Пошук по сайту


На уроках української мови

На уроках української мови

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації
Тальнівський райметодкабінет
Тальнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №2
Головецька Наталія Володимирівна

Творчість Михайла Панасовича Стельмаха

на уроках української мови

у 8 та 9 класах
Схвалено методичною радою

Тальнівської ЗОШ І – ІІІ ст.. № 2

Протокол № 4 від 10. 12. 2009 р.

Анотація

У посібнику вміщено три уроки української мови у 8 класі з таких тем: «Речення як синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Типи речень за метою висловлювання. Окличні речення», «Речення двоскладні й односкладні, прості й складні», «Підмет і присудок як головні члени речення», у 9 класі - система уроків (6) з теми «Складносурядне речення», два вступних уроки з теми «Складнопідрядне речення»: «Складнопідрядне речення з одним підрядним. Будова й засоби зв'язку частин в ньому», «Сполучники підрядності й сполучні слова. Головне й підрядне речення. Розділові знаки між ними», а також дидактичний матеріал з теми «Складносурядне речення», що відповідає чинній програмі для дванадцятирічної школи.

Мета цього посібника – виховання в учнів любові природи, до української мови, допомогти їм усвідомити її красу, мелодійність, багатство слова й образу. Допоможе в цьому багатий і різноманітний образний художній світ Михайла Панасовича Стельмаха. А тримається він «на міцній, віками перевіреній основі – хлібі й солі; у цьому світі добре знають високу, нічим не сплачену ціну людської крові; тут, різко розмежувавшись, ведуть одвічний герць правда і кривда; тут безвідмовно діють закони великої рідні, і, долаючи хуртовини життя, люди йдуть під калиновим вітром долі назустріч своїм чотирьом бродам; тут священними є великі поняття – Любов, Мати, Земля, Батьківщина». (М.Марко)

Творчість великого Митця дарує українцям нев’янучу красу рідної землі, безмежну щедрість душі свого народу, серце якого завжди відкрите для добра, для краси, для любові.

Рекомендовано для вчителів-словесників, керівників методичних об’єднань, студентів педагогічних навчальних закладів.

Схвалено та рекомендовано

методичною радою школи.

8 клас. Мова.

Тема. Речення як синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Типи

речень за метою висловлювання. Окличні речення.

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про речення як синтаксичну одиницю, ознайомити восьмикласників із основними ознаками речення, повторити відомості про види речень за метою висловлювання та окличні, складати і використовувати їх у мовленні; удосконалювати уміння й навички учнів розрізняти речення названих видів, уживати відповідні розділові знаки в кінці кожного з них; розвивати емоційну сферу, образне мислення, спостережливість, увагу, культуру усного мовлення; виховувати в учнів любов до краси українського слова.

Тип уроку: вступний урок до теми.

Обладнання: Глазова О.П. Рідна мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Педагогічна преса», 2009; дидактичний матеріал.

ЗМІСТ УРОКУ

Перший етап. Організація класу.

Другий етап. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Мовна розминка.

Розподільне письмо

У дві колонки запишіть слова з літерами Г і

Аґрус, Гавайї, газета, гай, галантерея, галас, Галичина, галіфе, галузь, гандбол, ганьба, гаразд, грати, ґава, ґазда, ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґречний, ґринджоли, ґудзик, джиґун, дзиґа, дзиґар.

2. Бесіда. Питання для бесіди.

1)Яку синтаксичну одиницю ми називаємо словосполученням?

2)Чим відрізняється словосполучення від речення?

3)Чому підмет і присудок не є словосполученням?

4)Що називається реченням?

5)Яка відмінність між простими й складними реченнями?

6)Які речення називаються:

а) двоскладними й односкладними;

б) непоширеними й поширеними? Навести приклади.

7)На які види поділяються речення за метою висловлювання?

8)Які речення називаються розповідними, питальними й спонукальними? Навести приклади.

9)Які розділові знаки ставляться в кінці речень?

10)Що треба знати про окличні речення?

З. Робота з підручником.

Усне виконання вправи 63.

Третій етап. Повідомлення теми та мети уроку.

Четвертий етап. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.Пояснення вчителя:

1) Речення – основна синтаксична одиниця.

2) Зв'язок слів у реченні.

3) Основні ознаки речення.

4) Розділові знаки в кінці речень.

2. Робота з підручником.

Самостійне опрацювання матеріалу таблиць «Види речень за метою висловлювання» та «Види речень за емоційним забарвленням». (стор. 60)

3. Робота в парах

Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери та знімаючи скісні риски між словами та частинами слів. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та за емоційним забарвленням. Знайдіть у реченнях тропи, поясніть їх значення.

Варіант 1.

Я люблю, як ти ро…кр…ва…ш свої вії, пр…жур…ний житній цвіт, я люблю, як ти довірл…во див…шся на мене очима волошки й оз…ва…шся косою в лузі, п…р…пілкою в полі.

А як хоч…т…ся спати в тобі, у твоєму солодкому тумані, у твоїх зорях!

 • Вставай, М…хайл…ку, свтавай.

 • Ма-мо, іще одну крап…линочку…

 • Струси цю крап…линочку.

 • Ой…

 • Гляди, ще боки відіспиш. Тоді що будемо робити?

М.Стельмах. Щедрий вечір

Варіант 2.

Рядно й т…пло …падають із тебе, ти у\весь зб…раєшся в\грудочку, не\наче волос…кий горіх, вроста…ш у\тапчан. Та хіба це пособить?

- Вставай, вставай, д…тино, - ви\важує мати зі\сну. – Уже вікна посивіли, уже прок…да…т…ся сонце.

Сонце? А ти ще бач…ш місяц…, як його з\лісу в…носять… на\рогах корови, що теж пропахли суницею.

Як мати любила робити і в\городі, і в\полі, і в\лузі, ів\лісі й тихо втішатися зробл…ним.

М.Стельмах. Щедрий вечір

4. Робота біля дошки.

Списати текст, ставлячи де, треба, в реченнях і в кінці речень розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та за емоційним забарвленням.

 • Цієї уваги до всього доброго красивого вділила мати й мені

 • І я теж як свята очікую того дня коли грім розморожує сік у деревах чи коли не зіллям а хлібом починає пахнути жито

 • Мені теж стало лячно: як же можна обійтись без дерев без лісу без підсніжника без черешень без криничок без грибів суниць

 • Але дрофа не співає: а що ж то за птиця коли є пір’я а нема голосу

 • Я й досі прислухаюсь до світанків

 • Що не кажіть а вже інакше почуваєш себе коли стає женцем

М.Стельмах. Щедрий вечір

5. Попереджувальний слуховий диктант

Учні повторюють теоретичний матеріал «Види речень за метою висловлювання» та «Види речень за емоційним забарвленням». (стор. 60).

Учитель читає речення, учні пояснюють орфограми й пунктограми й самостійно записують речення в зошити.

Після написання диктанту – взаємоперевірка.

 • І так славно-славно мені йти житами до жита.

 • На ковзанці розкіш і воля - до самої зорі!

 • - А мені з місяцем добре! Він такі доріжки вистеляє по льоду! -

кажу.

 • Бачу ці доріжки й тіні верб на них, що витуманюються та й

витуманюються з прозорої криги.

 • Ех, діду, діду, хто мені тепер збудує вітряка, хто посадить біля

його крил молодого лебеденка?

М.Стельмах. Щедрий вечір
6. Словникова робота

1)3'ясувоти лексичне значення виділеного слова.

2) Зробити його морфемний і словотвірний розбір.

6. Ознайомлення учнів з пам’яткою.

Пам’ятка «Схема розбору простого речення».

1) Вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2) Вид речення за ставленням до дійсності (стверджувальне чи заперечне).

3) Вид речення за емоційним забарвленням (окличне чи неокличне).

4) Граматична основа.

5)Структура граматичної основи (двоскладне чи односкладне).

6) Наявність другорядних членів речення (непоширене чи поширене).

7) Наявність однорідних та відокремлених членів речення, вставних конструкцій, звертання (неускладнене чи ускладнене).

7. Користуючись Пам’яткою, зробити синтаксичний розбір речень.

Усно довести, що це риторичні запитання.

І де тільки того люду береться на ярмарку?! І як він не загубиться в отій рухливій каші? Вона розбухає, коловоротить, гуде, сміється, торгується, марнословить, озивається іржанням коней, ревінням волів, дзвоном заліза, горшків і струнами лірників?

І чого тільки тепер нема на ярмарку?

М.Стельмах. Щедрий вечір
П’ятий етап. Підсумок уроку

1) Чи сподобався вам урок? Чим саме?

2)Що на ньому було головним? Цікавим? Чого ви навчилися?

Шостий етап. Домашнє завдання: параграф 6, письмове завдання за вибором учнів: вправа 66, дібрати по одному реченню за метою висловлювання та окличне і зробити їх синтаксичний розбір; написати міні-твір «Ой там на точку, на базарі…»

8 клас. Мова.

Тема. Речення двоскладні й односкладні, прості й складні.

Мета: поглибити поняття про двоскладні, прості й складні речення; формувати уміння й навички учнів визначати речення односкладні й двоскладні, прості й складні, визначати головні й другорядні члени речення; розвивати логічне та образне мислення, пам'ять, емоційну сферу, спостережливість, увагу, культуру усного та писемного мовлення; виховувати в учнів любов до краси українського слова.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Обладнання: Глазова О.П. Рідна мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Педагогічна преса», 2009

ЗМІСТ УРОКУ

Перший етап. Організація класу.

Другий етап. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Мовна розминка.

Словниковий диктант

Запишіть слова з префіксами з- (із-, зі-), с-.

Зберегти, згавити; зів’ються, зів’янути, зігнути; зім’яти, зіпріти; зірвати; зіткнути; зліпити; зсох; зцементувати, зцілити, зчепити, зшити, ізвечора, скупити; спад; спідлоба; спрожогу, стерти; стискач, сформувати, схил.

2. Перевірка теоретичного матеріалу.

Прийом «Інтерв’ю».

 • Яка синтаксична одиниця називається реченням?

 • Яка роль у мовленні?

 • Як у реченні здійснюється граматичний зв'язок?

 • Які розділові знаки ставляться в реченні?

 • Чи може будь-яке слово стати реченням?

 • Які ознаки речення?

 • Які ви знаєте речення за метою висловлювання?

 • За ставленням до дійсності?

 • За емоційним забарвленням?

 • Яке питання називаємо риторичним?

 • На які групи поділяються члени речення?

 • Що ми називаємо граматичною основою?

Третій етап. Повідомлення нового матеріалу.

Четвертий етап. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Лінгвістичне дослідження.

Записати речення, підкреслити в них головні члени. Назвати вид, спосіб, час, особу чи рід дієслова-присудка. Які речення називаються двоскладними, а які – односкладними? Охарактеризувати вид речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

1) А як хочеться спати в тобі (у літі), у твоєму солодкому тумані, у твоїх зорях!

2) Мені теж стало лячно.

3)Над суничниками по-дитячи нахиляють голівки зволожені туманом ягоди.

4) Я тепер лягаю і встаю, накупаний пахощами суниці.

5) Про себе мати не згадала.

6) У яскравому небі білосніжними айстрами пропливали хмари.

7) Як гарно в тихому світі, аж чути, як земля дихає, - зітхаючи, говорить сама собі мати.

8) Як зелено, як свіжо, як росяно за двома віконцям нашої бідарської хатини. (М.Стельмах. «Щедрий вечір»)

Зробити фонетичний розбір виділеного слова.

2. Робота з підручником.

Свої висновки учні звіряють із матеріалом підручника – таблицею на стор. 65.

3. Робота в парах.

Списати речення, розкриваючи дужки і «латаючи» слова. Підкреслити в них граматичні основи. Вказати, якими частинами мови виражені підмети й присудки. Визначити, яким є кожне речення за структурою граматичної основи та за метою висловлювання. Поясніть розділові знаки в третьому й п’ятому реченнях.

1) Вм…вайся, вм…вайся, д…тино.

2) Ой, бити б мене, та (ні)кому; плачу, мов свічечка.

3) Як же можна обійтись без д…рев, без лісу, без підсніжника, без ч…решень, без криничок, без гр…бів, суниць?

4) От і зараз уся наша хатина пахне суницями.

5) Ні, далекий (не)звідан…ий степ (не)радував душу малого лісовика…

6) Яблуня похитує гіллям, приколисує своїх діток і мовчить. ( М.Стельмах. «Щедрий вечір»)

4. Робота біля дошки.

У реченнях підкреслити головні й другорядні члени. Які ці речення за будовою? Яке речення називається простим, а яке – складним?

1)А там, у степах, не те що лісу, навіть лугу, левади не знайдеш.

2)Там не почуєш ні соловейка, ні зозулі, ні одуда, ні деркача.

3)Навіть свою блакитну діброву я стрічаю смутком, хоча в ній так само кують зозулі й так само пахнуть суниці. ( М.Стельмах. «Щедрий вечір»)

5. Диктант з коментуванням.

Учитель читає речення, а один з учнів пояснює важкі орфограми, наявні розділові знаки. Учні пишуть разом з тим, хто коментує.

Підкреслити головні члени речення. Вказати двоскладні та двоскладні речення, прості й складні. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть їх значення.

1)«Ні, я дівчинка з лісу», - сріблом надзвонюється знайомий сміх.

2)От у нашої тітки Василини коси! Аж виспівують на плечах і прямо золотом стікають, хоч підставляй жмені під них…

3)Перед галявиною плакуча верба сипнула сльозами, як мати, за нею схлипнуло невидиме джерельце й скинуло із себе клубочок туману.

4)Суниці по лісах збираю. Іі зародило в цьому році, як роси!

5)У загорожі за воринням ще дрімало в тінях, у росі й метеликах високе різнотрав’я.

6)Ми повз вориння побігли до лісу, з якого сонце вже потрохи почало виносити росу і тіні. ( М.Стельмах. «Щедрий вечір»)

6. Вільне письмо

з використанням двоскладних та двоскладних, простих і складних речень.

П’ятий етап. Підсумок уроку.

1) Чи сподобався вам урок? Чим саме?

2)Що на ньому було головним? Цікавим? Чого ви навчилися?

Шостий етап. Домашнє завдання: : параграф 7, письмове завдання за вибором учнів: вправа 71 або 75, дібрати по одному двоскладному й односкладному, простому та складному реченню, зробити їх синтаксичний розбір; міжпредметне завдання (стор. 66)

8 клас. Мова.

Тема. Підмет і присудок як головні члени речення.

Мета: повторити й узагальнити знання учнів про граматичну основу реченню, підмет і присудок як головні члени речення; формувати вміння визначати межі речень і їх граматичні основи; розвивати логічне мислення, пам'ять, культуру усного й писемного мовлення; виховувати в учнів любов до краси українського слова.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: Глазова О.П. Рідна мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Педагогічна преса», 2009; дидактичний матеріал.

ЗМІСТ УРОКУ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Здоров’язберігаючі технології на уроках української мови Розроблено...
Записати виділені речення, вставити пропущені букви, розкрити дужки; розставити розділові знаки

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Початкове навчання
Розвиток мовленнєвих компетентностей школярів на уроках української мови в початкових класах за системою розвивального навчання

Зно з української мови І літератури: особливості тесту 2015 року
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури є оцінка підготовленості учасників тестування з метою...

Нака з
Всеукраїнських олімпіад з 15 базових дисциплін, у тому числі з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської...

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури...
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., за редакцією Бурди М. І
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка