Пошук по сайту


Закон Українивід 17. 05. 2016 №1367-viii «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»

Закон Українивід 17. 05. 2016 №1367-viii «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»Нормативно-правове забезпечення средньої освіти на 2016/2017 н.р.


Документ

На що звернути увагу

 • Закон Українивід 17.05.2016 № 1367-VIII «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»
 • Розширено категорії працівників, яким при прийнятті на роботу випробування не встановлюється. До статті 40 КЗпП введено нову підставу для звільнення
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2016 № 484 «Про скасування наказу від 13.04.2016 № 433»
 • Скасовано наказ, яким передбачалось скорочення на 10% керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, навчальні заклади
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 19.05.2016 № 1384-VIII
 • Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з грудня 2016 року збільшено до 1544 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років – 1355 грн.;

 • дітей віком від 6 до 18 років – 1689 грн.;

 • працездатних осіб – 1600 грн.;

 • осіб, які втратили працездатність, – 1247 грн.

 • Мінімальну заробітну плату з грудня 2016 року збільшено:

 • у місячному розмірі – до 1600 грн.;

 • у погодинному розмірі – до 9,59 грн.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою.

 • У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, загальноосвітній навчальний заклад встановлює тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

 • Учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

 • Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, оцінювання за 12-бальною шкалою здійснюється: з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».Подано детальні рекомендації по класах.

 • Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, визначено основні функції контролю та вказано об’єкти контролю.

 • Структурними компонентами контролю навчальних досягнень учнів є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності,виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями

 • При вербальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження

 • Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

 • У початковій школі застосовують поточний і підсумковий види контролю, які здійснюють шляхом поточної перевірки та поточного оцінювання й відповідно шляхом підсумкової перевірки та підсумкового оцінювання.
 • Наказ МОН № 826 від 14.07.16 року»Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наведено Перелік навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, зміни до яких схвалено Колегією Міністерства освіти і науки України та надано їм гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2017»
 • У 2016/2017 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2017» пройде у таких номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».
 • Лист МОН № 1/3-148 від 24.03.16 року «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України»
 • На виконання Указу Президента України «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» від 3 грудня 2015 року № 675 пропонується впродовж 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом «Незалежність. Від 1991-го – назавжди» та інші заходи, активно висвітлюючи їх на web-сторінках навчальних закладів та органів управління освітою.

 • У листі надано методичні рекомендації, розроблені Українським інститутом національної пам’яті.
 • Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.2016 року «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»
 • тема Першого уроку для учнів 1-4 класів: «Це наше і це твоє».

 • тема Першого уроку для учнів 5-11 класів – «Від проголошення Незалежності до нової України»;

 • під час проведення уроку загальноосвітні навчальні заклади, за бажанням, можуть взяти участь у Всеукраїнському учнівському конкурсі «Зміни до Конституції – нове обличчя місця, де ти живеш!» (положення про зазначений конкурс затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2016 року № 432);

 • вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.
 • Лист ІМЗО № 2.1/10 – 1828 від 25.07.20 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 • національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально- виховного процесу. Основним документом щодо національно- патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015;

 • превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

 • завдання школи в галузі естетичного виховання

 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи;

 • питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої та старшої школи;

 • зміст профорієнтаційної роботи
 • Лист ІМЗО № 2.1/10 – 1855 від 29.07.2016 Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 н.р.


 • Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

 • Робота має бути спрямована на виявлення та систематизацію знань з теми «Здоровий спосіб життя», розвиток творчих здібностей учнів, виховання активної життєвої позиції, відповідального ставлення до свого здоров'я та включати такі напрямки: спортивно-масова, фізкультурно-оздоров­ча та агітаційно-пропагандистська робота.

 • Основними завданнями роботи щодо пропаганди здорового способу життя та організації спортивно-масової зайнятості учнів є агітація й пропаганда фізичної культури та спорту; підвищення інтересу учнів до занять на уроках фізичної культури; створення умов для підтримки стабільного здоров'я учнів; пропаганда здорового способу життя; профілактика правопорушень; залучення батьків до участі в організації оздоровчих заходів.
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» від 09.06.2016 № 1/9-293
 • У 2016 році державою передбачено фінансову підтримку для створення в опорних школах сучасної навчально-матеріальної бази та придбання шкільних автобусів для підвезення дітей. Під час закупівлі шкільних автобусів особливу увагу звертатимуть на їх пристосованість для перевезення дітей з фізичними обмеженнями.

 • Увагу приділять також створенню в опорних школах інклюзивного освітнього середовища за основними критеріями: забезпечення доступності будівель, споруд і приміщень опорних шкіл відповідно до державних будівельних норм і стандартів, наявність навчально-дидактичного забезпечення, сучасного корекційно-реабілітаційного обладнання з урахуванням потреб учнів; уведення в штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів посад корекційних педагогів відповідної спеціалізації, забезпечення пристосованими автобусами для підвезення учнів з фізичними обмеженнями
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році» від 29.06.2016 № 1/9-332
 • З метою упорядкування навчальної літератури і програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх навчальних закладах, Міністерство освіти і науки України оприлюднило Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвіт­ніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році
 • Наказ МОН № 559 від 23.05.16 року «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»
 • У 2016 /2017 н.р. Відбудуться 1-й та 2-й етапи Всеукраїнського конкурс у»Шкільна бібліотека – 2017». Даним наказом затверджено номінації, критерії оцінювання – Конкурсу

Про деталі організації та проведення Конкурсу буде повідомлено методистами із бібліотечних фодів бібліотекарям ЗНЗ на інструктивних нарадах


 • Лист ІМЗО№2.1/10-1907 від 10.08.2016 «Про заходи з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського»
 • Рекомендовано передбачити проведення в навчальних закладах: у період з 29.09.2016 по 30.09.2016

 • тематичних уроків (лекцій) щодо історичної ролі громадсько-політичної та наукової діяльності Михайла Грушевського в українському державотворенні та науці;

 • тематичних конференцій, засідань за круглим столом, наукових читань, інших заходів, присвячених популяризації наукової, державної та історико- культурної спадщини Михайла Грушевського;

 • урочистостей з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського;

 • просвітницьких заходів, спрямованих на вивчення ролі історичної постаті Михайла Грушевського в історії українського державотворення та науки.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі)»

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства
Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів міністерства фінансів...

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Про проведення вступного випробування
Змін до Правил прийому до Костянтинівського медичного училища в 2016 році, внесених на підставі листа Департамента охорони здоровꞌя...

Адміністрації від 11. 09. 2009 №01-11/4570 Про внесення змін та доповнень...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 11. 09. 2009 №01-11/4570 «Про внесення змін...

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Звіт директора Гонтів`ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Законів України «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку...

Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань...
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Кодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка