Пошук по сайту


План роботи закладу

План роботи закладу

Сторінка1/34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ №20 – ДИТЯЧИЙ ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР «СУЗІР’Я» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»ПЛАН

РОБОТИ ЗАКЛАДУ

НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

Ради НВО №20

(протокол від 02.09.2014 року №4)


Зміст

Найменування розділів

Сторінки
Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту

4

І

Характеристика навчального закладу

6

ІІ

Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі та завдання, що забезпечують реалізацію права, на освіту на новий навчальний рік

8

ІІІ

Організація навчально-виховного процесу

77

ІV

Забезпечення діяльності учасників навчально-виховного процесу

134

V

Реалізація норм і положень Державного стандарту загальної середньої освіти

147

VI

Управління навчальним закладом

149

VІІ

Науково-методичне забезпечення

155

VІІІ

Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база

164

ІХ

Міжнародне та регіональне співробітництво

165


Вступ.

Законодавство України про загальну середню освіту.
Педагогічний колектив комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та керується:

Законами України:

 • «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ(із змінами);

 • «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV(із змінами);

 • «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р.№1841-ІІІ;

 • «Про мови» від 28.10.1989 р. №8312-11;

 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV;

 • Національною доктриною розвитку освіти.

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VІІІ(із змінами)

Указами Президента України:

 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.

Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

 • «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778;

 • «Положення про спеціальну загальноосвітню школу(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 15.09.2008 р. №852;

 • «Положення про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 р. №646;

 • «Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001р. №433(із змінами);

 • «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

Наказами Міністерства освіти і науки України

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

- Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2000 № 240;

- «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

- «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

- «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» 22.09.2011 № 1099;

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

- «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

- «Про затвердження типових штатних нормативів ЗНЗ» від 06.12.2010 №1205;

- «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу МОН молоді та спорту від 10.06.2011 р. №572»; від 16.04.2014р. №460;

- «Про внесення змін до наказу МОН молоді та спорту від 03.04.2012 р. №409» від 17.05.2013р. №551;

- «Про внесення змін до наказу МОН від 27.08.2010 р. №834» від 29.05.2014р. №657;

- «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» від 04.08.2014р. №895;

- «Про підготовку та організований початок 2014/2015 навчального року» від 30.07.2014 р. №891.

Листами Міністерства освіти і науки України

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року» від 11.06.2014 р. №1/9-303;

«Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» від 01.07.2014 № 1/9-343.

Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

І. Характеристика навчального закладу
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» введено в дію в 1986 році.

Місцезнаходження закладу: 25002 м.Кіровоград, проспект Перемоги, 16

Будова закладу: типова, 3 поверхи.

Тип закладу: навчально-виховне об’єднання: загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дитячий юнацький центр.

Тип місцевості: міська.

Відомча належність: Міністерство освіти і науки України.

Форма власності: комунальна.

Види діяльності: 80.21.2 Повна загальна середня освіта

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія АОО №077115

Свідоцтво про атестацію: Серія ЗД №120588.

Концепція закладу освіти визначається умовами життя та основними завданнями, які стоять перед сучасним суспільством та особистістю, існуючими уявленнями про життєдіяльність сучасної людини і необхідним для цього духовними та матеріальним потенціалом; сьогоднішнім станом і реальними можливостями всієї системи освіти в Україні і нашого суспільства в цілому. Основні завдання діяльності закладу полягають в забезпеченні реалізації права громадянина на загальну середню освіту, отриманні освіти понад державний освітній мінімум.

Наш заклад працює на майбутнє, а отже, зорієнтований на розвиток особистості. Ось чому пріоритет вільного розвитку особи, як принцип сучасної освітньої політики, - це основний дидактичний принцип нашого навчального закладу. Навчання і виховання - рівнозначні елементи одного процесу освіти, в результаті якого ми ставимо собі за мету сформувати образ „Я - людина" зі своїми поглядами на себе, оточення, зі своїм ставлення до світу. А це немало залежить від іміджу навчального закладу, який повинен мати сучасний вигляд. Сучасна школа - це школа, яка відповідає запитам часу.

У демократичному суспільстві на початку XXI століття вимогам часу відповідає школа, для якої характерні:

 • спрямованість на розвиток самосвідомості особистості як інструменту перетворення дійсності, оволодіння нею прийомами самосвідомості і самовдосконалення;

 • перехід школи від режиму функціонування до режиму розвитку;

 • глибока і широка диференціація змісту навчання.

Отже, концептуальна модель та стратегія розвитку НВО базується на таких основних принципах сучасної школи як диференціація, індивідуалізація, гуманізація навчальної роботи з учнями, залучення їх до науково-дослідницької діяльності. Крім того, в умовах інтенсивного оновлення інформації як провідної тенденції НТР актуальним є перетворення школи в систему, що постійно розвивається.

НВО має на меті дати підвищену підготовку обдарованій молоді, здатній досягти значних успіхів у майбутній професії. А тому надзвичайно актуальною для нашого навчального закладу залишається проблема педагогічної підтримки здібних дітей, розкриття творчого потенціалу старшокласників.

Навчально-виховний процес відбувався за п’ятиденним робочим тижнем в одну зміну, початок занять о 8.00, закінчення 7 уроку – о 14.20.

Тривалість уроків: 1 класи – 35 хвилин;

2 – 4 класи – 40 хвилин;

5-11 класи – 45 хвилин.

Протягом навчального року в закладі діяли шість груп продовженого дня для учнів 1-4 класів та ГПД для учнів 6В класу(інтенсивної педагогічної корекції), в яких налічувалося 212 вихованці. Адміністрацією закладу були створені належні умови для організації якісної роботи ГПД: класні кімнати, якісне раціональне харчування, гурткова робота та інше. Режим роботи груп відповідав санітарно-гігієнічним вимогам, умовам діяльності закладу та віковим особливостям учнів.

ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік.

Пріоритетні цілі та завдання, що забезпечують реалізацію права, на освіту на новий навчальний рік
Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початку 2013-2014 навчального року в закладі було відкрито 30 класів, із них 1-4х – 13 класів, 5-9х – 15 класів, 10-11х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2013 року загальна кількість учнів становила 782 із них 399 дівчат та 383 хлопець. Середня наповнюваність учнів у класах складала 26 чоловік, що майже так, як було в попередньому навчальному році. Протягом навчального року із закладу прибуло 18 учнів, вибуло 35 учнів: продовжили навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста – 20 учнів, вибули в зв’язку з переїздом батьків в межах області – 4 учнів, за межі області – 10, продовжили навчання в закладах І-ІІ рівня акредитації – 1 учнів.


Шкільна мережа

2010/2011

навч. рік

2011/2012

навч. рік

2012/2013

навч. рік

2013/2014

навч. рік

Кількість класів та учнів на початок / кінець навчального року

30 класів

724/715

30 класів

776/759

30 класів

768/750

30 класів

782/765

Середня наповнюваність

27

26

26

26

Охоплення профільним навчанням

1/20 учнів

1/20 учнів

0 учнів

0 учнів

Організація індивідуального навчання

0 учнів

1 учень

5 учнів

3 учні


У 2013/2014 навчальному році 3 учнів закладу здобували освіту за індивідуальною формою навчання:

в школі І ступеня – Горбенко Максим (3Б клас);

в школі ІІ ступеня – Кодема Максим (6В клас);

в школі ІІІ ступеня – Крамаренко Аліна (10 клас).

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів вчителі-предметними розробили календарно-тематичне планування з кожного предмета відповідно до навчальних програм. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором закладу.

Учні індивідуальної форми навчання

з/п

П.І.Б.

Клас

Термін навчання

Наказ по закладу

1.

Горбенко Максим

3-Б

09.09.13 - 30.05.14

№ 286 від 30.08.13

2.

Кодема Максим

6-В

09.09.13 - 30.05.14

№ 288 від 30.08.13

3.

Крамаренко Аліна

10

09.09.13 - 30.05.14

№ 287 від 30.08.13

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад був затверджений директором школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання ЗНЗ. Класні керівники Щорба Ю.В.,

Горобець О.В., Осаулець Л.В. підтримували тісний зв’язок з опікунами, оформляли відповідну документацію.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6, 18 Закону України «Про середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 20.08.2009 №319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження» №77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. На території обслуговування НВО №20 усього таких дітей – 749. З них навчаються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти – 674. В тому числі у ЗНЗ усіх ступенів – 630, у професійно-технічних навчальних закладах – 14, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 30. Навчаються в нашому навчальному закладі – 305 учнів, що становить 41% від загальної кількості дітей шкільного віку. Усі діти до 18 років охоплені навчанням.


Кількість дітей за територією обслуговування в 2009-2010 н.р.

693

Кількість дітей за територією обслуговування в 2010-2011 н.р.

690

Кількість дітей за територією обслуговування в 2011-2012 н.р.

769

Кількість дітей за територією обслуговування в 2012-2013 н.р

750

Кількість дітей за територією обслуговування в 2013-2014 н.р

749


Усі випускники 2013/2014 навчального року продовжують навчання та працюють, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:


Клас

Навчальний рік

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

2009/2010

103

45

28

29

0

0

11 клас

62

-

8

16

35

3

9 клас

2011/2012

70

35

13

19

0

3

11 клас

35

-

16

2

13

4

9 клас

2012/2013

56

28

13

15

0

0

11 клас

35

-

0

9

26

0

9 клас

2013/2014

77

42

15

20

0

0

11 клас

29

-

4

7

16

2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Модуль Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...

Скадовська районна державна адміністрація
Затвердити План розвитку опорного навчального закладу Лазурненської загальноосвітньої школи (додаток 1)

План роботи Березанської зош І ііі ступенів Березанської районної...
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області опорного районного закладу з проблеми : «Впровадження...

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка