Пошук по сайту


Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи,

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи,

Сторінка1/3
  1   2   3
«Презентація діяльності

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Дніпропетровської міської ради» за період 2012-2015 р.р.
Виступ директора НВК№57 Кордіної Т.І.

Дата проведення – 14 квітня 2015 року

Час проведення – 14.30

Місце проведення – актова зала гімназії
Шановні члени комісії,

шановні колеги,

представники батьківської громади!
Дозвольте мені сьогодні ознайомити Вас з основними аспектами діяльності навчального закладу та презентувати кращі педагогічні здобутки гімназії за останні три роки. Готуючись до публічної презентації, адміністрацією навчального закладу був проведений ретельний аналіз освітніх показників роботи гімназії протягом трьох останніх років. З аналітичними цифровими показниками Ви будете мати змогу ознайомитись на слайдах моєї презентації, а також всі матеріали будуть розміщені на офіційному сайті навчального закладу.

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія» Дніпропетровської міської ради, розпочав свою діяльність 01 вересня 1975 р. як СШ№57, на базі якої створена гімназія №57 . З 01 січня 2006 р. наказом Управління народної освіти Дніпропетровської державної адміністрації №507 «Про відкриття навчальних закладів нового типу» гімназія отримала статус комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня –гімназія».

Навчальний заклад перебуває у міській комунальній власності, підпорядковується управлінню освіти і науки Дніпропетровської міської ради, знаходиться на балансі відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

Керівництво школою – складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль усього педагогічного колективу й управлінського персоналу. Цю роботу здійснює команда однодумців - директор школи, три заступника з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи.

Ефективність діяльності закладу певною мірю залежить від своєчасності прийняття й реалізації управлінських рішень. Основою управлінських рішень, що приймаються у закладі, є правові, педагогічні та психологічні норми.

Адміністрацією школи напрацьована певна система контролю за виконанням планів роботи, в яких визначається форма узагальнення результатів контролю різних видів діяльності. Усі матеріали, отримані під час здійснення внутрішньошкільного контролю, висвітлюються, обговорюються на виробничих нарадах, нарадах при директорі, засіданнях ради школи.

Директор школи, заступники директора, що згідно з посадовими інструкціями здійснюють керівництво за тим чи іншим напрямком в організації навчально-виховного процесу, мають «Книгу обліку наслідків внутрішньо шкільного контролю».

У школі розроблено циклограму контролю за виконанням основних нормативних документів, перевірки питань з основної діяльності, підготовкою наказів з основної діяльності закладу та виховної роботи.

Вся обов’язкова ділова документація в загальноосвітньому навчальному закладі ведеться відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків, державною мовою і зберігається у спеціально виділених місцях, де сторонні особи не мають доступу, а саме:

  • планування навчально – виховної роботи закладу освіти;

  • документація особового складу і навчально – педагогічна;

  • фінансово – господарська документація.

Щорічно у травні та вересні поточного навчального року на загальношкільній конференції директор школи звітує перед педагогічною та батьківською громадськістю про підсумки роботи закладу за звітний період, наголошуючи на питаннях, пов’язаних з якісним рівнем організації навчально-виховного процесу, належними умовами для розвитку й виховання учнів, особистим внеском у розвиток закладу в межах освітнього простору.

Важливою ланкою роботи навчального закладу є створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних умов навчання учнів. Навчальний заклад розміщено в окремій будівлі. Територія школи має упорядкований естетичний вигляд. В 2014 році НВК №57 брав участь в обласному конкурсі "Школа-мій рідний дім", де посів I місце.

Технічні показники приміщень закладу (температура, світловий режим, санітарно-гігієнічний стан) дозволяють вести навчально-виховний процес у безпечному для здоров'я учнів режимі, санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, шкільної їдальні задовільний, відповідає державним санітарним нормам облаштування й утримання учнів ЗНЗ. Адміністрацією, класними керівниками щорічно проводиться контрольний огляд навчальних кабінетів.

На початок кожного навчального року оформляється акт готовності до роботи у новому навчальному році. На серпневих засіданнях педагогічної ради затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку. Посадові обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки, охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлюються й затверджуються наказами по навчальному закладу у відповідний термін.

Щорічно проводиться частковий ремонт мережі постачання холодної, гарячої води, здійснюються необхідні заходи випробування та продувки системи опалення, щодо вимірювання опору заземленої мережі і опору ізоляції освітлювальної і силової електромережі. Системи водопостачання, каналізації та опалення знаходяться в задовільному стані, що засвідчують акти та паспорти готовності школи до нового навчального року та опалювального сезону.

У минулому році виконано капітальний ремонт у приміщеннях шкільної їдальні. Повністю замінений кахлі на стінах та підлозі, електропроводка, сантехніка, труби холодного та гарячого водопостачання. Поточні ремонти проводяться щорічно при допомозі членів батьківської громадськості, спонсорів.

Класні кімнати, коридори, кабінети, рекреації знаходяться у відмінному стані, мають гарний естетичний вигляд. У школі велика кількість декоративних кімнатних рослин. Спортивні майданчики використовуються під час перервного відпочинку та роботи ГПД.

Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення дозволяють здійснювати начально-виховний процес на високому рівні. Усі учні 1-11-х класів навчаються в одну зміну. Начально-виховний процес відбувається за кабінетною системою. Заклад має актову залу, бібліотеку, методичний кабінет, кабінет соціально-психологічної служби, медичний кабінет, кабінет директора, заступників директора, гардероб, спортивних зали, роздягальні у спортивному залі, їдальню, яка розрахована на 250 посадкових місць.

Загальна площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить 2145,9 м2, спортивних залів 489 м2, отже, забезпеченість навчального закладу необхідними навчальними площами становить 100 %. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, завдяки чому підвищується рівень організаційних умов, які сприяють навчанню та розвитку учнів школи.

Навчальний заклад має потужний навчально-виховний комплекс, до складу якого входять 41 навчальний кабінет, що дає змогу забезпечити виконання інваріантної складової робочих навчальних планів у повному обсязі. Кожен навчальний кабінет має паспорт та відповідає вимогам ДСанПіН і Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Естетичне оформлення приміщення навчального закладу здійснено відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та витримано в єдиному стилі. Загальний стан будівлі та приміщень перебуває на високому та достатньому рівні. Навчальні кабінети забезпечені ростовими меблями на 100%, сучасною комп’ютерною технікою, електронними та мультимедійними засобами навчання, 38 навчальних кабінетів оснащені технічними засобами інтерактивні дошки, проектори, комплекси комп'ютер + телевізор. Усе це створює сучасні умови для повноцінного викладання навчальних дисциплін.

На першому поверсі навчального закладу знаходиться кабінет директора та приймальня. Їх зручне розташування сприяє вільному спілкуванню учнів, батьків, громадськості з директором закладу.

Для обміну думками, ознайомленням з педагогічними новинами, розпорядчими документами на другому поверсі будівлі обладнано науково-методичний центр, де для педагогів розміщена необхідна інформація, яка дозволяє внести корективи щодо ефективної організації навчально-виховного процесу, провести, при потребі, якісну заміну уроків.

Організація урочної та позаурочної діяльності з фізичної культури та спорту забезпечена функціонуванням трьох спортивних залів, які обладнані необхідним інвентарем, тренажерами та іншим спортивним спорядженням, які знаходяться в належному для використання стані, що дає можливість одночасно проводити уроки в початкових, середніх та старших класах в обсязі три уроки на тиждень.

Біля школи розташовано обладнаний стадіон для проведення занять із фізичної культури, підготовки шкільної команди до участі у різноманітних змаганнях, спортивних конкурсах, турнірах та для відпочинку учнів під час перерв та роботи ГПД.

Для забезпечення належних умов викладання трудового навчання, поєднання теоретичних знань із практичними навичками у школі функціонують дві майстерні для дівчат та хлопців.

У навчальному закладі створено один з найкращих в районі медичних кабінетів загальна площа якого становить 33,6 м2 . Є кімната для амбулаторного прийому учнів, надання першої домедичної допомоги та окрема кімната для проведення профілактичних щеплень. Медичний кабінет повністю укомплектований всім необхідним обладнанням. Є інгалятор, таблиця Рокко, мішок Амбу, пирометр, динамометр.

З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання учнів ЗНЗ у школі наявні діючі внутрішні туалети на кожному поверсі окремо для молодшої та старшої школи. Туалети окремі для хлопчиків та дівчаток. У разі відсутності гарячого водопостачання в туалетах в наявності водообігрівачі.

На сходах, біля вхідних дверей, у разі потреби встановлюється пандус відповідно до технічних вимог.

Педагогічний та батьківський колективи докладають необхідних зусиль та сприяють розвиткові навчального закладу, укріпленню його матеріально-технічної бази.

У навчальному закладі обладнано три кабінети інформатики, у складі яких 44 комп’ютера, з них 41 – учнівські, 3 – робочих комп’ютера учителя.

Всього у навчальному процесі використовується 169 комп'ютерів, що становить 93 % від загальної кількості, тобто в розрахунку це становить 5 учнів на один комп'ютер. В управлінській діяльності закладу використовуються 12 комп'ютерів, це становить 7 % від загальної кількості. Вказана комп’ютерна техніка була придбана за спонсорські кошти.

Навчально-комп'ютерний комплекс закладу паспортизований відповідно до вимог ДСанПіН. 100 % комп'ютерів мають ліцензійне програмне забезпечення.

У навчальному закладі комп'ютери трьох кабінетів інформатики об'єднані в локальну мережу. Крім того, усі кабінети навчального закладу мають доступ до Інтернету швидкістю 100 Мб, провайдер ООО "Телемост".

Три класи початкової школи, які працюють у проекті "Один учень-один ком’ютер", та актова зала мають Wi-Fi під’єднання. На виконання Закону України «Про захист суспільної моралі», вжиті заходи щодо недопущення розміщення інформації, що становить загрозу фізичному й інтелектуальному розвитку та морально-психологічному стану дітей під час роботи в мережі Інтернет.

Для налагодження зворотного зв’язку з учнівським та батьківським колективом у жовтні 2011 року на платформі порталу "Класна оцінка" була створена Web-сторінка НВК №57. Адреса Web-сторінки – http://school57.dnepredu.com. Заклад представлений в єдиній освітній інформаційній мережі на сайті https://dp.isuo.org/schools/view/id/3473

На нашому сайті розміщена загальна інформація про навчальний заклад, висвітлюється інформація про події, які відбуваються , інформація для батьків, корисні посилання тощо. З метою створення єдиного інформаційного освітнього простору навчальний заклад увійшов до другого етапу проекту “Відкритий світ”.

Для забезпечення інформаційної підтримки учнів та педагогів у закладі функціонує бібліотека, яка здійснює культурно-просвітницьке та систематизаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Крім того, наша бібліотека відкриває для читачів світ книги, цінність читання для здобуття знань і виховання високоморальних особистостей.

Навчальній заклад повністю забезпечений чинними навчальними програмами та підручниками з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану. Бібліотечний фонд гімназії складає понад 41 тис.примірників.

Систематично та своєчасно надається кваліфікована бібліотечно-бібліографічна допомога. Постійно проводяться Дні інформації, здійснюється пошук необхідної літератури для написання рефератів, науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Працівники бібліотеки організовують тематичні виставки, які служать для спонукання читачів до перегляду новинок літератури, пропонують школярам ознайомитись із книжковими фондами бібліотеки.

Завдяки спонсорській допомозі, членів батьківської громадськості школа щорічно здійснює передплату на періодичні видання, якими мають змогу користуватися всі учасники навчально-виховного процесу.

Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення здійснено в повній відповідності з навчальним робочим планом школи та п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 76 педагогічних працівників:

74 вчителя, які працюють за основним місцем роботи, соціальний педагог, практичний психолог та 2 педагоги, які працюють за сумісництвом. Середній вік педагогічних працівників – 44 роки.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє у повному обсязі задовольняє освітні потреби учнів і здійснює організацію навчально-виховного процесу у відповідності до навчального плану.

Адміністрація закладу дотримується принципу системності й послідовності щодо раціонального розподілу тижневого навантаження вчителів, враховуючи кваліфікаційний рівень, досвід та результативність роботи, побажання батьків та учнів.

Середнє навантаження на одного педагогічного працівника складає 18 годин на тиждень.

Усі педагогічні працівники закладу мають вищу фахову освіту, що становить 94 % від загальної кількості педагогів, 6 % молодих педагогів навчаються заочно.

Для молодих та малодосвідчених учителів постійно працює «Школа молодого вчителя», яка функціонує за принципом наставництва з індивідуальною формою роботи наставник – молодий учитель. Чотири рази на рік проводяться засідання «Школи», на яких вирішуються організаційні питання. Крім того, колектив наставників та соціально-психолохічна служба проводять, за необхідності тематичні семінари, колоквіуми, бесіди, що допомагають в адаптації молодих та малодосвідчених учителів.

Аналіз складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяє здійснювати організацію навчально-виховного процесу на якісно високому рівні. Педагоги постійно займаються самоосвітою та підвищенням педагогічної майстерності, що позитивно впливає на підвищення їх кваліфікаційної категорії.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік

V. Література Передмова
Аналіз виховної роботи за минулий рік, цілі завдання виховної діяльності з колективом

План роботи чупирянського навчально-виховного об’єднання “загальноосвітня...
Аналіз навчально-виховної роботи Чупирянського нво “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок” в 2015/2016 навчальному...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

2Вихідні особливості людс становища в світі; необхідність людсь­кого самовизначення
Саме світогляд, як свідчить про це вже саме слово, включає у себе те, що формує не той світ, про який ведуть роз­мову астрономи та...

Лекція №1 теоретичні основи безпеки життєдіяльності «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» як навчальна дисципліна має свої об'єкти й методи вивчення, цілі, завдання І функції. Як навчальна дисципліна...

Національна
Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Про підсумки роботи із здібними та
...

Всту п
Досі вона не відповідала цим нормам І становила 10 років для учнів, які вчаться у трирічній початковій школі (а таких 75%), І 11...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка