Пошук по сайту


2. Закону України «Про освіту»

2. Закону України «Про освіту»

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Березанської ЗОШ І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області з українською мовою навчання на 2011-2012 навчальний рік ( 5 – денний робочий тиждень)
І. Загальні положення.

В Березанській школі І-ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області налічується 20 класів, в них навчається – учнів.

З метою реалізації моделі школи : «Школа розвитку успішної особистості» та Концепції профільного навчання (допрофільна та профільна підготовка) Березанська ЗОШ І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області здійснює свою освітню діяльність та розробку робочого н7авчального плану згідно з нормативними документами:

1. Національної доктрини розвитку освіти.

2. Закону України «Про освіту».

3. Закону України «Про загальну середню освіту».

4. Концепції профільного навчання в старшій школі.

5. Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації

сільських шкіл.

6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

7. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної

середньої освіти.

8.. Положення про Раду загальноосвітнього навчального закладу.

9. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

10. Статуту комунального закладу освіти «Березанська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області»

11. Положення про піклувальну раду комунального закладу освіти «Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області».

12. Положення про шкільне методичне об'єднання вчителів.

13. Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-325 від 29.04.2011 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік».

14. Наказу Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року «Про

затвердження нормативів наповненості груп, класів загальноосвітніх шкіл та порядку

поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Робочі навчальні плани Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складено згідно наказу МОН України №1/9-325 від 29.04.2011 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік.»:

-    для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682; (додаток №1)
-    для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; (додаток №2)
-    для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;( 11 клас- додаток №2, 10 клас- додатки№9,10)

- для індивідуального навчання згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальтних закладах(зі змінами, внесеними згідно Наказу МОН України №432 від 19.05.2008) п
ІІ.Особливості викладання окремих предметів. Реалізація варіативної складової навчальних планів.

Початкова школа:

З метою формування у дітей високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, введено вивчення у 1-х класах спеціального курсу "Основи християнської етики" – по 1 годині на тиждень (34 год. на рік) . Автор :Жуковський М.А.

З метою ознайомлення учнів із законами і формами мислення, розвитку у них мисленнєвих якостей та здатності виконувати мисленнєві операції в варіативну частину навчального плану вводиться для 2-4 класів Спецкурс « Логіка»- по 1 годині на тиждень. Автор:МитникО.Я.(К.Початкова школа,2006,2007)

З метою знайомства з кращими надбаннями народів світу, вдосконалення навички читання та аналізу літературних творів, формування інтересу до образного художнього слова, розвитку інтелекту і творчіх здібностей учнів . введено з 2-4 клас спецкурсу «Зарубіжна література» по 1 годині на тиждень. Автор Мовчун А.І.

З метою якісної підготовки учнів 4-х класів до ДПАта свдомого опанування навчального матеріалу з основних навчальних предметів надаються додаткові години за рахунок варіативної складової:  математика - по 0,5 год.  у 4А і у 4Б класах та українська мова – по 0,5 год. у 4А та 4Б класах.

Варіативна  складова  навчального  плану  1-4 класів  використана  для розвитку індивідуальних  особливостей   учнів,   їх творчих здібностей   та за   бажанням   батьків.

Під час проведення навчальної практики введено спецкурс: « Права дитини» 12 годин на тиждень .Автор:Мовчун А.І.

Основна школа:

З  метою  збереження  і  зміцнення   здоров’я,   реалізації моделі школи збільшено годин фізичної культури (  по  0,5 годин) з варіативної складової у 5-6 класах.
Години варіативної складової передбачено на курси за вибором :

8 клас:

З метою сприяння розвитку пізнавально інтересу до вивчення фізики, усвідомленому вибору подальшої освіти та сфери майбутньої професії вводиться курс за вибором: «Деякі питання з історії механіки» - 0,5 год.Автор :Ліскович О.В.

З метою сприяння прищепленню учням любові до рідної землі, створення підгрунтя для того, щоб учень орієнтувався на географічну освіту вводиться курс за вибором «Рідний край»-0,5 год.

9 клас:

З метою сприяння прищепленню учням любові до рідної землі, створення підгрунтя для того, щоб учень орієнтувався на географічну освіту вводиться курс за вибором «Рідний край»-0,5 год.

З метою підготовки учнів до ДПА вводиться курс за вибором «Геометричний практикум» - 17 годин на рік, 0,5 годин на тиждень

Під час проведення навчальної практики введено спецкурси:

Розв’язування текстових задач

34

Заболотня Л.Ю.

Розв’язування текстових задач

34

Заболотня Л.Ю.

« Чарівний пензлик»

34

Авторська програма Винокурова Т.К.


Старша школа:

З метою забезпечення профільного навчання у 10 класі здійснюється внутрікласна профілізація за такими напрямами : філологічний ( профіль українсьська філологія) та технологічний ( інформаційно-технологічний профіль)

Години варіативної складової передбачено на курси за вибором :

10 клас:

«Раціональні функції» - 1 година на тиждень. Автор: Кравченко Н.Д.

«Стилістика сучасної української мови.»- 1 година на тиждень.Автори: Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.

З метою забезпечення виконання навчальної програми «Оператор комп'ютерного набору» для 10 класу інформаційно-технологічного профілю під час навчальної практики введено спецкурси: « Охорона праці» та «Основи діловодства», «Англійська мова: перші кроки та для філологічного профілю – «На стажування до англомовних країн»

11 клас:

Курси за вибором:

З метою надання можливості учням краще зрозуміти й усвідомити проблеми української історії впродовж тисячоліття , підготовки до ЗНО продовжити вивчення курсу «Визначні постаті України», розпочатому під час навчальної практики у 2010-2011 н.р. - 1 година на тиждень.

З метою професійної спеціалізації учнів, враховуючи інтереси учнів, здібності та життєві плани вводиться курс «Основи споживчих знань»- 1 година на тиждень ( МОН України.Навчально-методичний посібник для навчальних закладів. Розроблено за підтримки спільного проекту європейського союзу та програми розвитку ООН. «Спільнота споживачив та громадських обєднань»)
ІІІ. Особливості організації навчального процесу.

1.Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
2.Канікули для учнів проводяться:
• осінні - з 24 по 30 жовтня;
• зимові - з 26 грудня по 10 січня;
• весняні - з 26 по 1 квітня;
• літні - з дня закінчення навчального року по 31 серпня.

3. Навчальні заняття завершуються:
• у 1-8-х, 10-х класах – 25 травня;
• у 9-х класах – 14 травня;
• в 11-х класах – 3 травня.
1.5. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 та проводиться протягом 2011/2012 навчального року.
1.6. Державна підсумкова атестація проводиться:
• у 4-х класах з 11 по 18 травня із української мови та читання, (мови навчання), математики;
• у 9-х класах з 15 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, англійської мови

• у 11-ому класі з 4 по 11 травня із української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...

Узгоджено
Справжня посадова інструкція розроблена на підставі Закону України "Про освіту", Закону України про охорону праці, "Положення про...

Наказ
Відповідно до Положення про районний методичний кабінет, з метою виконання Конституції України ( 254к/96-вр ), Закону України «Про...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Наказ
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка