Пошук по сайту


Звіт про виконання районної програми розвитку освіти в Олександрійському районі на 2011-2015 рік Дошкільна освіта

Звіт про виконання районної програми розвитку освіти в Олександрійському районі на 2011-2015 рік Дошкільна освіта

Сторінка1/3
  1   2   3
Звіт про виконання районної програми розвитку освіти в Олександрійському районі на 2011-2015 рік
Дошкільна освіта

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісного нового освітнього процесу.

Організація дошкільної освіти в Олександрійському районі здійснюється відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р., Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", Програми розвитку освіти в Олександрійському районі на 2011-2015 роки, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Програми розвитку освіти в Олександрійському районі на 2011-2015 роки, розділу ІІ «Дошкільна освіта» відділом освіти райдержадміністрації спрямована робота на виконання намічених заходів. А саме:

- забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів;

- зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- організація роботи з педагогічними кадрами;

- підвищення навчально-виховного процесу;

- організація належного харчування та медичного обслуговування дітей.

Забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів

Збереження, розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

На виконання заходів даної програми у 2012 році проведена робота по збереженню та розширенню мережі закладів дошкільної освіти. А саме:

у 2012 р. розпочато виготовлення технічної документації на будівництво нового приміщення Новопразького дошкільного навчального закладу «Рукавичка», що надасть можливості додатково охопити 60 дітей дошкільною освітою та створити належні умови навчання та виховання.

Враховуючи запити батьків дітей дошкільного віку у січні 2012 року переведено дошкільну ланку Бутівського НВК із короткотривалого режиму роботи на повний, що дало можливість охопити дошкільним навчанням ще 8 чоловік та створити належні умови для отримання дошкільної освіти.

Із 01.09.2012року переведено дошкільну ланку Куколівського НВК із короткотривалого режиму роботи на повний, що дало можливість охопити дошкільним навчанням ще 10 чоловік.

Таким чином станом на 01.12.2012р. в районі створена мережа закладів дошкільної освіти на території кожної сільської, селищної ради. Загальна кількість дошкільних навчальних закладів становить 30 закладів, із них постійнодіючих – 29. Крім цього 6 дошкільних установ увійшли до складу навчально-виховних комплексів (Долинський НВК, Пролетарський НВК, Бутівський НВК, Комінтернівський НВК, Куколівський НВК, Недогарський ДНЗ). Одна дошкільна установа, Квітневський ДНЗ, тимчасово не працює у зв’язку із демографічною ситуацією. Поряд з тим, організовано підвіз 8 дітей дошкільного віку, що мешкають у с. Квітневе до Шарівського ДНЗ.

Охоплено різними формами дошкільної освіти 974 дітей, що становить 62% від загальної кількості дітей від 1 до 6 років, працює 46 груп.

Протягом останніх років перепрофілювання та безпідставного закриття дошкільних навчальних закладів у районі не зареєстровано. .
100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільним навчанням.

Згідно статистичних даних у районі зареєстровано 345 дитини старшого дошкільного віку. Різними формами дошкільної освіти охоплено 345 чол., що становить 100% від загальної кількості дітей п’ятирічного віку. З них 44 чол. відвідують 4 групи короткотривалого перебування дітей при Ясинуватському, Бандурівському ДНЗ та дошкільні підрозділи Долинського, Пролетарського НВК. 301 дитини п’ятирічного віку відвідують 25 постійно діючі дошкільні навальні заклади.

Створено банк даних дітей п’ятирічного віку що мешкають на території району та форми здобуття ними підготовки до навчання в школі.

Запровадження різних форм надання дошкільної освіти.

Для задоволення потреб населення у районі діють дошкільні заклади різних типів: 8 ясел-садків, 17 дитячих садків, 4 дитячих садків короткотривалого перебування дітей. Усі приміщення дошкільних навчальних закладів використовуються з метою надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

23 дошкільні установи працюють за повним режимом роботи (10-12 годин), 4 дошкільних установ (Бандурівський ДНЗ, Ясинуватський ДНЗ, дошкільні підрозділи Долинського, Пролетарського НВК) – за короткотривалим режимом роботи (4-години).

Показники охоплення дітей дошкільною освітою району поступово зростає з 41% у 2010 році, 51% у 2011р., 62% у 2012р.

Діти старшого й молодшого дошкільного віку, які з різних причин не в змозі відвідувати ДНЗ (діти – інваліди, діти що живуть у віддалених населених пунктах), охоплені соціально-педагогічним патронатом. З кожним роком кількість дітей охоплених даною формою дошкільної освіти зростає. У 2012р. охоплено соціально-педагогічним патронатом 46 дітей 4-5 річного віку.

Відкриття додаткових вікових та різновікових груп.

У березні 2012р. відкрито додаткову третю групу на базі Головківського ДНЗ, що надало можливості додатково залучити до дошкільної освіти 12 чол. (рішення сесії Головківської сільської ради № 87 від 16.09.2011р).

Попит на заклади дошкільної освіти у районі зростає все більше і більше. Так як спостерігається дещо вищий рівень успішності та обізнаності дітей-дошкільнят які відвідують дошкільні заклади району. Якщо на початок навчального року дошкільні навчальні заклади відвідувало 974 вихованців, то до кінця 2012 року їх кількість збільшиться до 1000 чоловік. Наразі черга на влаштування дітей до ДНЗ відсутня

Здійснення обліку дітей дошкільного віку по кожному населеному пункту.

Створено банк дітей від 0до 6 років по кожному населеному пункту Олександрійського району, який щорічно обновлюється.

Станом на 01.12.2012р. в Олександрійському районі налічується 2275 дітей від 0 до 6 років. Демографічна ситуація щороку зростає (на 200-300 чол.)

Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Інвентаризація приміщень ДНЗ, дитячих меблів, іграшок, спортивного обладнання у кожному закладі.

Відповідно до наказу відділу освіти №270 від 28.09.2012р по дошкільним установам району проведено інвентаризацію приміщень, дитячих меблів, іграшок та іншого обладнання. Відповідно до наказу відділу освіти № 362 від 06.12.2011р. «Про проведення моніторингу стану наявного технологічного обладнання харчоблоків дошкільних навчальних закладів», здійснено інвентаризацію наявного технологічного обладнання харчоблоків. Інвентаризація здійснюється власниками дошкільних установ сільськими, селищними радами.

Реконструкція, поточні та капітальні ремонти водопровідно – каналізаційних систем, систем опалення та приміщень ДНЗ,

Завдяки підтримці голів сільських, селищних рад, залученню благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, спонсорської допомоги підприємств та організацій здійснено поточні ремонти приміщень дошкільних установ, поліпшення не лише матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти району, а й вирішення питання щодо упорядкування інтер’єрів приміщень дошкільного навчального закладу району.

На виконання даної програми протягом 2012 року здійснені ремонтні роботи на загальну суму 1148,1 тис. грн. А саме:

поточний ремонт приміщення, ремонтні роботи внутрішнього сан вузла та придбання обладнання в Добронадіївському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 35,0 тис. грн. (25,0 – місцевого бюджету, 10,0 – позабюджетний бюджет);

поточний ремонт приміщення Косівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 10,0 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення Недогарського дошкільного навчального закладу на загальну суму 15,0 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення Олександрівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 45,0 тис. грн.;

поточний ремонт та придбання обладнання у Протопопівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 35,9 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення та придбання обладнання у Ізмайлівському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 13,5 тис. грн.;

поточний ремонт та придбання обладнання Червонокам'янського дошкільного навчального закладу на загальну суму 68,4 тис. грн.;

поточний ремонт та придбання обладнання Шарівського дошкільного на загальну суму 10,0 тис. грн.;

поточний ремонт нового приміщення Щасливського дошкільного навчального закладу (с. Щасливе, вул. Леніна 15-а) на загальну суму 71,7 тис. грн.;

поточний ремонт другої групи Войнівського дошкільного на загальну суму 16,0 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення Головківського дошкільного навчального закладу на загальну суму 15,0 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення Михайлівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 146,7 тис. грн. (11,7 – місцевого бюджету, 135,0 – позабюджетний бюджет);

поточний ремонт та придбання обладнання у Березівському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 4,0 тис. грн.;

поточний ремонт приміщення в Приютівському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 99,9 тис. грн.;

заміна віконних блоків у Войнівському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 20,0 тис. грн.;

заміна віконних блоків у Косівському дошкільному навчальному закладі на загальну суму 10,0 тис. грн.;

обладнання дитячого майданчика у Головківському дошкільному на загальну суму 54,0 тис. грн.;

обладнання дитячих майданчиків у Протопопівському та Березівському дошкільних навчальних закладах на загальну суму 10,0 тис. грн.;

обладнання дитячих майданчиків у Лікарівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 27,0 тис. грн.;

обладнання дитячого майданчика для Шарівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 62,0 тис. грн. (25,0 – місцевого бюджету, 37,0 – позабюджетний бюджет);

облаштування дитячого майданчика у Войнівському дошкільному навчальному закладна загальну суму 54,0 тис. грн.;

будівництво тіньового павільйону Попельнастівського дошкільного навчального закладу на загальну суму 15,0 тис. грн.;

внутрішній ремонт групового осередку Бандурівського дошкільного навчального заклад на загальну суму 10,0 тис. грн.;

виготовлення ПКД та будівництво Новопразького дошкільного навчального закладу на загальну суму 300,0 тис. грн. (80,0 тис.грн. – місцевого бюджету, 220,0 тис. грн. – позабюджетний бюджет).

Забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою.

Відбувається поступове забезпечення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою. На сьогоднішній день 10 дошкільних установ мають комп’ютерну техніку (у 2011р придбано у 6 ДНЗ, у 2012р – у 4 ДНЗ), що становить 34% від потреби: Косівський, Червонокям’янський, Протопопівський, Андріївський, Попельнастівський, Березівський, Ізмайлівський, Головківський, Новопразький №1, Лікарівський ДНЗ, що покращує здійснення навчально - виховного процесу з дітьми, надає можливість вести обов’язкову ділову документацію належним чином.

Придбання спортивного обладнання, виносних басейнів для ДНЗ.

У 2012р. придбані хлюпальні басейни (плескалки) для загартування дітей влітку у Войнівському, Головківському, Косівському ДНЗ. Станом на 01.12.2012р. 8 дошкільних установ забезпечені виносними басейнами: Шарівський, Войнівський, Олександрівський, Червонокам’янський, Попельнастівський, Андріївський, Головківський, Косівський ДНЗ.

Поновлено іграшки, спортивне обладнання для 8 ДНЗ району. А саме: для Войнівського, Ізмайлівського, Андріївського, Попельнастівського, Головківського, Щасливського, Улянівського, Добронадіївського ДНЗ.

Забезпечення ДНЗ технологічним обладнанням для харчоблоків пралень.

З метою створення належних умов для організації харчування у 2012 році оновлено технологічне обладнання та посуд на харчоблоках 9 ДНЗ на загальну суму 21,1 тис. грн., а саме: Олександрівський ДНЗ - холодильне обладнання (1,2 грн.); Ізмайлівський ДНЗ – електроплита (1,9 грн.); Новопразький ДНЗ №1, №2 - холодильне обладнання, посуд (1,7 тис.грн.); Шарівський ДНЗ - посуд, ваги, електроплита (6,2 тис.грн.); Щасливський ДНЗ – посуд, ваги (0,5 тис.грн.); Войнівський ДНЗ – посуд (1,6 тис. грн); Головківський ДНЗ - електроплита (2,5 тис. грн.)., Приютівський ДНЗ - електроплита (3,0 тис. грн.); Березівський ДНЗ – кухонна витяжка, водонагрівач (2,5 тис. грн.).

Заміна вікон на металопластикові склопакети у приміщеннях ДНЗ.

Здійснено заміну старих вікон на сучасні металопластикові у 7 ДНЗ (95 шт.) на загальну суму 243,2 тис. грн. (Олександрівський, Червонокам’янський, Косівський, Новопразький, Войнівський, Щасливський, Березівський ДНЗ).

Реконструкція та ремонт ігрових, спортивних майданчиків.

У 2012р. поновлено ігрове обладнання у 6 ДНЗ району (Лікарівському, Войнівському, Головківському, Шарівському, Бандурівському, Щасливькому ДНЗ, дошкільному підрозділі Бутівського НВК).

Станом на 01.12.2012р. по 10 дошкільних установах району оновлено ігрове обладнання на ігрових майданчиках, що становить 34 % від потреби.

Організація роботи з педагогічними кадрами

Створення соціально-психологічної служби у ДНЗ. Станом на 01.12.2012р. лише 4 ДНЗ (14%) мають в штатах дошкільних установ посади психологів. Це: дошкільні підрозділи Комінтернівського та Бутівського НВК, Приютівський, Протопопівський ДНЗ.

Залучення до навчання у вищі навчальні заклади працівників ДНЗ.

Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку здійснюють 95 педагогічних працівників, з  них мають вищу освіту 36 чол. (38%), базову вищу освіту (бакалавр) – 4 чол. (4%), середню спеціальну - 55 чол. (58%). Адміністрація дошкільних закладів, власники дошкільних установ приділяють увагу подальшому навчанню та підвищенню професійної майстерності педагогів. Так у 2012 р. до вищих навчальних закладів вступило 4 педпрацівників, ще 11 продовжують навчатися, 5 завідувачів дошкільних установ здобувають вищу фахову освіту.

Введення в штати закладів дошкільної освіти посади медичних сестер.

У 2012 році по 4 ДНЗ району введені ставки медичних сестер. А саме: Головківський, Олександрівський, Улянівський, Шарівський ДНЗ (вакансія). На сьогоднішній день лише 8 ДНЗ (28%) – мають посади медичних сестер (Головківський, Червонокам’янський, Олександрівський, Новопразький №1, Улянівський, Приютівський, Попельнастівський, Шарівський (вакансія) ДНЗ).

Підвищення навчально-виховного процесу

Проведення державної атестації ДНЗ. Розроблений перспективний план проведення атестації ДНЗ на 10 років (наказ по відділу освіти райдержадміністрації від 12.09.2008 року № 239). Атестація закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно даного плану, а саме: у 2012 р. проведено атестацію Новопразького ДНЗ «Рукавичка», дошкільного підрозділу Пролетарського НВК. Розроблений перспективний план здійснення комплексних та тематичних перевірок ДНЗ. Відповідно до нього у 2012 н.р. здійснено тематичні перевірки щодо організація харчування у дошкільних навчальних закладах району, охоплення дітей 5-річного віку різними формами підготовки до навчання в школі.

Проведення районних конкурсів. З метою виявлення кращого досвіду роботи окремих педагогів дошкільних навчальних закладів, починаючи з 2006 року в районі запроваджено конкурс «Вихователь року», з метою виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільних навчальних закладів району із 2007 року запроваджено конкурс «Дошкільня року».

Із 2011 р. започатковано конкурс «Кращий дошкільний навчальний заклад району», переможець визначається під час серпневих перевірок готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному році.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Питання про хід виконання районної програми «Вчитель», затвердженої...
Питання про хід виконання районної програми «Вчитель», затвердженої рішенням сесії Теребовлянської районної ради від 15. 08. 2002...

Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану...
Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану розвитку закладу за 2013-2014 н р та завдання на 2014 – 2015...

Березанської районної ради наказ 28. 12. 2012 р. Березанка №205
Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік перевірено виконання управлінських рішень, наказів директора школи...

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Звіт директора Гонтів`ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Законів України «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку...

Робоча навчальна програма організація дослідно-експериментальної...
Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей в природі – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. –...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

2. Закону України «Про освіту»
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області з українською мовою навчання на 2011-2012 навчальний...

Наказ
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...

Програма соціально-економічного розвитку міста на 2011-2015 роки
Програма розчищення І впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2011-2015 рокиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка