Пошук по сайту


План роботи чупирянського навчально-виховного об’єднання “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дитячий садок”

План роботи чупирянського навчально-виховного об’єднання “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дитячий садок”

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні педагогічної

ради школи

Протокол №11 від 31.08. 2016
Директор школи

_______________

Г.О.ФедчукПЛАН РОБОТИ

Чупирянського навчально-виховного об’єднання


“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок”

на 2016-2017 навчальний рік

Вступ.

Аналіз навчально-виховної роботи Чупирянського НВО “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок” в 2015/2016 навчальному році.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив школи цілеспрямовано працював над проблемним питанням “Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу ”

(3 –й рік)

Педагогічний та учнівський колектив школи працював над виконанням основних завдань Програми розвитку Білоцерківського району на період до 2015 року.

За цей рік школі вдалося спільними зусиллями всіх педагогічних працівників підтримувати оптимальні умови функціонування школи. Школа працювала в умовах нового змісту і структури 12-річного терміну навчання. За новими навчальними програми працювали учні 1 – 4 –х та учні 5 – 7 класів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).Колектив школи працювала над вдосконаленням умов використання 12 бальної системи оцінювання, семестрової структури навчального року та тематичного обліку знань. Кожний вчитель на практиці оволодів і правильно застосовує критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів із предмету за 12 бальною шкалою оцінювання.

Кадрове забезпечення здійснювалося з урахуванням соціального попиту, думки батьківської громадськості та фінансових можливостей районного бюджету. Всього в школі працювало 17 основних вчителів, сумісники немає, один вихователь дитячого садка. Вчителі мають кваліфікаційні категорії:


роки

категорія

08/

09

09/

10

10/

11

11/

12

12/

13

13/

14


14\

15

15/16

8-й тарифний розряд
1

1

1

“спеціаліст”

7

6

7

8

7

4

3

5

“II категорія”

2

3

3

2

3

5

4

4

“I категорія”

2

2

3

2

3

2

2

1

“вища категорія”

5

5

4

4

4

6

5

6

“вчитель-методист”

3

3

2

3

2

2

3

3

“старший вчитель”

2

2

2

2

2

2

2

2

За освітою “вища”

11

13

13

12

13

17

15

15

“незакінчена вища”

2

1

3

4

3

0

0

1

“середня спеціальна”

3

3

1

1

1

1

1

1


На кінець навчального року в школі навчалося:

роки

наповнюваність класів

08/

09

09/

10

10/

11


11/

12

12/

13

13/

14

14/

15

15/16

Дитячий садок

18

18

18

19

18

19

20

21

1 – 4 класи

18

21

25

29

30

31

34

34

5 – 9 класи

30

28

24

23

27

29

30

35

Всього учнів

48

49

49

52

57

60

64

69Кількості учнів в класах не зменшилася у порівнянні з попереднім навчальним роком.

Управлінська діяльність була спрямована на підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом застосування моніторингу його організації підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчості кожного вчителя і учня, впровадження проектних технологій, вдосконалення сучасного уроку.

Для розвитку здібностей школярів, їх пізнавальних інтересів, глибшого збагачення учнів науковими знаннями в школі працювали курси за вибором «Основи екології »(2 клас), «Світова література» (3,4 класи), та проводилися додаткові групові та індивідуальні заняття. Працювали гуртки: «Танцювальний» 1 – 8 класи», «Спортивний» (5 – 9 класи)

Постійна увага приділялася формуванню національної свідомості школярів. Продовжується робота над впровадженням у життя Закону України “Про мову”. Учні школи взяли участь у ІІ (районному) етапі Міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови ім.Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Результати такої участі достатньо високі, враховуючи велику кількість учасників.


Роки

Конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

школа

район

школа

район

2008-09

8

2

5

2

2009-10

8

3

4

2

2010-11

8

2

5

2

2011-12

7

4 місце

(4 клас, Вчитель КириленкоТ.В.)

4

4 місце

(4 клас, Вчитель КириленкоТ.В.)

2012-13

8

-

5

низьке 15 місце (9 клас, вчитель: Рудніцька М.І.)

2013-14

9

6 місце

(6 клас, вч. Рудніцька М.І.)

8

3 місце (6 клас, вчитель: Рудніцька М.І.)

2014-15

9

2 місце, 4 клас Кириленко О., вч.Кириленко С.П.

9

6 місце (6 клас, вчитель: Рудніцька М.І.)

2015-16

8

Виноградова С. (4кл) 5 місце

Кириленко О. (5 кл) 7 місце

8

Кириленко Оля (5 кл)

3 місце


Для поліпшення фінансового становища адміністрації школи проводила відповідну роботу щодо пошуку джерел додаткового фінансування. Так для підтримання нормального функціонування школи базові господарства с. Чупира надавали різноманітні благодійницькі послуги (харчування, транспорт, ремонт) на суму понад 5 000 гривень.

Понад 3000 гривень склали благодійницькі внески. Всі ці кошти були направлені на виконання ремонту школи, на організацію спортивних змагань, конкурсів. Виписано фахову пресу на суму 1500 гривень. Закуплено художню літературу для шкільної бібліотеки на суму 159 гривень.

У серпні 2016 року районною комісією визнано готовність школи до нового навчального року. Одним із важливих напрямків роботи школи є посилення соціального захисту дітей, які потребують соціальної допомоги. Щорічно поновлюється список таких дітей. У школі таких 13 дітей, з них:


Роки


Кількість дітей за категоріями

Діти-сироти

Діти-напівсироти

Діти з неповних сімей

Діти-інваліди

Дітей з багатодітних сімей

Дітей під опікою

Дітей учасників АТО

2008-09

0

1

4

2

14

1
2009-10

0

0

3

1

12

1
2010-11

0

0

3

-

10

1
2011-12

0

0

3

-

10

1
2011-12

0

0

3

-

9

1
2012-13

0

0
3

9

1
2013-14

0

2
2

12

0
2014-15

0

3
2

12

0

2

2015-16

1+

4++
5-

14

3*

6**

+ Василюк Юлія Олександрівна ( 1 клас),

++Скальський Дмитро ( 6 клас), Юревич Анастасія Миколаївна( 2 клас), Юревич Микола Миколайович (д\с); Старинський ( 2 клас)

- Поліщук Максим Євгенович (д\с), Сичевська Дар’я Юріївна ( 3 клас), Ростовський Сергій Андрійович ( 4 клас), Станжицький Віталій Юрійович ( 4 клас), Чернишенко Олена Андріївна ( 5 клас);

* Василюк Юлія Олександрівна (1 клас), Юревич Анастасія Миколаївна (2 клас), Юревич Микола Миколайович (д\с)

**Соколенко Микола (2 клас), Загурський Дмитро (д/с), Пасічник Тарас (3 клас), Пасічник Владислав (д\с), Оверчук Іван (4 клас), Поліщук Аліна (8 клас).
Дітей, які мають статус потерпілого від Чорнобильського катастрофи:


Роки

Кількість дітей

Кількість дітей,

які оздоровилися

2008-09

3

3

2009-10

2

2

2010-11

2

2

2011-12

1

1

2012-13

1

1

2013-14

4

4

2014-15

5

5

2015-16

7

7


Всім цим дітям вручено новорічні подарунки. Постійна увага приділяється оздоровленню дітей. Всього оздоровлено ___ дітей ( ___ %)

Постійна увага приділяється контролю за станом здоров’я дітей. В школі проведено поглиблений медичний огляд (нажаль, кожний учень школи має певні проблеми здоров’я), за матеріалами якого розроблені комплексні заходи, спрямовані на поліпшення умов виховання, навчання, зниження захворюваності (розподіл учнів на уроках фізкультури по групах за станом здоров’я, планові дні здоров’я). Проте залишилась проблема щорічної санації зубів дітей школи, практично кожний учень школи має проблеми з зубами.

У порівнянні з минулим роком рівень захворюваності дітей у школі не змінився і складає 6 днів на одну дитину (проти 7 – за минулий навчальний рік). Основним видом захворювань є ГРЗ, що вказує на недостатній рівень проведення загартування та інших оздоровчих робіт. В подоланні цих відхилень у здоров’ї школярів в школі проведені профілактичні заходи рекомендовані лікарями районної лікарні. Пропагується серед учнів 1-9 класів значення ранкової фізичної зарядки.

Проблема пропусків уроків учнями з різних причин (найчастіше з прохання батьків) поступово усувається. Класні керівники налагодили чіткий контроль за відвідуванням учнів, своєчасний збір пояснювальних документів, у батьків формується розуміння тісного співробітництва з школою в цьому питанні .

У новому навчальному році класним керівникам слід продовжувати співробітництво з батьками з питання відвідування учнями школи. Особливу увагу слід звернути на відвідування школи такими учнями як,

Клочко Олександр (1 клас, 44 дні), Цап Орест (2 клас, 29 днів), Кретов Олексій (3 клас, 37 днів) Сичевська Дарина (3 кл, 18 дні, Руднєв Микола (4 клас, 55 днів), Оверчук Іван (4 клас 34 дні), Дишлюк Юрій (5 клас, 22 днів), Буряк Владислав 6 кл, 42 днів), Крикун Юлія (6 кл, 32 днів), Сапожник Олександра ( 7 клас, 13 днів). Пожидаєв Вячеслав (7 клас, 18 днів, Рудніцький Олександр (7 клас, 9 днів) Кононенко Сергій (8 клас, 11 днів), Пожидаєв Олександр (8 клас, 12 днів).

З метою дотримання учнями правил особистої гігієни класними керівниками постійно робота. Про те, ще залишається проблемою зовнішній вигляд учнів. Адміністрація, педагогічний колектив школи разом батьками прийняли рішення про дотримання шкільної форми. Та ще не завжди учні дотримувалися цієї вимоги. В новому навчальному році класним керівникам слід контролювати стан носінням учнями шкільної форми. Частина учнів після уроків фізкультури продовжує відвідувати інші уроки в спортивній формі, не зробивши необхідне переодягання. В шкільній дальні учні часто вживають їжу не помивши руки. Медичній сестрі, класним керівникам слід продовжити необхідну просвітницьку діяльність з питань особистої гігієни. Класним керівникам, черговому вчителю слід посилити контроль за відвідуванням учнями, школи, шкільної їдальні, носіння шкільної форми.

Для зміцнення здоров’я дітей уроки фізичної культури слід проводити на свіжому повітрі (з врахуванням погодних умов). Проте, вчителі не завжди дотримуються таких рекомендацій. Згідно річного плану роботи школи заплановано 1 раз на два місяці проводилися дні здоров’я, проте це не завжди виконано у зв’язку з тим, що вчитель фізичної культури у 5 – 9 класах перебував на навчанні.

Для дітей школи організоване харчування. Всі діти школи охопленні одноразовим безкоштовним харчуванням. Проте залишається проблема покращення складу меню в шкільній їдальні, збагачення блюд вітамінами. Дирекція і батьківський комітет це питання тримає на постійному контролі. З цією метою на шкільному городі вирощується соя, з метою її продажі та закупівля необхідної продукції для шкільної їдальні (овочі). З фруктів шкільного саду виробляється варення і сухофрукти. Директор школи знаходиться в постійному пошуку продуктів харчування, які б покращили склад меню.
Адміністрація школи постійно працює з педкадрами. У 2015/2016 навчальному році всі предмети велися вчителями-спеціалістами.

У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли: учитель трудового навчання Однорог О.П. (підтверджено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії ” і звання «Учитель методист»), практичний психолог школи Шабельник О.В. (встановлено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст другої категорії»), керівник гуртків Шабельник О.В. (встановлено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст другої категорії»).

Протягом 2015-2016 н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного вчителя. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності Кумайгородський В.В, (завуч, математика, вища категорія) Кумайгородська М.А. (математика, вища категорія).

Вчитель історії школи взяв участь у професійному конкурсі: Ковтун Ю.М. (лауреат конкурсу «Вчитель року – 2016»). Юлія Михайлівна за результатами шкільного опитування стала переможцем в номінації «Успішний вчитель 2016 року».

Посвідчення про проходження курсів «Інтел» мають всі вчителі, крім вчителя фізкультури (Савченко В.А.) та вчителя початкових класів (Ільченко І.А.).

З метою виявлення обдарованої молоді традиційними стали: участь учнів у предметних олімпіадах з базових дисциплін.

В 2015/2016 навчальному році 6 учнів 6-9 класів взяли участь в районних предметних олімпіадах (7 предметів: біологія, фізика, математика, історія, географія, трудове навчання, економіка), 1 учень 4 класу – в районній з математики .

За підсумками участі в районних олімпіадах школа зайняла __місце (проти 6-го в минулого навчальному році) серед шкіл I-II ступенів, що є підтримання результатів виступу команди учнів за попередні роки. Призових місць в районі не зайнято. Зайняті учнями місця такі:


Предмет

Учень

Вчитель

Зайняте місце

Біологія

Цап Микола

Киришун О.В.

10

Фізика

Селезньова Юлія

Кумайгородський В.

5

Історія

Поліщук Аліна

Ковтун Ю.М.

12

Цап Микола

Ковтун Ю.М.

8

Математика

Шевченко Ангеліна

Кумайгородський В.

15

Географія

Махньова Руслана

Гребеніченко Ю.М.

14

Трудове навчання

Куций Артур

Однорог О.П.

4

Економіка

Махньова Руслана

Гребеніченко Ю.М.

3

Вдало виступила учениця 4 класу Макарченко Вікторія, на олімпіаді з математики вона зайняла 5 місце набравши 21 бал із 25. (вчитель Кириленко Т.В.)

Два учні школи взяли участь у другому турі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Учениця 4 класу Виноградова Софія зайняла високе 5 місце (25 балів із 30, вчитель Кириленко Т.В.), учениця 5 класу Кириленко Оля 33 бали із 60, зайняла 7 місце ( вчитель Рудніцька М.І.) 22 учнів школи взяли участь в Міжнародному конкурсі юних математиків “Кенгуру ”, за що отримали Диплом з оцінкою “відмінний результат” (5 учнів) і 7 учні 7-9 класів взяла участь у Всеукраїнському конкурсі юних фізиків “Левеня” за що отримали Диплом з оцінкою “відмінний результат” (3 учні), 19 учнів школи взяли участь в міжнародному природничому конкурсі «Колосок» 9 учнів отримали «золотий сертифікат», 5 учнів – в всеукраїнському конкурсі «Соняшник».
В районному конкурсі “Дивограй” брали участь: учні танцювального гуртка, та вокаліст 4 класу Ковтун Андрій, учасники танцювального гуртка. В заключному гала-концерту участі не брали.

1 учениця школи взяла участь у районному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН: секція «Українознавство», зайняла 3 місце в районі (вчитель Гребеніченко Ю.М.). В цілому захист роботи був вдалий, підвів результат контрольної роботи.

Для підвищення фахової майстерності в школі працювали такі методичні підрозділи:

  • МО класних керівників (4 вчителів, керівник Ковтун Ю.М..)

  • ПГ вчителів початкових класів (3 вчителі, керівник Кириленко Т.В.)

  • ММ вчителя першого класу і вихователя дошкільної групи (2 вчителі, керівник Кириленко С.П.)

  • Науково-теоретичний семінар для вчителів-предметників (8 вчителів, керівник Киришун О.В.)

Ці підрозділи працювали не завжди ефективно. Засідання проведені згідно плану тільки членами ПГ вчителів початкових класів.

Не допрацював до свого логічного завершення науково-теоретичний семінар для вчителів-предметників (керівник Киришун О.В.).
За результатами методичної роботи в цих підрозділах заплановано на кінець серпня випуск методичних збірників (рекомендацій). Цю роботу ще можна під коректувати у вересні-жовтні 2016 року. Підготовка матеріалів напрацювань вчителів на конкурс “Творчі знахідки освітян ” є одним із першочергових завдань на серпень 2016 року.

Педагог-організатор Гребеніченко Ю.М. підготувала ученицю 9 класу Махньову Руслану (голову учнівського комітету) до участі в районному конкурсі «Лідер учнівського самоврядування». Взагалі, слід відмітити в цьому році продовжилася тенденція до пожвавлення роботи учнівського самоврядування, яке особливо проявлялось у проведенні загальношкільних заходів і особливо під час підготовки команди учнів школи до участі в районному конкурсі «Джура 2016 року», де команда виборола високе ІІ місце.
Спортивна команда учнів з школи брала участь у 27 районній спортивній Спартакіаді., де виборола перше місце серед шкіл І-ІІ ступеня. В цих змагання команда дівчат школи (учениці 8 класу) зайняли високе друге місце в естафеті 4 *100 м (вчитель Савченко В.А.). Футбольні команди 1,2 класів (керівник Ільченко І.А.) та 3,4 класів (керівник Кириленко Т.В.) стали лауреатами районних змагань з фут залу, де команда 3,4 класів зупинилась за крок від призового місця, програвши сильній команді з Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з рахунком 0 : 1.
Місце команди Чупирянського НВО „ЗОШ I-II ступенів – дитячий садок” на районних олімпіадах за період 1996 по 2015 роки.

Роки

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14-15

15-

16

Місце

2

2

3

2

2

4

7

8

4

4

4

4

7

8

7


Питання підвищення результативності навчально-виховного процесу постійно вивчалося, аналізувалося, обговорювалося на засідання педагогічних рад, нарадах при директору з метою пошуку шляхів удосконалення цієї однієї із найважливіших ланок роботи. Успішність навчання з таких основних предметів, як українська мова і математика, знаходиться на постійному контролі з боку адміністрації. В 2015-16 навчальному році якість навчання з української мови та математики в 2-9 класах якісно не змінилася (дивись порівняльні таблиці).

На високому рівні з врученням Похвального листа закінчили навчальний рік чотири (6%) учениці Шевченко Ангеліна ( клас), Кириленко Ольга (5 клас), Виноградова Софія (4 клас), Пересунько Ангеліна ( 2 клас), це у двічі більше більше, ніж в минулому році.
Рівні навчальних досягнень учнів на кінець 2015-16 навчального року


клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

середній

достатній

високий

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

2

10

1

10

3

30

5

50

1

10

3

5

1

20

4

80

0

0

0

0

4

12

1
7
3
1

8

5

7

2

0

3
1
1
6

7

0

0

4

58

2

28

1

14

7

4

1

25

3

75

0

0

0

0

8

12

2

17

7

47,5

3

25,5

0

0

9

6

0

0

5

84

1

16

0

0


Рівень навчання досягнень на кінець 2015-2016 навчального року з української мови і математики в учнів 4, 5 і 9 класів хоч і не знизився в порівнянні з попередніми роками, проте залишається не вирішеною проблема зниження якості навчання учнів у середніх класах.
Рівні навчальних досягнень в учні 4-х класів з української мови (%)


РНД

2008/

09

2009/

10

2010/

11

2011

12

2012

13

2013

14

2014

15

2015

16

П

0

0

0

0

0

0

0

1

С

33

0

25

30

20

20

4

4

Д

50

50

75

50

80

80

2

6

В

17

50

0

20

0

0

1

1
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про результати проведення державної атестації Поправського навчально-виховного об’єднання
З 04 по 23 грудня 2015 року відділом освіти Білоцерківської райдержадміністрації проведено державну атестацію Поправського навчально-виховного...

Управління науково-методичною роботою всіх методичних підрозділів школи
Малоантоніського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа І – ІІI ступенів-дитячий садок”

Звіт директора Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок»
Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок» Федчук Г. О. перед представниками батьків та громадськості

Розклад уроків чупирянського нво «зош I-II ступенів дитячий садок»

Звіт керівника іванівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня...
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Склади
Чупирянського нво “зош I-II ступенів – дитячий садок” у 2014-2015 навчальному році

План роботи проблемного теоретичного семінару вчителів предметників...
Діяльність проблемного теоретичного семінару вчителів – предметників передбачає можливість для ознайомлення педагогів із суттю, змістом...

План роботи закладу
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр...

Робочий навчальний план рокитненського навчально-виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я...

Наукової роботи «Сучасні проблеми геронтології на Поділлі»; Мазурець...
Поділлі»; Мазурець Марина Володимирівна; Шепетівське міське наукове товариство; навчально-виховне об'єднання «Дошкільний заклад-загальноосвітня...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка