Пошук по сайту


К омунальний заклад «приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» василівської районної ради запорізької області

К омунальний заклад «приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» василівської районної ради запорізької області

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИМОРСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Затверджую:

Директор школи:

__________В.М.Карпець

.................2014 р.


План роботи

шкільного

методичного об’єднання

вчителів

природничо-математичного циклу

на 2014-2015 н.р.

Керівник:

Підгорний А.І.
с.Приморське

2014-2015 н.р.

Методична тема науково-експериментальної роботи району:

«Сучасні підходи до управління освітнім процесом в навчальному закладі».

Методична тема школи:

«Науково-методичне забезпечення управління освітнім процесом у «Школі життєтворчості»».


Методична тема МО:

Компетентнісно-технологічний підхід як метод управління освітнім процесом направлений на досягнення особистісного успіху учня.

Аналіз роботи МО за 2013-2014 н.р..
Методоб’єднання природничо-математичного циклу КЗ «Приморська ЗОШ І-ІІІ ступенів» працює з 2005 р. Керівником МО є вчитель географії Підгорний А.І.. У складі МО працює 7 вчителів, в тому числі: 1 – старший вчитель, 3 – з вищою категорією, 2 – спеціаліст І категорії, 2 – спеціаліст.

Курсову перепідготовку у цьому році проходили Підгорний А.І. з географії та природознавства, Осіка С.М. з хімії та біології.

У руслі вирішення загальної методичної проблеми району «Сучасні підходи до управління освітнім процесом в навчальному закладі» працювало над вирішенням таких завдання:

1. Спрямували зусилля на чітке виконання державних програм, приділяючи увагу, як реалізації наукового змісту, так і розкриттю соціального аспекту предметів, оптимально відбираючи та поєднуючи різноманітні форми роботи з учнями (масову, фронтальну та індивідуальну), з метою формування компетентної особистості у рамках «Школи життєтворчості».

2. Продовжили роботу над удосконаленням підходів до управління освітнім процесом, шляхом впровадження у навчальний процес особистісно-орієнтованих, інноваційних технологій. Ознайомились з найдійовішими прийомами та методами управління освітнім процесом вчителів школи, району, області. Приділяли увагу питанню практичної реалізації компетентнісного підходу в особистісно-орієнтованому освітньому процесі, шляхом впровадження методу проектів. На основі досягнень педагогічної науки і практики ( в тому числі власних), вдосконалювали зміст, форми і методи навчання і виховання, підвищували ефективність кожного уроку, виховного заходу.

3. В процесі вивчення основ наук забезпечували ріст якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов'язкового рівня навчальних досягнень шляхом моніторингу навчальних досягнень, вивчення причин недосягнення учнями відповідного їх здібностям рівня, та створення ситуацій успіху; постійно приділяли увагу розвитку особистості школяра, залучаючи учнів до самопізнання, самореалізації в різних видах діяльності, з метою досягнення відносної стабільності в навчально-виховному процесі та якісної підготовки учнів школи до випускних іспитів та ЗНТ. Складали індивідуальних планів роботи з дітьми, що мають початковий рівень навчальних досягнень, з метою підвищення мотивації до навчання.

4. Працювали над створенням комфортних умов для реалізації творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб'єктів НВП в аспекті особистісно-орієнтованого навчання. Відслідковували проблеми самоосвіти вчителів, вивчали перспективний передовий досвід вчителів району, впроваджували в практику проведення творчих звітів вчителів. Провели тиждень математично-природничих предметів.

5. Забезпечували впровадження сучасних підходів до управління освітнім процесом, а саме: інформаційно-комунікативних технологій у

навчальний процес, шляхом проведення практичних занять з вивчення

методу проектів як технології формування ключових компетентностей

учнів, підготовки якісно-нових дидактичних матеріалів до уроків.

Реалізація методичної теми забезпечувалася шляхом використання різноманітних методів роботи з учителями: рольова гра, творча дискусія, „круглий стіл”, психолого-педагогічні практикуми.

Результатами роботи стали: розробки уроків з використанням «методу проектів», нестандартні заняття з використанням інформаційних ППЗ (з біології, хімії, фізики, географії, математики), новітніх засобів навчання.

До проведення інформаційних, теоретичних блоків засідань залучались директор школи Карпець В.М. (вчитель екології), Підгорний А.І. (вчитель географії, технологій, образотворчого мистецтва), Швець К.А. (вчитель математики, інформатики), Осіка С.М. ( вчитель хімії та біології), Петроченко О.В. (вчитель математики та фізики), Петроченко В.О. (вчитель фізичного виховання, психолог школи Сініцина-Кльошова О.С.

Дані блоки забезпечили теоретичну базу підготовки вчителів школи з питання: «Компетентнісно-технологічний підхід як метод управління освітнім процесом направлений на досягнення особистісного успіху учня».

Робота МО розпочалася з ознайомленням з нормативно-правовими документами, рекомендаціями, щодо викладання предметів, постійне обговорення методичних статей з фахових журналів, які передплачують вчителі, (ж. «Завуч», ж. «Виховна робота в школі», «Хімія», «Біологія», «Математика в школах України», «Географія», «Шкільному психологу. Усе для роботи». Дані питання розглядалися на протязі навчального року за необхідністю.

Особливу увагу в цьому навчальному році було приділено адаптації учнів 5 класів та переходу їх на навчання за новими програмами.
Прослухавши аналіз діагностики вчителів природничо-математичного циклу. Наданий психологом школи була скоректована робота на усунення виявлених проблем у роботу.
Щоб урізноманітнити форми роботи на семінарах та з метою закріплення теоретичних питань, було проведено круглий стіл круглий стіл: «Методи навчання» під час якого вчителі мали змогу поділитися власними прикладами з досвіду роботи, визначити основні шляхи співпраці педагогів з батьками для досягнення навчальної і виховної мети.. Зацікавив присутніх ігровий метод. Що дає можливість творчо працювати над прийомами для засвоєння матеріалу.

Членами МО було розроблено графіки індивідуальної роботи з дітьми в позаурочний час, що мають початковий рівень навчальних досягнень, з метою підвищення мотивації до навчання, зростання продуктивності праці невстигаючих учнів, додаткові заняття під час вимушених канікул, та графіки занять з обдарованими дітьми для підготовки до участі в олімпіадах та районних конкурсах ( у позаурочний, канікулярний час, індивідуальні завдання на уроках із профільною групою )

Учителі провели такі відкриті уроки та нетрадиційні заняття.:

ПідгорнийА.І..: Урок географії в 8 класі. Тема: “Червона книга України ", Петроченко О.В.: Урок-гра «Математичне лото», Осіка С.М.: гра «Природничий календар», Петроченко В.О.: змагання «Весняна спартакіада».
Результати творчої роботи вчителі МО висвітлюють на сторінках Wiki ciit, на Блозі нашого обєднання, на сторінках сайту нашої школи.

На шкільному сайті школи вчителі: Осіка С.М., Швець К.А., Підгорний А.І., Петроченко О.В. часто проводять з учнями дистанційне навчання, викладають на сторінки цього сайту власні цікаві розробки, діляться з колегами передовими новинками, висвітлюють різними засобами (фото, творчі звіти, розробки заходів) проведену навчально-виховну роботу з учнями.

Кожен вчитель, член МО природничо-математичного циклу, продовжив роботу над накопиченням матеріалу власного досвіду, поглибленим вивченням та використанням методу проектів, розробок уроків з використанням інтерактивних методів, постійне ознайомлення з статтями у фаховій літературі, що освітлюють проблеми формування основних груп компетентностей, особистісно-орієнтованому навчанню, підвищенню рівня мотивації до навчання .

Власні напрацювання члени МО виклали у вигляді власної «Папки самоосвіти» ( з метою реалізації творчої активності педкадрів, стимуляції вивчення ППД та узагальнення власного досвіду).
Відповідно до рейтингу школи та з метою якісної підготовки учнів школи у шкільному та районному турах олімпіад було розглянуто питання діагностики обдарованості дітей, проведення індивідуальних занять, надано психологом школи рекомендації вчителям МО по роботі з обдарованими дітьми. Також було розглянуто питання результативності підготовки учнів до олімпіад, участь учнів у проведенні декади природничо-математичних наук, питання атестації вчителів. Учні школи приймали участь у шкільному та районному турах олімпіад з предметів природничо-математичного циклу.
З метою обміну досвідом щодо формування активної життєвої позиції, організації позакласної роботи з предметів природничо-математичного напрямку у ІІ семестрі (14.04.-25.04) пройшла декада природничо-математичних наук.

Заняття серед природи для учнів 5 класу«Біосистеми рідного краю», проведене Карпцем В.М., сприяло формуванню в учнів екологічної свідомості, Осіка С.М. підготувала і провела з учнями 7-8 класів гру «Дивосвіт», Швець К.А. підготував «Космічний кінозал», в якому учні 9-10 класів переглянулио відеофільму «Мироздание». Підгорний А.І. разом з спортивно-туристичним гуртком «Меридіан» прийняли участь у районних змаганнях присвячених 70-річчю визволення Запорізької області від німецько-фашистських загарбників.де посіли ІІ місце, у змаганнях зі спортивного орієнтування, де учасники команди зайняла всі призові місця. Та в заочному обласному конкурсі пошукових робіт «Твої герої Запорізький край» серед шкільної молоді та туристичних гуртків. Зайняли з 3 місце у номінації «Герої бойових дій». Осіка С.М. в рамках декади природничо-математичних наук провела засідання екологічного гуртка «Земляни» з теми: «Народні ліки нашого народу». Петроченко В.О. прийняв участь у районних змаганнях «Козацький гарт», де його учні зайняли ІІ місце. У районній військово-патріотичній грі «Зірниця», де зайняли ІІ місце. У районних змаганнях з військово-патріотичної гри українського козацтва «Сокіл»(«Джура») команда школи виборола ІІ місце. У районних змаганнях з легкої атлетики команда школи зайняла ІІ місце.

Учні 5-11 класів провели трудовий десант «Наша школа».

Команда школи взяла участь у Всеукраїнському масовому заході «Олімпійське лелеченя». Учні школи взяли участь в заочному обласному зльоті громадських дитячих об’єднань «Земля – наш рідний дім».

Ці заходи стимулювали в учнів бажання до самореалізації, розвивали уміння працювати в нестандартній ситуації, були направлений на формування соціальної компетентності учнів та здатності співпрацювати в команді, були направлений на формування пізнавального інтересу в учнів, їх самоосвітньої діяльності та полікультурної і інформаційної компетентностей. Ці заходи також дали змогу, як проявити особистісні якості вчителів у здійсненні навчально-виховної роботи з предмету, так і розвивати творчий потенціал учнів, залучаючи їх до різних видів позаурочної діяльності.
Проаналізувавши роботу методоб’єднання, визначаємо такі проблеми:

 • недостатній рівень науково-методичного забезпечення з предметів;

 • в неповній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничо-математичних дисциплін;

 • досягнення психологічної науки можливо використовувати ширше при вивченні математики, фізики, хімії, біології, фізичного виховання та географії;

 • при достатньому забезпеченні сучасними педагогічними програмними засобами (ППЗ) з предметів природничо-математичного циклу, існує складність у організації роботи учнів на уроках у комп’ютерному класу через застаріле обладнання;

 • психологічна напруженість у період підготовки учнів до зовнішнього тестування та екзаменів, особливо у цьому навчальному році, що призводить до накопичення негативних емоцій, вимагає рекомендацій з боку психолога школи, щодо оволодіння якісними методиками психологічної релаксації, задля попередження процесу «вигорання вчителя» на роботі.


Аналіз роботи МО дає змогу зробити висновок, що завдання, які були визначені для роботи у цьому навчальному році, що випливають з науково-методичної проблеми МО, в основному виконані, результативність роботи вчителів МО є задовільною.

Завдання на 2014-2015 н.р.

За сучасних умов розвитку освіти великого значення набуває система методичної роботи в школі, головною метою якої є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, але й створення науково-методичного забезпечення для управління освітнім процесом у «Школі життєтворчості».

У зв'язку з модернізацією змісту шкільної освіти МО природничо-математичного циклу у руслі вирішення загальної методичної проблеми району «Сучасні підходи до управління освітнім процесом в навчальному закладі» визначає наступні цілі та завдання:

1. Спрямувати зусилля на чітке виконання державних програм, приділяючи увагу, як реалізації наукового змісту, так і розкриттю соціального аспекту предметів, оптимально відбираючи та поєднуючи різноманітні форми роботи з учнями (масову, фронтальну та індивідуальну), з метою формування компетентної особистості у рамках «Школи життєтворчості».

2. Продовжити роботу над удосконаленням підходів до управління освітнім процесом, шляхом впровадження у навчальний процес особистісно-орієнтованих, інноваційних технологій. Ознайомлюватись з найдійовішими прийомами та методами управління освітнім процесом вчителів школи, району, області. Приділяти увагу питанню практичної реалізації компетентнісного підходу в особистісно-орієнтованому освітньому процесі, шляхом впровадження методу проектів. На основі досягнень педагогічної науки і практики ( в тому числі власних), вдосконалювати зміст, форми і методи навчання і виховання, підвищувати ефективність кожного уроку, виховного заходу.

3. В процесі вивчення основ наук забезпечувати ріст якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов'язкового рівня навчальних досягнень шляхом моніторингу навчальних досягнень, вивчення причин недосягнення учнями відповідного їх здібностям рівня, та створення ситуацій успіху; постійно приділяючи увагу розвитку особистості школяра, залучаючи учнів до самопізнання, самореалізації в різних видах діяльності, з метою досягнення відносної стабільності в навчально-виховному процесі та якісної підготовки учнів школи до випускних іспитів та ЗНТ. Здійснити складання індивідуальних планів роботи з дітьми, що мають початковий рівень навчальних досягнень, з метою підвищення мотивації до навчання.

4. Продовжити роботу із створення комфортних умов для реалізації творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб'єктів НВП в аспекті особистісно-орієнтованого навчання. Постійно відслідковувати проблеми самоосвіти вчителів, вивчати перспективний передовий досвід вчителів району, впроваджувати в практику проведення творчих звітів вчителів. Продовжити традицію проведення предметних декад та конкурсів

5. Забезпечити впровадження сучасних підходів до управління освітнім процесом , а саме: інформаційно-комунікативних технологій у

навчальний процес, шляхом проведення практичних занять з вивчення

методу проектів як технології формування ключових компетентностей

учнів, підготовки якісно-нових дидактичних матеріалів до уроків.

Основні напрямки роботи методичного об'єднання вчителів у новому навчальному році:

- Вивчення нормативних документів.

- Перехід до роботи за новими програмами учнів 5 класів.

- Ознайомлення з новими програмами для учнів 6 класів на наступний навчальний рік.

- Забезпечення системи організаційно-методичної роботи над науково-методичною темою: «Компетентнісно-технологічний підхід як метод управління освітнім процесом направлений на досягнення особистісного успіху учня.

- Формування професійної компетентності вчителя шляхом організації і проведення різноманітних форм методичної роботи.

- Продовження опрацювання питання щодо переходу шкіл на профільне навчання, організація до профільного навчання учнів

- Удосконалення уроків шляхом впровадження в його процес інноваційних технологій з метою якісного формування базових компетентностей учнів.

- Створення умов для самореалізації обдарованих і здібних школярів, використання з цією метою варіативної складової типових навчальних планів (курси за вибором, факультативи, індивідуальна робота, гуртки).

- Проведення освітнього моніторингу

- Підготовка учнів до незалежного тестування з предметів природничо-математичного циклу.

- Спрямувати свою діяльність на створення умов для самоосвіти, самореалізації учнів.

Підвищення фахового та методичного рівня членів МО

природничо-математичного напрямку Приморської ЗОШ І-ІІІ ступенів
1.Рекомендувати курсову перепідготовку
Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя

Категорія

Тема самоосвіти

Предмети


1


Карпець В.М.

Спеціаліст вищої категорії

Формування природознавчої компетентностей учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину

Управління


2


Сич Н.П.

Спеціаліст вищої категорії

Управління освітнім процесом через диференціацію в навчанні математики


Математика


3

Підгорний А.І.

Спеціаліст вищої категорії

Старший вчитель

Управління освітнім процесом через використання інноваційних технологій на уроках географії.

Інформатика


2. Забезпечити проходження атестації (позапланових за бажанням )

на 2014-15 н.р..
3.Організувати індивідуальні і групові консультації з питань:

  • планування роботи вчителя-предметника ;

  • ознайомлення з новими стандартами роботи за сучасними програмами

  • впровадження передового педагогічного досвіду;

  • впровадження інтерактивних форм і методів на уроках;

  • проведення відкритих уроків та позакласних заходів з предмета;

  • проведення практичних і лабораторних робіт;

  • вимоги до сучасного кабінету (ознайомлення з нормативними документами, робота над формуванням документації кабінету) ;

  • вимоги до сучасного уроку;

  • дистанційні методи наувчання;;

  • нові електронні посібники рекомендовані для використання у навчальному процесі з біології, географії, хімії, їх практичне використання

  • підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ;

  • моніторинг якості освіти.
 1. Розглянути впровадження у своїй роботі передового досвіду.

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя

Термін

Тема самоосвіти


1


Осіка С.М.
Активізація пізнавальної діяльності учнів при використанні ІКТ на уроках хімії


2

Підгорний А.І.
Управління освітнім процесом через використання інноваційних технологій на уроках географії.

3

Карпець В.М.
Формування природознавчої компетентностей учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину 1. Скласти список літератури, рекомендованої для самоосвіти вчителів виходячи з тем районних циклічних комісій і шкільного МО вчителів природничо-математичного напряму 1. Провести на протязі 2014-2015н.р. 4 засідання МО


IІІ. Вивчення і впровадження ППД


 1. Регулярно знайомитися з досягненнями кращих творчо працюючих вчителів біології району, області, держави, що друкуються на сторінках фахових газет та журналів, а також видають власні методичні збірки. Запроваджувати в практику елементи досвіду колег.

Прізвище,

ім’я,

по-батькові


Тема

самоосвіти


Чий досвід вивчається,

Тема досвіду


1

Карпець В.М.

Формування природознавчої компетентностей учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину

Котік Т.С. м.Запоріжжя Гімназія №2

«Формування цілісної природничо-наукової картини свту, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини у ній»
2

Осіка С.М.Активізація пізнавальної діяльності учнів при використанні ІКТ на уроках хімії


Ганюшенко С.А., хімія. Запоріжжя, 105 школа Т:»Управління освітнім процесом шляхом використання ІКТ

Яременко Г.В., біологія. м. Запоріжжя, 28 гімназія. Т:»Використання інтерактивних методів на уроках біології».(Формування інформаційних та соціальних технологій шляхом впровадження інтерактивних технологій).3


Петроченко В.О.

Розвиток фізичних умінь і навичок учнів на уроках фізкультури, любов до спорту.


Розвиток фізичних якостей на уроці фізкультури

Алхутов С.К. Василівська гімназія «Сузір’я»
Бадова Р.О. Дніпрорудненьська гімназія «Світоч» Т:»Деференційований підхід до учнів на уроках фізичного виховання».4Підгорний А.І.


Управління освітнім процесом через використання інноваційних технологій на уроках географії.

Франчук І.М. вч.географії, м.Острог, Рівненська обл.

«Використання інноваційних технологій на уроках географії»5


Сич Н.П.


Управління освітнім процесом через диференціацію в навчанні математики
Литвин В.В.

Василівська гімназія «Сузір’я»

Вайло Наталія Станіславівна

«Інтерактивні технології – ефективний засіб навчання»

Прізвище, ім’я, по батькові носія досвіду Гринцевич М.П. «Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики як спосіб формування комунікативної компетентності учнів»


6

Моісеєнко О.В.

Впровадження і управління інноваційними технологіями на уроках математики і фізики.

Вайло Н.С. Т:»Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроці математики.

V. Проведення відкритих уроків
Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Урок

Тема

Термін


1


Осіка С.М.

Біологія 7 клас.
Хімія 9 клас

«Будова та різноманітність квіток».
Хімічні властивості спиртів. Застосування отруйних спиртів».

11.11.2014
ІІ с.2Підгорний А.І.


Географія

6 кл
«Правила відліку географічної широти і довготи»


Жовтень 2014


3


Карпець В.М.


Природознавство 5 клас


«Способи зображення Землі. Маштаб. Практичне заняття» Ознайомлення з глобусом і картою»


VI . Організація і проведення позакласної роботи

Графік проведення декади природничо-математичного наук

(13.04.-24.04..)
Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Урок, захід

Тема

Термін

1

Карпець В.М.


Практична робота:

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення. Червона книга України.

13.04-24.04


2


Осіка С.М.Виховний захід-презентація

для 5-6 кл.

«Первоцвіти Запоріжжя»

17.04.2015


3

Петроченко В.О.Виховний захід

7-11 кл

«Формування фізичних якостей особистості».

До дняЗахистника Вітчизни.


4


Підгорний А.І.Туристичні змагання

«Пахощі весни»

13.04.-24.04.)


5


Моісеєнко О.В.Математична гра

6 клас

Гра 8 клас

«Що?, Де?, Коли?»
«Колесо Фізики»

16.04.2015
20.04.20156


Сич Н.П.2. Забезпечити організацію, методичне забезпечення роботи гуртків
Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Назва гуртка

Форма роботи


1


Підгорний А.І.КПНЗ «Центр дитячої творчості і туризму» ВРР ЗО

Пішохідного туризму «Меридіан»ГруповаIV. Члени МО природничо-математичногонапрямку
Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Освіта;

який заклад закінчили; який предмет викладають

Стаж,

категорія

Курсова п-ка


Атестація
(планова)

1

Карпець В.М.

вища

МДПІ
екологія

34

спеціаліст

вищої категорії.


Управління

Жовтень 2014
Листопад

2014


2

Осіка С.М.

вища

ЗДУ

хімія, біологія,

економіка

21
спеціаліст

І кат.

Біологія – 31.08.2012
Хімія – 31.01.14
Економ – 11.03.25014
Листопад 2010

Позапланова 2014


3

Петроченко В.О.

Середня спец.

Брянський

педагог.технікум

фізкультура

основи здоров’я,

ДПЮ16

спеціалістФізкультура - 2012Листопад 2010

2015

4

Підгорний А.І.

вища

МДПІ
географія

праця

образотворче мистецтво23

спеціаліст

вищої категорії,

старший вчитель2013 - технології, обр. мист.

2014 - географіяСічень 2010
Січень 2015


5

Сич Н.П.

вища

ЗПІ
математика

42

спеціаліст

вищої категорії

Квітень

2010Жовтень 2010

Жовтень 2015

7

Моісеєнко О.В.

Вища

ЗДУ

фізика

математика


4

спеціалістГрафік і тематика засідань

методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

Засідання №1
Вересень 2014 р.

Тема: «Педагогічне керівництво процесом навчання»

Теоретична частина

1.Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014 н.р. (Підгорний А.І.)

2.Обговорення, корекція та затвердження плану роботи на 2014-2015 н.р.

(Підгорний А.І)

3.Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін

у 2014-2015 н.р. (Карпець В.М.
Практична частина

1 Опрацювання нормативних документів у 2013-20134 н.р. (члени МО)

2. Використання ППЗ на уроках біології. (з досвіду роботи Осіки С.М.)
Робота між засіданнями

1. Робота над оформленням блогу МО та шкільного сайту.
Література:

1. Нормативні документи щодо організованого початку 2014/2015 навчального року

2. Нормативні документи щодо підготовки та організованого початку 2014/2015 навчального року

3. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі у 2014-2015 н.р.

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні

5. Інформація про переліки навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України у 2014-2015 н.р.

6. Наказ МОН від 28.08.2013 №1239 ''Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності''
7. Лист МОН України від 07.08.2013 № 1/9-533 ''Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів''
8. Наказ МОН України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році»
8. Наказ МОН від 17.07.2013 №995 ''Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти ''
9. Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-498 ''Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму ''

Засідання №2

Листопад 2014 р.
Тема: «Організація самоосвітньої діяльності учнів».
Теоретична частина

1. Організація самоосвітньої діяльності учнів у процесі формування знань, умінь і навичок з хімії» (Осіка С.М..)

2. «Як учителю підвищити навчальну мотивацію учнів?» (Підгорний А.І.)

3. Розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів, контроль та діагностика в процесі навчання математиці. (Петроченко О.В.)

Практична частина

Круглий стіл : «Дистанційна освіта – проблеми та переваги».
Робота між засіданнями

1. Робота над оформленням блогу МО та шкільного сайту.

Література:

 1. Горошко Ю.В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи. – К.: КПУ ім. М.П.Драгоманова, 1993. – 104с.

 2. Драч П.М. Заняття з математики з використанням комп’ютерної техніки // Комп’ютер у школі та сім`ї. – 2003. - №11. – С. 6-9.

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор – укладач Н.П. Наволокова. - Х .: Вид. група «Основа», 2009. – 176с.

 4. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України (зі змінами), 2008.- № 27-28. – С. 230-253.

 5. закон України «Про освіту». – К. : Генеза, 196. – 36с.

 6. Методичний порадник: форми і методи навчання / автор – укладач Б.О. Житник. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 128с.

 7. Національна доктрина розвитку освіти України / Джерело. 2002. - № 9,10.Засідання №3

Січень 2015р.

Тема: « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу».

Теоретична частина

1. «Роль потенціалу уроку у розвитку творчих здібностей учнів». (Сич Н.П.)

2. «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу». (Петроченко О.В.).

3. Розвиток творчого потенціалу учнів в процесі навчання. (Осіка С. М..)
Практична частина

Круглий стіл: «Залучення школярів до дослідницької діяльності.

Стан роботи з обдарованими дітьми та шляхи його вдосконалення»
Робота між засіданнями

1. Робота над оформленням блогу МО та шкільного сайту.
Література:

 

1.Аронов М.Ф., Молчан Л.Л. Сучасний урок. Мінськ, 1994.

2.Аронов М.Ф. Формування основ професійної майстерності. Мінськ, 1994.

3. Атутов Н.В. Технологія і сучасна освіта. - М.; Педагогика.1996.№2

4.Рудик Г.А. Ігрові ситуації на уроках спеціальних предметів. Методичні рекомендації. – 5. М: Видавничий центр АПО, 2000.
6.Арцев М. Н. Учебно-исследовательская работа уча-щихся // Завуч. — 2005 — № 6.

7.Кравец А. С. Методология науки. — Воронеж, 1991.

8. Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знання. — Ярославль, 2002.

9.Степапова М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. — С-Пб.: Из-дательство "Каро", 2005.

10. Файн Т. А. Исследовательский подход в обучении // Практика административной работьі в школе. — 2003. — № 5.

11. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002.

Засідання № 4

Березень 2015 р.

Тема: «Гра як спосіб підвищення інтересу знань до вивчення предметів природничо-математичного циклу».
Теоретична частина

1 «Гра як спосіб підвищення інтересу знань до вивчення предметів природничо-математичного циклу». (Петроченко О.В.)

2. Ігрові методи навчання.в сучасній школі (Петроченко В.О..)

3. Державна підсумкова атестація. (Карпець В.М.)Практична частина:

 1. Креативність та її прояв при вивченні предметів природничо-математичного циклу.


Робота між засіданнями

1. Робота над оформленням блогу МО та шкільного сайту.

Література:

1. Азаров ЮЛ. Гра і праця. - М.: Просвещение, 1973. - 42с. 
2. Анікєєва Н. П. Виховання грою. Психологічна наука в школі. - М.: Просвещение, 1987 .- 94с. 
3. Шмаков С.А. Її величність гра. - М.: Просвещение, 1992 .- 67с. 
4. Газман О.С. Канікули, гра, виховання. - М.: Просвещение, 1988 .- 45с. 
5. Щедровицький Г.П., Котельников С.І. Організаційно-діяльнісна гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / В зб.: Нововведення в організаціях. - М.: Просвещение, 1983. -С.33-54. 
6. Занько С.Ф. та ін Гра та навчання. - М.: Просвещение, 1992. - 63 с. 
7. Корнєєва І.А. Активізація пізнавальних інтересів через рольову гру. - М. Освіта, 1995. - 54 с. 
8. Ігри - навчання, тренінг, дозвілля ... / Под ред. В.В. Летрусінского. - М., 1994. 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу Рокитненського нвк у 2015/2016 навчальному році

Комунальний заклад «любимівська загальноосвітня школа І ііі ступенів»...
Михайлівської рда від 18. 03. 2014 №091 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2013 – 2014 навчального...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів новгород-сіверської...
Правилами проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, затвердженими наказом Управління...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Комплексна програма «Здоров’я через освіту» Грузьківського нвк «Загальноосвітня...
Грузьківського нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Міністерство освіти І науки Департамент освіти І науки Запорізької...
Головне, щоб молочні продукти були якісними та безпечними. Розроблена методика визначення якості допоможе орієнтуватися на ринку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка