Пошук по сайту


Тема походження людини, раси людини

Тема походження людини, раси людини

Самостійне вивчення
ТЕМА 5. Походження людини, раси людини.

Людина, як біосоціальна істота.
Вивчивши цю тему, ви повинні:

Знати : Походження людини, раси людини. Людина  як біосоціальна істота.

Характеризувати: основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна; Пояснювати: значення природного добору у виникненні пристосованості; різноманіття пристосувань організмів як результат еволюції; Застосовувати знання: про еволюцію організмів для пояснення особливостей їх класифікації, індивідуального розвитку тощо; Аналізувати та оцінювати: гіпотези походження життя і людини; Робити висновок: про розвиток природи в часі.
План роботи

1. Скласти конспект:

А. Еволюція людини.

- природний добір;

- соціальні чинники еволюції людини.

Б. Формування основних рас людини.
2. Підготувати відповіді:

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька):

1. Укажіть біологічні чинники антропогенезу:

а) вплив навколишнього середовища;

б) мова;

в) індивідуальний розвиток;

г) прямоходіння.

2. Виберіть кількість видів, якими представлене сучасне людство:

а) один;

б) два;

в) три;

г) безліч.

3. Позначте расову групу, до якої належать українці:

а) монголоїдна;

б) австрало-негроїдна;

в) європеоїдна.

3. Побудуйте відповідь у вигляді схеми «Роль біологічних і соціальних чинників в антропогенезі».
Додаток

Поява людини як біологічного виду якісно відрізняється від процесів виникнення нових видів у тварин. Найважливіша якісна відміна полягає в тому, що еволюція людини відбувалася під впливом не тільки біологічних, а й соціальних чинників. На ранніх етапах антропогенезу в найдавніших і давніх людей провідну роль для їхньої еволюції відіграв природний добір.

Природний добір- це складний історичний процес у живій природі, що полягає в збереженні організмів з корисними в даних умовах індивідуальними змінами і зникненні непристосованих.

Проте вже навіть на цих етапах добір відбувався не тільки за фізичними показниками (сила, витривалість тощо) людини, а й за рівнем її інтелектуального (розумового) розвитку (уміння виготовляти найпростіше знаряддя праці, використання їх, здатність до спілкування з іншими членами племені, навички колективних дій тощо). Отже, природний добір сприяв збереженню особин з вираженими соціальними рисами. З удосконаленням трудової діяльності й мови наших предків ця спрямованість добору посилювалася. Особини, які були здатні винаходити нові знаряддя, навчатися й аналізувати обставини, мали більше можливостей вижити. У процесі еволюції люди почали створювати штучне середовище для життя: опалювані житла, одяг, запаси продуктів. Тому залежність людей від несприятливих чинників поступово зменшувалася, а отже, зменшувалося значення в їхньому житті природного добору.

Головними соціальними чинниками, що вплинули на еволюцію людини, стали праця, життя в суспільстві, членороздільна мова та абстрактне мислення. Праця- це планова діяльність, пов'язана з використанням спеціальних знарядь.

Зміни, що відбулися в будові руки первісної людини, сприяли появі можливості виготовляти прості знаряддя праці. Цей процес тривав сотні тисяч років. З часом знаряддя праці вдосконалювалися. Водночас і рука людини, яка їх створювала, сама стала знаряддям праці.

Важливе значення для становлення людини мав суспільний характер праці. Спільне полювання, підтримування вогню, виготовлення знарядь праці зумовили необхідність спілкування членів племені і виникнення потреби передавати інформацію. Так поступово розвинулася членороздільна мова як спосіб передачі інформації від однієї людини до іншої, а також знаряддя для передавання досвіду від покоління до покоління.

Розвиток мови вплинув на подальший розвиток головного мозку та процеси мислення. У предків сучасної людини розвинулася здатність до абстрактного мислення, тобто до виокремлення істотних ознак у явищах і тілах природи, їх порівняння, встановлення логічних зв'язків, узагальнення. Це стало підґрунтям
для розвитку інтелекту людини, який досяг неймовірного втілення в різноманітних винаходах.

Вид Людина розумна має чітко виражені зовнішні ознаки, що історично виникли в період її активного розселення по планеті Земля та є наслідком пристосування до конкретних умов навколишнього середовища. Оскільки ці
умови (клімат, особливості місцевості, температурний режим тощо) істотно відрізнялися, то в цілих групах людей, пов'язаних з певними районами, виникли специфічні зовнішні ознаки (відповідний колір шкіри, тип і колір волосся, форма носа, губ, колір і розріз очей тощо). Це сприяло виникненню рас.

Раса- це група людей, що має спільне походження і характеризується комплексом відповідних спадкових ознак, які сформувалися як пристосування до різних умов середовища впродовж багатьох поколінь.

У наш час учені виділяють три великі раси виду Людина розумна - європеоїдну (євразійську), австрало-негроїдну, монголоїдну (азіатсько-американську). Кожна з них має ще низку підрас.

Європеоїдна раса поширена в Європі, Передній Азії, Північній Африці й Північній Індії. Люди цієї раси мають світлу або смугляву шкіру, пристосовану до проникнення ультрафіолетових променів, пряме або хвилясте найчастіше світле волосся, вузький продовгуватий ніс, що сприяє зігріванню холодного повітря, тонкі губи, великі голубі або сірі очі.

Монголоїдна раса поширена в Азії, Північній і Південній Америці. Для людей цієї раси характерні світла шкіра, пристосована до північного клімату, оскільки може забезпечити в організмі синтез вітаміну Б в умовах малої інтенсивності сонячного світла, пряме темне волосся, широкий ніс, тонкі губи, вузький розріз очей і шкірна складка у внутрішньому куті ока (пристосування до постійних вітрів степу, що несуть пісок і пил).

До австрало-негроїдної раси, поширеної в Африці, Центральній і Південній Америці, належать також аборигени Австралії. Характерним для цієї расової групи є специфічний чорний колір шкіри, що захищає тіло від ультрафіолетових променів в умовах інтенсивного сонячного світла, кучеряве густе чорне волосся, широкий ніс, товсті губи, великі темні очі.

За основними ознаками, характерними для виду Людина розумна (об'ємом мозку, будовою кисті та стопи, формою хребта, будовою голосових зв'язок, інтелектуальними здібностями), раси абсолютно рівноцінні і перебувають на одному й тому самому рівні еволюційного розвитку. Це спростовує вигадки ідеологів расизму про «вищі» раси та нації. Усе сучасне людство - це один біологічний вид - Homo sapiens.

Література

1. Мамонтов С. Г. Биология для поступающих в вузы. М.: Высш. шк., 1991.

2. Общая биология: Учебник для 10 – 11 классов школ с углубленным изучением биологии / Под ред.. А. О. Рувинского. М.: Просвещение, 1993.

3. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. К.: Ґенеза, 2004.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План вступ Основні теорії походження людини Поява людини на території сучасної України Висновок
Відповіді на них можна знайти в будь-якій культурі як в давнину,так І нині. Проблема походження людини відноситься до так званих...

Урок 3 Тема. Походження людини
Цілі уроку: ознайомити учнів з різноманіттям роду Homo; розглянути особливості його фор

Урок 2 Тема. Походження людини
Цілі уроку: ознайомити учнів з різноманіттям родини Hominidae; розвивати уяву про особливості її формування та основні етапи еволюції;...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Дослідження впливу на людину природних І соціальних факторів навколишнього середовища
Біологія людини – це наука про будову, процеси життєдіяльності, розвиток, походження, еволюцію та географічне розселення людей

Тема : Різноманітність ракоподібних, значення їх в природі й житті людини
Гіллястовусі, Весло­ногі, Коропоїдні та їх роллю в природі й житті людини; з’ясу­вати особливості пристосова­ності видів різних рядів...

Тема екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. Цей термін?
В цих словах закладено багато глибинних смислів. Утім, безумовно одне. Вони окреслюють проблему відношення людини І світу. Образно...

3 дослідження продуктів діяльності людини
Психологія наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем

3 дослідження продуктів діяльності людини
Психологія наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищемБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка