Пошук по сайту


Галузева структура хімічної промисловості Донецького економічного району

Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Галузева структура хімічної промисловості Донецького економічного районуВиробництво мінеральних добрив
Виробництво кислот, солей добрив
Гумо-азбестова промисловість
Промисловість синтетичних смол та пластичних мас
Інші галузі хімічної промисловості

[1]

Агропромисловий комплекс

АПК Донецького району характеризуєтьсяоднорідністю територіальної спеціалізації. Це пояснюється тим, що вся територія району розташована практично в одній природній зоні – степовій.

Головні галузі спеціалізації сільського господарства: вирощування зерна, соняшнику, м’ясомолочне скотарство, свинарство, птахівництво, вирощування конопель, цукрового буряка. Через існування тут міських агломерацій розвинулось господарство приміського типу: м’ясо-молочне скотарство, свинарство, виробництво овочів і плодів.

Харчова промисловість району представлена масложировою, олійною, молочною,борошномельною, соляною промисловостями.

Легка промисловість

В районі врівноважена структура зайнятості трудових ресурсів. Галузі важкої промисловості, які домінують, використовують чоловічі робочі руки, а легка промисловість дає змогу реалізувати жіночу працю. Підприємства зосереджені переважно в Донбасі. Текстильна і трикотажна промисловість переважає в Луганську та Донецьку, взуттєва у Луганську, Макіївці та Донецьку.


Транспортний комплекс

Транспортний комплекс є важливою галуззю спеціалізації району. За обсягом перевезень Донецький економічний район займає пеше місце в Україні. Автомобільний транпорт найважливіший, є водні шляхи сполучення. Важливу роль має трубопровідний транспорт, який забезпечує район нафтою, газом, що надходять переважно з-за кордону. На цій сировині працює хімічна промисловість Донбасу і Придніпров’я. [5]

Таблиця 6

Економічні зв’язки Донецького району з ін районами характеризуються

завозом до району та вивозом з нього продукції.

Нафта Чорні метали

Газ Увіз Вивіз Сталь

Устаткування Кольрові метали

Верстати Прокат (труби)

Руди кольорових металів Волокна пластмас

Будівельні матеріали

Турбіни

Металургійне устаткування

[7]

4.Проблеми антропогенного впливу господарськоїської діяльності

на навколишнє природне середовище Донецького району.

Діяльність людини є провідним сучасним фактором еволюції. Вона проявляється у знищенні природних екосистем унаслідок створення промислових центрів, агроценозів, забруднення довкілля промисловими відходами, виснаження грунтів. Це призводить до дестабілізації біосфери та її кризи з непередбаченими наслідками, безумовно катастрофічними для сучасних біот, включаючи і антропогнзовані промислові та сільськогосподарські ландшафти. [10]

Таблиця 7

Спрощена класифікація промислових забруднень

Промислові забруднення
Матеріальні Енергетичні
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Науково-технічний потенціал України, його збереження І розвиток
Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів І ресурсів...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах
Перебіг метаболічних шляхів у організмі знаходиться під постійним контролем різних регуляторних систем. Однією з таких систем, дія...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

Методична розробка На тему : Велика Вітчизняна війна
Яким було співвідношення сил сторін напередодні нападу німецьких військ на Україну?

Курсова робота
Розділ теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин І проявів девіантної поведінкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка