Пошук по сайту


Рокитненський навчально-виховний комплекс

Рокитненський навчально-виховний комплекс
РОКИТНЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
__________ Рокитне №___
Про виконання навчальних планів та навчальних програм з базових дисциплін у 5-11 класах у І семестрі 2015/2016 навчального року
Згідно з планом внутрішкільного контролю адміністрацією Рокитненського НВК була здійснена перевірка стану виконання навчальних планів і програм у 5-11 класах за І семестр.

На початку вересня адміністрацією НВК було перевірено й погоджено календарні плани вчителів; до уваги бралася загальна кількість уроків, кількість контрольних та обов’язкових перевірних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій, лабораторних та практичних робіт.

Згідно з річним планом роботи НВК та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи, з метою вивчення стану виконання навчальних програм в грудні 2015 року було проведено співбесіди з вчителями, здійснено перевірку навчальної документації: класних журналів, календарних планів, зошитів для контрольних, лабораторних, практичних робіт.

Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого обов’язкового мінімуму перевірних робіт, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення. Під час відвідування адміністрацією НВК уроків зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці.

Проведена перевірка показала, що вчителі працюють за навчальними Програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Навчальні плани у І семестрі 2015/2016 навчального року з усіх предметів інваріантної та варіативної частини виконано. Вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт.

Навчальний матеріал вивчався послідовно, витримана кількість годин, визначених програмою на кожен предмет (відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню), вчителями раціонально розподілялись години на вивчення окремих питань теми. Цілеспрямовано використовувались години, відведені на узагальнення і повторення матеріалу.

Записи у класних журналах відповідають навчальним програмам і календарному плануванню. Ведення класних журналів вчителями відповідає вимогам Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

Вчителі української мови та літератури при написанні фронтальних видів контрольних робіт, творів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури рідного краю, виразного читання, уроків розвитку мовлення, позакласного читання дотримувалися вимог чинних програм. Учителі англійської мови в кінці семестру провели обов’язкові контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання. Під час перевірки виконання навчальних програм встановлено, що вчителі математики, фізики, хімії, біології, географії дотримуються вимог Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 119-529 від 27.12.2000 р. «Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11-х класах». Учителі математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики. Учителі фізики, географії, біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримуються вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що робляться записи в графі «Зміст уроку». На уроках природознавства проведено передбачені програмою необхідну кількість міні-проектів, демонстрацій, екскурсій, дослідницьких практикумів. З предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних балів відповідає вимогам навчальних програм (додаток 1).

З метою недопущення перевтоми учнів контрольні роботи проводилися згідно графіка, складеного заступником директора з навчально-виховної роботи.

Що стосується виконання програм за кількістю годин, то необхідно зазначити, що в календарно-тематичних планах у І семестрі відбулися зміни в зв’язку з перенесенням термінів осінніх канікул (наказ відділу освіти Нововодолазької РДА від 07.10.2015 №257), які розпочалися з 12 жовтня 2015 року й тривали до 26 жовтня 2015 року; додаткові дні канікул (12-16 жовтня) відпрацьовано за рахунок ущільнення програмового матеріалу, яке здійснено упродовж вересня-жовтня 2015/2016 навчального року; навчальні заняття з 26 жовтня 2015 року були перенесені на 31 жовтня 2015 року. Крім того, у зв’язку з ускладненням погодних умов, 03 та 04 грудня 2015 року були призупинені навчальні заняття, а виконання навчальних програм забезпечено шляхом інтенсифікації навчального процесу (наказ відділу освіти Нововодолазької РДА від 02.12.2015 №316).

Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:

1.Виконання навчальних програм з базових дисциплін у 5-11 класах у І семестрі 2015/2016 навчального року вважати задовільним.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Чертову М.О.:

2.1. Посилити контроль за ефективністю навчального процесу, зосередити увагу на реалізації програмних вимог з базових дисциплін та методичних рекомендацій щодо оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року.

Постійно

2.2. Здійснювати систематичний контроль за нормативністю заповнення сторінок журналів вчителями школи.

Постійно

2.3.Здійснювати систематичний контроль за нормативністю проведення перевірочних робіт з предметів.

Постійно

2.4. Розглянути питання про стан виконання навчальних програм та планів на засіданні педради.

Січень 2016

2.6.Забезпечити розгляд питань щодо календарно-тематичного планування на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Січень 2016

3.Учителям – предметникам:

3.1.Переглянути пояснювальні записки до Програм, Інструктивно – методичні рекомендації МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2015/2016 н.р.

Постійно

3.2. Вести чіткі, правильні записи в класних журналах, робити це вчасно, не допускати виправлень.

Постійно

3.3.Подати на перевірку календарно-тематичні плани на ІІ семестр 2015/2016 навчального року заступнику директора з навчально-виховної роботи. Затвердити їх на засіданнях ШМО вчителів-предметників.

До 13.01.2016

3.4.Оцінювання здійснювати відповідно до критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок учнів.

Постійно

3.5. Дотримуватись вимог щодо нормативності у проведенні перевірочних робіт та методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок журналів.

Постійно

3.6.Чітко планувати та неухильно дотримуватись змісту навчальних програм та їх вимог до виконання практичного мінімуму, не допускаючи перевантаження учнів.

Протягом року

3.7. Інтенсифікувати процес навчання, використовуючи ефективні технології проведення уроків, поєднувати споріднені теми.

Протягом року

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор НВК Н.М.Хихля
З наказом ознайомлені:

М.О.Чертов

В.В.Біда

Є.С.Ганночка

Т.І.Олійник

Л.В.Горбань

Т.К.Кругла

Т.П.Макієва

Н.О.Семенська

Л.Д.Олександренко

Ю.І.Лютікова

Л.М.Глєбова

В.І.Пензев

Ю.В.Ярош

О.Б.Передерій

І.М.Міланіна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу Рокитненського нвк у 2015/2016 навчальному році

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Запорізький навчально-виховний комплекс «основа» з відділенням для...
Я. Новицького, 9, м. Запоріжжя, 69005, тел. 233-25-24, 34-01-04, факс 233-14-77, e-mail

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Навчальна гра – один із видів розвивальної діяльності креативної особистості»

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів»

Васильківський навчально-виховний комплекс №1 ім. М. М. Коцюбинського...
Біологія – наука, яка допомагає розв’язати безліч проблем, навіть глобальних. Однією з таких глобальних проблем є екологія

Україна русько-лозівський навчально-виховний комплекс
Головному управлінні юстиції у Харківській області 14. 06. 2012 за №42/1405, з метою створення належних умов для виявлення й підтримки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка