Пошук по сайту


Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. №390

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. №390

Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390


(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Журнал-ордер № 4-А с.-г.

по рахунках:


10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

12 «Нематеріальні активи»;

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»;

16 «Довгострокові біологічні активи»;

19 «Гудвіл»за _______________ 20__ р.

Рахунок № 10 “Основні засоби”№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків

Разом по кредиту

 1. 1

 1. 2

 1. 3

 1. 4

 1. 5

 1. 6 1. 7

 1. 8

Разом


Рахунок № 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків

Разом по кредиту

 1. 1

 1. 2 1. 8

Разом


Рахунок № 12 “Нематеріальні активи”

№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 12 в дебет рахунків

Разом по кредиту

 1. 1

 1. 2

Разом


Рахунок № 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 13 в дебет рахунківРазом по кредиту

1


2


3


6


7


8

РазомРахунок № 16 “Довгострокові біологічні активи”

№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 16 в дебет рахунківРазом по кредиту 1. 8

РазомРахунок № 19 “Гудвіл”

№ запису

Підстава

З кредиту рахунку 19 в дебет рахунківРазом по кредиту 1. 8
РазомАналітичні дані по рахунку 13 «Зносу (амортизація) необоротних активів»

№ п/п

Найменування субрахунків

Залишок на початок місяця

Обіг по дебету

з кредиту рахунків

Обороти по кредиту

Залишок на кінець місяця

Дебет

КредитДебет

Кредит

А

Б

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

1

131 “Знос основних засобів”2

132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”3

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”4

134 “Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів”5

135 “Знос інвестиційної нерухомості”


Разом по рахунку 13
Журнал-ордер закінчено “____” ____________ 20__ р.
У Головній книзі суми оборотів відображені “____” ____________ 20__ р.
Виконавець
Головний бухгалтер


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Молоко незбиране згущене з цукром
Розроблено інститутом харчової хімії та технології нан україни та Національною асоціацією “Укрконсервмолоко” Міністерства аграрної...

2003 дсту передмова
Розроблено І внесено інститутом харчової хімії та технології нан україни І національною асоціацією “Укрконсервмолоко” Міністерства...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства
Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів міністерства фінансів...

Лист мон №1/9-50 від 01. 02. 10 року
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842...

Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт україни в добу...
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №11 від 26 червня 2009 року

С ерія: Економічні науки Випуск 40. Частина ІІ
Запропоновано перехід від соціальної до еволюційної політики. Запропоновано формування політики адаптації штучного інтелекту у соціальну...

Рекомендації підготували: Міністерство аграрної політики та продовольства...
О. М. Павленко, Я. В. Краснопольський, В. М. Топчій, Л. В. Сухомлин, Національна академія аграрних наук України – Я. М. Гадзало

Наказ
Міністерства освіти України від 18. 08. 1998 №305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24. 09. 1998 за №598/3038, та відповідно...

Наказ
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка