Пошук по сайту


Березанська зош І ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області здійснює свою освітню діяльність згідно з нормативними документами

Березанська зош І ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області здійснює свою освітню діяльність згідно з нормативними документами

Наказ

від червня 2011р. №

Про виконання навчальних
програм за 2010-2011 н.р.


Березанська ЗОШ І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області здійснює свою освітню діяльність згідно з нормативними документами.
Робочі навчальні плани складено відповідно до наказу МОН України №1/9-543 від 10.08.2010 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік.»:
1. для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682., додаток №1.
З варіативної частини використано години на
- вивчення спецкурсів : 1 класи – спецкурс «Права дитини» - авт.. Мовчун А.І., Харсіка Л.І (Т.:Мандрівець); 2,3 класи – спецкурс «Логіка» авт.. МитникО.Я.(К.Початкова школа,2006,2007); 4 класи – спецкурс «Зарубіжна література» ав. МовчунА.І.(К.АВДІ,2007,2009);
- індивідуальні заняття з обдарованими учнями : 2 класи – з математики, української мови; 3-4 класи – з математики.

2. для 5-9 класів- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 , додаток №2
З варіативної частини використано додаткові години на допрофільне навчання :
8 клас – курси за вибором:
«Деякі питання з історії механіки»-0,5 год.
«Рідний край» - 0,5 год.
9 клас- курси за вибором:
«Рідний край» - 0,5 год.
«Основи медичних знань» - 0,5 год.
факультативний курс «Практикум з українського правопису» - 1 год.

3.для 10 класу – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, Лист МОН України № 119-543 від 10.08.2010 р.
З варіативної частини використано додаткові години на профільне навчання:
а) курси за вибором:
«Громадянська освіта. Основи демократії» - 1 год.
«Безпека харчування» - 1 год.
«Країнознавство»- 0,5 год.
«Методика розв’язування фізичних задач» - 1 год.
б)факультативний курс:
«Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем» - 1 год.

3. для 11 класу – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 16.07.2001 р. № 516.
З варіативної частини використано 1 годину на вивчення інформатики;
0,5 год. на вивчення Захисту Вітчизни.
1 год. на вивчення спецкурсу «Основи споживчих знань»
1 год на вивчення спецкурсу «Основи теорії літератури»


Протягом навчального року було організовано курсову перепідготовку вчителів Савчука В.В.,Алексєєнко В.І., Радченко А.С., Гайвана Ю.А., Червінської А.М., Цимборської О.О. ,Крецу С.А., районні та обласні семінари вчителів-предметників, районний та обласний етапи конкурсу «Вчитель року – 2011». Слід відзначити, що з метою виконання навчальних програм було своєчасно здійснено заміну уроків вчителями Савчуком В.В., Ювіцею Ю.Я., Юсіним Ю.А., Цимборською О.О. та взаємозаміну.
На час хвороби учителів, участі у конкурсі «Учитель року» та роботи членами обласного журі, членами атестаційних комісій по перевірці шкіл району та неможливості якісної заміни уроків вчителі: Крученова В.М., Толкачова В.М., Самойленко Л.О., Кулик О.О., Данько Н.Ю., Сажнєва Є.Б., з метою виконання навчальних програм здійснили ущільнення вивчення навчального матеріалу .
Кількість письмових та усних контрольних робіт відповідає вимогам наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів» та методичним рекомендаціям МОН України щодо вивчення навчальних предметів.
Своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити та виставляються бали за ведення зошитів на сторінки класних журналів.
Матеріал з усіх предметів вивчається послідовно; кількість годин , визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Відставання у межах 2-3 уроків у зв’язку зі святковими днями . Навчальні програми - виконано .
Проте, при перевірці шкільної документації було виявлено значні недоліки у веденні класних журналів учителями школи, а саме:
Дудник Е.П., вчитель біології , - запис у класному журналі дат проведення уроків не відповідає записам у календарно-тематичному плануванні ;
Параскун Н.О., Олійник Н.Б., вчителі початкових класів, - невірно оформлено запис про ущільнення навчального матеріалу;
Савчук В.В., Гайван Ю.А., вчителі фізкультури, - не систематично здійснюють поточне оцінювання, що ускладнює об’єктивне тематичне оцінювання;
Олійник Н.Б., вчитель початкових класів, - запис назви колонки про виконання контрольних робіт у класному журналі не відповідає існуючим вимогам;
Іванова Л.І., вчитель трудового навчання, - неохайність та формальність записів, виправлення балів, невідповідність записів практичних робіт у класному журналі та у календарно-тематичному плануванні.
Мають місце порушення графіку здачі шкільної документації на кінець навчального року, що ускладнило здійснення аналізу стану виконання навчальних програм , такими вчителями: Кулик О.О., Ювіца Ю.Я., Конончук Ю.О. та Ахмет А.Д.


Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати роботу вчителів-предметників та вчителів початкових класів щодо виконання навчальних програм на достатньому рівні.
2. Заступнику директора з НВР Крученовій В.М. :
2.1. Ознайомити вчителів з наказом «Про виконання навчальних програм у 2010-2011 навчальному році» на нараді при директорі (червень 2011р).
2.2. Забезпечити якісне виконання діючих навчальних програм у 2011-2012 навч. році.
3.Всім педагогічним працівникам закладу:

- у своїй роботі керуватися державними предметними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін, Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вимогами до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів, орфографічним режимом, а також критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;
- чітко дотримуватись графіків здачі шкільної документації відповідно до плану роботи школи.
4. Вчителям, які мають класи з середнім рівнем навченості, ретельно спланувати корекційну та індивідуальну роботу у 2011-2012 навчальному році для підвищення результативності та якості знань.
5. Вчителям фізичної культури Савчуку В.В., Гайвану Ю.А взяти до уваги рекомендації щодо здійснення поточного оцінювання .
6.Керівникам шкільних методичних об’єднань :
-розглянути на засіданні якість виконання програм та рівень знань учнів з предметів;
- виносити на затвердження зміни в навчальній програмі для здійснення календарно – тематичного планування ( кількість годин, тематичних, контрольних, практичних тощо) у серпні місяці ;
- забезпечити об’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів.
7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Крученову В.М.


Директор школи: Алексєєнко В.І.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Закону України «Про освіту»
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області з українською мовою навчання на 2011-2012 навчальний...

План роботи Березанської зош І ііі ступенів Березанської районної...
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області опорного районного закладу з проблеми : «Впровадження...

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Березанської районної...
Міністерства освіти І науки України від 30 грудня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за...

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Старокривинська зош І-ІІІ ступенів
Т. Р. Сімчук, вчитель географії Старокривинської зош І-ІІІ ступенів Славутського району Хмельницької області

Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Державних санітарних правил І норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Викладання предмету «Основи здоров’я» у школі ведеться згідно з діючими програмами, затвердженими Міністерством освіти І науки України,...

Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів новгород-сіверської...
Правилами проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, затвердженими наказом Управління...

К омунальний заклад «приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»...
«Науково-методичне забезпечення управління освітнім процесом у «Школі життєтворчості»»

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка