Пошук по сайту


Конкурс учнівської І студентської творчості "я київщини гордість І надія!"

Конкурс учнівської І студентської творчості "я київщини гордість І надія!"

Щорічний обласний конкурс учнівської і студентської творчості

"Я – Київщини гордість і надія!" – 2013!
Протягом квітня-вересня 2013 року буде організовано та проведено щорічний обласний конкурс учнівської і студентської творчості "Я – Київщини гордість і надія!" (далі Конкурс) у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

Метою проведення Конкурсу є виявлення, підтримка і створення умов для розвитку здібностей обдарованої учнівської та студентської молоді, вивчення історико-культурних і сучасних надбань рідного краю,сприяння технічній, художній, літературній, музичній, пошуково-конструкторській та раціоналізаторсько-винахідницькій творчості, формування прагнення до успіху, звершень, потреби бути корисним сім'ї, громаді, державі.

Конкурс проводиться у 4 вікових групах (учні 1-4 класів; учні 5-8 класів;

учні 9-11 класів і професійно-технічних навчальних закладів;студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації) за такими номінаціями:

"Логотип Конкурсу "Я – Київщини гордість і надія";

"Літературна творчість"

"Науково-технічна творчість та винахідництво";

"Образотворче мистецтво";

"Фотохудожник";

"Музична творчість";

"Дизайн одягу";

"Декоративно-вжиткове мистецтво";

"Перукарська майстерність".
Конкурс проводиться у два етапи:

І етап (міський/районний) – з 15 квітня по 15 травня 2013 року – розгляд матеріалів учасників Конкурсу членами журі міського, районного етапу, визначення переможців за віковими категоріями у номінаціях, подання матеріалів переможців до обласного ор­­га­нізаційного комітету Конкурсу.

Матеріали для участі у ІІ (обласному) етапі необхідно подати до організаційного комітету Конкурсу до 20 травня 2013 року за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Організувати та провести районне/міське свято "Я – Київщини гордість і надія!" у період з 16 по 20 травня 2013 року.

ІІ етап (обласний) з 25 травня по 25 червня 2013 року – розгляд матеріалів учасників Конкурсу членами журі обласного етапу, визначення переможців за віковими категоріями у номінаціях.

Нагородження переможців Конкурсу відбуватиметься у вересні 2013 року на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
Основні вимоги до конкурсних робіт
1. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Логотип Конкурсу "Я – Київщини гордість і надія!":
1.1. На Конкурс подаються зображення логотипу (символу) який має відображати сутність Конкурсу, легко запам'ятовуватись і впізнаватись, викликати позитивні емоції, відрізнятися простотою форм і гармонією кольору, відтворюватись у багатокольоровому та чорно/білому виконаннях на будь-яких носіях, розміри – від візитки до білборда. До кожного логотипу має бути додано письмове обґрунтування смислового змісту логотипу – коротке есе; назва роботи, прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора; повна домашня адреса автора з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону.
1.2. Зображення логотипу необхідно подати:

на електронному носії у растровому форматі JPEG, кольорове кодування sRGB та у векторному форматі EPS (CDR), кольорове кодування CMYK та пантонами, написи, виконані комп’ютерними шрифтами, мають бути переведені у криві та надіслані з повним пакетом шрифтів;

на листі формату А4, роздруковане в чорно-білому і повнокольоровому варіанті.
1.3. Критерії оцінювання:

відповідність вимогам до конкурсних робіт номінації;

розкриття сутності Конкурсу;

багатогранність;

оригінальність;

сучасність, актуальність;

лаконічність;

унікальний графічний елемент;

відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті; можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал тощо).
1.4. Роботи переможців Конкурсу демонструються на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
2.2.Вимоги до конкурсних робіт номінації "Літературна творчість":


    1. На Конкурс подаються різноманітні за жанром літературні (художні) твори. У змісті творів у художній формі має ви­світ­лю­ва­тися сучасність або минуле малої батьківщини, регіону, Вітчизни, зокрема в роботах має бути відображено красу природи рідного краю, буття краян (події життя окремих людей, сво­­єї чи ві­домої родини, видатних особистостей-зем­­­ля­ків); культурні цінності й надбання рідного краю – окремі споруди, пар­ки, скве­ри, вулиці, населені пункти; сторінки історії краю. Також у творах можуть бути розкриті моральні, філософські, екологічні та інші проблеми, актуальні для жителів Київщини.
    1. Роботи по­винні бути віддрукованими 14 кеглем через 1,5 інтервали на папері фор­ма­­ту А-4, подані в одному примірнику на паперових та елект­рон­них носіях. Обсяг робіт: мала проза, публіцистика – не більше 7-10 сторінок, поезія – не більше 5 творів, драматургія – до 10 сторінок. Окрім цього, до участі в конкурсі може бути представлена авторська збірка художніх творів.
    1. Критерії оцінювання:

відповідність змісту твору вимогам до конкурсних робіт номінації;

відповідність твору заявленому літературному жанру;

композиційна досконалість роботи;

художня довершеність твору (мотиви твору (проблематика), наявність художнього образу (художніх образів), майстерність використання художніх засобів);

грамотність і мовленнєве багатство.


    1. Роботи переможців Конкурсу презентуються на виставці обласного свята "Я – Київщини гордість і надія!", переможці Конкурсу декламують авторські твори у ході свята.


3. Вимоги до конкурсних робіт номінації «Науково-технічна творчість та винахідництво»:
3.1. На Конкурс подаються роботи, що презентують науково-технічну, пошуково-конструкторську, раціоналізаторсько-винахідницьку творчість, пропонують нові шляхи вирішення конкретних проблем у галузях: техніка, хімія, математика, фізика, біологія тощо.
3.2. Конкурсні роботи (моделі) повинні відповідати таким напрямам:

техніка майбутнього (фантастичні проекти, розробки, моделі – прообрази техніки майбутнього);

технічна екологія(біофізичні та хімічні пристрої, прилади, що сприяють енергозбереженню, очищенню та охороні навколишнього середовища, використання нетрадиційних джерел енергії);

промислова техніка (багатоопераційні верстати, пристрої, які використовуються для різних технологічних операцій);

сільськогосподарська техніка (діючі моделі та макети малогабаритної техніки);

побутова техніка (розробки сучасної та побутової техніки з різноманітними операційними можливостями);

транспортні засоби (діючі моделі, макети сучасного, екологічно чистого транспорту);

Інтернет майбутнього (сучасні портали, сайти, блоги, програми та інше).
3.3. Роботи повинні відповідати технічним, естетичним і експозиційним вимогам, правилам та нормам техніки безпеки. Конкурсні роботи супроводжуються технічним описом (принцип роботи, призначення розробки, її відмінність від аналога, а також можливості конкретного застосування у відповідній галузі); візитівкою з такою інформацією: назва роботи, прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора; повна домашня адреса автора з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону.
3.4. Критерії оцінювання:

оригінальність роботи;

функціональність винаходу;

культура виготовлення та візуальне враження від експонату;

ступінь складності виконання;

демонстраційна надійність, працездатність та результативність в дії;

наявність авторських свідоцтв, відгуків, рекомендацій;

відповідність напрямам та вимогам до оформлення робіт.
3.5. Роботи переможців Конкурсу презентуються на виставці обласного свята «Я – Київщини гордість і надія!».
4. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Образотворче мистецтво":
4.1. На Конкурс приймаються виключно індивідуальні творчі роботи дітей, виконані в довільній формі на паперових чи інших площинних матеріалах, у будь-якій техніці виконання, що відповідає віковим можливостям дитини.
4.2. Орієнтовна тематика робіт:

"Київщина у різні пори року (краєвиди)", яка включатиме малюнки різних куточків регіону: лісового, польового, водного, нічного або вечірнього пейзажу; пори року тощо;

"Історико-культурні та релігійні об’єкти", яка включатиме зображення пам’яток історії, монументального мистецтва, археології; архітектурні об’єкти тощо;

"Київщина святкова" (сюжетні композиції активного відпочинку, святкування та спортивного дозвілля жителів і гостей області);

"Трудова Київщина" (відтворення життя та трудових буднів людей області) тощо.

4.3. Оформлення матеріалів:

малюнок повинен бути виконаний у довільній техніці у форматі від А1 до А4 (за бажанням). Робота оформляється рамкою чи паспарту, якщо потрібно – під склом;

до кожного малюнка на звороті у правому нижньому куті прикріплюється ярлик з такою інформацією (українською мовою у друкованому вигляді):

назва малюнка; прізвище, ім'я, вік (дату народження) автора малюнка; повна домашня адреса автора малюнка з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня (ученицю) до участі в Конкурсі; номер контактного телефону автора малюнка та вчителя.
4.4. Критерії оцінювання:

відповідність змісту твору визначеній тематиці;

рівень володіння технікою виконання, матеріалом;

творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);

повнота розкриття теми, цілісність художнього враження;

композиційна досконалість роботи;

оригінальність твору та назви малюнка;

охайність виконання;

актуальність теми малюнка

відповідність вимогам до оформлення матеріалів.
4.5. Роботи переможців Конкурсу презентуються на виставці обласного свята "Я – Київщини гордість і надія!".
5. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Фотохудожник":
5.1. Учасники подають на конкурс до п'яти робіт, розміром не менше 30x40см. Робота оформляється рамкою чи паспарту, під склом.
5.2. Орієнтовна тематика робіт:

"Київщина у різні пори року (краєвиди)", яка включатиме фото мальовничих куточків регіону: лісового, польового, водного, нічного або вечірнього пейзажу; пори року тощо;

"Історико-культурні та релігійні об’єкти", яка включатиме фото пам’яток історії, монументального мистецтва, археології; архітектурні об’єкти тощо;

"Київщина святкова" (сюжети активного відпочинку і спортивного дозвілля жителів і гостей області, фоторепортажі про життя людей області під час проведення свят, фестивалів та інших культурно-масових заходів);

"Трудова Київщина" (відтворення життя та трудових буднів людей області) тощо.
5.3. Технічні вимоги:

конкурсні авторські фотороботи потрібно подавати в електронному та друкованому вигляді (фотознімки мають бути якісно надруковані будь-яким фотографічним способом розміром від 30x40 см). Фотографія може бути як у кольоровому, так і у чорно-білому виконанні. Фотороботи повинні бути відповідно оформлені – рамка, паспарту, під склом з написом анкетних даних на звороті: назва роботи; прізвище, ім'я, вік (дату народження) автора; повна домашня адреса автора з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону автора фотороботи та вчителя.
5.4. Критерії оцінювання:

відповідність змісту твору визначеній тематиці;

художній рівень та індивідуальність виконання;

відображення місцевого колориту, багатство творчих прийомів зображення, якість оформлення робіт;

власна творча неповторність (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);

композиційна досконалість роботи;

повнота розкриття теми;

оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія;

відповідність вимогам до оформлення матеріалів.

5.5. Роботи переможців Конкурсу презентуються на виставці обласного свята "Я – Київщини гордість і надія!".
6. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Музична творчість":
6.1. На Конкурс подаються різноманітні за жанром авторські пісні (романс, туристична, соціально-побутова пісня, гумор та інші). Тематика художньо-образного змісту музичної творчості має бути пронизана любов’ю до рідного краю, сповнена гордості та патріотизму за свою малу Батьківщину і присвячена розкриттю тем із життя, побуту, звичаїв, природи, шкільних подій, а також спогадів і вражень про минуле і сучасне Київщини. Також у авторській пісні має виявлятись ціннісне ставлення і позиція митця.
6.2. Пісня (зі словами) має бути набрана комп’ютерною програмою на нотоносці, з проставленими у тактах гармонійними функціями. Пісню необхідно подати на папері фор­ма­­ту А-4 в одному примірнику на паперових та елект­рон­них носіях, а також створити відеоролик із виконанням пісні (під супровід інструменту або фонограми). Кожен учасник подає на конкурс один вокальний музичний твір. До кожної пісні додаються анкетні дані із зазначенням такої інформації: назва пісні; прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора музичного твору; повна домашня адреса автора пісні з обов'язковим зазначенням поштового індексу; повна назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня (ученицю) до участі в Конкурсі;

номер контактного телефону автора пісні та вчителя.
6.3. Критерії оцінювання авторської пісні:

відповідність змісту твору вимогам до конкурсних робіт номінації;

відповідність художнього поетичного тексту створеному музичному образу;

інтонаційна виразність та розвиток музичного образу в пісні.

цілісність та досконалість музичної композиції (стиль, жанр, форма);

відповідність засобів музичної виразності (мелодія, ритм, темп, лад, гармонія, динаміка тощо) розкриттю художньо-образного змісту пісні);

втілення головної ідеї та художньо-образного змісту пісні;

оригінальність представлення авторської пісні виконавцем (виконавцями).

відповідність вимогам до оформлення матеріалів.
6.4.Музичні твори переможців Конкурсу виконуються на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
7. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Дизайн одягу":

7.1. На конкурс подаються фотографії (якісно надруковані будь-яким фотографічним способом розміром від 30x40 см в електронному та друкованому вигляді) індивідуальних або колективних робіт, що презентують сучасне вбрання з використанням традиційних для Київщини технік декорування.

7.2. До кожного виробу має бути додано письмове обґрунтування смислового змісту – коротке есе, в якому висвітлюється мотивація створення та композиції даного виробу, конструктивні особливості, обґрунтування обраної кольорової гами, технік вишивання.
7.3. Кожен виріб повинен мати, прикріплену до нього, візитівку (50×80мм) з такою інформацією: прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора; повна домашня адреса з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону.

7.4. Критерії оцінювання виробу:

відповідність вимогам до конкурсних робіт номінації;

відповідність регіональним особливостям;

оригінальність дизайну роботи та новизна оздоблення;

композиційна цілісність;

функціональність виробу та зручність у користуванні;

привабливість (естетична цінність) виробу;

володіння техніками обробки матеріалів.
7.5. Роботи переможців Конкурсу представляються (дефіле) на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
8. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Декоративно-вжиткове мистецтво":

8.1. На конкурс подаються індивідуальні або колективні роботи, що презентують регіональні особливості оздоблення рушників Київщини вишивальними техніками, вироби з деревини із використанням різновидів різьблення, глини, лози та інше.

8.2. До кожного виробу має бути додано письмове обґрунтування його смислового змісту – коротке есе, в якому висвітлюється мотивація створення та композиції даного виробу, обґрунтування обраної кольорової гами, технік декорування.

8.3. Кожен виріб повинен мати, прикріплену до нього, візитівку (50×80мм) з такою інформацією: прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора; повна домашня адреса з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону.
8.4.Критерії оцінювання виробу:

відповідність вимогам до конкурсних робіт номінації;

відповідність регіональним особливостям;

композиційна цілісність;

функціональність виробу та зручність у користуванні;

привабливість (естетична цінність) виробу;

володіння техніками обробки матеріалів;

оригінальність роботи та новизна.
8.5. Роботи переможців Конкурсу представляються на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
9. Вимоги до конкурсних робіт номінації "Перукарська майстерність"
9.1. Учасники подають на конкурс фотографії (якісно надруковані будь-яким фотографічним способом розміром від 30x40 см в електронному та друкованому вигляді) із зображенням виконаних ними зачісок у техніці виконання – плетіння волосся. Фотографію необхідно подати у різних ракурсах (фас, анфас, профіль, ¾ повороту).Зачіски повинні доповнювати цілісний образ сучасної українки з урахуванням індивідуальних особливостей моделі, макіяжу й аксесуарів. У роботі конкурсанти можуть використовувати нові технологічні процеси й операції, інструменти для моделювання зачіски, препарати для укладання і фіксації волосся. Представлені на конкурс роботи мають легко відтворюватися на презентації під час майстер-класів.
9.2.Оформлення матеріалів:

фото зачісок представляться у форматі А-4;

до кожної фотографії додається письмове обґрунтування смислового змісту зачіски – коротке есе; назва роботи, прізвище, ім'я, вік (дата народження) автора; повна домашня адреса автора малюнка з обов'язковим зазначенням поштового Індексу; назва навчального закладу, класу (курсу), а також прізвище, ім'я, по батькові вчителя (викладача, керівника), який підготував учня/ученицю до участі в Конкурсі; номер контактного телефону.
9.3. Критерії оцінювання зачіски:

відповідність вимогам до конкурсних робіт номінації;

рівень майстерності плетіння;

творчий авторський підхід до виконання зачіски;

форма;

цілісність створеного образу;

чистота виконання;

відповідність зачіски вимогам до конкурсних робіт у номінації.
9.4. Роботи переможців Конкурсу демонструються(дефіле) на обласному святі "Я – Київщини гордість і надія!".
Організаційний комітет Конкурсу

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вітаємо переможців ііі-го Всеукраїнського форуму учнівської та студентської...
Вітаємо переможців ііі-го Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи», який пройшов 15-16 жовтня у м....

Конкурс проводиться у лютому-березні місяці кожного року
«Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної...

Інформаційно-методичні матеріали з проведення обласної виставки-конкурсу...
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» відповідно...

Наказ
Затвердити Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», що додається

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності...
«Джерело творчості» (далі Всеукраїнський конкурс) та з метою якісної організації відповідних етапів Всеукраїнського конкурсу надсилаємо...

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Керівництво експедицією
Експедиція проводиться з метою виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його...

Скадовський центр дитячої та юнацької творчості
Робота з обдарованими дітьми у гуртках (з досвіду роботи Скадовського центру дитячої та юнацької творчості)

Затверджено
Полька Надія Степанівна, (м. Київ, вул. Грушевського, 7) Єременко Галина Миколаївна, Інститут гігієни та медичноїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка