Пошук по сайту


Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради харківської області

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради харківської областіРОКИТНЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
___________ Рокитне №___
Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу Рокитненського НВК у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 №1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 №137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Нововодолазької РДА від 15.04.2016 №151 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Нововодолазького району», відповідного наказу Рокитненського НВК від № , з 02 по 08 червня 2016 року була проведена державна підсумкова атестація учнів 9 класу за курс базової загальної середньої освіти. Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня проводилася у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» за графіком, затвердженим директором навчального закладу: 02 червня – з української мови, 06 червня – з математики, 08 червня – з біології (за вибором навчального закладу). ДПА з предметів проводилися за завданнями, підготовленими вчителями – предметниками, погодженими на засіданні педагогічної ради Рокитненського НВК (протокол № від 2016 р.) й затвердженими наказом по Рокитненському НВК від 2016 р. №

Всі завдання для проведення атестації відповідали державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Державна підсумкова атестація з української мови проводилася у письмовій формі (текстовий диктант). Перевірці підлягали уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу. На проведення атестації була відведена 1 астрономічна година. Учням було запропоновано два варіанти текстів для диктантів (за збірником О.М.Авраменка, 2010 рік): «Сергій Параджанов» - (варіант №1) та «Перед походом» (варіант №2). Шляхом сліпого жеребу був вибраний варіант №2. Всього підсумкову атестацію складали 6 (шість) учнів. П’ятеро з них виконали роботу на середньому рівні і одна – на достатньому.

Типові помилки, яких припустилися школярі під час виконання роботи:

1) Кома при відокремленій обставині;

2) Кома в складнопідрядному реченні;

3) Подовження приголосних;

4) Написання власних назв;

5) Ненаголошені голосні в корені слова.

Для проведення державної підсумкової атестації з математики було було підготовлено 10 варіантів атестаційних робіт, кожна з яких була поділена на три частини: перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання; друга частина атестаційної роботи складалася із 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання – з алгебри, 2 – з геометрії); третя частина атестаційної роботи складалася з 4 завдань відкритої форми, для яких учні мали подати розгорнуту відповідь. ДПА з математики проводилася протягом 135 хв. Атестацію складали 6 (шість) учнів. Один учень виконав роботу на початковому рівні, три учні - на середньому рівні і два – на достатньому.

Типові помилки, яких припустилися школярі під час виконання роботи:

1) при обчисленні чисел,

2) при алгебраїчних перетвореннях,

3) практичне застосування геометричних теорем, дотримання єдиного орфографічного режиму.

Атестаційна робота з біології була укладена вчителем із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7–9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань; «Рослини»,

«Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища існування» – 30 % завдань. До атестаційної роботи було включено завдання різних рівнів складності: завдання на відтворення знань, які передбачають уміння розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища; давати визначення основних біологічних понять; користуватися біологічними термінами і поняттями тощо; завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси. Атестаційна робота включала 75% завдань на відтворення і 25% завдань на застосування знань. ДПА з біології склали 6 учнів: 1 учень – на початковому рівні, 4 учні – на середньому, 1 – на достатньому.

На підставі протоколів державної підсумкової атестації з української мови, математики, біології встановлено рівень навчальних досягнень учнів:Навчальний предмет


Загальна кількість учнів 9 класу

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

українська мова (диктант)

6

-

6

-

5

83%

1

17%

-

2

математика

6

-

6

1

17%

3

50%

2

33%

-

3

біологія

6

-

6

1

17%

4

66%

1

17%

-

На підставі результатів ДПА та річного оцінювання здійснено порівняння навчальних досягнень учнів 9 класу, яке не виявило істотної розбіжності у результатах навчання з предметів:Навчальний предмет


Загальна кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

ДПА

Річна

початковий

середній

достатній

високий

початковий

середній

достатній

високий

1

українська мова

6

-

5

83%

1

17%

-

-

5

83%

1

17%

-

2

математика

6

1

17%

3

50%

2

33%

-

1

17%

3

50%

2

33%

-

3

біологія

6

1

17%

4

66%

1

17%

-

1

17%

3

50%

2

33%

-

Враховуючи вищесказане,
НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи М.О.Чертову:

1.1. Надати узагальнену інформацію про результати державної підсумкової атестації до відділу освіти Нововодолазької РДА.

До 10.06.2016

1.2. Обговорити результати проведення державної підсумкової атестації на засіданні ШМО вчителів-предметників.

Червень

2. Вчителям – предметникам:

2.1.Проаналізувати результати ДПА, спланувати роботу щодо підвищення якості знань учнів з предметів.

Червень

2.2.Під час проведення уроків використовувати різні види робіт з тестовими завданнями.

Постійно

2.3. Спланувати роботу щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО у наступному навчальному році.

Червень

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи М.О.Чертова.

Директор Рокитненського НВК Н.М.Хихля
З наказом ознайомлені:

М.О.Чертов

В.В.Біда

Т.І.Олійник

Т.П.Макієва

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Комплексна програма «Здоров’я через освіту» Грузьківського нвк «Загальноосвітня...
Грузьківського нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Навчальна гра – один із видів розвивальної діяльності креативної особистості»

К омунальний заклад «приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»...
«Науково-методичне забезпечення управління освітнім процесом у «Школі життєтворчості»»

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів»

Позакласний захід для учнів 5 7 класів «Чудеса своїми руками»
Навчально-виховне об’єднання «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. Островського» №2

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. МБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка