Пошук по сайту


К. М. Задорожний. Х. Основа, 2010. 110 с табл. (Б-ка журн. "Хімія"; Вип. 10 (94)). Бібліогр.: с. 110 (14 назв). Чз№1, Н/а

К. М. Задорожний. Х. Основа, 2010. 110 с табл. (Б-ка журн. "Хімія"; Вип. 10 (94)). Бібліогр.: с. 110 (14 назв). Чз№1, Н/а


1. Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2010. – 110 с. : табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 10 (94)). – Бібліогр.: с. 110 (14 назв).

ЧЗ№1, Н/а


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-25

М54


2. Актуальний досвід викладання хімії [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2010. – 144 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 7 (91)). – Бібліогр. в кінці ст.

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-25

А43


3. Сучасні форми та методи навчання хімії [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2010. – 128 с. : табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 5 (89)). – Бібліогр. в кінці ст.

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-25

С91


4. Літвінова С. Метали в природі. Розробка уроку, 10-й клас [Текст] / С. Літвінова // Хімія. – 2011. – № 3. – С. 17–20.
ББК 74.262.5-26


5. Мірошниченко Т. М. Самостійна робота в рамках компетентісного підходу в навчанні хімії [Текст] / Т. М. Мірошниченко // Хімія. – 2011. – № 3. – С. 2–4.
ББК 74.262.5-26


6. Куленко О. Напівмікорметод як інноваційний підхід до формування змісту шкільного хімічного експерименту [Текст] / О. Куленко // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. праць 25-26 травня 2006 р. : Міжнародна наук.-практ. конф. За участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. / Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 195–197.
ББК 74.262.5-252.4


7. Магда В. Прийоми формування функціональності знань [Текст] / В. Магда, Н. Батуринець // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. праць 25-26 травня 2006 р. : Міжнародна наук.-практ. конф. За участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. / Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 200–202.

Як у процесі викладання хімії у загальноосвітній школі на прикладі вивчення теми "Метали" можна застосовувати ті чи інші методи та прийоми, що дозволяють прослідкувати як здійснюється реалізація функціональності знань.


ББК 74.262.5-25


8. Хоменко П. Тренінгові заняття в системі діяльнісного підхлду до викладання хімії [Текст] / П. Хоменко // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. праць 25-26 травня 2006 р. : Міжнародна наук.-практ. конф. За участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. / Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 256–258.
ББК 74.262.5-252.4


9. Савчин М. Формування експериментальних компетенцій з хімії в учнів 9 класу [Текст] / М. Савчин, О. Братюк // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – С. 12–17.
ББК 74.262.5-252.4


10. Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як метод пізнання [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – С. 18–21.
ББК 74.262.5-252.4


11. Самусенко Ю. Метод ВЗ (валентних зв'язків) у викладанні органічної хімії [Текст] / Ю. Самусенко // IV Менделєєвські читання . Регіональний семінар : збірник наук. праць. 3 березня 2011 року : за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл. / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, ПОІППО, Полт. міський метод. кабінет, Полт. держ. аграрна академія, Полт. ун-т економіки і торгівлі, Полт. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2011. – С. 119–121.
ББК 74.262.5-26


12. Куленко О. Домашній хімічний експеримент як вид самостійної роботи учнів [Текст] / О. Куленко // IV Менделєєвські читання . Регіональний семінар : збірник наук. праць. 3 березня 2011 року : за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл. / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, ПОІППО, Полт. міський метод. кабінет, Полт. держ. аграрна академія, Полт. ун-т економіки і торгівлі, Полт. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2011. – С. 171–174.
ББК 74.262.5-252.4


13. Фурсов І. Застосування правила конверта при розв'язанні хімічних задач на приготування розчину [Текст] / І. Фурсов, В. Магда // IV Менделєєвські читання . Регіональний семінар : збірник наук. праць. 3 березня 2011 року : за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл. / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, ПОІППО, Полт. міський метод. кабінет, Полт. держ. аграрна академія, Полт. ун-т економіки і торгівлі, Полт. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2011. – С. 235–237.
ББК 74.262.5-26


14. Шинкаренко В. Основні методи розв'язування розрахункових задач з хімії [Текст] / В. Шинкаренко // IV Менделєєвські читання . Регіональний семінар : збірник наук. праць. 3 березня 2011 року : за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл. / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, ПОІППО, Полт. міський метод. кабінет, Полт. держ. аграрна академія, Полт. ун-т економіки і торгівлі, Полт. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2011. – С. 251–252.
ББК 74.262.5-26


15. Миронюк О. М. Групова робота учнів на уроках хімії [Текст] / О. М. Миронюк // Хімія. – 2011. – № 7. – С. 14–16.
ББК 74.262.5-26


16. Куленко О. А. Техніка хімічного експерименту та виготовлення приладів [Текст] : навч. посіб. / Олена Анатоліївна Куленко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. хімії та метод. викладання хімії. – Полтава, 2010. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 67-71 (91 назва).

Аб. підр, ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-252.4я73

К90


17. Сиротенко І. А. Білки, їх будова і функції. Інтегрований урок з хімії та біології [Текст] / І. А. Сиротенко // Все для вчителя. – 2011. – № 10-11. – С. 16–18.
ББК 74.262.2-26


18. Плахов А. И. Интегрированный урок химии, биологии и обществознания [Текст] / А. И. Плахов // Химия в школе. – 2011. – № 3. – С. 36–41.
ББК 74.262.5-26+74.262.6-26


19. Гутак І. О. Розв'язування розрахункових задач з теми "Розчини". Факультативні заняття у профільних класах [Текст] / І. О. Гутак // Хімія. – 2011. – № 10. – С. 2–7.
ББК 74.262.5-46


20. Плодієнко О. М. Хімія - природнича наука. Хімія в навколишньому світі. 7 клас [Текст] / О. М. Плодієнко // Хімія. – 2011. – № 10. – С. 13–16.
ББК 74.262.5-26


21. Мірошниченко Т. М. Вода - унікальна речовина. Інтегрований урок з хімії й біології [Текст] / Т. М. Мірошниченко, В. О. Ярошенко // Хімія. – 2011. – № 10. – С.17–21.
ББК 74.262.5-26+74.262.51-46


22. Матієк Т. Р. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів [Текст] / Т. Р. Матієк, О. І. Лисенко // Хімія. – 2011. – № 9. – С. 9–16.
ББК 74.262.5-26


23. Апухтина Н. В. Методические аспекты применения виртуального конструктора лабораторных работ на примере обучения химии [Текст] / Н. В. Апухтина // Информатика и образование. – 2011. – № 6. – С. 65–70.
ББК 74.262.5-252.4


24. Капуста І. А. Використання місцевого матеріалу при вивченні насичених вуглеводнів в шкільному курсі хімії [Текст] / І. А. Капуста, Г. Ф. Джурка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIIІ Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 26-27 трав. 2011 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2011. – С. 312–314.

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках хімії в школі.


ББК 74.262.5-252.5


25. Артемова Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням ІКТ [Текст] / Л. М. Артемова // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 5–7.
ББК 74.262.5-253


26. Юхненко О. А. Бінарний урок з хімії та англійської мови "Бути професіоналом - запорука успішного майбутнього" [Текст] / О. А. Юхненко, І. С. Могильна // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 20–31.
ББК 74.262.5-26+74.268.13(Англ)-26


27. Городня Н. Г. Перші спроби класифікації хімічних елементів. 8 клас [Текст] / Н. Г. Городня // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 53–59.
ББК 74.262.5-26


28. Дмитрашина Т. М. Розрахункові задачі практичного спрямування на уроках хімії [Текст] / Т. М. Дмитрашина // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 60–63.
ББК 74.262.5-26+74.262.5-46


29. Вілкова Г. С. Контрольні й самостійні роботи. 8 клас [Текст] / Г. С. Вілкова // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 68–79.
ББК 74.262.5-26


30. Величко Л. Предметні компетенції з хімії : перше наближення [Текст] / Л. Величко // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 4. – С. 10–13.

Передметні компетенції учнів з хімії.


ББК 74.262.5-21


31. Мельниченко Л. І. Інтегровані уроки в курсі шкільної хімії [Текст] / Л. І. Мельниченко, В. М. Хорольська // Хімія. – 2011. – № 18. – С. 10–14.
ББК 74.262.5-26


32. Нечай Т. П. Активізація пізнавальної діяльності учнів: казки, вірші, загадки з хімічним змістом [Текст] / Т. П. Нечай // Хімія. – 2011. – № 18. – С. 15–16.
ББК 74.262.5-252.6


33. Новікова О. Навчально-дослідницька діяльність у викладанні хімії [Текст] / О. Новікова // Хімія. – 2011. – № 27. – С. 6–7.
ББК 74.262.5-25


34. Кохановська Л. Комп'ютерна підтримка уроків хімії [Текст] / Л. Кохановська // Хімія. – 2011. – № 27. – С. 8–10.
ББК 74.262.5-21+74.262.5-26


35. Бондар Л. Інформаційні технології при викладанні хімії [Текст] / Л. Бондар, О. Міщенко // Хімія. – 2011. – № 29. – С. 10–13.
ББК 74.262.5-253


36. Стеценко І. В. Уроки хімії за інтегральною технологією. 7 клас [Текст] / Ірина Володимирівна Стеценко. – Х. : Основа, 2011. – 111 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 3 (99)).

ЧЗ№1


ББК 74.262.5-26

С79


37. Прищепа С. Г. Система факультативних занять з хімії для обдарованих учнів. 8 клас [Текст] / Світлана Геннадіївна Прищепа. – Х. : Основа, 2011. – 127 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 4 (100)). – Бібліогр.: с. 126 (16 назв).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

П77


38. Овчаренко І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 10 клас [Текст] / Ірина Юріївна Овчаренко, Ірина Володимирівна Стеценко. – Х. : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 5 (101)).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

О-35


39. Овчаренко І. Ю. Розробки уроків хімії за інтегральною технологією. 11 клас [Текст]. Ч. 1 / Ірина Юріївна Овчаренко, Ірина Володимирівна Стеценко. – Х. : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 6 (102)). – Бібліогр.: с. 93-94 (28 назв).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

О-35


40. Овчаренко І. Ю. Розробки уроків хімії за інтегральною технологією. 11 клас [Текст]. Ч. 2 / Ірина Юріївна Овчаренко, Ірина Володимирівна Стеценко. – Х. : Основа, 2011. – 110 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 7 (103)).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

О-35


41. Загнибіда Н. М. Метод проектів на уроках хімії [Текст] / Наталія Михайлівна Загнибіда. – Тернопіль; Х. : Ранок, 2011. – 128 с. – (Нові педагогічні технології).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-25

З-14


42. Гранкіна Т. М. Хімія 11 клас. Рівень стандарту [Текст] : плани-конспекти уроків на друкованій основі / Тамара Михайлівна Гранкіна, Людмила Юхимівна Дігавцова. – Х. : Ранок, 2011. – 64 с. + Диск у подарунок: 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Конструктор уроку).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

Г77


43. Грабовий А. Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / А. Грабовий // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 54–56.
ББК 74.262.5-252.4+74.580р3


44. Савчин М. Розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії [Текст] / М. Савчин // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 5. – С. 5–8.
ББК 74.262.5-26


45. Гусарук Н. Комп'ютерні технології на уроках хімії [Текст] / Н. Гусарук // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 5. – С. 24–25.
ББК 74.262.5-21


46. Садкіна В. І. Починаємо урок [Текст] / В. І. Садкіна // Хімія. – 2011. – № 23-24. – С. 2–5.

Урок з хімії.


ББК 74.262.5-26


47. Ковальова В. Д. Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії [Текст] / Вікторія Дмитрівна Ковальова. – Х. : Основа, 2011. – 127 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 11 (107)). – Бібліогр. : с. 127 (22 назви).

ЧЗ№1


УДК 54(07)

ББК 74.262.5-26

К56


48. Клименко Т. О. Віртуальна лабораторія в системі хімічної освіти в школі [Текст] / Т. О. Клименко, Т. М. Гранкіна, Т. І. Нарожна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2011. – № 8. – С. 41–44.
ББК 74.262.5-21


49. Прибора Н. Роль хімічного експерименту у формуванні особистості учня [Текст] / Н. Прибора // Хімія. – 2012. – № 1. – С. 9–12.
ББК 74.262.5-252.4


50. Кіндзерська Н. Нафта. Продукти перегонки нафти, їх застосування [Текст] / Н. Кіндзерська // Хімія. – 2012. – № 1. – С. 20–25.

Навчально-пошукова робота з основ здоров'я, фізики, хімії, української літератури та історії.


ББК 74.262.5-25


51. Палієнко Р. М. Значення металів у житті рослин і людини. 10 клас. Інтегрований урок з хімії та біології [Текст] / Р. М. Палієнко // Хімія. – 2012. – № 5. – С. 27–28.
ББК 74.262.5-26


52. Бондар Л. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва. Розробка уроку з комп'.ютерною підтримкою, 8-й клас [Текст] / Л. Бондар, О. Ріпна // Хімія. – 2012. – № 5. – С. 9–17.
ББК 24д+74.262.5-21+74.262.5-26


53. Доридор О. Методика розв'язування розрахункових задач [Текст] / О. Доридор // Хімія. – 2012. – № 5. – Вкладка.
ББК 74.262.5-26


54. Лисогор Л. Метали і сплави в сучасній техніці. Розробка уроку , 10-й клас [Текст] / Л. Лисогор // Хімія. – 2012. – № 5. – С. 18–25.
ББК 74.262.5-26


55. Беспалов П. И. Применение учебного прогнозирования в химическом эксперименте [Текст] / П. И. Беспалов // Химия в школе. – 2012. – № 2. – С. 55–60.
ББК 74.262.5-252.4


56. Петрова В. Н. Предельные одноатомные спирты: урок изучения нового материала [Текст] / В. Н. Петрова // Химия в школе. – 2012. – № 2. – С. 34–39.
ББК 24.721.4+74.262.5-26


57. Бондаренко И. И. Модульный урок по теме "Сера. Оксиды серы" [Текст] / И. И. Бондаренко, Н. Ф. Пфлюк // Химия в школе. – 2012. – № 2. – С. 19–22.
ББК 74.262.5-26


58. Амирова А. Х. Обобщающий урок-игра по теме "Металлы" [Текст] / А. Х. Амирова // Химия в школе. – 2012. – № 4. – С. 29–35.
ББК 74.262.5-26


59. Белохвостов А. А. Виртуальный эксперимент на уроках химии [Текст] / А. А. Белохвостов, Е. Я. Аршанский // Химия в школе. – 2012. – № 4. – С. 49–55.
ББК 74.262.5-252.4


60. Шоботенко Т. Будова атома. Склад атомних ядер. Розробка уроку, 8-й клас [Текст] / Т. Шоботенко // Хімія. – 2012. – № 7. – С. 36–42.
ББК 22.383+74.262.5-26


61. Козлова Л. Творчі задачі екологічного змісту [Текст] / Л. Козлова // Хімія. – 2012. – № 7. – С. 43–49.

Розв'язування задач екологічного змісту сприяє осмисленню хімічної суті явищ, умінню застосовувати знання в конкретних ситуаціях.


ББК 74.262.5-26


62. Криштафович О. Оксиген. Кисень. Урок засвоєння нових знань, 7-й клас [Текст] / О. Криштафович // Хімія. – 2012. – № 7. – С.24–35.
ББК 74.262.5-26


63. Буяло Т. Є. Особливості проведення екскурсій з хімії у старших класах [Текст] / Т. Є. Буяло, В. Ю. Черненко // Організаційно - педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; упр. освіти виконавч. ком. Полт. міської ради ; Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2012. – С. 61–64.
ББК 74.262.5-26


64. Лукашова Н. І. Еволюція методичних поглядів на проблему навчальних екскурсій з хімії в контексті сучасності [Текст] / Н. І. Лукашова // Організаційно - педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; упр. освіти виконавч. ком. Полт. міської ради ; Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2012. – С. 99–103.
ББК 74.262.5-26


65. Лукашова Н. І. Еволюція методичних поглядів на проблему навчальних екскурсій з хімії в контексті сучасності [Текст] / Н. І. Лукашова // Організаційно - педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; упр. освіти виконавч. ком. Полт. міської ради ; Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2012. – С. 99–103.
ББК 74.262.5-26


66. Стрижак С. В. Роль навчальних екскурсій в організації наукової творчості школярів на уроках хімії старшої профільної школи [Текст] / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович // Організаційно - педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; упр. освіти виконавч. ком. Полт. міської ради ; Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2012. – С. 162–164.
ББК 74.262.5-26


67. Савчин М. Навчальний діалог як форма і метод навчання [Текст] / М. Савчин // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 12–15.

Навчальний діалог у викладанні хімії в школі.


ББК 74.262.5-25


68. Білотіл А. Використання прислів'їв і приказок на уроках хімії [Текст] / А. Білотіл // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 31.
ББК 74.262.5-252.6


69. Новікова С. Комп'ютерна підтримка курсу хімії [Текст] / С. Новікова // Хімія. – 2012. – № 9. – С. 6–8.
ББК 74.262.5-21


70. Стешко О. Ферум. Залізо. Розробка уроку з використанням проектних технологій, 7-й клас [Текст] / О. Стешко // Хімія. – 2012. – № 9. – С. 13–20.
ББК 74.262.5-26


71. Макаренко О. Класифікація та властивості кислот. Урок засвоєння нових знань із використанням інтерактивної дошки, програмного засобу Notebook, 8 клас [Текст] / О. Макаренко // Хімія. – 2012. – № 9. – С. 21–27.
ББК 74.262.5-253+74.262.5-26


72. Джурка Г. Ф. Проектна діяльність учнів з хімії [Текст] / Г. Ф. Джурка // Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26-27 жовт. 2011 р.) / Ін-т пед. НАПН України, лаб. хім. і біолог. освіти, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. хімії та метод. викладання хімії та ін. – Полтава, 2011. – Ч. І. – С. 78–82.
ББК 74.262.5-25


73. Куленко О. А. Хімічний експеримент як основа формування дослідницьких умінь школярів [Текст] / О. А. Куленко // Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26-27 жовт. 2011 р.) / Ін-т пед. НАПН України, лаб. хім. і біолог. освіти, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. хімії та метод. викладання хімії та ін. – Полтава, 2011. – Ч. І. – С. 92–94.
ББК 74.262.5-252.4


74. Магда В. І. Творчість як складова частина дослідницького методу [Текст] / В. І. Магда // Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26-27 жовт. 2011 р.) / Ін-т пед. НАПН України, лаб. хім. і біолог. освіти, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. хімії та метод. викладання хімії та ін. – Полтава, 2011. – Ч. І. – С. 99–101.
ББК 74.262.5-25


75. Стрижак С. В. Науково-дослідницька діяльність школярів з хімії у старшій профільній школі [Текст] / С. В. Стрижак // Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26-27 жовт. 2011 р.) / Ін-т пед. НАПН України, лаб. хім. і біолог. освіти, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. хімії та метод. викладання хімії та ін. – Полтава, 2011. – Ч. І. – С.130–134.
ББК 74.262.5-252.4


76. Джурка Г. Internet - джерело хімічної інформації [Текст] / Г. Джурка, Т. Сахно, С. Пустовіт // Біологія і хімія в школі. – 2002. – №3. – С. 19–21.
ББК 74.262.5-253


77. Пустовіт С. Інтегроване використання сучасних комп'ютерних програм при вивченні хімії [Текст] / С. Пустовіт, Г. Джурка, Т. Сахно // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ ст. Восьмі Каришинські читання. : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти України, АПН України, Ін-т пед. України, ПДПУ ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2001. – С. 272–274.
ББК 74.262.5-253


78. Капуста І. А. Поняття і сутність еколологізації шкільного курсу хімії [Текст] / І. А. Капуста // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2012 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 181–183.
ББК 74.262.5-21


79. Артемова Л. М. Створення й використання комп'ютерних презентацій на уроках хімії [Текст] / Л. М. Артемова // Хімія. – 2012. – № 15-16. – С. 15–20.
ББК 74.262.5-21


80. Савчук П. Н. Методичні засади навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" / Петро Нестерович Савчук ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 20 с.

ЧЗ№1


ББК 74.262.6-252.4

С13


81. Левченко С. Г. Щодо якості засвоєння знань при використанні самостійної роботи на заняттях з хімії [Текст] / С. Г. Левченко, С. О. Ющенко // Четверті Каришинські читання : Всеукр. міжвузівська наук.-метод. конференція з проблем природничих наук, присвячена пам'яті А.П.Каришина : зб. ст. Ч. 1-2 / ПДПІ ім. В.Г.Короленка; Всеукраїнський фонд "ТЕОЕКО-ХХІ ст.". – Полтава, 1997. – Ч. 2. – С. 4–6.
ББК 74.262.5-26


82. Завора В. Шкільний експеримент - важливий фактор вивчення хімії [Текст] / В. Завора, В. Ілляшенко, В. Магда // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ ст. Восьмі Каришинські читання. : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти України, АПН України, Ін-т пед. України, ПДПУ ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2001. – С. 245–246.
ББК 74.262.5-252.4


поділитися в соціальних мережахСхожі:

14 лютого 2012 року №110
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

Пояснювальна записка до програми «Швидка самодопомога»
Вітульська З. Г., практичний психолог 1 кваліфікаційної категорії Одеської Маріїнської гімназії практичний психолог 1 кваліфікаційної...

Нака з
Білоцерківської райдержадміністрації „Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін в 2010 – 2011 н р...

Методичний посібник 2006 козацьке тілодуховиховання основа фізичного...
Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

Національний книжковий проект 2010
В55 Бікіні: роман / Я. Л. Вишневський; пер з польськ. В. Сагана та Ю. Попсуєнка. — К. Національний книжковий проект, 2010. — 464...

Тема «Словосполучення, речення. Граматична основа речення. Другорядні члени речення» Варіант І
Тема «Словосполучення, речення. Граматична основа речення. Другорядні члени речення»

Урок 4 / i-3
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Библиотечно-библиографическая классификация
Библиотечно-библиографическая классификация : табл для дет и шк б-к : практ пособие / Российская государственная библиотека, Российская...

Урок 42 / iii-14 Лабораторна робота №9 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
Актуальні проблеми філології І методики викладання мов : Збірник наукових праць / [редкол.: С. І. Ковпік (голова), В. А. Гаманюк,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка