціальну) щорічно зменшується. Освіту молодшого спеціаліста в більшості мають вчителі музики, фізичної культури, початкових класів, шкільні бібліотекарі.

Якщо проаналізувати детальніше, то слід відзначити, що високий освітній рівень педагогічних працівників у Кобиловолоцькій, Варваринській, Довгенській загальноосвітніх школах, де всі педагоги з вищою освітою. Також хочеться відзначити Теребовлянські ЗОШ № 1, № 2, № 3, Золотниківську, Вишнівчицьку, Струсівську школи, Іванівський НВК, та школи І-ІІ ступенів: Бурканівську, Гниловодівську, Глещавецьку, Заздрістську, Кровинківську, Підгайчицьку, Плебанівську, Соколівську з багаточисельного колективу, яких тільки один педагог з середньою спеціальною освітою.

В 2009/2010 навчальному році у навчальних закладах району вищу освіту без відриву від виробництва (заочна форма навчання) здобувають 42 вчителів, навчаються за індивідуальним планом (на 5 курсі) – 5.

У загальноосвітніх навчальних закладах ще продовжують працювати 9 педагогічних працівників із середньою загальною освітою в Дарахівській, Дружбівській, Ласковецькій, Микулинецькій, Гумниській, Котузівській, Романівській загальноосвітніх школах та у Теребовлянській МНВМ, Струсівському МНВК.

Для району це велика кількість людей. Хочу вам пояснити, що це ті педагоги, які не закінчили педучилищ, педколеджів, а навчаються у вузах від ІІ до ІV курсів, призначені вони, як правило, за строковими договорами.

Шановні керівники шкіл, візьміть до уваги те, що відділ освіти буде працевлаштовувати таких людей тільки після закінчення ІV курсу, тому рекомендуйте педпрацівникам, які працюють у ваших школах з середньою загальною освітою здобувати дальше вищу освіту, що позначиться на якісному покращенні навчально-виховного процесу.

При висвітленні даного питання хочу наголосити, що зріс кваліфікаційний рівень вчителів району. За результатами атестації педагогічних працівників у 2009 році – 252 мають вищу кваліфікаційну категорію та 333 - І кваліфікаційну категорію.

У процентному відношенні за період з 2005 до 2009 років щорічно приблизно на 1,5 відростки зростає кількість педагогів з вищою кваліфікаційною категорією та майже на 1 відсоток з І кваліфікаційною категорією.

З року в рік збільшується кількість педагогів, яким присвоєно (підтверджено) педагогічні звання «старший вчитель» та «вчитель-методист».

Лише в ході атестації 2008/2009 н.р. 96 вчителів заслужили звання «старший вчитель» та 45 – «вчителя-методиста», якщо порівняти з 2007 роком, то це буде на 50 відсотків більше.

З 2005 до 2009 року 14 педагогічних працівників нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 54- грамотами управління освіти та науки та 56 вчителів грамотами відділу освіти.

У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 5 заслужених вчителів та заслужених працівників освіти України: Сидорак О.С. – вчитель математики Теребовлянської гімназії школи-інтернату, Луцків Р.П. – вчитель математики Теребовлянської ЗОШ № 1, Кобеля А.В. – директор Теребовлянського ЦПРДЮ, Бойко В.С. – директор та вчитель географії Золотниківської ЗОШ І-ІІІ ст., Михайлюк Д.В. – начальник відділу освіти.

На увагу заслуговує висока професійна майстерність педагогів Золотниківської, Микулинецької, Лошнівської, Дружбівської, Теребовлянської № 1, Теребовлянської № 2, Теребовлянської № 3, Теребовлянської гімназії спецшколи-інтернату, Бурканівської, Кровинківської, Ладичинської, Плебанівської, Хмелівської шкіл.

В 2009-2010 н.р. 7 педагогів перекваліфіковується.

Слід відзначити, що за останні роки (2005-2009) здобули ще одну педагогічну спеціальність 54 вчителі, що допомогло керівникам шкіл у розв’язанні двох проблем: нефахівців та зменшенню кількості педагогів у неповним тижневим навантаженням.

Позитивним прикладом з цього питання є Лошнівська, Острівецька, Іванівська, Вишнівчицька, Ілавченська, Вербовецька, Хмелівська, Плебанівська, Сущинська, Заздрістська, Ладичинська школи.

Питання здобуття ще однієї педагогічної освіти вчителями є особливо важливим. Відділ освіти завжди наголошує директорам, особливо І-ІІ ступенів, про необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед педагогів саме з цього приводу. Адже перекваліфікація допомагає розв’язати вищезазначені проблеми.

Щорічно до штатних розписів загальноосвітніх шкіл вводяться посади практичних психологів.

В цьому навчальному році введено 2 посади практичних психологів (0,25 ст.) та 3 посади соціальних педагогів ( 0,25 ст.) в Різдвянській, Старомогильницькій, Романівській, Гумниській, Заздрістській ЗОШ І-ІІ ст.

За період з 2007 р. до 2009 р. введено 12 посад практичних психологів, 5 соціальних педагогів в загальноосвітніх школах та 3 посади інструкторів з фізичного виховання, 3 посади вчителів іноземної мови в дошкільних навчальних закладах (Теребовлянських дитячих садках «Сонечко», «Ромашка», Микулинецькому дитячому садку).

В загальному в нашому районі працює 33 практичних психологи та 5 соціальних педагогів в загальноосвітніх школах.

Ще залишилося 10 шкіл в яких не введено посади практичних психологів, соціальних педагогів. Керівникам навчальних закладів необхідно передбачити введення вищезазначених посад при наявності спеціалістів за фахом та кошторисного призначення відповідно до листа МОНУ від 09.09.2009 р. № 1/9-616 «Про розрахунок кількість ставок практичних психологів і соціальних педагогів у ЗНЗ» (кількість учнів в сільських школах до 99 чол. (0,25 ст.), в міських школах до 499 чол. (0,5 ст.).

Відділ освіти планує і надалі вводити дані посади в навчальних закладах.

Відрадно, що керівники шкіл проводять значну профорієнтаційну роботу серед випускників для здобуття педагогічних професій.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», для того, щоб забезпечити сільські школи педагогічними кадрами відділ освіти щорічно направляє випускників загальноосвітніх шкіл у педагогічні вищі навчальні заклади.

В 2009 році цільові направлення одержало 19 випускників.

Якщо проаналізувати попередні роки то за період з 2005 до 2009 р. цільові направлення у педагогічні вузи одержали 106 випускників шкіл.

Ця робота позитивно відбилася на укомплектуванні шкіл педагогічними кадрами, допомогла розв’язати питання з нестачею вчителів у сільських школах.

Якщо проблемою кадрової політики минулих років була постійна наявність вакантних місць фахівців з іноземної мови (особливо німецької, зокрема на Золотниківщині), то на даний час в школах району майже немає вакантних посад вчителів іноземної мови (виняток 2 школи).

Спрямовано працюють над питанням перспективного прогнозування кадрового забезпечення директори Підгайчицької, Соснівської, Старомогильницької, Мшанецької, Ладичинської, Варваринської, Соколівської, Котузівської, Хмелівської, Буданівської, Золотниківської, Микулинецької шкіл, Іванівської НВК. Реалізовуючи забезпеченість потреби в педагогічних кадрах в перспективі вони уклали договори з випускниками шкіл району, які навчаються за цільовими направленнями про їх працевлаштування.

Одночасно хочу повідомити, що комісія відділу освіти з надання цільових направлень у цьому навчальному році направлятиме на навчання за спеціальностями: математика, фізика, інформатика, фізична культура, трудове навчання, практична психологія, музика та образотворче мистецтво, дошкільна освіта у сільські школи, в яких вищезгаданих фахівців немає або у яких, відповідно до перспективного прогнозування виникатиме вакансія.

На мою думку потребує вдосконалення механізм цільової підготовки майбутніх вчителів, насамперед гостродефіцитних спеціальностей, оволодіння подвійними спеціальностями для їх працевлаштування в сільських школах. Не всі випускники педвузів, навіть у тих, що мали цільові направлення, йдуть працювати у сільські школи. Незважаючи на те, що підписують тристоронні угоди (випускник, вищий навчальний заклад, відділ освіти) про обов’язкове працевлаштування.

Причина – низький рівень соціального та фінансового забезпечення.

В школах району працює 129 молодих спеціалістів, стаж роботи яких становить 3 роки і менше. В цьому навчальному році працевлаштовано 38 випускників вищих навчальних закладів, в тому числі 10 цільовиків.

За останні 5 років відділом освіти призначено на роботу в навчальні заклади 161 молодий фахівець. Наведені цифри свідчать про омолодження педагогічних колективів.

З метою набуття необхідних практичних і організаційних навичок для виконання функціональних обов’язків, вивчення специфіки своєї роботи в школах проводиться стажування молодих спеціалістів. За ними закріплено наставників з числа висококваліфікованих вчителів. Значне місце в реалізації форм методичної підготовки молодих фахівців відводиться стажуванню, наставництву і консультаціям у Підгайчицькій, Струсівській, Довгенській, Золотниківській, Теребовлянським № 1 та № 2 школам.

Адміністрація, досвідчені вчителі Теребовлянських № 2, № 3 загально-освітніх шкіл проводять різнопланові практичн заняття, тренінги з молодими вчителями, презентації досвіду, тощо.

Недостатню увагу приділяють адміністрації шкіл контролю за відвідуванням молодими спеціалістами уроків у вчителів-наставників та досвідчених вчителів школи, району.

Поряд з молодими спеціалістами у загальноосвітніх школах працюють вчителі пенсійного віку. В цьому навчальному році їх налічується 106 чол., а якщо додати працюючих пенсіонерів шкіл-інтернатів, то загальне число буде 143. Ця інформація свідчить, що залишається актуальним старіння педагогічних кадрів. Якщо порівняти з 2005 роком то кількість пенсіонерів-вчителів зросла майже на 50 чол. Це при цьому, що за останні 3 роки щорічно звільняється близько 10 пенсіонерів.

В ряді шкіл від загальної кількості педагогів число пенсіонерів становить майже 25 відсотків. Над цим фактом слід задуматись.

Мене також хвилює питання, як можуть якісно здійснювати навчально-виховний процес вчителі-пенсіонери, яким по 76, 72, 71, 69, 64 роки, тобто після досягнення пенсійного віку вони працюють 10 років і більше.

Вважаю, що керівникам Ілавченської, Буданівської, Лошнівської, Ласковецької, Микулинецької, Струсівської, Теребовлянської № 1, Острівецької, Дарахівської, Кобиловолоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боричівської, Гумниської, Ладичинської, Різдвянської, Соколівської, Сущинської, Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст. необхідно здійснювати контроль за якісним виконанням вимог навчальних програм, дотриманням об’єктивності оцінювання учнів вчителями-пенсіонерами.

Разом з профспілковим комітетом принциповіше розглядати питання їх тижневого навантаження, враховуючи те, що молоді спеціалісти після закінчення вузів працюють з неповним тижневим навантаженням.

Хочу акцентувати вашу увагу на проблемному для всіх нас питанні викладання предметів вчителями-нефахівцями.

На сьогоднішній день в навчальних закладах працює 24 нефахівці. Це велика цифра для району.

Аналіз даного питання показав, що багато вчителів працюють не за спеціальністю в школах: Буданівській (вчитель-пенсіонер, біолог за спеціальністю, викладає географію; вчитель-фахівець російської мови викладає українську мову (правда, на час відпустки для догляду за дитиною); вчитель математики, інформатики - фізичну культуру); в Дружбівській (вчитель української мови і літератури без відповідної освіти працює практичним психологом); в Теребовлянській ЗОШ № 1 (вчитель української мови і літератури – викладає трудове навчання і християнську етику); в Багатківській (вчитель трудового навчання викладає фізичну культуру; в Котузівській (вчитель історії викладає німецьку мову; в Маловодівській (3 вчителів викладає не за фахом: вчитель української мови і літератури – викладає німецьку мову, трудового навчання – викладає хімію, математику, вчитель української мови і літератури – фізичну культуру (вищезгадані вчителі школи молоді люди 1984,1983 р.н.; в Романівській (практичний психолог за спеціальністю викладає французьку мову, вчитель української мови викладає зарубіжну літературу, вчитель історії – географію; в Сущинській (вчитель української мови і літератури викладає німецьку мову, вчитель-пенсіонер за фахом український мовник викладає зарубіжну літературу).

Питання вчителів-нефахівців відноситься також до керівників Бенівської, Вишнівчицької, Гниловодівської, Глещавецької, Різдвянської загальноосвітніх шкіл.

Якщо в якійсь мірі можна зрозуміти директорів Бенівської, Вишнівчицької, Багатківської, Маловодівської, Гниловодівської, Котузівської шкіл, які знаходяться далеко від районного центру, то як пояснити, що в школі працюють нефахівці директорам Дружбівської, Теребовлянської № 1, Буданівської, Романівської, Сущинської ЗОШ.

Вихід в даній ситуації я бачу такий: здобуття ще однієї педагогічної спеціальності вчителями або укладання договорів про працевлаштування з випускниками шкіл, які будуть навчатися за цільовими направленнями, та проживають у вашому або сусідньому селі.

Хочу загострити вашу увагу і на наступному питанні, це викладання предметів в школах вчителями, які не мають педагогічної освіти, що недопустимо та суперечить Закону України „Про загальну середню освіту”. В Ласковецькій ЗОШ (вчитель музики), Микулинецькій ЗОШ (вчитель образотворчого мистецтва), Старомогильницькій ЗОШ та Гумниській ЗОШ (вчителі християнської етики), Соснівській ЗОШ (вчитель фізичної культури), Дружбівської (шкільний бібліотекар-юрист за фахом). Керівникам вищезгаданих навчальних закладів необхідно вжити відповідні заходи.

Відділ освіти турбує питання порушення адміністраціями шкіл розподілу годин тижневого навантаження вчителів, недотримання вимог граничного навантаження педагогічних працівників.

З неповним тижневим навантаженням в школах району працює майже половина вчителів.

Одна з причин, це мала кількість годин виділена навчальним планом, зменшення контингенту учнів. Але є і суб’єктивні причини: молоді вчителі мають невелику кількість годин, разом з тим в тій же школі, працюють вчителі-пенсіонери, які мають більшу їх кількість; до викладання одного і того ж предмета директори залучають сумісників, незважаючи на те, що основні працівники працюють з неповним тижневим навантаженням і т.д.

Непокоїть і те, що в школах проходить нераціональний розподіл тижневого навантаження вчителів. Зростає «практика» керівників шкіл щодо поділу ставок педагогів-організаторів, вихователів ГПД на 0,5-0,25 ставки, поділ годин одного предмета кільком вчителям, в тому числі і нефахівцям. Як правило 0,5-0,25 вищезазначених ставок служить довантаженням.

Виникає запитання, а чи зможе такий розподіл забезпечити високий рівень навчально-виховної роботи в школі.

Шановні керівники !

Як бачимо, що є ще чи мало проблем і невирішених питань у роботі з педагогічними кадрами.

Перед вами колегія ставить завдання, які викладені в її рішенні: це ще раз проаналізувати виконання районної програми «Вчитель», взяти персональну відповідальність щодо забезпечення навчального закладу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою та дотримання норм трудового законодавства.


Методист О.Д.Страхоцька

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи...
України 6 березня 2002 року за №229/6517, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №921 «Про...

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Виконавчий орган Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м Києві державної адміністрації)

Звіт про виконання районної програми розвитку освіти в Олександрійському...
Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом...

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Наказ
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 02. 02. 2017 №27 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка