Пошук по сайту


Визначте естетичну проблематику в теоретичній спадщині класиків німецької філософії׃ Канта, Гегеля, Шелінга

Навчально-методичний комплекс курсу

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7

Визначте естетичну проблематику в теоретичній спадщині класиків німецької філософії׃ Канта, Гегеля, Шелінга.
Література׃


 1. Естетика // Л. Левчук. Посібник. – К.׃ 1998.

 2. Яковлев Е.Г. Эстетика׃ Учебное пособие. – М.׃ - 2003.

 3. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – с. 5-17.

 4. Історія світової культури. – К., 1994. – (разд. ІV-VІІ)

 5. Єфіменко В.В. Культура Середньовічча. Культура Відродження//Історія світової культури. – К., 1994.

 6. Кучерюк Д.Ю. Естетика як матеріал мистецтва//Естетика. – К., 1997.


Тема 5. Категорії естетики (2год).

План:

 1. Категорії піднесене і низьке в працях філософів античного світу.

 2. Категорія естетичне – мета категорія сучасної естетики.

 3. Полікатегоріальність естетики.

У сучасній естетиці категорія «естетичне» є найзагальнішою, а її зміст у кожному окремому випадку розкривається через категорії прекрасно­го, піднесеного, трагічного та їм протилежних. Цікаво, що з давніх часів, коли естетики як науки ще не існувало, різні мислителі шукали визна­чення цих категорій. Це властиво, наприклад, філософії Сократа, Платона, Арістотеля.

Незважаючи на багатовікове осмислення сутності краси, для естети­ки це питання залишається багато в чому таємничим, не пізнаним остаточно. Мислителі різних епох були згодні, в основному, щодо визначення формальних характеристик прекрасного: пропорції, симетрії, міри, .завершеності форми, упорядкування тощо. Часто натрапляємо у літературі на визначення краси через поняття гармонії та досконалості. З античних часів починається традиція розгляду прекрасного як есте­тичної цінності, що існує в нерозривній єдності з іншими цінностями - моральними (добро), утилітарними (користь), пізнавальними (істина).

Література׃


1. Естетика // Л. Левчук. Посібник. – К.׃ 1998.

2. Яковлев Е.Г. Эстетика׃ Учебное пособие. – М.׃ - 2003.

3. Естетика: Навч. Посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін.; За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

Тема 6. Естетична діяльність та її форми (2год).

План:

 1. Людська особистість як об’єкт естетичної діяльності.

 2. Естетичні форми суспільних відносин.

Сама людина, її тіло, її зовнішність, форми її соціального вияву з прадавніх часів були предметом естетичної діяльності.

Удосконалення самого тіла людини, що робить її красивою, сильною, вправною, використання одягу косметичних засобів і прикрас для демонстрування соціальних якостей людей заклали підвалини такого різновиду естетичної діяльності, як мода.

Вигляд людини повинен найбільшою мірою відповідати її особистості, а не суперечити їй. Головними помічниками у вирішенні цього завдання мають бути естетичний розвиток людини, її смак, мистецтво і спорт.

Література׃


1. Естетика. Підручник / Л.Т.Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; За заг.ред. Л.Т.Левчук.- 2-ге вид., допов. і перероблене – К.׃ Вища шк.., 2006. – 431 с.

2. Яковлев Е.Г. Эстетика׃ Учебное пособие. – М.׃ - 2003.

Тема 10. Історичні закономірності художнього розвитку.

План:

  1. Історична типологія мистецтва.

  2. Мистецтво доісторичної людини.

  3. Мистецтво Стародавнього світу.

  4. Мистецтво середньовіччя.

Мистецтво, як і кожне соціальне явище, має свою історію, яка започаткована наскельними зображеннями тварин, ритуальними танцями і співами, кам’яними ідолами тощо. Триває і збагачується вона й понині, коли поряд з живописом і музикою, театром і архітектурою існують кіно і телебачення, дизайн і балет на льоду. Опановуючи дану тему необхідно з’ясувати як народжувалися і змінювалися протягом тисячоліть художня творчість і естетична діяльність людини. Проаналізувати значення кожного конкретного історичного періоду для загального розвитку мистецтва.

Ознайомившись з типологією художнього розвою мистецтва та основними закономірностями історичного розвитку взагалі, необхідно проаналізувати причини найсуттєвіших змін, що відбувалися в історії художньої діяльності.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінологія» затверджено на засіданні кафедри кримінального права І криміналістики нніпп...

Навчально-методичний комплекс з української мови
«Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання»

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна...

Пояснювальна записка програмний матеріал вивчення курсу «Освітній менеджмент»
Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С. В. Королюк....

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвкБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка