Пошук по сайту


Заступника даректора з нвр

Заступника даректора з нвр

СКАДОВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ДОПОВІДЬ НА ПЕДРАДУ

ЗАСТУПНИКА ДАРЕКТОРА З НВР

КРАСНОЩОК В.А.

2014 рік

Атестація педагогічних працівників - система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
На виконання Типового положення про атестацію педпрацівників України, атестаційна комісія Центру дитячої та юнацької творчості на 2013-2014 н.р. була створена за наказом директора від 10 вересня 2013 року №26.
Протягом навчального року атестаційна комісія працювала за планом роботи складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії було розподілено обов’язки між членами по вивченню, контролю, узагальненню результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються. Затверджено графік відкритих занять та виховних заходів.
Проведені засідання атестаційної комісії. Розподілені обов’язки членів комісії по наданню методичної допомоги, вивченню, контролю та узагальненню результатів професійної діяльності та самоосвіти педагогічних працівників, що атестуються. Затверджено графіки проведення відкритих занять та виховних заходів.
Питання організації та проведення атестації обговорювалось на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях нарад при директору. На засіданнях циклових методичних комісій заслуховувались творчі звіти, доповіді, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагога, методичні розробки з питань організації навчально-виховного процесу.
Педагогічні працівники, які підлягали атестації пройшли курсову перепідготовку при Вищому комунальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти».
У 2013 – 2014 навчальному році у Центрі дитячої та юнацької творчості проходять атестацію 5 педагогічних працівника: Бац Н.І., Лиховид О.М., Пінчук А.М., Ємельянов В.К., Краснощок В.А.

Два керівника гуртка атестуються на присвоєнні 10 тарифного розряду, 1 – підтвердження 10 тарифного розряду, 1 – підтвердження 8 тарифного розряду та 1 – присвоєння педагогічного звання «Керівник гуртка – методист».
Педагогічні працівники спланували індивідуальну підготовку до атестації, визначили тематику відкритих занять та виховних заходів
Впродовж атестаційного періоду на високому методичному рівні з використанням різних методів навчання проведені :

Відкриті заняття:

«Витинанка» - Пінчук А.М.;

«Вузли необхідні для подолання перешкод. Користування страху вальною системою» - Бац Н.І.;

«Мистецтво створення із паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок» - Краснощок В.А.;

«Кріплення обтяжки до каркасу повітряного змія» - Ємельянов В.К.;

«Історія заснування та сучасний стан села Приморське Скадовського району» - Лиховид О.М.

Виховні заходи:

Майстер – клас «Солодкі троянди» - Пінчук А.М.;

Майстер – клас з виготовлення сніжинки – балеринки - Пінчук А.М.;

Майстер – клас «Червонясте, золотисте листя опадає з кленів» - Пінчук А.М.;

Туристичний захід «Туризм єднає» - Бац Н.І.;

Міжгурткові змагання з техніки пішохідного туризму – Бац Н.І.;

Вікторина «Подорож по Галактиці» - Ємельянов В.К.;

Спортивно – технічне свято «Літає все» - Ємельянов В.К.;

Святкові запуски повітряних зміїв – Ємельянов В.К.;

Майстер – клас «Казкове Різдво» - Краснощок В.А.;

Майстер – клас «Барвисте сяйво осені» - Краснощок В.А.;

Бесіда «Гірськолижний туризм» - Лиховид О.М.;

Туристсько – краєзнавча експедиція – Лиховид О.М.
В рамках методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад «Соціалізація учнів в умовах освітнього простору» досвідчені педагоги презентували свої педагогічні надбання за міжатестеційний період у вигляді електронних портфоліо.

Впровадження методу портфоліо допомогло атестаційній комісії цілеспрямовано здійснити моніторинг індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогів, виявити найбільш цінний досвід для подальшого розповсюдження, а також ефективно управляти зростанням професійної майстерності, координувати зусилля адміністрації і самого педагога з підвищення результативності його праці.
Можливість створення портфоліо для педагога - це спосіб творчої реалізації себе самого, показати чого він навчився, чого досяг, що вміє робити, і до чого йому треба прагнути. Адже вчитися ніколи не пізно.

Кожен педагог повинен усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом професійного та особистісного зростання, вміти досягти нових педагогічних рівнів. Роль творчої особистості педагога набуває актуальності і відбувається через індивідуальну науково-методичну роботу. Виконавцем всіх цих завдань і є сучасний педагог.

Всі матеріали методичних розробок, відритих занять, звіти про проведену роботу та виховні заходи були розміщені на сайті Центру дитячої та юнацької творчості.
ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ

Педагогічний працівник , що атестується - Бац Надія Іванівна

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації - керівник гуртка, 23 років

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) – 25 років

Освіта (освітньо – кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність – спеціаліст, Тернопільський державний педагогічний інститут ім.Л.Галана, 1988 рік, вчитель математики та фізики.

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації – керівник гуртка, Свідоцтво КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» №5774, 27 березня 2013 року.

Дата та результати проведення попередньої атестації -

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період.

Бац Надія Іванівна працює в Центрі дитячої та юнацької творчості на посаді керівника гуртка туристсько – краєзнавчого напряму з 21.08.1990 року.

Тема досвіду: «Формування здорового способу життя засобами туризму»

За цей час зарекомендувала себе як сумлінний, вмілий педагог. Добре володіє методикою роботи як з гуртківцями.

Ініціативна, дисциплінована, працьовита, чуйна людина, самокритична, завжди готова прийти на допомогу іншим.

Постійно працює над удосконаленням педагогічної майстерності, підвищенням професійного рівня. У своїй роботі використовує інноваційні методи та форми навчання. Бере активну участь у проведенні районних конкурсів, експедицій туристсько – краєзнавчого напряму.

Велику увагу приділяє вихованню навичок здорового способу життя засобами туристичної роботи.

Відповідає займаній посаді.

Педагогічний працівник , що атестується - Лиховид Олег Миколайович

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації - керівник гуртка, 4 роки.

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю)16 роки

Освіта (освітньо – кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальністьспеціаліст, Національний аграрний університет, 2000 рік, агроном-педагог

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікаціїкерівників туристсько - краєзнавчих гуртків, Свідоцтво південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів № 4275, 06 травня 2010 року.

Дата та результати проведення попередньої атестації - встановити 10 тарифний розряд.

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період.

Олег Миколайович Лиховид працює керівником гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування Скадовського Центру дитячої та юнацької творчості з 2009 року, тобто з моменту коли він призначений директором Центру дитячої та юнацької творчості.

О.М. Лиховид має загальний педагогічний стаж 16 років. Протягом трьох років роботи в ЦДЮТ був керівником гуртка “Географи-краєзнавці”. У 2012 році розробив власну програму “Скадовські краєзнавці” та отримав дозвіл районного методичного кабінету та районного відділу освіти на її апробацію.

Має ґрунтовну фахову підготовку, добре володіє методикою викладання, цілеспрямовано керує процесом навчання, стимулює активність вихованців, їх пізнавальну та творчу самостійність шляхом створення пошукових ситуацій, впроваджує активні форми навчання та виховання які збільшують рівень і якість самостійності вихованців, розвивають творчі здібності кожного учня, знає вікові особливості школярів, які враховує у навчально-виховному процесі.

У межах особистісно - орієнтованої системи освіти, як керівник гуртка будує навчально-виховний процес на діагностичній основі. У розвитку навичок він використовує особистісний підхід. Використовує в роботі як індивідуальний, так і груповий спосіб організації навчання.

З метою підвищення ефективності виховання педагог розробив та використовує у своїй роботі комплексну методику навчання, тренування і виховання, яка включає всі компоненти педагогічної діяльності, які необхідні для успішного засвоєння вихованцями знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення.

Тема досвіду: “Активізація пізнавальної діяльності учнів у гуртках історичного та географічного краєзнавства”.

Виходячи із досвіду роботи своє основне завдання педагог вбачає у створені освітнього простору для самостійних (індивідуальних та групових) дій учнів, які забезпечують формування і розвиток в них наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів що відбуваються в природі та відбувалися в минулому історії краю.

Заняття гуртка Олега Миколайовича виділяються високим рівнем організації, чіткістю і швидкістю, охайністю і підтягнутістю учнів. Багато уваги приділяє проведенню заходів з предмета, розробляє різноманітні походи та експедиції. Керівник куртка Лиховид О.М. провів близько десятка походів та його вихованці є постійними учасниками туристко-краєзнавчих експедицій “Мій рідний край”. За результатами 2012 року експедиція: “Фальц-Фейнівськими місцями Скадовського та Каланчацького районів”, присвячена 100-річчу з дня народження Е.О. Фальц-Фейна під керівництвом Лиховид О.М. отримала ІІ місце в обласному етапі та направлена на Всеукраїнський етап.

Олег Миколайович систематично працює над підвищенням свого професійного рівня. Вивчає і застосовує у своїй роботі досвід інших вчителів-новаторів області та країни. Проводить велику роботу як наставник, надає молодим спеціалістам ЦДЮТ та шкіл району допомогу у краєзнавчій роботі.

У 2012 році Лиховид О.М. видав 1000-м тиражем інформаційний посібник “Скадовські край”, який рекомендовано районним методичним кабінетом для використання при вивчені історичного краєзнавства в школах та позашкільних закладах Скадовського району. Посібник рецензований начальниками управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації та відділу освіти Скадовської районної державної адміністрації. Шість книг рекомендовано відділом освіти Скадовської районної державної адміністрації та районним методичним кабінетом для використання при вивчені історичного та географічного краєзнавства в школах та позашкільних закладах Скадовського району.

Лиховид О.М. за свою краєзнавчу діяльність та як керівник гуртка нагороджений грамотами відділу освіти, молоді та спорту Скадовської РДА, грамотами управління освіти і науки Херсонської ОДА, грамотами департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської ОДА, грамотами Скадовської районної ради, грамотами міської ради.

Вихованці поважають керівника гуртка за глибокі знання, доброту та розуміння. Керівник гуртка заслужено користується повагою колег, вихованців та їх батьків.
Відповідає займаній посаді.

Педагогічний працівник , що атестується - Пінчук Антоніна Миколаївна

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації - керівник гуртка, 21 рік

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) – 34 роки

Освіта (освітньо – кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність – спеціаліст, Херсонське культурно – освітнє училище, 1978, культпрацівник, керівник танцювального колективу.

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації – керівник гуртка, Свідоцтво південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів №3543, 24 лютого 2010 року.

Дата та результати проведення попередньої атестації - підтвердження категорії «Спеціаліст» та 8 тарифного розряду.

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період.

Пінчук Антоніна Миколаївна працює в Центрі дитячої та юнацької творчості на посаді керівника гуртка художньо - естетичного напряму.

В 1978 році закінчила Херсонське культурно - освітнє училище, одержавши спеціальність культпрацівник та керівника танцювального колективу.

Тема досвіду: «Вивчення та втілення інноваційних видів декоративно – прикладного мистецтва».

Антоніна Миколаївна має добру теоретичну підготовку, володіє методикою проведення занять гуртків та виховних заходів, що сприяє засвоєнню вивченого матеріалу.

Керівник гуртка багато працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, використовує різні форми ведення занять, вивчення нового матеріалу, використовує елементи народознавства, краєзнавчих матеріалів, пов’язаний з народною творчістю.

Результативністю роботи є участь у виставках районного та обласного рівнів. Вихованці гуртка є переможцями та призерами обласного конкурсу художньої творчості “Таврійський барвограй” у номінації декоративно-ужиткове мистецтво.

Відповідає займаній посаді.

Педагогічний працівник , що атестується - Ємельянов Володимир Костянтинович

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації - керівник гуртка, 33 рік

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) – 36 роки

Освіта (освітньо – кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність – спеціаліст, Херсонський державний педагогічний інститут, 1976, вчитель праці та фізики

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації – керівник гуртка, Свідоцтво південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів №222, 26 лютого 2009 року.

Дата та результати проведення попередньої атестації - встановлення категорії «Спеціаліст І категорії» (10 тарифного розряду).

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період.

Ємельянов Володимир Костянтинович працює в Центрі дитячої та юнацької творчості на посаді керівника гуртка науково - технічного напряму.

У 1976 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут за фахом учитель трудового навчання і фізики.

Тема досвіду: «Технологія виготовлення повітряних зміїв».

Володимир Костянтинович має добру теоретичну підготовку, володіє методикою проведення занять гуртків та виховних заходів, що сприяє засвоєнню вивченого матеріалу.

Керівник гуртка багато працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, використовує різні форми вивчення нового матеріалу, використовує у своїй роботі новинки методичної літератури.

Володимир Костянтинович працює над розвитком творчих здібностей гуртківців. Його вихованці стають переможцями та призерами обласних конкурсів: «Юних винахідників та раціоналізаторів», обласні змагання з технічних видів спорту.

За його ініціативи не один рік проходить Міжнародний фестиваль повітряних зміїв “Кольорове небо”. Постійний учасник Міжнародних фестивалів повітряних зміїв у країнах: Індія, Китай та Малайзія.

Відповідає займаній посаді.
Педагогічний працівник , що атестується - Краснощок Вікторія Анатоліївна

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації - керівник гуртка, 12 років

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) – 17 років

Освіта (освітньо – кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність – спеціаліст, Херсонський державний педагогічний інститут, 1996, вчитель біології та хімії.

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації – керівник гуртка, Свідоцтво КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», № 6180, 15 травня 2013 року.

Дата та результати проведення попередньої атестації - встановлення кваліфікаційної категорії «Методист І категорії».

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період.

Краснощок Вікторія Анатоліївна працює керівником гуртка Центру дитячої та юнацької творчості з 2001 року. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської.

Тема досвіду: «Робота з обдарованими дітьми у гуртках комплексного позашкільного закладу».

Має ґрунтовну професійну підготовку, високий рівень професіоналізму, досконало володіє сучасними ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Ініціативна, творча, надзвичайно ерудована, систематично працює над спеціальною науковою і методичною літературою, постійно самовдосконалюється. ЇЇ заняття гуртка відзначаються чіткістю в реалізації поставленої мети, логікою побудови.

Вікторія Анатоліївна вдало поєднує різні методи навчання, підбирає завдання для учнів, враховуючи активну зону їх розвитку, привчає дітей самостійно здобувати знання, сприяє становленню їх як особистостей.

Для занять, які проводить Вікторія Анатоліївна, характерним є оптимальний підхід до вибору цілей, завдань та методів навчання. При цьому максимально враховується підбір учнів у гуртку. Як наслідок, — простежується індивідуальна спрямованість навчально-виховного процесу, вміння ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Вікторія Анатоліївна бере активну участь у методичній роботі ЦДЮТ, району та області. Вона є головою районної циклової комісії відповідальних за туристсько –краєзнавчу роботу в закладах освіти району. Своїм досвідом роботи щедро ділиться з молодшими колегами. Розробляє методичні рекомендації для вчителів району та керівників гуртків щодо розвитку напрямів позашкільної освіти.

Користується авторитетом серед вихованців та колег. Толерантна і доброзичлива, дисциплінована, має високий загальний культурний рівень
Відповідає займаній посаді.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 09. 2007 р за №1/9-532 заступниками директора з нвр І. В. Лук’яненко та О. Ю. Устимчук...

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі
Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України від 19....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка