Пошук по сайту


Контроль вмісту нітратів в рослинах та ґрунті фотоколориметричним та потенціометричним методами

Контроль вмісту нітратів в рослинах та ґрунті фотоколориметричним та потенціометричним методами

Контроль вмісту нітратів в рослинах та ґрунті фотоколориметричним та потенціометричним методами.
М.В. Леоненко

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Нітрати є важливими продуктами обміну азотистих речовин будь-якого живого організму - рослинного чи тваринного, тому «безнітратних» продуктів в природі не буває. Навіть в організмі людини за добу утворюється і використовується в обмінних процесах від 100 мг нітратів. З нітратів, які щодня потрапляють в організм дорослої людини, 70% надходить з овочами, 20% - з водою і 6% - з м'ясом і консервованими продуктами.

Останнім часом багато говорять про небезпеку нітратів. При споживанні в підвищених кількостях нітрати в травному тракті частково відновлюються до нітритів, а останні при надходженні в кров можуть викликати метгемоглобінінемію. Крім того, з нітритів у присутності амінів можуть утворитися N-нітрозаміни, що мають канцерогенну активність.

Тому нітрати є обов`язковими компонентами всіх рослинних і тваринних організмів незамінні з одного боку і небезпечні з іншого.

Якщо розглянути основні джерела харчових нітратів, то це виключно рослинні продукти. У тваринних продуктах (м'ясо, молоко) вміст нітратів дуже малий.

Максимальне накопичення нітратів відбувається в період найбільшої активності рослин при дозріванні плодів. Найчастіше максимальний вміст нітратів у рослинах буває перед початком збирання врожаю. Тому недостиглі овочі, а також овочі раннього дозрівання можуть містити нітратів більше, ніж ті, які досягли нормальної зрілості. Крім того, вміст нітратів в овочах може різко збільшитися при неправильному застосуванні азотних добрив (не тільки мінеральних, а й органічних), наприклад, при внесенні їх незадовго до збирання. Контроль нітратів в навколишньому середовищі може здійснюватись шляхом визначення їх концентрації в рослинних об’єктах та в грунтах.

Виходячи з цих положень метою нашої роботи було адаптування методик фотоколориметричного та потенціометричного визначення концентрації іонів NO3для контролю їх вмісту в зразках рослинного походження.

Об`єкт дослідження: апробація методик визначення іонів NO3 в зразках рослинного походження фізико-хімічними методами.

Предмет дослідження: визначення концентрації іонів NO3 в об’єктах рослинного походження фотоколориметричним та потенціометричним способами.

Для нашого дослідження ми вибрали методику фотоколориметричного визначення загальної концентрації нітратів і нітритів з реактивом Грісса, а для потенціометричного - методику іонометричного визначення загальної концентрації нітратів з використанням нітрат – селективного електроду у водних витяжках отриманих методом діалізу. Метод діалізу заснований на подрібненні рослинної сировини, та екстрагуванні нітрат – йонів дистильованою водою через пакетики для діалізу, які представляють собою напівпроникну прозору плівку. В обох випадках ми користувалися методом калібрувального графіку. Для дослідження концентрації нітрат – йонів нами були обрані такі об’єкти – апельсиновий сік фірми «Садочок», та парникові огірки.

Табл. 1.

Дані фотоколориметричного визначення концентрації NO3

проби

1

2

3

Середнє значення

огірки

сік

огірки

сік

огірки

сік

огірки

сік

C (мг/кг)

0,122

0,63

0,125

0,6

0,113

0,7

0,120

0,64


Табл. 2.

Дані потенціометричного визначення концентрації NO3

проби

1

2

3

Середнє значення

огірки

сік

огірки

сік

огірки

сік

огірки

сік

C (мг/кг)

0,119

0,66

0,127

0,64

0,119

0,6

0,122

0,63

За результатами нашого дослідження концентрація нітрат-йонів відповідала значенням наведеним на упаковках даних продуктів, і становила: для огірків – 120 мг/кг, а для соку – 0,61 мг/л.

Запропоновані методи можуть бути корисними для моніторингу нітрат – йонів в рослинах, грунтах, стічних водах та інших об’єктах навколишнього середовища.

Відомо, що зменшити концентрацію нітрат-йонів в середовищі можна використовуючи сорбенти. Уявляло інтерес дослідити зміну концентрації нітрат-йонів в водному середовищі при застосуванні харчових добавок, які повинні поглинати шкідливі домішки, що потрапили до організму людини або тварини з продуктами харчування.

З цією метою було обрано харчові добавки «Экстракол», «Аскохол», «Сироп Фітос».

Для виконання експерименту добавка вносилася в модельний розчин калій нітрату витримувалась протягом 2, 4, 8, 16 годин та 1доби і після відділення добавки аналізувався розчин на вміст нітратів. Концентрація нітрат-йону суттєво зменшується на досліджених зразках вже через годину. Найбільшу активність поглинання нітратів виявили для харчової добавки «Сироп Фітос».

В результаті проведеної роботи можна зробити наступні висновки:

  1. З опанованих методик виділення нітрат-вмісного середовища обраний метод діалізу.

  2. Визначені концентрації нітрат-йонів фотоколориметричним та потенціометричним способами в огірках та соку корелюють між собою і не перевищують ГДК.

  3. Зменшення концентрації нітрат-йонів в організмі можна досягти з використанням біологічно активних добавок, при цьому швидкість адсорбції ними нітрат-йонів достатньо високі. Найбільш ефективною виявилась добавка «Сироп Фітос».

Література:

    1. Коренман И.М. Методы количественного анализа,- М.: Химия, 1983. – 124с.

    2. Демина Л.А., Краснова Н.Б., Юрищева Б.С., Чупахин М.С. Ионометрия в неорганическом анализе. М.: Химия, 1991. 192 с.

ЗАЯВКА НА ДОПОВІДЬ

на XXII Всеукраїнську наукову конференцію аспірантів і студентів

«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»

ВНЗ

Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т.Г. Шевченка

Секція

9-Хімія довкілля

Назва доповіді

Контроль вмісту нітратів в рослинах та грунті фотоколориметричним та потенціометричним методами


Автори доповіді-студенти (ПІБ, курс, група, факультет, кафедра)

Леоненко Максим Володимирович

5 курс, 54 група

Хіміко-біологічний факультет

Кафедра хімії

Науковий керівник (вчене звання, науковий ступень, посада, факультет, кафедра)

Грузнова Світлана Вікторівна

доцент, кандидат хімічних наук

Хіміко-біологічний факультет

Кафедра хімії

Адреса для листування

14034, м. Чернігів, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, буд. 3, кімн. 22/4

Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний)

0934877884

E-mail

maks_leonenko@mail.ru


Леоненко Максим Володимирович

Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т.Г. Шевченка

Контроль вмісту нітратів в рослинах та грунті фотоколориметричним та потенціометричним методами.

Науковий керівник: Грузнова Світлана Вікторівна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Контроль як функція управління1
Як правило, попередній контроль використовується у сферах ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових). Попередній контроль за роботою...

Внутрішньо шкільний контроль І керівництво як основні функції управління...
Види соціальної інформації: науково-технічна, політична, економічна, ідеологічна, соціологічна, психологічна. Управлінська інформація....

10 клас
Обладнання І реактиви: набори реактивів, планшетки для мікрометоду на столах учнів; зразки нітратів, нітратна кислота (концентрована),...

Організація внутрішкільного контроль Йосипівської зош І іі ступенів на 2008 2009 навчальний рік

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Електромагнітні випромінювання різних діапазонів довжин хвиль: радіохвилі,...
Мета уроку: познайомити учнів із видами електромагнітних випромінювань, їх фізичними властивостями, методами одержання те реєстрації;...

План роботи проблемного теоретичного семінару вчителів предметників...
Діяльність проблемного теоретичного семінару вчителів – предметників передбачає можливість для ознайомлення педагогів із суттю, змістом...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...

Оцінювання навчальної діяльності студента. Контроль початкового рівня знань
Програма дисципліни структурована на модулі ects, до складу яких входять блоки змістових модулів

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка