Пошук по сайту


Нікопольська міська рада

Нікопольська міська рада

Погоджено: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Завідувач методичним кабінетом

методичної ради відділу освіти і науки

№ _____ від ___________ Нікопольської міської ради

______________В.В.Сафонова

“_____”__________2013 р.
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

Методичний кабінет

ПЛАН РОБОТИміського методичного об’єднання

вчителів біології

на 2013-2014 навчальний рік

Керівник ММО: Базовкіна Л.М.,

вчитель біології вищої

категорії, вчитель-методист

КЗ СЗШ № 8


м. Нікополь

2013 р.
Аналіз роботи міського методичного об”єднання вчителів біології

за 2012 - 2013 навчальний рік

Міське методичне об’єднання вчителів біології м. Нікополя у 2012-2013 навчальному році працювало над провідною методичною проблемою “КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ”

У складі ММО працювало 28 вчителів біології. З метою реалізації провідної ідеї навачального курсу та реалізації методичної проблеми було проведено 4 засідання ММО, на яких розглядалися питання впровадження головної ідеї Національної доктрини, концепції біологічної освіти, державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ століття”, реалізація основних положень Комплексної програми “Творча обдарованість”, організація науково-дослідної роботи у закладах освіти і науки, хід проведення міських, обласних олімпіад, впровадження передового педагогічного досвіду; аспекти валеологічної і економічної освіти та виховання, основні аспекти реалізації провідної методичної проблеми.

Вчителі біології вважають, що провідною ідеєю біологічної освіти повинна стати ідея впровадження особистісно-орієнтованого навчання, активних та інтерактивних методів навчання. Курс біології повинен стати провідником гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, компетенцій, здорового способу життя школярів.

Протягом навчального року з метою реалізації поставлених завдань були проведені семінари-практикуми:

 • «Формування екологічної свідомості та самосвідомості школярів рот аткладанні природничих дисциплін. Методика проведення інтеграційних уроків» 11 клас КЗ «НСЗШ № 4», вчитель Кучма В.Г..

 • “ Сучасний урок біології” 10 клас НСШ № 9, вчитель Швайка Н.П.

 • “ Використання методу проектів та мультимедійного обладнання на уроках біології”, 9 клас НСПМШ, вчитель Дола М.Ю


Під час методичних виїздів та атестації закладів освіти надавалась методична допомога молодим та малодосвідченим вчителям біології.

Робота з творчо обдарованою учнівською молоддю здійснювалась через шкільні наукові товариства, первинні осередки ДВ МАН України та міжшкільний факультатив з біології.

В поточному навчальному році школярі вибороли 5 призових місця в обласній олімпіаді з біології, з них 1 - перше та вибороли 5 загальнокомандне місце серед команд Дніпропетровської області

Участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України брали 8 школярів (лютий 2011 року). З них 4 стали переможцями обласного етапу конкурсу.

5 призових місць вихованці міського еколого –натуралістичного центру вибороли в конкурсах екологічного спрямування.

Вчителі природничого циклу разом зі школярами брали участь у міському екологічному форумі, присвяченому Дню довкілля, організаторами якого виступили Європейським університетом та КЗ НСЗШ № 23.

Тісні стосунки встановлені з міським еколого-натуралістичним центром, на базі якого проведені спільні міські заходи природоохоронного спрямування.

Учні колективів КЗ НСЗШ №№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, міськЕНЦ, СПМШ, гімназія № 7, гімназія № 15 взяли участь в конкурсі-огляді екологічних агітбригад, присвячених Дню землі та Всеукраїнському Дню довкілля.

Вчителі біології взяли активну участь у круглому столі з організації природоохоронної та екологічної роботи в навчальних закладах, що проведений у травні 2013 року та базі НЕУ.

Атестація вчителів підтвердила, що методичне об”єднання вчителів біології має достатній творчий потенціал, який необхідно розкрити у наступному навчальному році та на ІІ етапі роботи над провідною методичною проблемою.

Підсумки роботи над методичною проблемою на І етапі засвідчили, що цей етап охарактеризувався широким впровадженням в навчально-виховний процес активних та інтерактивних форм роботи з учнями, що направлені на формування гуманістичного потенціалу особистості школярів.

Разом з тим, викликає серйозне занепокоєння стан матеріально-технічної бази кабінетів біології. Проведена інвентарізація матеріально методичного забезпечення шкільних кабінетів показало дуже низький рівень укомплектованості в усіх без виключення закладах освіти.

Через відсутність навчального обладнання не завжди виконується практична частина навчальних програм.

Суттєво гальмує ефективність роботи з творчо обдарованою учнівською молоддю призупинення фінансування роботи міжшкільних факультативів з біології та екології, що потребує кардинальної перебудови у підготовці міських команд для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з біології та екології.
На новий навчальний рік міське методичне об”єднання ставить такі завдання:

1..Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків в роботі

створення умов для розвитку творчих здібностей учителя.

 1. Розпочати роботу по створенню “скарбнички педагогічних ідей” та

“школи педагогічної майстерності” з метою вивчення досвіду

найкращих вчителів.

3.Опрацювати державні стандарти з біології і вивчити шляхи їх впровад-

ження.

 1. Орієнтувати вчителів на осмислення ними результатів педагогічних новотворень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.

 2. Посилити практичну спрямованість змісту курсу.

 3. Працювати над створенням банку діагностичних методик для виявлення індивідуальних особливостей учнів.

 4. Використовувати тренінгові методики для розвитку комунікативної сфери особистості учнів.

 5. Практикувати презентації кращого педагогічного досвіду, залучення вчителя до фахових конкурсів.

 6. Реалізувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачених стандартами освіти, об”єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

 7. Враховувати в процесі навчання психологічні особливості учнів різних вікових груп.

 8. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 9. Стимулювати створення умов для вчителя біології з метою впровадження в процес навчання нових комп”ютерних технологій.

13. Продовжити теоретичне вивчення новітніх освітніх технологій і

технік з метою вироблення моделі сучасного уроку біології.

14. Забезпечити широке використання тестового контролю рівня навчаль-

них досягнень учнів з метою підготовки до незалежного зовнішнього

тестування з біології.

15. Організувати роботу щодо ефективної підготовки школярів до

незалежного зовнішнього оцінювання.

16. Посилити роботу щодо профілактики захворювань дітей та формування

навичок здорового способу життя серед учнівської молоді.

Перспективи розвитку природничої освіти до 2015 року


 1. Розширення мережі класів з поглибленим і профільним вивченням

предметів природничого циклу.

 1. Введення за рахунок варіативної частини навчального плану навчального предмету “ Екологія”.

 2. Організація та вдосконалення роботи міжшкільних факультативів з предметів природничого циклу.

 3. Пропагування серед вчителв природничого циклу новітніх освітніх технологій, методик, програм.

 4. Ознайомлення вчителів з новітніми підходами до організації навчально-виховного процесу згідно з державними стандартами освіти.

 5. Забезпечення участі вчителів циклу в конкурсах фахової майстерності, роботі творчих груп, підвищення фахової майстерності.

 6. Організація семінарів- практикумів, круглих столів, педагогічних читань вчителів з питань вдосконалення природничої освіти.

 7. Внесення кращого педагогічного досвіду вчителів природничого циклу до обласного та міських каталогів передового педагогічного досвіду.

 8. Висвітлення передового педвгогічного досвіду вчителів природничого циклу на сторінках педагогічної преси.

 9. Зміцнення маетріальної бази, оновлення додаткового матеріалу , що забезпечує виконання практичної частини програм з предметів природничого циклу.

 10. Впровадження в навчально-виховний процес при викладанні природничих дисциплін комп’ютерних технологій.

 11. Вдосконалення науково-дослідницької, експериментальної роботи школярів з предметів природничого циклу засобами залучення іх до роботи в наукових шкільних товариствах.

 12. Проведення оглядів - конкурсів на кращий кабінет з метою розповсюдження передового педагогічного досвіду.Методичні проблеми, над якими працюють вчителі біології

Області: “КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ”

Міста: “КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ”
Методичного об’єднання вчителів біології: “КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ”
Підвищення кваліфікації вчителя біології

 1. Направити на курсову перепідготовку вчителів біології згідно з планом міськвон.

 2. Заслуховувати звіти про результати курсової перепідготовки на засіданнях ММО.

 3. Продовжити роботу школи молодого вчителя.

 4. Продовжити роботу вчителів біології над індивідуальними темами самоосвіти:

 • Висоцька Т.В.. – КЗ СЗШ № 2, вища кат., “Активізація пізнавальної діяльності учнів”

 • Кириченко Т.Г.. – КЗ СЗШ № 3, вища кат., “Сучасні інноваційні форми і методи роботи на уроках”

 • Ягелло Л.В. – КЗ СЗШ № 11, вища кат., “Екологічне виховання на уроках біології”

 • Кучма В.Г. – КЗ СЗШ № 4, І кат. “Індивідуальний та дифференційований підхід”

 • Омельяненко О.А. – КЗ СШ № 5, вища кат., “Розвиток самостійних навичок школярів”

 • Макаревич М.Н. –КЗ СЗШ № 6, ІІ кат., “Використання елементів розвиваючого навчання”

 • Бондаревська З.Г. – КЗ СЗШ № 6, вища кат., “Активізація навчального процесу з використанням опорних конспектів”

 • Каплунова Т.М. – Гімназія № 7, вища кат., “Креативний підхід розвитку особистості”

 • Биковська Т.В. – КЗ СЗШ № 8, І кат., “Шляхи розвитку школярів гуманістичного світогляду”

 • Базовкіна Л.М. – КЗ СЗШ № 8, вища кат., “Гуманізація взаємовідносин вчителя та учня”

 • Савенкова О.Е.– КЗ СЗШ № 9, І кат., “Практична спрямованість уроків біології”

 • Фатєєва О.Б. – КЗ СЗШ № 13, вища кат., “Вдосконалення методів оцінювання навчальних досягнень учнів”

 • Дегтяннікова О.М. –КЗСЗШ № 14, І кат. “Активна пізнавальна діяльність школяра”

 • Головіна Н.В.. – КЗ гімназія № 15, вища кат., “!Індивідуальний та дифференційований підхід...”

 • Мараховська А.О. – КЗ СЗШ № 21, вища кат. “Розвиток творчої активності школярів”

 • Скорина Н.С. – КЗ СЗШ № 22, 2 кат.., “Використання ігрових моментів на уроці”

 • Младєнова І.Є. – КЗ СЗШ № 24, І кат., “Активні форми роботи на уроці”

 • Коломієць В.Г. – КЗ СЗШ № 25, ІІ кат. “Практична спрямрваність уроків біології”

 • Дола М.Ю. – КЗСПМШ, вища кат., “Використання ігрових елементів”

 • Івапнова Г.І. – СПМШ, вища кат., “Екологічна освіта і виховання”


Заходи по вивченню стану

викладання та рівня знань учнів з біології


 1. Перевірити стан викладання та рівень знань учнів з біології під час атестації КЗ: НСШ № 5, НСЗШ № 10, НСЗШ № 18, НСЗШ № 23.

 2. Надати методичну допомогу вчителям біології під час методичних виїздів


Робота з молодими вчителями

 1. Вчителям-наставникам організувати методичну роботу з молодими вчителями та надати інформацію про результативність цієї роботи на засіданні ММО в березні 2014 року.Робота з творчо обдарованою учнівською молоддю

 1. Проведення І етапу учнівських олімпіад з біології – жовтень 2013р.;

 2. Проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з біології – грудень 2013 р.;

 3. Участь в ІІІ етапі учнівських олімпіад з біології – січень 2014р.;

 4. Проведення конкурсу юних натуралістів спільно з міськЕНЦ – березень 2014 р.;

 5. Участь слухачів МАН в сесіях – листопад 2013 р., квітень 2014 р.;

 6. Участь слухачів ВБЗШ в сесіях – листопад 2013р.; квітень 2014 р.;

 7. Участь в обласному конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт слухачів МАН – лютий 2014р.;


Екологічна освіта

1.Првести на базі міськЕНЦ круглий стіл “Організація позакласної та

позашкільної роботи екологічного спрямування” – травень 2014 р.;

2.Взяти участь в проведенні огляді-конкурсі шкільних екологічних

агітбригад, присвяченому Всесвітньому Дню Землі та Дню довкілля –

квітень 2014 р.

3 Провести огляд пришкільних навчально-дослідних ділянок – протягом року.

4. Організувати огляд-конкурс біологічних кабінетів
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ММО ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

І засідання (серпень)

 1. Аналіз роботи ММО за 2013-2014 н. р.

Базовкіна Л.М.

керівник ММО

 1. Про викладання біології та екології у 2013-2014 н. р., впровадження основних положень Національної доктрини розвитку освіти, концепції біологічної освіти, критеріїв оцінювання знань і умінь школярів.

Кириченко Т.Г.,

методист міськвно

 1. Організація позакласної роботи екологічного спрямування, перспективи співробітництва екоцентру та шкіл, організація науково-дослідницької діяльності.

Оскома О.В.

методист міськЕНЦ

 1. Про впровадження інноваційних технологій у викладання біології.

Омельяненко О.В.

Член творчої групи

 1. Психологічні основи формування інноваційної культури учасників навчально – виховного процесу

Дола М.Ю.

Член творчої групи

 1. Умови проведення моніторингу досліджень якості знань та практичних

умінь учнів з біології. Результативність ЗНО з біології

Кириченко Т.Г.

методист міськвно

 1. Різне.


11 засідання ( листопад)

 1. Ефективність природоохоронної роботи екологічного спрямування

Третьяков Ю.Ю.,директор

міськЕНЦ

 1. Розвиток інноваційної особистості учнів як передумова їх

інтелектуального та духовного розвитку

Головіна Н.В., вчитель

КЗ гімназія № 15

 1. Просвітницька робота вчителя біології в попередженні інфекційних та гострих респіраторних захворювань серед школярів. Організація самоосвітньої діяльності учнівської молоді

лікар – педіатр

( за згодою)

ІІ1 засідання ( січень)

 1. Про хід проведення міських олімпіад з біології та підготовки до обласних олімпіад.

Базовкіна Л.М.

Керівник ММО

 1. Формування нового педагогічного мислення вчителя щодо пошуку, навчання та виховання творчої особистості дитини (круглий стіл).

Іванова Г.І.,Савенкова О.Е., Мараховська А.О.

 1. Організація підготовки школярів до незалежного зовнішнього

оцінювання випускників з біології

Кириченко Т.Г.

методист міськвно
ІУ засідання (березень)

 1. Екологічний стан Нікопольського регіону.

Олександрова О.О.

 1. Наслідки реалізації методичної проблеми ““КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ”

Дола М.Ю.

керівник творчої групи МО.

 1. Самоосвітня діяльність вчителів з проблем змісту освіти і технологій навчання «Оновлення змісту викладання природничий дисциплін» (СШ № 5)

Круглий стіл

 1. Результативність курсової перепідготовки вчителів біології в 2013-2014

навчальному році

Базовкіна Л.М.

Керівник ММО
СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

1. Використання елементів новітніх технологій при вивченні природничих

дисциплін

КЗ НСЗШ № 9. грудень

 1. Сучасні підходи до викладання біології та екології

КЗ НСШ № 5, березень
Відомості

про вчителів біології шкіл м. Нікополя

на 2012-2013 н. р.
п\п

Призвище,ім”я,по батькові вчителя

Рік

народ.

Освіта

ВНЗ

Навчал. заклад

Педстаж,

категорія

Предмет

Проходження

Володін-ня комп’ют

Кур-си

Атеста-ціїЮрович Олена Валеріївна

1968

КрПІ,

1991

КЗ СЗШ № 1

20 років,

1 кат.

Біологія,

хімія

2007

2008

+Висоцька Тетяна

Павлівна

1974

КрПІ

1996

КЗ СЗШ

№ 2

13 років,

1 катег.

Біологія,

географ

2013

2013

+Кириченко Тетяна Геннадіїв.

1957

ДДУ

1983

КЗ СЗШ

№ 3

26 р.

вища, вч-м.

біологія

2011

2012

+Кучма Вікторія

Григорівна

1965

КрПІ

1998

КЗ СЗН

№ 4

20 р.

Вища.

Біологія

2011

2013

+Бондаревська Зоя Геннадіївна

1956

КрПІ

1982

КЗ СЗШ

№ 6

33р.Вища,

Вч-метод.

Біологія

2011

2011

+Макаревич Наталія Микол.

1976

КрПІ

1985

КЗ СЗШ

№ 6

14 р.

1 катег.

Біологія

2010

2010


Каплунова Тетяна Миколаїв.

1959

ДДУ

1983

КЗ Гім. № 7

25 р.,вища

Ст..вчит.

біологія

хімія

2013

2013

+Савенкова Ольга

Едуардівна

1963

Мел ПІ

1985

КЗ СЗШ

№ 9

25

вища

біологія

2008

2009

+Швайка Наталія

Петрівна

1978

Кр ПІ

2002

КЗ СЗШ

№ 9

11 р.

вища катег.

біологія

2013

2011

+Ягелло Людмила Василівна

1946

Г-Алт. ПІ

1964

КЗ СЗШ

№ 11

29 р.

вища,

Ст..вч

Біологія

хімія

2011

2011

+Дегтянникова Ольга Миколаївн.

1963

СаранІІІ

1989

КЗ СЗШ

№ 14

21 р.

1 катег.

Біологія

хімія

2010

2011

+Фатєєва Олена

Борисівна

1861

Кр ПІ

1983

КЗ СЗШ

№ 13

23

вища

біологія

2011

2010

+Головіна Наталія

Володимирівна

1959

ДДУ

1982

КЗ гімназія

№ 15

29 р.

вища,

Ст.вчитель

біологія

2013

2013

+Семикіна Антоні-на Федорівна

1962

Кр ПІ

1991

КЗ СЗШ

№ 17

27 р.

1 катег.

біологія

2010

2010

+Перечепа Вікторія Анатол.

1976

ДДУ

1998

КЗ СЗШ

№ 19

11 р.

2 категор.

біологія

2012

2012

+Мітурич Вікторія

Володимирівна

1972

МелПІ

2001

КЗ СШ

№ 20

7 роки

2 катег.

біологія

1010

2011

+Мараховська Ан-

тоніна Олександ.

1950

КирПІ

1974

КЗ СЗШ

№ 21

31 р.

вища,вч.-м.

Біологія, хімія

2012

2011

+Скорина Наталія Сергіївна

1977

КрПІ

1999

КЗ СЗШ

№ 22

10 р.

спец.

біологія

2010

2011

+Літвін Людмила Анатоліївна.

1974

Ніж.ПІ

1997

КЗ СЗШ

№ 24

17 р.

1 катег.

біологія

2011

2011

+Младьнова Ірина Євгенівна

1962

Мел.ПІ

1984

КЗ СЗШ

№ 24

21 р.

1 кат.

біологія

2012

2012

+Коломієць Валентина Григ.

1964

КрПІ

1985

КЗ СЗШ

№ 25

23 р.

2 катег.

біологія

2010

2010

+Іванова Галина

Іванівна

1956

ДДУ

1980

КЗ СШМШ

33 р.

вища,Вч.-м

біологія

2011

2011

+Дола Марина Юріівна

1962

КрПІ

1987

КЗ

СПМШ

15 р.

вища, ст.вч.

біологія

2011

2011

+Омельяненко Ольга Вікторівна

1953

КрПІ.

1987

КЗ НСШ № 5

23 гола

Вища, Ст.. вчитель

біологія

2012

2012

+Аналіз педагогічних кадрів

Всього вчителів – 24

Кваліфікаційний рівень вчителів біології:

- вища категорія- 11

- перша категорія- 10

- друга категорія - 2
Мають педагогічні звання:

-вчитель – методист- 5

-Старший вчитель- 5
Творча група вчителів біології

 1. Савенкова О.Е.- КЗ СЗШ № 9, керівник групи;

 2. Ягелло Л.В. – КЗ СЗШ № 11;

 3. Головіна Н.В. – КЗ міська гімназія № 15;

 4. Мараховська А.О. – КЗ СЗШ № 21;

 5. Іванова Г.І. – КЗ СПМШ;

 6. Каплунова Т.М. – КЗ жіноча гімназія.

7. Омельяненко О.В..-КЗ СШ № 5

Погоджено: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Завідувач методичним кабінетом

методичної ради відділу освіти і науки

№ _____ від ___________ Нікопольської міської ради

______________В.В.Сафонова

“_____”__________2013 р.
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

Методичний кабінет

ПЛАН РОБОТИміського методичного об’єднання

вчителів хімії

на 2013-2014 навчальний рік

Керівник ММО: Попова Н.М.

вчитель хімії вищої

категорії, вчитель-методист

КЗ «НСШ № 5»


м. Нікополь

2013 р..

Погоджено: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Завідувач методичним кабінетом

методичної ради відділу освіти і науки

№ _____ від ___________ Нікопольської міської ради

______________В.В.Сафонова

“_____”__________2013 р.
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

Методичний кабінет

ПЛАН РОБОТИміського методичного об’єднання

вчителів географії

на 2013-2014 навчальний рік

Керівник ММО: Долгошапко А.С.

вчитель географії вищої

категорії, вчитель-методист

КЗ «НСЗШ № 20»


м. Нікополь

2013 р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нікопольська міська рада відділ освіти І науки методичний кабінет план роботи
Соціально-економічні та духовно-культурні тенденції розвитку українського суспільства зумовлюють нову парадигму розвитку освіти,...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 у 2013/2014 навчальному році

Запорізька міська рада департамент освіти І науки територіальний...
Уральська, 3Б, м. Запоріжжя, 69068, тел. (0612) 65-16-25, e-mail: zbl, код єдрпоу 20529062

Добропільська міська рада
Донецької області ( наказ №550 від 1 жовтня 2012 року), наказу мон україни №918 від 08. 08. 2014р. «Про проведення Всеукраїнських...

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Робочі навчальні плани навчальних закладів включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову,...

Сєвєродонецька міська рада відділ освіти
Міністерства освіти І науки України від 28 січня 2014 №1/ 9 – 74) та орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Сєвєродонецька міська рада відділ освіти вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк,...
Доводимо до Вашого відома для використання в роботі Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 25. 04. 2012 №241, зареєстрованим у Головному...

Новосанжарська районна рада
Жовтнева,54-а, смт. Нові Санжари, 39300, тел./факс(05344) 3-10-43, Код єдрпоу 455660

Україна міністерство освіти І науки україни петрівська районна рада кіровоградської області
Володимирівка, Петрівського району, вул. Леніна, 51,тел.(05237) 9-42-94, e-mailБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка