Пошук по сайту


Здоров’язберігаючі технології на уроках української мови Розроблено методоб’єднанням учителів української мови ссш №10 м. Рубіжного Гачковською. Л. А. Дьячковою О. О. Колєснік Л. Л. Момот О. М. Птушкою О. В. Фесенко І.І

Здоров’язберігаючі технології на уроках української мови Розроблено методоб’єднанням учителів української мови ссш №10 м. Рубіжного Гачковською. Л. А. Дьячковою О. О. Колєснік Л. Л. Момот О. М. Птушкою О. В. Фесенко І.І

Здоров’язберігаючі технології на уроках української мови
Розроблено методоб’єднанням учителів

української мови ССШ № 10 м.Рубіжного

Гачковською.Л.А.

Дьячковою О.О.

Колєснік Л. Л.

Момот О. М.

Птушкою О. В.

Фесенко І.І.

_________________________________
Завдання

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови

2011-2012 н. р.

7 клас


 1. Визначити тип і стиль мовлення. Доведіть свою думку.

 2. Записати виділені речення, вставити пропущені букви, розкрити дужки; розставити розділові знаки.

Ліки, яким тисяча років

(З,С)дається, що нема такого зела такого д..р..ва плоду кор…н..вища, яких (не)вживали(б) наші предки.

Народні знахарі поміт..ли, що коли хворому давати трич.. (на)день перед їж..ю запар..ні пш..ни..ні висівки, покращу..т..ся робота шлунк.., людина ві..чуває пр...плив сил. Просо лікує серце і печінку. Барвінок зміцнює організм лікує шкіру. Буркуновий чай допомагає позбутися кашл.. лихоманки (без)сон..я.

Відваром з листя волоського горіха лікували захворювання шкіри, золотуху, ангіну. Будь-які застуди лікували калинові напої.

Кульбаба допомагала позбутися подагри, материнка лікувала шлунок, горло. Напої з хвоща польового очищали весь організм.

Здавна в народі шанували подорожник, любисток, ромашку, полин, ожину, малину, горобину, звіробій, піжму, спориш… Усього й не перелічити.

Отож знай і ти друже, що біля нас росте не просто трава, а її величність Рослина. З нею здавна дружить людина. Подружись і ти!


 1. У виділених реченнях підкресліть прийменники однією лінією, а сполучники – двома.

 2. Запишіть слова у фонетичній транскрипції: безсоння, звіробій, покращується.

 3. Поясніть значення словосполучень: народний знахар, народна медицина.

 4. Випишіть слова, що належать до професійної лексики.

 5. Опишіть одну з лікувальних рослин у художньому стилі.


Завдання

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови

2011-2012 н. р.

8 клас


 1. Визначити тип і стиль мовлення. Доведіть свою думку.

 2. Записати виділені речення, вставити пропущені букви, розкрити дужки; розставити розділові знаки.


М’ята
М’ята це (багато)річна рослина. Вона утворює дуже ро..галужене кореневище гор...зонтально (не)глибоко ро..зміщене. ст…бло вкрите числе..ими темно/зеленими листками ланцето/подібної форми.

Пагони містять в..лику кіл..кіс..ть ефірної олії дубильні гіркі та біологічно/активні речовини цукор жири фітонциди вітаміни С і Р каротин мінеральні солі. Корисна м’ята при головних болях сер..цевих та суди..их захворював..ях нервових ро..ладах бе..со..і запале..ях в органах травле..я тощо. Використовують листки й пагони у свіжому і суше..ому вигляді.

 1. Знайдіть у тексті односкладне речення, визначте його тип.

 2. Затранскрибуйте підкреслене слово.

 3. Визначте, до якого типу лексики належать слова: фітонциди, вітаміни, каротин, мінеральні солі.

 4. Продовжіть текст інформацією про використання м’яти у медицині.

Завдання

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови

2011-2012 н. р.

9 клас

 1. Записати виділені речення, вставити пропущені букви, розкрити дужки; розставити розділові знаки.


Значення овочів для харчування

Овоч… (і,й) картопля є продуктами першої (не)обхіднос..ті для людини і займают.. значне місце (у,в) її харчовому рац..оні.

Особлива ц..н..іст.. (і,й) (не)замін..іс..т.. овочів полягає (у,в) тому що вони міс..тят.. (у,в) своєму складі всі поживні р..човини а найголовніше в..там..ни яких мало або зовсім (не)вистачає (у,в ) ін…ших харчових продуктах.

При вживанні хліба, рису, м’яса, риби, сиру, яєць, масла в органах травлення людини утворюються шкідливі кислоти. Для нейтралізації їх необхідно вживати овочі. При споживанні овочів організм краще засвоює хліб, масло, м’ясо та інші продукти харчування.

Овоч.. є найважливішим дж..р..лом в..там..нів. В..там..ни це особливі р..човини які р..гулюют.. ж..т..єві функт орган..зму.

(Не)стача в..там..нів порушує прав..л..ну роботу орган..зму пр…зводит.. до загал..ної слабос..ті ві..сутності ап…етиту і часто в..кл..кає тя..кі захворюван..я.


 1. Визначити тип і стиль мовлення. Доведіть свою думку.
 1. Виконати синтаксичний розбір 2-го речення, накреслити схему.
 1. Записати слова у фонетичній транскрипції, указати кількість букв і звуків: цінність, яєць, утворюються.
 1. Поясніть лексичне значення слів: джерело, життєві функції.
 1. Скласти речення за схемою: [ ], і ………….[ ], ( ), ( ).
 1. Розкажіть про будь-який овоч у науковому стилі.Завдання

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови

2011-2012 н. р.

10 клас


 1. Спишіть, орфографічно оформивши текст.Система раціонального харчування
Р…жим харчування зумовлюється тер…торіально/кліматичними умовами сер…довища бу(т)я, релігійними прав…лами та родом заня(т)ь людини.

В(у) українців основними заня(т)ями с/покон/віку були хліборобство та скотарство. Звідси (й/і) уклад життя. Біла україн…ська хата потопала (у/в) зелені садів. А фрукти (й/і) овочі здавна є основою (у/в) харчуванні українців.

До складу їжі наших предків входили молоко, м’ясо та риба. Пращурам було відомо, що одна (й/і) та сама страва (у/в) різні пори року по/різному засвоюєт(ь)ся організмом. А знач..ть по/різному впливає (й/і) на його жи(т)є/діяльність. За словами в…ликого (Г/г)рецького природознавця (й/і) мислителя Гі(п)ократа, будь/яка їжа має бути ліками для людини, а ліки – їжею.

(У/В) наш час це твердження не лише (не)втратило своєї ваги, а (й/і) набуло ще більшого значення. Принципи здорового харчування є ледь (не)головною проблемою сьогодення. Однак харчовий режим сучасної людини, здебільшого де/що хаотичний, а рац...он збіднений на біологічно/активні речовини. Як наслідок – поруше(н)я сну, постійна нервозність, загальна захворював(н)ість.


 1. Визначте тип і стиль мовлення запропонованого тексту.

 2. Затранскрибуйте слова: засвоюється, твердження, зумовлюється, середовище.

 3. Визначте частиномовну приналежність слів останніх трьох речень.

 4. Доберіть низку означень до слова харчування.

 5. Зробіть синтаксичний розбір підкресленого речення.

 6. Запишіть слова у кличному відмінку: українець, суть, людина, їжа, пращур, лікар.

 7. Зробіть словотвірний аналіз слів: життєдіяльність, природознавець

 8. Поясніть лексичне значення слів з тексту: раціон, ритм.


Завдання

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови

2011-2012 н. р.

11 клас


 1. Дайте назву тексту, визначити тип і стиль мовлення.


Людина кінця ХХ століття особлива, бо живе в поганих екологічних умовах, дихає забрудненим повітрям, п’є нечисту воду, ще й привчилася зловживати медикаментами хімічного походження. Сучасна людина недостатньо звертає увагу на своє здоров’я, часто палить, уживає алкоголь.

Як відомо, основою життя є постійний обмін між організмом та довкіллям. Із довкілля людина одержує кисень, воду та необхідні для життя поживні речовини, тому зрозуміло, що здоров’я людини, опірність донесприятливих умов навколишнього серидовища, здорове довголіття значною мірою залежить від харчування.

Харчування – це вічна потреба людини. Важливо дотримуватись сократівського афоризму: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».

Проте більшість людей ставляться до раціонального харчування, як і до здоров’я в цілому, зневажливо.

Якщо проаналізувати ставлення різної категорії людей до характеру їжі, то можна виділити м’ясоїдів ,вегетаріанців, сироїдів.

Люди захоплюються голодував(н)ям. Певну роль (у/в) цьому відіграла книжка М. Амосова, який пише Не/сподівайтесь на м..д..цину. вона не/погано лікує багато захворював(н)ь але не/може зробити людину здоровою.

Ю. Ніколаєв у/в книзі (Г) голодання для здоров’я пише про необхідність з/із м..тою оч..ще..я періодичного лікування голодуванням. І цього протягом багатьох років дотримується не/зважаючи на похилий вік.

Американське товариство геронтологів своїм девізом має слова: «Якщо у вас є здоров’я, то у вас є все”.

 1. Продовжіть текст, зберігаючи стиль.

 2. Випишіть абзац №6, розставте розділові знаки, вставте пропущені букви, розкрийте дужки.

 3. Сформулюйте лексичне значення слів: вегетаріанець, довкілля, геронтологія.

 4. Зробіть синтаксичний розбір підкресленого речення.

 5. Випишіть вставні слова і визначте групу за значенням.

 6. Складіть речення за схемою : « П, - а, - п.»

 7. Затранскрибуйте слова: ставляться, походження.

 8. Утворити від підкресленого прикметника всі можливі форми ступенів порівняння.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Зно з української мови І літератури: особливості тесту 2015 року
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури є оцінка підготовленості учасників тестування з метою...

Нака з
Всеукраїнських олімпіад з 15 базових дисциплін, у тому числі з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської...

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури...
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...

Початкове навчання
Розвиток мовленнєвих компетентностей школярів на уроках української мови в початкових класах за системою розвивального навчання

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., за редакцією Бурди М. І
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості...
Й просто небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому реформи та необхідність оновлення української системи освіти, виступаємо...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка