Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2015-2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2015-2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення географії

у 2015-2016 навчальному році
У 2015-2016 навчальному році учні основної і старшої школи вивчатимуть такі курси географії:

 • 6 клас – «Загальна географія»;

 • 7 клас – «Материки і океани»;

 • 8 клас – «Фізична географія України»;

 • 9 клас – «Економічна і соціальна географія України»;

 • 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) – «Соціально-економічна географія світу»;

 • 10-11 клас (профільний рівень) – «Географія».

Відповідно до типових навчальних планів, що перераховані в листі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015-2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», на вивчення географії відведено таку кількість годин:

Клас

Кількість годин

за програмою

Кількість годин

на тиждень

6 кл.

70

2

7 кл.

70

2

8 кл.

52

1,5

8 кл. (поглиблене вивчення)

104

3

9 кл.

52

1,5

9 кл. (поглиблене вивчення)

104

3

10 кл. (рівень стандарту, академічний рівень)

52

1,5

10 кл. (профільний рівень)

175

5

11 кл. (профільний рівень)

175

5

Навчально-методичне забезпечення з географії, рекомендоване МОН України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Дозволяється використовувати підручники з географії з відповідним грифом МОН України, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах курсів географії (6-7 класи). Щодо додаткової методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Навчання географії буде здійснюватися за такими програмами:

Клас

Програма

Видавництво

6-7 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи

-

8-9 кл.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11класи

Київ: «Перун», 2005 (2006) р.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка.

Київ: «Навчальна книга», 2005 р.

8-9 кл.

(поглиблене вивчення)

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України.

Київ: «Вікторія», 2008 р.

10 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень.

Київ, 2010 р.


10-11 кл.

(профільний рівень)

Усі ці програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Запланований розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним. Резервну частину навчального часу вчитель може використовувати на свій розсуд із метою більш глибокого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів.

Відповідно до наказу МОН України від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» були внесені зміни до програми «Географія», укладену відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». Розвантажена та доопрацьована програма, яка затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», розміщена на офіційному веб-сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational _programs/1349869088/). Звертаємо увагу вчителів на той факт, що збірник «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи» (Київ, ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.) не дійсний.

Програми курсів за вибором та факультативи розміщені у збірниках «Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч-І, Ч-ІІ» (Київ, 2010) та фахових періодичних виданнях. Програми повинні бути схвалені МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з географії для 6 класу внесено такі основні зміни (у порівнянні з програмою, що використовувалася у 2014-2015 навчальному році):

 1. У розділі ІІ «Земля на плані та карті» відбулося об’єднання тем (до теми 2 «Способи зображення Землі» ввійшли такі теми: «План, його основні ознаки», «Географічні карти»).

  Програма 2014-2015 н. р.

  Програма 2015-2016 н. р.

  Розділ ІІ. Земля на плані та карті (11 годин)

  Тема 1.Орієнтування на місцевості (2 год.)

  Тема 2. Способи зображення Землі (2 год.)

  Тема 3. План, його основні ознаки (2 год.)

  Тема 4. Географічні карти (2 год.)

  Тема 5. Географічні координати (3 год.)

  Тема 1.Орієнтування на місцевості (2 год.)

  Тема 2. Способи зображення Землі (6 год.)

  Тема 3. Географічні координати (3 год.)

 2. Тему «Абсолютна і відносна висота місцевості» перенесено з розділу ІІІ «Оболонки Землі» (тема 1 «Літосфера») до розділу ІІ «Земля на плані та карті» (тема 2 «Способи зображення Землі»).

 3. До теми 1 «Літосфера» (розділ ІІІ «Оболонки Землі») додано тему «Мінерали, гірські породи та корисні копалини».

 4. Зменшилася кількість досліджень (було 5 досліджень, а залишилося 2)

  Програма 2014-2015 н. р.

  Програма 2015-2016 н. р.

  1. Спостереження на місцевості за змінами у природі

  2. Робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття

  3. Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень

  4. Дослідити гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання

  5. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

  1. Спостереження за змінами у природі  1. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 5. Зменшилася кількість практичних робіт із 9 до 8.

  Програма 2014-2015 н. р.

  Програма 2015-2016 н. р.

  1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

  2. Визначення географічних координат за географічною картою

  3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів.

  4. Визначення за картами абсолютної і відносної висоти місцевості

  5. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості.

  6. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз.

  7. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів.

  8. Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами

  9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

  1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу


  1. Визначення географічних координат за географічною картою

  2. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів


  1. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

  2. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз

  3. Позначення на контурній карті океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер

  4. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)


  1. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їх столиць

 6. Внесено зміни до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Особливостями навчальної програми з географії для 7 класу є:

 1. Програма має таку структуру змісту навчального матеріалу:

  Розділ, теми

  Кількість годин

  Вступ

  2

  Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів

  9

  Тема 1. Форма і рухи Землі.

  2

  Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

  7

  Розділ ІІ. Материки тропічних широт

  21

  Тема 1. Африка.

  10

  Тема 2. Південна Америка.

  7

  Тема 3. Австралія

  4

  Розділ ІІІ. Полярний материк планети

  2

  Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

  1

  Тема 2. Природа материка

  1

  Розділ ІV. Материки Північної півкулі

  23

  Тема 1. Північна Америка

  8

  Тема 2. Євразія

  15

  Розділ V. Океани

  5

  Тема 1. Тихий океан

  2

  Тема 2. Атлантичний океан

  1

  Тема 3. Індійський океан

  1

  Тема 4. Північний Льодовитий океан

  1

  Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів

  2

  Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

  1

  Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

  1

  Резерв часу

  6

  Усього

  70 годин

 2. Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт. Звертаємо увагу, що практична робота № 12 «Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті» виконується поетапно під час вивчення кожного океану.

 3. Програмою передбачено 5 досліджень:

Дослідження 1. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

Дослідження 2. Природні унікуми Південної Америки

Дослідження 3. Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Дослідження 4. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

Дослідження 5. Шляхи розв’язування екологічних проблем.

Згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2015 (протокол № 6/4-19) «Про підсумки конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено перелік підручників із географії для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 20.07.2015 № 777 «Про надання грифа навчальній літературі») та можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ МОН України від 22.07.2015 № 786 «Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету»):

 1. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Масляк П. О., Капіруліна С. Л.);

 2. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Топузов О. М., Надтока О. Ф., Назаренко Т. Г., Вішнікіна Л. П., Шуканова А. А., Самойленко В. М.);

 3. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гілецький Й. Р., Чобан Р. Д., Сеньків М. І.);

 4. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Чернов Б. О., Стадник О. Г., Миколів І. М.);

 5. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.);

 6. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б.);

 7. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бойко В .М., Міхелі С. В.);

 8. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Довгань Г. Д., Стадник О. Г.);

 9. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.).

Ще раз хочемо звернути увагу вчителів на виконання практичних робіт, кількість яких для кожного курсу відображена у програмах:

Клас

Кількість практичних робіт

6 кл.

8

7 кл.

12

8 кл.

7

8 кл. (поглиблений рівень)

23

9 кл.

10

9 кл. (поглиблений рівень)

20

10 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

4

10 кл. (профільний рівень)

56

11 кл. (профільний рівень)

57

У 6 та 7 класах 4 практичні роботи є обов’язковими для оцінювання. У 8-9, 10 (рівень стандарту) класах у кожному семестрі обов’язково оцінюється дві практичні роботи. На профільному рівні у кожному семестрі обов'язково оцінюється 8-10 практичних робіт. Практичні роботи, які будуть обов’язково оцінені, визначає вчитель. Решту практичних робіт учитель оцінює за власним вибором (або в всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів).

Кількість зошитів регламентується листом МОН України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах». Для виконання усіх видів письмових робіт учням потрібно мати один робочий зошит. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах або в зошитах для практичних робіт з друкованою основою, які схвалені МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

У 6 класі для виконання практичної роботи № 5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» потрібні дані метеорологічних спостережень. Рекомендуємо такі шляхи отримання метеорологічних даних:

 1. ведення учнями спостережень за погодою впродовж місяця й оформлення ними календаря погоди (у робочому зошиті чи на окремому аркуші);

 2. ведення учнями спостережень за погодою впродовж місяця, результати яких фіксуються в настінному календарі погоди в кабінеті;

 3. використання метеорологічних даних з Інтернету, але долучати до пошуку потрібної інформації учнів.

Вести календар погоди упродовж навчального року необов’язково (достатньо одного місяця).

Крім практичних робіт, програмами для 6 та 7 класів рекомендовано проведення досліджень. Цей вид роботи проводиться під керівництвом учителя та за вибором і бажанням учня й оцінюється як творча робота. Вчитель визначає мету досліджень і пропонує учням форми його виконання. Запропоновані дослідження можуть виконуватися як під час уроку, так і в позаурочний час (домашнє завдання), а також у позашкільній роботі (екскурсії, гурткова робота). Будь-яке дослідження може стати й головною проблемою уроку чи його фрагменту з відповідної теми. Важливим моментом повинна стати публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках.

Оцінювання навчальних досягнень учнів учителю здійснювати відповідно до вимог, що розроблені згідно наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та затверджені наказами МОН України:

6-7 класи

Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

8-11 класи

Наказ МОН України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

Учитель повинен використовувати у своїй роботі методичні рекомендації щодо вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році, укладені Міністерством освіти і науки України спільно з Національною академією педагогічних наук України (лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році». Також залишаються актуальними при вивченні географії у 8-11 класах методичні рекомендації МОН України щодо вивчення географії у 2012-2013 навчальному році (лист МОН України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»), які розміщені на сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційному збірнику та коментарях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та у підготовці до навчальних занять із географії вчителям географії також надають фахові періодичні видання та Інтернет-ресурси. Рекомендуємо довідник «Українські ресурси мережі Інтернет для географів» (автори: Іван Савчук, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України, Олена Савчук, доцент кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України), який містить сучасні відомості про офіційні достовірні джерела географічної інформації в мережі Інтернет та надруковано у вкладці до періодичного видання «Краєзнавство. Географія. Туризм» (І частина – № 11 (784), червень 2013; ІІ частина – № 13 (786), липень 2013; ІІІ частина – № 15 (788), серпень 2013). Також рекомендуємо сайт «IN-WEST» учителя географії Комсомольського навчально-виховного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – Ліцей» Комсомольської міської ради Полтавської області Марини Володимирівни Богданової-Портяної (http://in-west1.webnode.com.ua/ ), яка у 2014 році отримала перемогу в другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Географія» та стала учасницею фінального етапу третього (заключного) туру конкурсу.

Учитель географії здійснює позаурочне та позакласне навчання школярів. У 2015-2016 навчальному році проводяться:

 • Всеукраїнський турнір юних географів, питання якого надруковані в періодичному виданні «Географія та економіка в рідній школі» (№ 5, 2015 р.);

 • Інтернет-олімпіада з географії, умови участі та завдання якої розміщені на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (www.osvitaodessa.org) (наказ МОН України від 19.06.2015 № 650 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному році», лист ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 02.07.2015 № 821 «Про участь у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному році»);

 • Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії (наказ МОН України від 12.06.2015 № 629 «Про результати проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році).Методист Л. А. Шкоденко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному...
Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р здійснюватиметься наступним чином

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності...
«Джерело творчості» (далі Всеукраїнський конкурс) та з метою якісної організації відповідних етапів Всеукраїнського конкурсу надсилаємо...

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році
У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному...

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2015/2016 навчальному році
...

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства...
Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничо-математичних предметів, технологій Рівненського обласного інституту післядипломної...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка