Пошук по сайту


Інформаційний бюлетень «Процедура зно 2012»

Інформаційний бюлетень «Процедура зно 2012»

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Інформаційний бюлетень

«Процедура ЗНО 2012»

м. Дніпропетровськ 2012
Зміст

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.11.2011 № 1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році»

3-4
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році

5-20
Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 30.01.2012 № 10

21-22
Регламент роботи пункту тестування

23-37
Рекомендації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання в об’єднаних аудиторіях

38
Технологічна карта відповідального за пункт тестування

39-42
Технологічна карта помічника відповідального за пункт тестування

43-44
Технологічна карта старшого інструктора (інструктора)

45-48
Технологічна карта чергового

49-50
Типова промова інструктора

51-54
Перелік нестандартних ситуацій, що можуть виникнути в пункті тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році, та способів їхнього вирішення

55-58
Положення про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти

59-60
Технологічна карта уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та зразок посвідчення

61-63
Зразки документів Адміністративного пакету, що надходять до пункту тестування з Українського центру оцінювання якості освіти

64-75
Зразки бланків службової документації для проведення зовнішнього оцінювання, що надходять до пункту тестування від ДпРЦОЯО

76-88
Зразки Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та Посвідчення громадського спостерігача

90
Зразок Табеля обліку робочого часу залучених працівників на пункті тестування (працівників, залучених до роботи в ПТ)

91-92
ПОЛОЖЕННЯ про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

93-98
Відомість реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на пункті тестування

99
Для нотаток

100
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
03.11.2011 №1254

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.12.2011 за №1395/20133

Порядок
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році


І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні засади проведення в 2012 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (далі – зовнішнє оцінювання).

1.2. Зовнішнє оцінювання здійснюється на основі технологій педагогічного тестування.

1.3. Головна мета проведення зовнішнього оцінювання – об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які здобули повну загальну середню освіту і виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України.

ІІ. Права та обов’язки осіб, які проходять зовнішнє оцінювання

2.1. У зовнішньому оцінюванні може взяти участь особа, яка має повну загальну середню освіту або є учнем (студентом) випускного класу (курсу) навчального закладу системи загальної середньої освіти та зареєструвалася в установленому порядку.

2.2. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі – абітурієнт), має право на:

2.2.1. Складання тестів не більше як із чотирьох предметів, зазначених у пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2011 №946 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2011 за № 1006/19744: українська мова і література, історія України, всесвітня історії, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

2.2.2. Отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи абітурієнтом над тестом.

2.2.3. Виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2.4. Отримання та використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів, перекладених мовою, якою здійснювалося навчання в загальноосвітньому навчальному закладі: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською.

2.2.5. Ознайомлення із правами та обов’язками абітурієнта.

2.2.6. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання.

2.2.7. Безпечні умови під час складання тестів.

2.2.8. Доступ до інформації про:

 • мету та програми зовнішнього оцінювання;

 • форми тестових завдань;

 • порядок проходження зовнішнього оцінювання;

 • час та місце проведення зовнішнього оцінювання;

 • використання в пунктах тестування технічних засобів (засоби відеоспостереження, метал-детектори тощо);

 • порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;

 • спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

2.2.9. Апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання.

2.3. Абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

2.4. Абітурієнт зобов’язаний:

2.4.1. Ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання.

2.4.2. Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні.

2.4.3. Своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування з необхідними для проходження зовнішнього оцінювання документами, зазначеними в пункті 6.14 розділу VI цього Порядку.

2.4.4. Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури тестування.

2.4.5. Після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх покладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.4.6. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) для проставлення відмітки про складання тесту з відповідного предмета.

2.4.7. Не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування.

2.4.8. Не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників зовнішнього оцінювання, перешкоджати процесу проведення зовнішнього оцінювання.

2.4.9. Не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв’язку, пристроями зчитування (фіксації), збереження та відтворення інформації.

2.4.10. Протягом часу, відведеного для складання тесту:

 • не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, виконувати покладені на них обов’язки;

 • не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;

 • не мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

2.5. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 2.4.7–2.4.10 пункту 2.4 цього розділу, абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, повинен здати бланки відповідей і залишити аудиторію, в якій проводиться тестування.

ІІІ. Суб’єкти адміністрування зовнішнього оцінювання

3.1. Суб’єктами адміністрування зовнішнього оцінювання є:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Український центр оцінювання якості освіти;

 • Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри оцінювання якості освіти);

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. Повноваження суб’єктів адміністрування зовнішнього оцінювання:

3.2.1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

 • установлює строки проведення зовнішнього оцінювання;

 • визначає перелік навчальних предметів, із яких буде проведено зовнішнє оцінювання;

 • розробляє та затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання;

 • здійснює контроль за проведенням зовнішнього оцінювання.

3.2.2. Український центр оцінювання якості освіти:

 • здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення зовнішнього оцінювання;

 • розробляє і видає методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього оцінювання;

 • розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, що використовуються у процесі організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 • організовує реєстрацію абітурієнтів;

 • створює базу даних абітурієнтів і результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі – база даних абітурієнтів), є її володільцем і розпорядником відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • забезпечує розроблення тестових завдань, у разі необхідності здійснює їх переклад мовами національних меншин;

 • в умовах суворої конфіденційності здійснює підготовку та тиражування тестових зошитів, необхідних для проведення зовнішнього оцінювання;

 • визначає вимоги щодо облаштування пунктів тестування;

 • здійснює розподіл абітурієнтів між сесіями тестування, надсилає їм поштою запрошення-перепустки для участі в зовнішньому оцінюванні;

 • організовує доставку до пунктів тестування, регіональних центрів оцінювання якості освіти контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

 • визначає із дотриманням норм цього Порядку результати зовнішнього оцінювання, ознайомлює з ними місцеві органи управління освітою, заклади освіти, громадськість;

 • організовує розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання;

 • координує діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.3. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

 • взаємодіють із місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 • створюють мережу пунктів реєстрації абітурієнтів;

 • здійснюють реєстрацію осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, формують базу даних абітурієнтів, є її розпорядниками відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • разом з місцевими органами управління освітою та вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації формують мережу пунктів тестування;

 • проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 • організовують добір, реєстрацію та навчання залучених до проведення зовнішнього оцінювання осіб, зазначених у пунктах 5.1 і 5.2 розділу V цього Порядку, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

 • формують бази персональних даних осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, є їх володільцями та розпорядниками відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

 • організовують у межах відповідних регіонів доставку та охорону контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

 • здійснюють обробку бланків відповідей абітурієнтів;

 • організовують перевірку завдань з розгорнутими відповідями;

 • розглядають апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 • здійснюють координацію дій між регіональними центрами оцінювання якості освіти та місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 • надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти в доборі та організації навчання осіб,зазначених у пунктах 5.1 і 5.2 розділу V цього Порядку, які братимуть участь у проведенні зовнішнього оцінювання;

 • сприяють поширенню інформації про порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

 • надають пропозиції регіональним центрам оцінювання якості освіти щодо формування мережі пунктів реєстрації і пунктів тестування;

 • створюють безпечні умови в місцях проведення зовнішнього оцінювання для його учасників;

 • взаємодіють із територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;

 • разом з місцевими органами управління охороною здоров’я організовують надання медичної допомоги абітурієнтам і персоналу пунктів тестування;

 • сприяють регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації перевірки завдань з розгорнутими відповідями.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про результативність участі у зно -2012 року, щодо навчальних...
Зно -2012 року, щодо навчальних закладів,у яких випускники при проходженні зовнішнього незалежного

Дніпропетровський державний аграрний університет
При вступі до агроуніверситету абітурієнти у 2012 році подавали сертифікати зно

На засіданнях шільних методичних об’єднань розглядались питання про...
На засіданні педагогічної ради 23. 01. 2014 року (протокол №01) розглядалося питання щодо організації підготовки учнів 11-х класів...

Бюлетень №8/159 Липень
Визначання первинного біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин еталонним методом

Інформація за підсумками інтернет-конференція 27. 10. 2016 Загальні...
Оновлення бази даних про відповідальних за зно в місцевих органах управління освітою

План-календар закінчення 2012/2013 н р. Проведення державної підсумкової...
Дпа 4 клас, російська, румунська мова (для знз з навчанням російською, румунською мовами)

Довідка про результативність участі школи в зно-2013
Згідно з рішенням педагогічної ради №9 від 30. 08. 2013 р проводився аналіз результативності участі учнів школи в зно-2013 році

Засідання педагогічної ради на тему: «Причини невисокої якості знань...
Координація та корекція діяльності вчителів щодо підготовки учнів школи до успішної участі в зно

Пробне тестування
Вам можливість на практиці ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (зно). Це своєрідне тренування...

Сучасний навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти: наказ...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка