Пошук по сайту


Нака з

Нака з

Сторінка1/3
  1   2   3

УКРАЇНА

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З


м. Краматорськ

06.10.2015 № 191Про підготовку та проведення обласного моніторингу якості знань учнів 11 класів
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 р. № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», з метою вивчення якості підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, своєчасного та оперативного надання методичної допомоги педагогам з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2016 р. та наказу Донецького облІППО від 02.10.2015 р. № 62 «Про підготовку та проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів»
НАКАЗУЮ:
1. Провести моніторинг якості знань учнів 11 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області з української мови та літератури, математики, історії України, іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання у наступні терміни:

- з української мови і літератури – 15.10.2015 р.;

- з історії України – 11.11.2015 р.;

- з першої іноземної мови – 18.11.2015 р.;

- з математики – 26.11.2015 р.
2. Методичному кабінету (Меленець О.І., завідуючій МК УО):

1) вчасно довести до відома керівників шкіл інструктивно-методичні матеріали щодо проведення моніторингу (додаток 1);

2) організувати технічне забезпечення моніторингу;

3) узагальнити, проаналізувати й оприлюднити результати моніторингу на нараді керівників шкіл;

4) призначити відповідальних за організаційно-методичний супровід проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів;

5) забезпечити якість і прозорість проведення моніторингу відповідно до наданих інструктивно-методичних матеріалів.

6) висвітлювати Інформацію про перебіг моніторингу на Інтернет-сайті МК..
3. Керівникам загальноосвітніх закладів освіти:

1) забезпечити належні умови для проведення моніторингового дослідження у зазначені терміни;

2) проаналізувати результати моніторингового дослідження та надати звіт до МК за формою (додаток 2).

3) результати підсумкового моніторингового дослідження обговорити на засіданнях шкільних методичних об’єднань, методичних нарадах тощо.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу методичним кабінетом Меленець Ольгу Іванівну.

Заступник начальника управління освіти О.А Нікитченко

Виконавець: Надіслано:

Завідуюча МК УО до справи - 1

________ О.І. Меленець МК - 3

на мережу

Додаток 1

до наказу управління освіти

№ 191 від 06.10.2015 р.
Інструктивно-методичні матеріали

щодо проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів
З метою вивчення рівня предметної компетентності учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, якості їхньої підготовки (у тому числі психологічної) до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, отримання інформації щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи, оперативного надання методичної допомоги педагогам щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2016 р., ураховуючи визначену Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації» форму проведення ДПА випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з трьох предметів (українська мова, іноземна мова, математика/історія України), що відповідає формату зовнішнього незалежного оцінювання, Донецький облІППО ініціює проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області з української мови та літератури, математики, історії України, іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Моніторинг у пропонованому форматі допоможе учням 11 класів подолати психологічний бар’єр перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання та сприятиме підвищенню їхньої мотивації щодо підготовки до ДПА та ЗНО; педагогам – визначити рівень готовності учнів та скоригувати подальшу навчальну роботу.

Оцінка, отримана за моніторингову контрольну роботу, виставляється у класний журнал на відповідну предметну сторінку як контрольна робота за текстом облІППО та може бути врахована як оцінка за тематичну контрольну роботу.
Організація моніторингу
Запланована моніторингова контрольна робота є першою частиною системи дослідження динаміки навчальних досягнень учнів 11 класів. Другою частиною порівняльного аналізу стануть результати ДПА та ЗНО з визначених предметів, що будуть проведені з 16 по 30 травня 2016 року.

Моніторинг проводиться за текстами облІППО як контрольна робота за чинними у 2015-2016 н.р. навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів – у формі, максимально наближеній до форми завдань зовнішнього незалежного оцінювання.

Терміни проведення моніторингу:

  • українська мова і література – 15 жовтня;

  • історія України – 11 листопада;

  • перша іноземна мова (англійська, німецька, французька) – 18 листопада;

  • математика – 26 листопада.

Заархівовані варіанти завдань буде розміщено на Інтернет-сайті облІППО (сторінка «Центр зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» http://ippo.dn.ua/centr-zovnishn-ogo-nezalezhnogo-ocinjuvannja-ta-monitoringu-jakosti-osviti/) за день до проведення моніторингової контрольної роботи. Пароль для відкриття архіву відповідальна за моніторинг особа отримає за тим самим посиланням о 8.00 у день проведення моніторингу. Разом із завданнями будуть надані форми їх поелементного аналізу.

Контрольні роботи проводитимуться у зазначені дати на другому-третьому уроках.

Звіт про закінчення написання роботи та кількості учасників заповнюватиметься на сайті облІППО (сторінка «Центр зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти») в режимі онлайн (гугл-форма) об 11.00. (Додаток 2).

Відповіді до завдань буде розміщено о 12.00.

Перевірка робіт здійснюватиметься учителем, за її підсумками має заповнюватися підсумковий кількісний звіт та поелементний аналіз (додається разом із завданнями). Все надсилатиметься протягом двох днів до відповідальної за моніторинг особи від міського/районного методичного кабінету.

Узагальнену інформацію (кількісний звіт (Додаток 2) та поелементний аналіз) по місту/району відповідальна за моніторинг особа має надіслати на електронну адресу центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти облІППО (centr_zno_ta_monitoringy_ocvitu@ukr.net) не пізніше 3-х днів після написання моніторингу – з поміткою «Моніторинг. Предмет _______ (наприклад: Історія України)». Електронний варіант подається у форматі Word, а копія документа з печаткою на підписом – у сканованому вигляді.

Консультації щодо проведення моніторингу можна отримати у працівників облІППО:

  • з питань організації моніторингу

Гладкова Ганна Валентинівна – завідувач ЦКРМС, тел. 0507772068;

Єгорченкова Вікторія Вікторівна – методист центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, тел. 099337812;

  • з фахових питань:

Воробйова Світлана Іванівна – завідувач відділу математики, тел. 0508482153;

Волошина Ірина Георгіївна – методист відділу математики, тел. 0508536147;

Байдаченко Тетяна Сергіївна – завідувач відділу української мови, тел. 095-195-89-20;

Головіна Олена Іванівна – методист відділу української мови, тел. 0999201293;

Мочикіна Марина Віталіївна, методист відділу гуманітарної освіти, тел. 0994643292;

Рибалка Людмила Дмитрівна – методист відділу суспільних дисциплін , тел. 099-978-27-11;

  • з технічних питань:

Буренко Олексій Іванович – методист центру дистанційного навчання, тел. 0502040743.
Характеристики завдань

  • Українська мова та література

Контрольна робота складається з двох частин: українська мова та українська література. Пропоновані завдання, що охоплюють матеріал різних розділів шкільного курсу української мови та літератури з 5 по 11 (І семестр включно) класи, дібрано з урахуванням вимог Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти та чинних навчальних програм. На виконання всіх завдань відводиться 90 хвилин.

Критерії оцінювання з мови

На виконання всіх завдань відведено 45 хвилин. Максимальна кількість балів за виконану роботу – 50 (26 балів за тестові завдання І–ІІ рівнів і 24 бали за творче завдання). Набрані сумарно 50 балів співвідносяться з 12-ма балами (за наданою таблицею переведення).

Кожне правильно виконане завдання першого рівня (1–6) оцінюється в 1 бал, а невиконане чи виконане неправильно – в 0 балів. Завдання вважається виконаним правильно, якщо проти однієї літери зроблено лише одну позначку, що виокремлює правильну відповідь.

Правильно виконане завдання другого рівня (7–8) оцінюється в 1 бал, завдання 9–10 максимально – 5 балів, 11-12 максимально – 4 бали, а невиконане чи виконане неправильно – в 0 балів.

Таблиця оцінювання


з/п

Рівень

завдання

Кількість балів

Сумарна кількість

1

І рівень

1–6

по 1 балу

6 балів

2


ІІ рівень

7–8

по 1 балу

2 бали

9–10

по 5 балів

10 балів

11-12

по 4 бали

8 балів

3

ІІІ рівень

13

24 бали

24 бали

Максимальна кількість

50 балів


З огляду на кількість відведеного часу творче завдання сформульовано у вигляді проблеми чи ситуації з коментарем, що допоможе учням швидко зорієнтуватися, добре впоратися і вчасно завершити роботу.

Цим завданням перевіряється здатність учнів творчо мислити, логічно вибудовувати власне висловлення, добирати аргументи, бути переконливим у власних судженнях; знання типів і стилів мовлення; уміння використовувати лексичне й граматичне багатство української мови в різних ситуаціях мовлення.

Специфікація тесту


Змістові лінії (мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна)

Рівні

Кількість завдань і їхня характеристика

Оцінювання

(максимально – 50 балів)

Хронометраж

виконання

завдань

(загалом – 45 хвилин)

1. Мовна:

рівень засвоєння учнями системних знань про мову й формування на їх основі відповідних умінь із виучуваних розділів курсу української мови (фонетика, орфографія, лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація)

Перший

Шість

1–6 – на вибір однієї правильної відповіді

Усього 6 балів:

по 1 балу за правильно виконане завдання

5 хв.

2. Діяльнісна:

рівень сформованості вмінь і навичок виділяти в мовних об’єктах ознаки й властивості, порівнювати й зіставляти, аналізувати, оцінювати, класифікувати

Другий

Шість

а) № 7–8 побудовано на текстовому матеріалі й містять чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна

Усього 20 балів:

по 1 балу за правильно виконане завдання

10 хв.б) № 9–10 базуються на текстовому матеріалі й окремих реченнях і містять п’ять варіантів відповідей, із яких правильні чотири

по 5 балів (1 бал за кожну правильну відповідь)в) № 11 і 12 містять речення, на основі яких необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами й буквами

по 4 бали (1 бал за кожну правильну відповідь)

3. Мовленнєва, мовна та соціокультурна:

рівень сформованості комунікативних, стилістичних умінь і навичок, уміння конструювати тематично й стилістично орієнтовані власні висловлення з урахуванням ситуації спілкування

Третій

Одне

13

Власне висловлення, обсяг роботи 100 - 120 слів

24 бали

(12 балів – за зміст і 12 балів – мовне оформлення)

30 хв.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
України та приліт до аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та

Нака з
Про підсумки проведення І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка