Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14
_20. 10. 2015_________ 2.1/10-573___

На № _____________ від ________________


Інститути післядипломної педагогічної освіти
Про проведення Всеукраїнського

конкурсу майстерності педагогічних

працівників позашкільних навчальних

закладів «Джерело творчості»

у 2015/2016 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі - Всеукраїнський конкурс) та з метою якісної організації відповідних етапів Всеукраїнського конкурсу надсилаємо методичні рекомендації щодо проведення конкурсу у 2015/2016 навчальному році.

Просимо довести до відома керівників позашкільних навчальних закладів.
Додаток: на 7 арк.


Директор Н. Б. Вяткіна


Волик І. А. (044) 248-21-38
Додаток

до листа

Інституту модернізації змісту освіти

від 20. 10. 2015 р.2.1/10-573
Методичні рекомендації

щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

у 2015/2016 навчальному році
Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016» (далі – Всеукраїнський конкурс) проводиться згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2005 р. № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р. за № 697/10959, та наказом Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2015 р. № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

У 2015/2016 навчальному році Всеукраїнський конкурс відбудеться у таких номінаціях:

«Керівники гуртків еколого-біологічного профілю: еколого-натуралістичного напряму» (гуртки екологічного профілю та гуртки юних біологів);

«Керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва: художньо-естетичного напряму» (зі стажем роботи не менше 3-х років);

«Керівники гуртків та секцій дослідницько-експериментального напряму (наукові відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (секції «Фольклористика», «Мистецтвознавство»).

Рекомендуємо до конкурсної програми 1-го та 2-го етапів Всеукраїнського конкурсу включити завдання, які допоможуть конкурсантам-керівникам гуртків продемонструвати власний педагогічний досвід та досягнення в роботі, найбільш оптимальні методики, форми, методи, моделі організації навчально-виховної роботи з дослідницько-експериментального, еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напряму. Це можуть бути презентації досвіду роботи, виступи у категоріях: «Я – педагог-дослідник», «Я – вихователь», «Я – творча особистість», «Я – громадський діяч», «Я – методист», «Я – наставник» тощо.

Обов’язковим елементом Всеукраїнського конкурсу має бути проведення заняття, під час якого конкурсант розкриє рівень своєї фахової майстерності, продемонструє вміння застосовувати інноваційні технології з формування інтелектуальної особистості та сучасні прийоми організації навчально-виховного процесу дітей та учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу.

Пропонуємо при оцінюванні виступів конкурсантів враховувати такі критерії:

досвід роботи: актуальність; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу; системність роботи керівника гуртка (використання форм і методів у процесі навчання, спрямованість, плановість, наукова координація); практична значущість та впровадження досвіду; наявність навчально-методичних, наукових розробок; участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, змаганнях, фестивалях; результати участі педагогів та вихованців у всеукраїнських, регіональних, місцевих проектах і освітніх програмах, конкурсах, виставках, акціях, змаганнях, зльотах, олімпіадах, які підтверджуються грамотами, дипломами, сертифікатами, інше (вказати);

розробка занять: реалізація заявленої теми досвіду під час занять, відповідність навчальній програмі; відповідність завдань визначеній меті заняття; реалізація мети і завдань під час заняття; чіткість та логічність плану заняття; мотивація діяльності вихованців; зв’язок із життям, системність, доступність матеріалу заняття; врахування компетентнісного, діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів до навчально-виховного процесу; використання наочності, ТЗН, IT-технологій (за потребою), дидактичних матеріалів; врахування вікових особливостей та застосування диференційованого підходу до вихованців; доцільність вибору методів, прийомів, організаційних форм роботи на занятті; підсумок заняття;

розробка масового заходу: актуальність теми, зв’язок із життям вихованців, закладу, громади; оптимальність обраної форми проведення, врахування вікових особливостей учнів, цілісність елементів заходу, логічність їх побудови; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, розширення світогляду, виховний вплив на особистість.

Звертаємо увагу, що 3 етап Всеукраїнського конкурсу буде проводитися у 2 тури: І – заочний; ІІ – очний.

Для участі у 3-му етапі (заочний тур) область представляє п’ять претендентів - керівників гуртків, які стали переможцями 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу в номінаціях:

«Керівники гуртків екологічного профілю та гуртків юних біологів»;

«Керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва»;

«Керівники гуртків та секцій фольклористики та мистецтвознавства наукових відділень Малої академії наук України».

У І турі 3-го етапу учасник представляє власний досвід роботи у вигляді електронного портфоліо та розміщує його на інтернет-ресурсі:

 1. Загальні відомості про учасника, характеристика його професійної педагогічної діяльності, фото (портрет, жанр). Рекомендований формат збереження фотографій jpeg.

 2. Анотацію власного досвіду (тема, обґрунтування актуальності досвіду, його практична значущість для підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу; система педагогічних дій: організаційні форми, прийоми, методи навчання і виховання; участь у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх проектах і програмах; впровадження досвіду на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівнях та інші відомості).

 3. Відомості про результативність педагогічної діяльності з додатковими матеріалами (грамотами, дипломами, сертифікатами, відгуками про роботу, скан-публікаціями у засобах масової інформації тощо).

 4. Розробки двох занять та одного масового заходу з повним дидактичним забезпеченням.

 5. Відеозапис занять, масового заходу (до 30 хвилин).

 6. Список друкованих праць, публікації в мережі Інтернет (із зазначенням Інтернет ресурсу) та скан-копії статей (до 5-ти).

 7. Навчальну програму, за якою працює гурток. У разі використання навчальної програми з грифом МОН України зазначається тільки її назва та автори.

Рекомендуємо для розміщення електронного портфоліо використовувати сервіси Google, а саме Google диск (додаток 3)

Для здійснення координації підготовки та проведення Всеукраїнського конкурсу просимо надіслати на адресу: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, Інститут модернізації змісту освіти, відділ неформальної та інформальної освіти дітей (відповідальна особа, завідуючий сектором мистецтв і ремесел - Волик Іван Анатолійович тел. (063) 406-09-17):

до 15 грудня 2015 року - відомості про відповідальну особу з питань позашкільної освіти, вказавши таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, номер мобільного телефону, електронну пошту;

до 14 березня 2016 року - заявку на участь у І-му турі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу за підписом начальника обласного департаменту (управління) освіти і науки за формою (додатком 2).

Заявки, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть.

Наголошуємо, що у заявці обов’язково має бути посилання на веб-сайт позашкільного навчального закладу або іншого Інтернет-ресурсу, де розміщено електронне портфоліо учасника заключного етапу Всеукраїнського конкурсу.

Про строки та умови проведення ІІ-го туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу переможцям І-го туру буде повідомлено додатково.

Додаток 2


Форма заявки

на участь у І-му турі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

«Джерело творчості» у номінації

«Керівник гуртка позашкільного навчального закладу»


1.

область
2.

Номінація (вказати необхідну)

 • фольклористика

 • мистецтвознавство

 • декоративно-ужиткове мистецтво

 • біологія

 • екологія
3.

Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта
4.

Посада
5.

Освіта
6.

Стаж педагогічної роботи
7.

Стаж роботи на посаді
8.

Повна назва закладу (відповідно до статуту закладу)
9.

Адреса закладу, телефон, електронна пошта
10.

Посилання на веб-сайт, де розміщено портфоліо учасника конкурсу
11.

Мобільний телефон
12.

Електронна адреса
13.

Державні нагороди, відомчі та регіональні відзнаки, наукові, педагогічні, спортивні звання.
Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника

ДатаНачальник обласного департаменту

(управління) освіти і науки ______________________________

Додаток 3
Для коректної роботи використовуйте браузер Google Chrome.

Отже, перше, що потрібно, щоб створити портфоліо онлайн на Диску Google – аккаунт (реєстрація) в сервісах Google, а він один і для поштової скриньки gmail, і для соціальної мережі Google+, і для Youtube https://www.google.com.ua/
Аккаунт є. Заходимо в Диск.

В диску створюємо папку «Портфоліо»

Далі в самій папці «Портфоліо» створюємо своє портфоліо за допомогою Google документи, Google таблиці, Google презентації та інших запропонованих варіантів. За допомогою «Загрузити файли» Ви можете додати свої фото- або відеоматеріали.


Для створення

презентації

Ось що повинно вийти. Після закінчення розміщення всіх матеріалів повертаємося до початку.


Повинно вийти так.Натискаємо на нашій папці «Портфоліо» лівою клавішею миші і вибираємо пункт «Спільний доступ».У вікні, що з’явилося, вибираємо «Включити доступ за посиланням»

Виходить таке.

В цьому вікні ми наводимо на посилання, лівою кнопкою миші вибираємо «Копіювати» і копіюємо.Після чого натискаємо на кнопку «Готово». Скопійоване посилання відправляємо електронною поштою на адресу Crafts_sector@i.ua

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

Засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу...
Всеукраїнського конкурсу «Джміль та Бджілка» серед загально- освітніх та позашкільних навчальних закладів Полтавської області

Протокол
Всеукраїнського конкурсу «Джміль та Бджілка» серед загально- освітніх та позашкільних навчальних закладів Полтавської області

Методичні рекомендації методистам та членам комісій з питань атестації...
«Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їхньої професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Наказ
Про проведення в області у 2016/ 2017 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017”, з...

Україна менська районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти
«Використання ікт в навчально-виховному процесі» та з метою інтенсифікації процесу впровадження в практику загальноосвітніх навчальних...

Інформаційно-методичні матеріали з проведення обласної виставки-конкурсу...
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» відповідно...

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичного плануванн...
У посібнику зроблено теоретичне обґрунтування основних завдань внутрішньо шкільного контролю, висвітлено питання контрольно-аналітичної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка